langsdeluts nieuwsbrief 2016-4
 
   
Tsjamkedykje 3 fokveekeuring
Nieuw! Prachtige foto's van de boerderijen van Albada en Dijkstra aan het Tsjamkedijkje bij Balk, vroeger Harich. Nieuw! Veel krantenartikelen met foto's uit de jaren vijftig uit de Friese Koerier over fokveekeuringen bij Balk.
  Thijs van Hout (1807-1900)  
 
Van de familie van Hout mocht ik foto's scannen uit hun familiealbum. Een familie van timmerlieden en burgemeesters. Een aantal foto's zijn al verwerkt op de persoonlijke pagina's hieronder vermeld onder aanvullingen en wijzigingen.
De aanstaande opening van "It Bûterhûs" en het onderwerp "symbolen en ornamenten" op de Open Monumenten Dag dit jaar was voor mij aanleiding om eens in de historie van de boterhandel te duiken. Balk heeft zijn rijkdom aan monumenten o.a. te danken aan de boterhandelaren.
De familie Bouma uit Balk heeft het pand van Swinderenstraat 8, een rijksmonument, voorheen o.a. Jack's Casino, van de ondergang gered. Zo kan je het wel stellen. In "It Bûterhûs" zijn 3 vakantie appartementen gebouwd en binnenkort opent de koffie- en theeschenkerij de deuren. Dit pand behoorde in de 17e en 18e eeuw toe aan de familie Poppes. Deze familie is rijk geworden met de boterhandel. Een steen met botertonnen in de gevel herinnert hier nog aan.
Van de drie tot nu toe bekende waagmeesters is een familiepagina gemaakt.
In de bibliotheek in Balk is de komende maanden een tentoonstelling over de boterbereiding en de boterhandel te zien.
 
nieuwe pagina's
onderwerp: online: te vinden onder:
Jochem Hendriks Porte, waagmeester (1820-1902) 12 mrt 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Jacob Obes Hofstra, waagmeester (1808-1875) 21 mrt 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Durk Franzes Haarsma, waagmeester (1820-1899) 19 mrt 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Tsjamkedykje 3 24 mei 2016 Gaasterland / Harich
Tsjamkedykje 4 7 mei 2016 Gaasterland / Harich
fokveekeuring te Balk 4 juni 2016 prentbriefkaarten / foto's uit de oude doos
 
aanvullingen en wijzigingen
onderwerp: online: te vinden onder:
Thijs Johannes van Hout, stadsbouwmeester Dokkum (1807-1900) 4 jun 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Johannes Thijsses van Hout, timmerman te Balk (1839-1927) 4 jun 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Pieter Gosses Haga, rijkscommies te Balk (1846-1929) 6 jun 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Sigefridus IJlstra, goud- en zilverssmid te Balk (1840-1915) 5 jun 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Hendrik Gijsberts Koelstra, fabrikant (1872-1950) 10 jun 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Dubbelstraat 10 10 jun 2016 beschrijving per straat
Jan Gijsberts Koelstra, hulppredikant (1885-1964) 11 jun 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
     
zoekplaatje
 
Deze foto is gepubliceerd geweest in de Friese Koerier van 27 mei 1960 ter gelegenheid van de officiële in gebruikname van de diepvrieskluizen bij de zuivelfabriek in Balk. Wie staan er op deze foto?
En graag zou ik een originele foto, geen krantenknipsel, willen scannen.
Meer weten over de diepvrieskluizen in Balk, zie onderstaande link:
Coöperatieve vereniging voor exploitatie van diepvrieskluizen.

 

laatste wijziging: 10 juli 2016