Wilhelminastraat 2 - 40
kadastrale gemeente Balk, sectie H, nummer 339, 340, 341 weiland in 1832
eigenaren
in 1832 Wybren Doedes van Os, winkelier te Balk
verkoop in 1834 aan: Poppe Idskes Poppes, te Balk
   
bij boedelscheiding in 1895 aan: mr. Cornelis Jan Tromp, advocaat te Balk
verkoop in 1912 aan: woningstichting Gaasterland
   
 
2008 >>>
   
Wilhelminastraat
woningstichting "Gaasterland"
Aan noordzijde van de huidige Wilhelminastraat stonden de eerste woningen van de in 1911 opgerichte woningstichting Gaasterland te Balk.
 
Wilhelminastraat
situatie rond de Harichsterstikke volgens de kadastrale kaart van 1832
bron: www.hisgis.nl
 
In 1912 verkoopt mr. Cornelis Jan Tromp een stuk weiland aan de noordzijde van de Harichsterstikke voor f 3910,-
 
Harichsterstikke
De weg naar Harich rond 1900 met rechts het zandpad dat nu De Binge is, genoemd naar de sloot die achter de huizen van de van Swinderenstraat liep. Op het weiland achter het pad zijn in 1912 de eerste 12 woningen van de Woningstichting Gaasterland gebouwd. De bouwvergunning is verstrekt op 13 maart 1912 door de gemeente Gaasterland.
prentbriefkaart 080-224 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
 
Wilhelminastraat 2-12
bron: Leeuwarder Courant van 26 februari 1912
Het betreft de adressen Wilheleminastraat 2 - 24 (huisnummers in 1953)
Architect Douwe van der Meer uit Balk heeft meerdere ontwerpen in Gaasterland op zijn naam staan.
 
eerste steen
bron: Leeuwarder Courant 12 april 1912
 
Wilhelminastraat
In de jaren 1911 en 1912 werden de woningen aan de Wilhelminastraat door de Woningstichting gebouwd, waarvan B.H. van der Goot nog voorzitter was. Een drietal aannemers, namelijk Anne van der Meer uit Molkwerum ( = broer van architect Douwe van der Meer) en Haarsma en J. Veenstra uit Mirns, bouwde een aantal blokjes. Onder de vele werknemers op deze foto bevinden zich drie Balksters, namelijk links Bertus Spijkerman, zittend met de zaag Sietse Sytsma en rechts opzichter Ties Tijsma, (waarschijnlijk is dit Tiede Tijsses Tijsma) Volgens de verhalen was dit een zeer gezonde ploeg; de meesten lustten graag een borrel.
bron: Balk in oude ansichten door K.A. de Groot
 
Wilheleminastraat 2-40  
Wilhelminastraat 2-40
bron: Nieuwsblad van Friesland van 28 februari 1914
 
bron: Leeuwarder Courant van 13 februari 1914
In 1914 worden nog eens 6 woningen van hetzelfde type gebouwd.
Het betreft de adressen Wilhelmnastraat 26-36 (huisnummers in 1953)
tekeningen: voorgevel, plattegrond, zijgevel
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 23 maart 1914
 
Wilhelminastraat
Aan de Harichsterstikke poseert chauffeur Rein van der Werf bij de auto van de eerste autoverhuurderij in Friesland, nemelijk die van hotel Teernstra. Met deze auto werden ook rijlessen gegeven. Onder anderen Manus Mous haalde zijn rijbewijs in deze auto en hij werd dan ook reserve-chauffeur in 1920. De vrouwen in de voortuin zijn de dames Pelsma en Venema. verder zien we Willem Deinema en timmerman Visser.
bron: Balk in oude ansichten door K.A. de Groot
 
Wilhelminastraat
prentbriefkaart 003-252 collectie Berend Bakker
De sloot is gedempt en de bruggetjes gesloopt.
 
Wilhelminastraat 2-40
bron: Leeuwarder Courant van 6 april 1919
Het betreft de woningen Wilhelminastraat 38-48 (huisnummers in 1953)
In 1919 ontwerpt gemeentearchtitect Douwe van der Meer nog eens 6 woningen van een ander type.
 
Douwe van der Meer
tekeningen: voorgevel, plattegrond, zijgevel
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 7 mei 1919
 
Wilhelminastraat
prentbriefkaart 500-163 eigen collectie
 
Wilhelminastraat
foto 200-170 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Op 28 januari 1970 krijgen de bewoners van Wilhelminastraat 2 t/m 36 bericht van het bestuur van de Woningstichting Gaasterland dat hun woningen binnen 2 tot 3 jaar zullen worden gesloopt. Voorzitter van de stichting was destijds J.B. van der Goot en Johannes Mous was secretaris. De woningen Wilheminastraat 38 - 48, nu Wilhelminastraat 30 - 40, bleven behouden en zijn later gerenoveerd.
 
Wilhelminastraat
foto 200-170 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
't leantsje
foto 200-170 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De afgebroken woningen hadden een diepe achtertuin wat in die tijd heel gebruikelijk was. Hierop werden groenten verbouwd en menige tuin had één of meer fruitbomen. Achter het perceel liep een pad met wilgen, 't leantsje.
 
 
Noppert  
Het terrein werd gesplitst in een drietal percelen. Op het eerste perceel vlak achter hotel Teernstra werden een vier koopwoningen, Wilhelminastraat 2 - 8, gebouwd. Verderop kwam een nieuwe weg, De Warren, recht tegenover de Bloemstraat.
Wilhelminastraat
Op het overgebleven terrein kwamen in 1976 langs het oude 't leantsje, in de achtertuinen van de gesloopte woningen, 22 huurwoningen van de woningstichting. De Timpe. De wilgen van 't leantsje bleven behouden. Rond 2000 zijn de wilgen geknot.
 
Op het perceel aan de Wilhelminastraat bouwde Noppert bv uit Ouwsterhaule 6 zogenaamde premie A woningen, Wilhelminastraat 10 - 20, later uitgebreid met nog eens 4 stuks, Wilhelminastraat 22 -28.
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 8 oktober 1983
 
 
 
 
 
!!! Oproep !!! Oproep !!!
Wie kan ons vertellen waar de eerste steen, genoemd in het artikel van de Leeuwarder Courant van 12 april 1912, gezeten heeft en of deze na de sloop van de woningen bewaard is gebleven?
!!! Oproep !!! Oproep !!!
 
bewoners
huisnummering: 1911 - 1914 Harich 179; 1914 - 1920 Balk 113; 1921 - 1930 Balk 112; 1931 - 1953 Balk 114; 1953 - sloop Wilhelminastraat 2
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Harich 179
1912 - 1914  
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 113
1914 - 1916 Minze Wagenaar
1916 - 1920 Johannes Baptist Coevoet, zonder beroep ( * 30 juli 1848 te Utrecht)
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 1; huisnummer Harich 179 / Balk 113
1912 - 1916 Minze Wagenaar, veekoopman ( * 17 mei 1870 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 5; huisnummer Balk 113
1916 - 1920 Johannes Baptist Coevoet, zonder beroep ( * 30 juli 1848 te Utrecht)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 106; huisnummer Balk 112
1921 - 1921 Johannes Baptist Coevoet, zonder beroep ( * 30 juli 1848 te Utrecht)
1921 - 1930 Foeke Wagenaar, veehandelaar ( * 19 augustus 1998 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 100; huisnummer Balk 114
1931 - 1939 Foeke Wagenaar, veehandelaar ( * 19 augustus 1998 te Balk)
 
   
 
huisnummering: 1911 - 1914 Harich 178; 1914 - 1920 Balk 114; 1921 - 1930 Balk 113; 1931 - 1953 Balk 115; 1953 - sloop Wilhelminastraat 4
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Harich 178
1912 - 1914 Lieuwe Slippens
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 114
1914 - 1918 Albertus Polder
1914 - 1920 Jantje de Lange
1914 - 1920 Huibertus Spijkerman
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 96; huisnummer Balk 114
1912 - 1914 Lieuwe Slippens, schippersknecht ( * 25 februari 1883 te Burgwerd); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 96; huisnummer Balk 114
1914 - 1918 Albertus Polder, arbeider ( * 1 januari 1854 te Gaast); hoofd
1914 - 1920 Jantje de Lange, weduwe Albertus Polder, zonder beroep ( * 26 maart 1853 te ); hoofd vanaf 1918
1914 - 1920 Huibertus Spijkerman, timmerman ( * 19 juni 1884 te Sint Nicolaasga); inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 107; huisnummer Balk 113
1921 - 1930 Huibertus Spijkerman, timmerman ( * 19 juni 1884 te Sint Nicolaasga)
1930 - 1930 Albertus Johannes van Terwisga, brievenbesteller ( * 19 mei 1892 te Oosterwolde)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 101; huisnummer Balk 115
1931 - 1939 Albertus Johannes van Terwisga, brievenbesteller ( * 19 mei 1892 te Oosterwolde)
 
   
 
huisnummering: 1911 - 1914 Harich 177; 1914 - 1920 Balk 115; 1921 - 1930 Balk 114; 1931 - 1953 Balk 116; 1953 - sloop Wilhelminastraat 6
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Harich 177
1912 - 1914 Johannes Pelsma
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 115
1914 - 1920 Johannes Pelsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 66; huisnummer Harich 177 / Balk 115
1912 - 1920 Johannes Pelsma, metselaar ( * 9 september 1869 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 108; huisnummer Balk 114
1921 - 1930 Johannes Pelsma, metselaar ( * 9 september 1869 te Balk) hoofd
1929 - 1930 Margaretha Maria Bijlholt, onderwijzeres ( * 17 mei 1907 te Lemmer)
1929 - 1930 Jozef Theodorus Dudock, onderwijzer ( * 11 april 1909 te Hoorn)
1930 - 1930 Johannes Hoekstra, kuiper ( * 20 mei 1907 te Wartena)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 100; huisnummer Balk 116
1931 - 1939 Johannes Pelsma, metselaar ( * 9 september 1869 te Balk) hoofd
1931 - 1939 Margaretha Maria Bijlholt, onderwijzeres ( * 17 mei 1907 te Lemmer)
1931 - 1932 Johannes Hoekstra, kuiper ( * 20 mei 1907 te Wartena)
 
   
 
huisnummering: 1911 - 1914 Harich 176; 1914 - 1920 Balk 116; 1921 - 1930 Balk 115; 1931 - 1953 Balk 117; 1953 - sloop Wilhelminastraat 8
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Harich 176
1912 - 1914 Jan Groenewoud
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 116
1914 - 1917 Jan Groenewoud
1917 - 1918 Anne Piersma
1919 - 1920 Jan Groenewoud
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 203 ; huisnummer Harich 176 / Balk 116
1912 - 1917 Jan Johannes Groenewoud, olieslager ( * 22 april 1861 te 't Meer); hoofd
1919 - 1920 Jan Johannes Groenewoud, olieslager ( * 22 april 1861 te 't Meer); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 134 ; huisnummer Balk 116
1917 - 1918 Anne Piersma, veekoopman ( * 14 november 1889 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 109; huisnummer Balk 115
1921 - 1930 Jan Johannes Groenewoud, petroleumventer ( * 22 april 1861 te 't Meer); hoofd
1929 - 1929 Aukje Huisman, weduwe Jan Groenewoud jr., zonder beroep (* 1 december 1898 te Balk); inwonend
1929 - 1930 Aukje Huisman, weduwe Jan Groenewoud jr., zonder beroep (* 1 december 1898 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 103; huisnummer Balk 117
1931 - 1931 Jan Johannes Groenewoud, petroleumventer ( * 22 april 1861 te 't Meer)
1931 - 1939 Wouter Steenbergen, touwslager ( *25 januari 1880 te Enkhuizen)
 
   
 
huisnummering: 1911 - 1914 Harich 175; 1914 - 1920 Balk 117; 1921 - 1930 Balk 116; 1931 - 1953 Balk 118; 1953 - sloop Wilhelminastraat 10
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 186; huisnummer Harich 175
1912 - 1914 Lieuwe Venema, kaasmaker ( * 11 oktober 1880 te Gauw); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 186; huisnummer Balk 117
1914 - 1920 Lieuwe Venema, kaasmaker ( * 11 oktober 1880 te Gauw); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 110; huisnummer Balk 116
1921 - 1928 Lieuwe Venema, chef kaasmaker ( * 11 oktober 1880 te Gauw); hoofd
1921 - 1928 Sijke Bouma, onderwijzeres OLS te Harich ( * 28 april 1894 te Wieuwerd)
1928 - 1930 Siebe Stellingwerf, veekoopman ( * 6 december 1881 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 100; huisnummer Balk 118
1931 - 1932 Siebe Stellingwerf, veehouder ( * 6 december 1881 te Balk); hoofd
1932 - 1939 Johannes Groenewold, letterzetter ( * 30 april 1900 te Balk); hoofd
 
   
 
huisnummering: 1911 - 1914 Harich 174; 1914 - 1920 Balk 118; 1921 - 1930 Balk 117; 1931 - 1953 Balk 119; 1953 - sloop Wilhelminastraat 12
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Harich 174
1912 - 1914 Pier D. Piersma
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 118
1914 - 1919 Pier D. Piersma
1919 - 1920 Roelof de Jong
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 74; huisnummer Harich 174 / Balk 118
1912 - 1919 Pier Durks Piersma, veekoopman ( * 1 maart 1848 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 74; huisnummer Balk 118
1919 - 1920 Roelof de Jong, kapitein ( * 4 september 811 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 111; huisnummer Balk 117
1921 - 1930 Roelof de Jong, gezagvoeder stoombootdienst ( * 4 september 811 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 105; huisnummer Balk 119
1931 - 1931 Roelof de Jong, stoombootondernemer ( * 4 september 811 te Balk); hoofd
1931 - 1931 Bokke Gerbens van der Wal, zonder beroep ( * 3 december 1851 te Nijega HON); hoofd
1931 - 1937 Idskjen Brinksma, weudwe Bokke van der Wal, zonder beroep ( * 6 okt 1867 te Balk); hoofd vanaf 1931
1937 - 1939 Pieter Willems Weerman, straatreiniger ( * 17 december 1893 te Balk); hoofd
 
   
 
huisnummering: 1911 - 1914 Harich 173; 1914 - 1920 Balk 119; 1921 - 1930 Balk 118; 1931 - 1953 Balk 120; 1953 - sloop Wilhelminastraat 14
bevolkingsregister 1911-1920 A-B blad 220; huisnummer Harich 173
1912 - 1914 Markus Siebrens Bouwman, timmerman ( * 30 november 1884 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1911-1920 A-B blad 220; huisnummer Balk 119
1914 - 1920 Markus Siebrens Bouwman, timmerman ( * 30 november 1884 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 112; huisnummer Balk 118
1921 - 1922 Markus Siebrens Bouwman, timmerman ( * 30 november 1884 te Sondel); hoofd
1922 - 1924 Anna Maria Goedkoop, zonder beroep ( * 7 december 1844 te Amsterdam); hoofd
1925 - 1927 Gosse Plantinga, veehouder ( * 2 december 1891 te Balk); hoofd
1927 - 1930 Durk Jan Jaarsma, fabriekarbeider (* 16 februari 1886 te Joure); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 106; huisnummer Balk 120
1931 - 1931 Durk Jan Jaarsma, bedrijfsleider veevoederfabriek ( * 16 februari 1886 te Joure); hoofd
1931 - 1938 Roelof Zijlstra, machinist zuivelfabriek ( * 15 maart 1906 te Irnsum); hoofd
1938 - 1940 Berend Wester, machinist zuivelfabriek ( * 31 october 1906 te Harlingen); hoofd
 
   
 
huisnummering: 1911 - 1914 Harich 172; 1914 - 1920 Balk 120; 1921 - 1930 Balk 119; 1931 - 1953 Balk 121; 1953 - sloop Wilhelminastraat 16
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Harich 172
1912 - 1914 Folkert A van der Leest
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 120
1914 - 1919 Folkert A van der Leest
1919 - 1920 Tiede Tijsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 137; huisnummer Harich 172 / Balk 120
1912 - 1919 Folkert Annes van der Leest, brievenbesteller ( * 18 januari 1885 te ); hoofd
1917 - 1917 Gerardus Johan Verboekens, bankwerker ( * 7 juli 1880 te Utrecht); kostganger
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 33; huisnummer Balk 120
1919 - 1920 Tiede Tijsma, timmerman ( * 11 januari 1874 te Balk)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 113; huisnummer Balk 119
1921 - 1930 Tiede Tijsma, timmerman ( * 11 januari 1874 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 107; huisnummer Balk 121
1931 - 1936 Tiede Tijsma, timmerman ( * 11 januari 1874 te Balk)
1936 - 1939 Douwe Andela, agent Raad van Arbeid ( * 25 april 1886 te Edens)
 
   
 
huisnummering: 1911 - 1914 Harich 171; 1914 - 1920 Balk 121; 1921 - 1930 Balk 120; 1931 - 1953 Balk 122; 1953 - sloop Wilhelminastraat 18
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Harich 171
1912 - 1914 Trijnus de Vries
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 121
1914 - 1920 Trijnus de Vries
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 176; huisnummer Harich 171 / Balk 121
1912 - 1920 Trijnus de Vries, arbeider ( * 20 september 1866 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 114; huisnummer Balk 120
1921 - 1930 Trijnus de Vries, boscharbeider ( * 20 september 1866 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 108; huisnummer Balk 122
1931 - 1939 Trijnus de Vries, boscharbeider ( * 20 september 1866 te Balk); hoofd
 
   
 
huisnummering: 1911 - 1914 Harich 170; 1914 - 1920 Balk 122; 1921 - 1930 Balk 121; 1931 - 1953 Balk 123; 1953 - sloop Wilhelminastraat 20
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Harich 170
1912 - 1914 Jozef Mous
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 122
1914 - 1920 Jozef Mous
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 221; huisnummer Harich 170 / Balk 122
1912 - 1920 Jozef Jacobs Mous, machinist ( * 24 oktober 1878 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 115; huisnummer Balk 121
1921 - 1930 Jozef Mous, fabrikant ( * 24 oktober 1878 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 109; huisnummer Balk 123
1931 - 1939 Josef Mous, hersteller van windmotoren ( * 24 oktober 1878 te Balk); hoofd
 
   
 
huisnummering: 1911 - 1914 Harich 169; 1914 - 1920 Balk 123; 1921 - 1930 Balk 122; 1931 - 1953 Balk 124; 1953 - sloop Wilhelminastraat 22
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Harich 169
1912 - 1914 Alle van der Goot
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 123
1914 - 1920 Alle van der Goot
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 175; huisnummer Harich 169 / Balk 123
1912 - 1920 Alle van der Goot, werkman ( * 30 september 1862 te Nijemirdum)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 116; huisnummer Balk 122
1921 - 1925 Alle van der Goot, ( * 30 september 1862 te Nijemirdum)
1925 - 1929 Jan Hoekstra, chauffeur ( * 17 maart 1893 te Esterga)
1929 - 1930 Jan Klaas Molewijk, kommies ( * 22 mei 1895 te Noordwolde)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 110; huisnummer Balk 124
1931 - 1932 Jan Klaas Molewijk, kommies ( * 22 mei 1895 te Noordwolde)
1932 - 1936 Abe de Vries, kommies, dienstgeleider ( * 1 april 1899 te Baarderadeel)
1936 - 1939 Tiede Tijsma, timmerman ( * 11 januari 1874 te Balk)
 
19?? - 1963 Fokke Hoekema, bode APFZ
   
 
huisnummering: 1911 - 1914 Harich 168; 1914 - 1920 Balk 124; 1921 - 1930 Balk 123; 1931 - 1953 Balk 125; 1953 - sloop Wilhelminastraat 24
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Harich 168
1912 - 1914 Pieter Wagenaar
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 124
1914 - 1920 Pieter Wagenaar
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 2; huisnummer Harich 168 / Balk 124
1912 - 1920 Pieter Wagenaar, veekoopman ( * 7 februari 1872 te Harich)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 117; huisnummer Balk 123
1921 - 1930 Pieter Wagenaar, veehandelaar ( * 7 februari 1872 te Harich)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 111; huisnummer Balk 125
1931 - 1939 Pieter Wagenaar, veehandelaar ( * 7 februari 1872 te Harich)
 
   
 
huisnummering: 1914 - 1920 Balk 124a; 1921 - 1930 Balk 124; 1931 - 1953 Balk 126, 1953 - sloop Wilhelminastraat 26
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 124a
1914 - 1920 Willem Hendrik Meijer
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 118; huisnummer Balk 124
1921 - 1930 Willem Hendrik Meijer, tuinman ( * 26 januari 1878 te Wijckel)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 112; huisnummer Balk 126
1931 - 1939 Willem Hendrik Meijer, tuinman ( * 26 januari 1878 te Wijckel)
 
   
 
huisnummering: 1914 - 1920 Balk 124b; 1921 - 1930 Balk 125; 1931 - 1953 Balk 127; 1953 - sloop Wilhelminastraat 28
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 124b
1914 - 1920 Lieuwe Brameijer
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 201; huisnummer Balk 124b
1914 - 1920 Lieuwe Brameijer, brievenbesteller ( * 18 maart 1885 te Bolsward); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 119; huisnummer Balk 125
1921 - 1930 Lieuwe Brameijer, brievenbesteller ( * 18 maart 1885 te Bolsward); hoofd
1930 - 1930 Willem Schaper, arbeider ( * 12 januari 1882 te Ruigehuizen); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 113; huisnummer Balk 127
1931 - 1939 Willem Schaper, betonwerker ( * 12 januari 1882 te Ruigehuizen); hoofd
 
   
 
huisnummering: 1914 - 1920 Balk 124c; 1921 - 1930 Balk 126; 1931 - 1953 Balk 128; 1953 - sloop Wilhelminastraat 30
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 124c
1914 - 1920 Tjeerd de Vries
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 120; huisnummer Balk 126
1921 - 1924 Tjeerd de Vries, armvoogd ( * 19 februari 1870 te Oudega W)
1922 - 1922 Hendrik Koetzier, bouwkundig opzichter ( * 5 oktober 1898 te Sneek)
1923 - 1924 Luitje van der Zee, nicht, zonder beroep ( * 23 januari 1909 te Echten)
1924 - 1930 Herre Beimin, armvoogd ( * 30 maart 1886 te IJlst)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 114; huisnummer Balk 128
1931 - 1939 Herre Beimin, armvoogd ( * 30 maart 1886 te IJlst)
 
   
 
huisnummering: 1914 - 1920 Balk 124d; 1921 - 1930 Balk 127; 1931 - 1953 Balk 129; 1953 - sloop Wilhelminastraat 32
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 124d
1914 - 1920 Jan Pier van Riezen
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 121; huisnummer Balk 127
1921 - 1921 Jan Pier van Riezen, kommies bij de Rijksbelasting ( * 10 juli 1883 te Wolvega)
1921 - 1922 Rigte Wiegman, kommies bij de Rijksbelasting ( * 4 februari 1890 te Midwolda)
1922 - 1930 Frans Smits, kantoorbediende der PTT ( * 27 januari 1895 te Koudum)
1930 -1930 Klaas Walda, gemeenteveldwachter ( * 14 augustus 1896 te Donkerbroek)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 115; huisnummer Balk 129
1931 - 1938 Klaas Walda, gemeenteveldwachter ( * 14 augustus 1896 te Donkerbroek)
1938 - 1939 Jacob de Jong, zonder beroep ( * 30 september 1889 te Sint Jacobiparochie)
 
   
 
huisnummering: 1914 - 1920 Balk 124e; 1921 - 1930 Balk 128; 1931 - 1953 Balk 130; 1953 - sloop Wilhelminastraat 34
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 124e
1914 - 1920 Siefko Oolderts, gemeenteveldwachter
1920 - 1920 Anne Louwsma, gemeenteveldwachter ( * 5 oktober 1892 te Heeg)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 122; huisnummer Balk 128
1921 - 1924 Anne Louwsma, gemeenteveldwachter ( * 5 oktober 1892 te Heeg)
1924 - 1930 Klaas Walda, gemeenteveldwachter ( * 14 augustus 1896 te Donkerbroek)
1930 - 1930 Bauke Tamminga, botermaker ( * 22 september 1887 te Midlum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 116; huisnummer Balk 130
1931 - 1931 Bauke Tamminga, botermaker ( * 22 september 1887 te Midlum)
1931 - 1934 Theunis Toering, betonwerker ( * 20 december 1902 te Terband)
1934 - 1935 Gerben Hettinga, koperslager ( * 21 maart 1903 te Balk)
1935 - 1939 Namle Douma, kaasmaker ( * 5 mei 1901 te Roordahuizum)
 
   
 
huisnummering: 1914 - 1920 Balk 124f; 1921 - 1930 Balk 129; 1931 - 1953 Balk 131, 1953 - sloop Wilhelminastraat 36
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 124f
1914 - 1920 Fouk Zandstra, weduwe van Wessel Kouwenhoven, zonder beroep ( * ); hoofd
  Harmen Kouwenhoven, zoon ( * 13 juni 1895 te Nijemirdum); inwonend
1914 - 1914 Aaltje Johanna Ouderland, onderwijzeres CLS ( * 25 maart 1885 te Vrouwenpolder); niet verwant
  Prudent Rosalin Ingelbinck, schoonzoon, kantoorbediende ( * 9 december 1893 te Wetteren); inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 123; huisnummer Balk 129
1921 - 1930 Harmen Kouwenhoven, kaasmaker ( * 13 juni 1895 te Nijemirdum)
1921 - 1930 Fouk Zandstra, moeder, zonder beroep ( * 11 december 1851 te Oudemirdum)
1928 - 1929 Sijke Bouma, onderwijzeres OLS te Harich ( * 28 april 1894 te Wieuwerd)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 117; huisnummer Balk 131
1931 - 1938 Aukje Huisman, weduwe van Jan Groenewoud jr, zonder beroep ( * 1 december 1898 te Balk)
1931 - 1932 Wichman van 't Hazeveldt, bankwerker ( * 7 november 1913 te Nijkerk)
1932 - 1932 Albertus Kets, timmerman ( * 11 december 1908 te Lonneker)
1932 - 1934 Gerrit Hendrik Klein Entink, molenaar ( * 25 mei 1910 te Aalten)
1933 - 1937 Geertje Bakker, weduwe Jan Groenewoud ( * 23 april 1861 te Workum)
1936 - 1938 Jan Klijnsma, monteur ( * 23 januari 1915 te Hemelum)
1937 - 1938 Anske Hofstra, leerling machinist ( * 4 februari 1918 te Oosterend)
1938 - 1939 Atze van der Veen, stoombootondernemer ( * 14 augustus 1885 te Roordahuizum)
 
   
 
huisnummering: 1919 - 1920 Balk 124fa; 1921 - 1930 Balk 130; 1931 - 1953 Balk 132; 1953 - ???? Wilhelminastraat 38, ???? - heden Wilhelminastraat 30
bevolkingsregister 1911- 1921 T-V blad 1; huisnummer Balk 124fa
1919 - 1920 Jurjen Everts Teernstra, ( * 11 april 1862 te Engwier); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 124; huisnummer Balk 130
1921 - 1927 Jurjen Everts Teenstra, arbeider ( * 11 april 1862 te Engwier); hoofd
1927 - 1930 Hendrik van der Wal, commies ter secretarie ( * 16 december 1896 te Bolsward); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 118; huisnummer Balk 132
1931 - 1936 Hendrik van der Wal, commies ter secretarie ( * 16 december 1896 te Bolsward)
1932 - 1933 Trijntje Postma, nicht, dienstbode ( * 22 mei 1917 te Augsbuurt)
1934 - 1934 Teetske Kazemier, onderwijzeres op wachtgeld ( * 13 mei 1907 te Groningen)
1936 - 1939 Abe de Vries, kommies dienstgeleider ( * 1 april 1899 te Baarderadeel)
 
   
   
 
huisnummering: 1919 - 1920 Balk 124fb; 1921 - 1930 Balk 131; 1931 - 1953 Balk 133; 1953 - ???? Wilhelminastraat 40, ???? - heden Wilhelminastraat 32
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 124fb
1919 - 1920 Doede Bleeker
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 125; huisnummer Balk 131
1921 - 1930 Doede Bleeker, zonder beroep ( * 25 november 1854 te Koudum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 119; huisnummer Balk 133
1931 - 1931 Doede Bleeker, zonder beroep ( * 25 november 1854 te Koudum)
1931 - 1932 Jelle de Vries, onderwijzer ( * 12 februari 1904 te Lemmer)
1932 - 1938 Harmannus Rusch, onderwijzer ( * 22 juli 1908 te Steenwijkerwold)
1938 - 1939 Johannes Hettinga, koperslager ( * 4 november 1897 te Balk)
 
   
 
huisnummering: 1919 - 1920 Balk 124c; 1921 - 1930 Balk 132; 1931 - 1953 Balk 134; 1953 - ???? Wilhelminastraat 42, ???? - heden Wilhelminastraat 34
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 124fc
1919 - 1920 Antje Sierds de Vos, weduwe Anne Wiarda
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 126; huisnummer Balk 132
1921 - 1930 Antje Sierds de Vos, zonder beroep ( * 7 april 1861 te Oldeboorn); hoofd
1921 - 1923 Pieter Hiddema, onderwijzer o.l.s. ( * 29 februari 1896 te Holwerd); kostganger
1923 - 1924 Janette van Zanten, wijkverpleegster ( * 26 oktober 1895 te Zwolle); kostganger
1924 - 1930 Haije Baltjes, onderwijzer u.l.o. school ( * 6 januair 1888 te Schingen); kostganger
1930 - 1930 Hijlke Sjoerds Tijsma, houthandelaar ( * 22 januari 1902 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 120; huisnummer Balk 134
1931 - 1939 Hijlke Sjoerds Tijsma, houthandelaar ( * 22 januari 1902 te Balk)
 
   
 
huisnummering: 1919 - 1920 Balk 124fd; 1921 - 1930 Balk 133; 1931 - 1953 Balk 135; 1953 - ???? Wilhelminastraat 44, ???? - heden Wilhelminastraat 36
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 124fd
1919 - 1920 Jouke Schaap
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 127; huisnummer Balk 133
1921 - 1924 Jouke Schaap, zaadhandelaar ( * 26 mei 1888 te Ruigahuizen)
1924 - 1928 Haije Jacobus van der Werf, adjunct directeur zuivelfabriek / handelsreiziger ( * 30 september 1891 te Bolsward)
1928 - 1930 Willem de Jong, drukker ( * 4 december 1903 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 121; huisnummer Balk 135
1931 - 1933 Willem de Jong, drukker ( * 4 december 1903 te Balk)
1933 - 1936 Anne Piersma, koopman ( * 14 november 1889 te Balk)
1936 - 1937 Wabe Wilhelm Schaper, dansonderwijzer ( * 2 mei 1909 te Ruttenscheid Essen Duitsland)
1937 - 1938 Wigger Johan Vinken, waterbouwkundig opzichter ( * 23 mei 1911 te Leeuwarden)
1938 - 1939 Jolle de Haan, onderwijzer, hoofd ULO ( * 23 februari 1896 te Lemmer)
1939 - 1939 Sjoerd Dam, agent levensverzekering RVS ( * 13 januari 1899 te Augustinusga)
1939 - 1939 Brugt Groenhof, boekhouder ( * 2 april 1895 te Wijckel)
 
   
 
huisnummering: 1914 - 1920 Balk 124fe; 1921 - 1930 Balk 134; 1931 - 1953 Balk 136; 1953 - ???? Wilhelminastraat 46, ???? - heden Wilhelminastraat 38
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 124fe
1920 - 1920 Johannes Wijma
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 128; huisnummer Balk 134
1921 - 1921 Johannes Wijma, zonder beroep ( * 4 oktober 1849 te Drogeham); hoofd
1921 - 1921 Geertje Wijma, zonder beroep ( * 18 februari 1880 te Eestrum); inwonend
1921 - 1921 Baukje Wijma, onderwijzeres o.l.s. ( * 27 mei 1883 te Eestrum); inwonend
1921 - 1921 Sijtze Wijma, zonder beroep ( * 27 december 1852 te Drogeham); inwonend
1921 - 1930 Kornelis Meijer, 1e klerk postkantoor / kantoorbediende ( * 20 oktober 1895 te Wijckel); hoofd
1930 - 1930 Willem Schaper, arbeider ( * 12 januari 1882 te Ruigahuizen); hoofd
1930 - 1930 Stoffel Wagenaar, chauffeur ( * 22 maart 1898 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 122; huisnummer Balk 136
1931 - 1931 Stoffel Wagenaar, chauffeur ( * 22 maart 1898 te Balk)
1931 - 1936 Pieter Hofstra, assistent directeur zuivelfabriek ( * 26 mei 1906 te Baarn)
1937 - 1939 Sjoerd Pelsma, zonder beroep ( * 27 januari 1881 te Balk)
1939 - 1939 Douwe Oppedijk, timmerfabrieksarbeider ( * 5 mei 1912 te Woudsend)
1939 - 1939 Sjoerd Dam, agent levensverzekering RVS ( * 13 januari 1899 te Augustinusga)
 
   
 
huisnummering: 1919 - 1920 Balk 124ff; 1921 - 1930 Balk ?; 1931 - 1953 Balk 137; 1953 - ???? Wilhelminastraat 48, ???? - heden Wilhelminastraat 40
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 124ff
1919 - 1920 Wisse de Jong
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 129; huisnummer Balk 135
1921 - 1930 Wisse de Jong, zonder beroep ( * 28 mei 1862 te Sint Nicolaasga)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 123; huisnummer Balk 137
1931 - 1933 Wisse de Jong, zonder beroep ( * 28 mei 1862 te Sint Nicolaasga)
1933 - 1933 Lijckle van der Leij, aardappelkoopman ( * 19 mei 1901 te Arum)
1934 - 1936 Jan Batstra, handelsreiziger ( * 2 juni 1907 te Apeldoorn)
1936 - 1936 Anne Piersma, koopman ( * 14 november 1889 te Balk)
1937 - 1938 Rinske Schram, weduwe van Klaas Huizinga ( * 2 oktober 1870 te Balk)
1938 - 1939 Gerrit Otter, monteur ( * 26 maart 1912 te Wijckel)
 
   

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 november 2008 laatste wijziging: 6-02-2024