Wikelerdyk 8
 
Wikelerdyk 8
google streetview 2015
 
Wijckelerweg
 
 
eigenaren
1832: Hendrik Brands van der Goot, koopman te Balk, legger Balk 94
bron: www.hisgis.nl
verkoop in ???? aan: ?? (Register 69, 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56)
verkoop in 18?? aan: jonkheer G.G.R.G. van Swinderen te Rijs (Register 69, 14/45)
verkoop in 1898 aan: Maatschappij Gaasterland te Den Haag (Register 69, 106/611)
verkoop in ???? aan: ?? (Register 69, 107/385)
verkoop in 1907 aan: Harmen Jans de Jong, koopman te Harich (Register 69, 90/326)
verkoop in 19?? aan: ?? (Register 69, 121/589)
verkoop in 1935 aan:
 
kadastrale gegevens
 
kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 13, weiland in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 13 vernummerd in 1878 naar B 1172, 1173, 1174, 1175
kadastrale gemeente Balk sectie B 1172 vernummerd in 1913 naar B 1764 (Wikelerdyk 8)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1174 vernummerd in 1880 naar B 1203,1204,1205
kadastrale gemeente Balk sectie B 1175 vernummerd in 1880 naar B 1205
kadastrale gemeente Balk sectie B 1205 vernummerd in 1880 naar B 1217, 1218, 1219
kadastrale gemeente Balk sectie B 1217 vernummerd in 1901 naar B 1563 (Wikelerdyk 8)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1563 vernummerd in 1913 naar B 1764 (Wikelerdyk 8)
B 1764 komt uit 1172 en 1563
kadastrale gemeente Balk sectie B 1764 ongewijzigd tot 1929 (Wikelerdyk 8)
 
Wikelerdyk 8 Wikelerdyk 8
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
B 13 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1172 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1174 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1175 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1205 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1217 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1172 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611 , 107/385 , 90/326
B 1217 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611 , 107/385
B 1563 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 90/326
B 1764 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 121/589
bron: www.tresoar.nl
 
Wikelerdyk 8
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 8 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1900 Wijckel 153c; 1910 - 191? Wijckel 214; 191? - 1920 Balk 369; 1920 - 1930 Balk 394; 1930 - 1953 Balk 379; 1953 - heden Wikelerdyk 8
     
woningregister 1880 - 1890 Wijckel blad 258 kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1173
1880 - 1890 Aukje van der Goot, zonder beroep ( * 5 april 1813 te Balk)
1884 - 1886 Hantje van der Goot, dienstbode ( * 31 mei 1851 te ?)
1889 - 1890 Geeske Kuiper, dienstbode ( * 9 november 1850 te Balk)
   
woningregister 1880 - 1890 Wijckel blad 257 kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1172
1880 - 1888 Sietske Hendriks Rinzema, ( * 26 november 1806 te ? )
  ?? van der Kamp ( * 11 augustus 1861 te
1889 - 1890 Akke Wierda, zonder beroep ( * 20 november 1835 te St. Nicolaasga)
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 178; huisnummer Wijckel 153b
1890 - 1890 Aukje van der Goot, zonder beroep ( * 5 april 1813 te Balk)
1890 - 1891 Gatske Kuiper, dienstbode ( * 9 november 1851 te Balk)
1891 - 1892 Willem Taatgen, gemeenteveldwachter ( * 1 november 1862 te Vledder)
1892 - 1899 Akke Wierda, zonder beroep ( * 20 november 1835 te St. Nicolaasga)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad ; huisnummer Wijckel 153c
1890 - 1890 Akke Wierda, zonder beroep ( * 20 november 1835 te St. Nicolaasga)
1890 - 189? Willem van de Wetering, ??? ( * 9 juli 1861 te Wijckel)
1890 - 1900 Jarig Boersma, zonder beroep ( * 21 maart 1825 te Nijemirdum)
1890 - 1894 Geeske Akkerman, huishoudster ( * 24 maart 1842 te Oldeboorn)
1898 - 1900 Geeske Akkerman, huishoudster ( * 24 maart 1842 te Oldeboorn)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 181; huisnummer Wijckel 153b / 214
1900 - 1907 Baukje Wijbrands, ( * 1 oktober 1824 Stavoren); hoofd
1902 - 190? Anna van der Feer, dienstbode ( * 18 januari 1886 te Ruigahuizen)
1907 - 190? Jan van Stralen, machine bankwerker ( * 13 mei 1879 te Grouw); hoofd
1907 - 1910 Harmen Jans de Jong, zonder beroep ( * 4 februari 1843 ye Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H - J blad 194; huisnummer Wijckel 214 / Balk 369
1911 - 1918 Harmen Jans de Jong, zonder beroep ( * 4 februari 1843 te Sloten); hoofd
1911 - 1920 Hendrica Taconis, weduwe H.J de Jong, zonder beroep ( * 6 mei 1856 te Aalsmeer); hoofd vanaf 1918
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 344; huisnummer Balk 394
1920 - 1930 Hendrica Taconis, weduwe Harmen Jans de Jong, zonder beroep ( * 6 mei 1856 te Aalsmeer); hoofd
1923 - 1928 Janette van Zanten, wijkverpleegster (28 oktober 1895 te Zwolle); kostganger
1928 - 1930 Pieter Hofstra, assistent directeur zuivelfabriek ( * 26 mei 1906 te Baarn); kostganger
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 315; huisnummer Balk 379
1930 - 1936 Hendrica Taconis, weduwe Harmen Jans de Jong, zonder beroep ( * 6 mei 1856 te Aalsmeer); hoofd
1930 - 1931 Pieter Hofstra, assistent directeur zuivelfabriek ( * 26 mei 1906 te Baarn); kostganger
1932 - 1933 Trijntje Schippink, dienstbode ( * 27 april 1908 te Leeuwarden); inwonend
1933 - 1935 Ids de Vries, dienstbode ( * 2 september 1918 te Harich); inwonend
1935 - 1936 Meintje de Groot, dienstbode ( * 28 juni 1912 te Balk); inwonend
1936 - 1939 Willem Kuipers, zonder beroep ( * 16 november 1875 te Wolsum); hoofd
   
 
   
 
 
Wijckelerweg
foto 500-076 eigen collectie
Straatbeeld rond 1900 van de Wijckelerweg bij Balk.
 
Wikelerdyk 8 verkoop
bron: Nieuwsblad van Friesland van 24 juli 1935
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-06-2019