Ossebrug van 1900 - 1925
 
Ossebrug
Ossebrug
bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1900
bron: Leeuwarder Courant van 15 mei 1900
 
Ossebrug
Ossebrug
bron: Leeuwarder Courant van 26 mei 1900
bron: Leeuwarder Courant van 8 juni 1900
 
Wijckelerzijde
prentbriefkaart 500-140 eigen collectie
uitgever: M. Overdiep; poststempels: Balk 24 juli 1909 4-5N, Hoek van Holland 25 juli 8-9V
De Wijckelerzijde rond 1902, nu de Raadhuisstraat, met links op de achtergrond de houten voorloper, een draaibrug, van de huidige ijzeren ophaalbrug. Draaibrug beweegde op een verticale as aan de kade van de Harichsterzijde. Dat kan een verklaring geven voor de naam Ossebrug, os is Fries voor as. Echter, de naam "Ossebrug" is al in gebruik voordat in de zomer van 1900 de Balkster timmerman Siebe Machiels Visser er een draaibrug van moest maken.
Uiterst rechts de voormalige pastorie van de Rooms Katholieke Kerk. Deze woning is rond 1958 afgebroken voor de aanleg van de Ludgerustraat.
 

Ossebrug 1925 - 1994

 
Op 18 mei 1925 is de aanbesteding voor: "Het maken van een ijzeren ophaalbrugje met steenen landhoofden te Balk" De aannemers U. van der Meer en Y. de Vries allebei uit Sloten zijn de laagste inschrijvers met een bedrag van f 2672,- Als borg staan J. de Vries uit Rijs en D. van der Meer uit Harlingen. Dagelijks opzichter is S. Visser met ingang van 9 juni 1925 tegen een wedde van f 20,- per week. Op 17 augustus 1925 moet alles opgeleverd zijn. Dat is waarschijnlijk ook gelukt want op 2 augustus is de brug afgewerkt aldus aantekeningen op het titelblad van het bestek behalve de balansverzwaring.
 
titel
titel
tekeningen van de nieuwe brug: plattegrond, zijaanzicht, doorsnede
 
werkomschrijving
bron: verleende bouwvergunning door de gemeente Gaasterland op 18 mei 1925
Ossebrug 1958
foto 003-059 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
De brug rond 1958 met het gezicht op de Raadhuisstraat ter hoogte van het voormalige kantoor en de drukkerij van de Balkster Courant. De eerste drie woningen van links zijn rond 1967 afgebroken.
 
Ossebrug
foto 003-122 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
Ossebrug winter 1985
foto: familie Groenewoud
In de winter van 1985 met op de achtergrond de van Swinderenstraat.
 

Ossebrug 1994 - heden

 
In 1994 is de uit 1925 daterende ophaalbrug vervangen door een nieuwe brug met hetzelfde uiterlijk.
 
noodbrug over de Luts De Luts sloop Ossebrug
 
sloop Ossebrug sloop Ossebrug sloop Ossebrug
 
Ossebrug in aanbouw Ossebrug in aanbouw Ossebrug in aanbouw
 
Ossebrug in aanbouw
 
montage
 
montage bovendeel montage bovendeel montage bovendeel
 
Bij de reconstrctie van het centrum van Balk in het jaar 2007 hebben de bruggen en het straatmeubilair een nieuwe kleur gekregen. Het donkergroen is blauwgrijs geworden.
 
Ossebrug
herfst 2008
 

brugwachters

 
Durk Reekers
brugwachter
bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1906
 
salaris
bron: Leeuwarder Courant van 29 januari 1907
 
Hendrik Visser
Hendrik Visser
Hendrik Visser
bron: Leeuwarder Courant van 27 juni 1977
 
 
foto 225-001 beschikbaar gesteld door de familie Visser >>>
 
bron: Leeuwarder Courant van 27 juni 1965
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 februari 1988
 
brugwachter Jan Stobbe
Jan Stobbe
 
Johan Nagelhout
Johan Nagelhout
 
Ben op zoek naar foto's van de brugwachters in actie.
 
openingstijden van de bruggen in Balk volgens www.waterkaart.net
Vanaf 01-05 tot 30-09: Handbediend.
Alle dagen, tussen 09:00h en 12:00h
Alle dagen, tussen 13:00h en 16:15h
Alle dagen, tussen 17:15h en 19:00h
 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 25-04-2022