huisnummering in de gemeente Gaasterland
 
De oorspong van de huisnummering in Nederland ligt in 1806 bij de invoering van een nieuw belastingstelsel. Op deze link staat meer informatie hierover
 
verklaring huisnummering in de woningregisters en bevolkingsregisters van de gemeente Gaasterland, voorbeeld = Raadhuisstraat 30 te Balk
periode: systeem van huisnummering
reeelcohieren 1715 - 1804 alleen (huis)nummers per woonplaats, reeelcohieren Balk
taxatie bebouwde percelen 1812 alleen huisnummers per woonplaats, taxatie percelen Balk
Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel 1832 alleen kadastraalnummerl, OAT Balk perceel / OAT Balk legger
lengtewalbeschoeiing per perceel 1839 kadastraalnummer met huisnummering (alleen in Balk), overzicht Balk
volkstelling 1840 alleen huisnummers per woonplaats, Balk 127 = voorbeeld Raadhuisstraat 30
woningregister 1849 - 1859 alleen huisnummers per woonplaats, Balk 127 / 181 = voorbeeld Raadhuisstraat 30
woningregister 1859 - 1869 kadastraalnummer met huisnummering per woonplaats, Balk 181 = voorbeeld Raadhuisstraat 30
woningregister 1869 - 1879 kadastraalnummer met doorlopende huisnummering door hele gemeente Gaasterland, Balk A 158 = voorbeeld Raadhuisstraat 30
bevolkingsregister 1880 - 1890 alleen kadastraal nummer, Balk A 158 = voorbeeld Raadhuisstraat 30
bevolkingsregister 1890 - 1900 alleen huisnummers per woonplaats: deel 1 = Balk ? / deel 2 = Harich, Bakhuizen / deel 3 = Oudemirdum, Nijemirdum? deel 4 = Wijckel, Ruigahuizen, Balk 181 = voorbeeld Raadhuisstraat 30
bevolkingsregister 1900 - 1910 alleen huisnummers per woonplaats: deel 1 = Balk / deel 2 = Harich, Bakhuizen / deel 2A = Harich, Bakhuizen / deel 3 = Oudemirdum, Nijemirdum, Sondel / deel 4 = Wijckel, Ruigahuizen, Balk 181 / 280 = voorbeeld Raadhuisstraat 30
register van de huisnummering 1910 - 1920 alleen huisnummers per woonplaats; ook niet bewoonde panden worden hierin genoemd zoals schuren
bevolkingsregister 1911 - 1920 op alfabetische volgorde van de hoofdbewoner binnen de hele gemeente, Balk 314 = voorbeeld Raadhuisstraat 30
register van de huisnummering 1921 - 1930 alleen huisnummers per woonplaats; ook niet bewoonde panden worden hierin genoemd zoals schuren
bevolkingsregister 1921 - 1930 alleen huisnummers per woonplaats: deel 1 = Balk, voorbeeld / deel 2 = Wijckel, Sondel / deel 3 = Nijemirdum, Oudemirdum / deel 4 = Mirns, Bakhuizen / deel 5 = Harich, Ruigahuizen, Balk 340 = voorbeeld Raadhuisstraat 30
register van de huisnummering 1931 - 1939 alleen huisnummers per woonplaats; ook niet bewoonde panden worden hierin genoemd zoals schuren
bevolkingsregister 1931 - 1939 alleen huisnummers per woonplaats: deel 1 = Balk / deel 2 = Wijckel, Sondel / deel 3 = Nijemirdum, Oudemirdum / deel 4 = Mirns, Bakhuizen / deel 5 = Harich, Ruigahuizen, Balk 330 = voorbeeld Raadhuisstraat 30
de lijst 1953 omzetting van huisnummers per woonplaats naar straatnamen, voorbeeld Raadhuisstraat 30
BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen
  De Eerste Kamer heeft op 22 januari 2008 de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangenomen. De wet werd op 1 juli 2009 van kracht. De gebruiksplicht van overheden ging op 1 juli 2011 in.
 
 
huisnummeroverzicht Balk - Harichsterzijde
Julianastraat (deels) / Gaaikemastraat / Wilheleminastraat / van Swinderenstraat / Meerweg / Pypsterstikke
huisnummeroverzicht Balk - Wijckelerzijde
Westein / Raadhuisstraat / Dubbelstraat / Wikelerdyk / Lytse Side
huisnummeroverzicht Harich / huisnummeroverzicht Wijckel / huisnummeroverzicht Ruigahuizen
 
 
laatste wijziging: 29 oktober 2017