Wilhelminastraat 76
 
Wilhelminastraat 76
google streetview 2010
 
Lorbuorren
foto 063-013
 
eigenaren
 
bij boedelscheiding in 1827 aan:
1832: erven Marten Jans Wispelwey te Harich, legger Balk 319
bron: www.hisgis.nl
verkoop in 1849 aan: Atze Joukes Schaap, werkman te Harich
verkoop in 1919 aan: Hoite Schaap te Harich
verkoop in ???? aan: Age Sipkes Hofstra, goud-en zilversmid te Balk
verkoop in 1939 aan: Marten Reen veehouder en veehandelaar te Balk
verkoop in 1956 aan: Kerst Koopmans
 
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie H nummer 333 in 1832, huis en erf
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie H 333 vernummerd in 1870 naar H 797
kadastrale gemeente Balk sectie H 797 vernummerd in 1902 naar H 1109
kadastrale gemeente Balk sectie H 1109 ongewijzigd tot 1929
 
Wilhelminastraat 76 Wilhelminastraat 76
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
H 333 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 12/111 , 29/114 , 29/115
H 797 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 12/111 , 29/114 , 29/115
H 797 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 101/13
H 1109 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 121/544 , 123/426 , 127/668
bron: www.tresoar.nl
 
Wilhelminastraat 76
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wilhelminastraat 76 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1811 - 1859 Harich 40; 1859 - 1890 Harich 57; 1890 - 1910 Harich 90; 1910 - 1920 Harich 100; 1920 - 1930 Harich 106; 1930 - 1953 Harich 105; 1953 - ???? Woudsenderweg 8 / Harich; ???? - heden Wilhelminastraat 76 / Balk
   
reëelkohieren 1715 -1805
  eigenaar / gebruiker
1792 - 1795 Jan Wispelweij / zelfs; blad 119, volgnummer 4
1797 - 1804 Jan Wispelweij weduwe / zelfs; blad 119, volgnummer 4
   
speciekohieren 1748 - 1806
1784 - 1786 Jan Wispelweij, blad 34, volgnummer 3
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Harich 40
1812 Marten Jans Wispelwey, boer
periode 1811 - 1829; huisnummer Harich 40
1825 Pietertje Martens Wispelweij, geboren op nummer 40 te Harich
   
volkstelling 1829 blad 590; huisnummer Harich 40
1829 Jan Martens Wispelweij, boer
1829 Ybele Jans Visser, werkman, inwonend
volkstelling 1840; huisnummer Harich 40
1840 Jan Rintjes van der Goot, 36 jaar oud, geboren te Wijckel, boer
1840 Antje Tjerks van Midlum, 20 jaar oud, geboren te Zutphen, dienstmeid
volkstelling 1840; huisnummer Harich 40a
1840 Jan Hendriks Wispelweij, werkman, 49 jaar oud, geboren te Harich
   
woningregister 1849 - 1859 blad 478; huisnummer Harich 40 / 57
1849 - 185? Jan Rintjes van der Goot, zuivelboer ( * 1803 te Wijckel); hoofd
185? - 1859 Atze Joukes Schaap, koopman ( * 10 augustus 1819 te Roordahuizum)
woningregister 1849 - 1859 blad 479; huisnummer 40 / 57
1849 - 1859 Douwe Wijckelsma, werkman ( * 1813 te Wijckel)
   
woningregister 1859 - 1869 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 333; huisnummer 57
1859 - 1861 Jacobjen Tjeerds Zijlstra, ( * 26 oktober 1818 te Oppenhuizen); hoofd
1861 - 1862 Janke Gerardus Samplonius ( * 1806 te Wijckel)
1864 - 1864 Jacob Samplonius, ( * 2 september 1841 te Balk)
1863 - 1869 Pier Wiebes Haringsma, ( * 25 juli 1831 te Oudega HON)
   
1859 - 1869 Age van der Meer ( * 1798 te Sondel)
  Jan Bernardus Wortman
  Feike Theas Ykema
woningregister 1869 - 1879 blad 193; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 333; huisnummer 956
1869 - 1879 Atze Joukes Schaap, veehouder ( * 10 augustus 1819 te Roordahuizum); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 193; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 333; huisnummer 957
1869 - 1870 Stoffel Popkes Schram, bosarbeider ( * 3 november 1844 te Balk)
1870 - 1873 Jan Tjebbes Kuperus, bosarbeider ( * 1 april 1839 te Idskenhuizen)
1873 - 187? Geert Thijsses de Jager, bosarbeider ( * 23 december 1843 te Balk)
187? - 1877 Pieter Johannes de Jong, bosarbeider ( * 15 juli 1840 te Balk)
  Lammert Tomas de Koe, bosarbeider ( * 14 september 1840 te Sloten)
woningregister 1869 - 1879 blad 193; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 333; huisnummer 958
1869 - 1879 Jan Johannes Wagenaar, bosarbeider ( * 29 december 1842 te Makkum)
1869 - 1879 Aemilies Douwes Wijckelsma, bosarbeider ( * 30 januari 1842 te Wijckel)
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 607; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 797
1879 - 1890 Atze Joukes Schaap, landbouwer ( * 10 augustus 1819 te Roordahuizum)
1879 - ???? Auke Imkes Polderboer, arbeider ( * 14 december 1822 Gaasterland)
???? - 1890 Anne Aukes Polderboer, arbeider ( * 12 december 1853 Gaasterland)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 107; huisummer Harich 90
1890 - 1900 Atze Joukes Schaap, landbouwer ( * 10 augustus 1819 te Roordahuizum)
1900 - 1900 Hendrikjen Schaap, dochter ( * 16 maart 1842 te Harich)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 109; huisnummer Harich 90 / 100
1900 - 1910 Hendrikjen Schaap, ( * 16 maart 1842 te Harich)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 100
1911 - 1917 Hendrikjen Schaap, ( * 16 maart 1842 te Harich)
1917 - 1920 Aaltje Abes Bos, weduwe Pier Wiebes Haringsma ( * 29 juni 1832 te Joure)
1920 - 1920 Hoite Schaap, van boerenbedrijf ( * 16 mei 1894 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Harich 106
1921 - 192? Hoite Schaap, van boerenbedrijf ( * 16 mei 1894 te Harich); hoofd
192? - 1930 Douwe Feite de Vries, veehouder ( * 24 maart 1898 te Gaastmeer); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 93; huisnummer Harich 105
1931 - 1939 Douwe Feite de Vries, veehouder ( * 24 maart 1898 te Gaastmeer); hoofd
1931 - 1931 Age Dijkstra, boerenknecht ( * 18 oktober 1908 te Workum)
1931 - 1931 Abel Jelsma, boerenknecht ( * 26 oktober 1906 te Woudsend)
1932 - 1933 Jan Valk, boerenkencht ( * 20 januari 1910 te Koudum)
1933 - 1933 Siebrigje de Vries, zuster ( * 26 september 1908 te Koudum)
1933 - 1933 Anna Reen, nicht ( * 19 januari 1933 te IJsbrechtum)
1934 - 1934 Hendrik Roskam, boerenknecht ( * 25 juli 1909 te Hemelum)
1935 - 1936 Douwe de Winter, boerenknecht ( * 17 mei 1914 te Harich)
1936 - 1936 Pietertje Harsma, dienstbode ( * 19 maart 1916 te Lemsterland)
1939 - 1939 Marten Reen, veehouder en veehandelaar ( * 24 december 1895 te Sneek); hoofd
   
 
  familie Reen
  familie Koopmans
  familie Mulder
 
 
Lorbuorren
Foto AVIODROME  Lelystad
Een luchtfoto gemaakt in 1958 met op de voorgrond de drie boerderijen aan de huidige Lorbuorren, rechts de boerderij te bereiken via de huidige Wilhelminastraat. Op de achtergrond de lintbebouwing langs de Luts in Balk, de uitbreiding met de mr. C.J. Trompstraat achter de Dubbelstraat links boven en rechts de uitbreiding achter de Harichsterstikke (Wilhelminastraat) met onder andere de Julianastraat.
v.l.n.r. : Lorbuorren 4 / Lorbuorren 3 / Lorbuorren 1 en 2 / Wilhelminastraat 76
Lorbuorren is in 1953 de officiéle straatnaam geworden van deze buurt. De naam komt al in 1718 voor op oude kaarten en is vernoemd naar een zekere "Lor" die daar gewoond heeft. Deze van oorsprong Friese naam wordt nu niet meer gebruikt.
Schotanus kaart
Schotanuskaart uit 1718, bron: Tresoar
Eekhoff atlas 1849-1859
 
Marten Jans Wispelweij
 
Marten Wispelweij
bron: www.hisgis.nl
Het digitale minuutplan uit 1832 gecombineerd met de TMK (Topografische Militaire Kaart) uit 1864 geeft een beeld van de bezittingen van de erven Marten Jans Wispelweij in 1832. De gele percelen waren in eigendom van Marten Jans Wispelweij. Het rood omkaderde perceel is de boerderij.
 
boelgoed Wispelweij
bron: Leeuwarder Courant van 3 mei 1833
 
Jan Rintjes van der Goot
 
 
Atze Joukes Schaap
 
tramstation Balk
 
 
Hoite Schaap
 
Hoite Schaap Hoite Schaap
bron: Leeuwarder Courant van 27 maart 1928 bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 december 1929
 
Douwe Feites de Vries
 
Lorbuorren
foto 063-013
 
Douwe de Vries Douwe de Vries
bron: Nieuwsblad van Friesland van 28 juni 1935 bron: Nieuwsblad van Friesland van 26 juli 1935
 
Age Sipkes Hofstra
bron: Leeuwarder Courant van 13 juli 1937
perceel I = Wilhelminastraat 76, perceel II = ??? , perceel III = van Swinderenstraat 8 , perceel IV = Pypsterstikke 1
 
Marten Reen
 
Marten Reen Marten Reen
bron: Nieuwsblad van Friesland van 27 mei 1940 bron: Heerenveensche Koerier van 28 januari 1948
 
Marten Reen
bron: Leeuwarder Courant van 30 december 1949
 
Kerst Koopmans
 
  Kerst Koopmans
Kerst Koopmans
bron: Friesche Koerier van 30 december 1957
 
 
 
 
bron: Friesche Koerier van 16 maart 1966 >>>
 
 
 
Wilhelminastraat 76
De boerderij rond 1980
 
De afbraak van de boerderij vastgelegd op 6 oktober 1984 door Johan Groenewoud
Wilhelminastraat  
Wilheminastraat
 
Wilhelminastraat
 
 
Wilhelminastraat 76
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 29-05-2024