langsdeluts nieuwsbrief 2017-1
 
bakkerij en herberg Sondel bakker Sloterdijk te Balk Balkster van het Jaar
 

Volkomen onverwacht, mijn verkiezing tot Balkster van het jaar 2016 door plaatselijk belang Balk Vooruit.
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de nominatie en de vele felicitaties die ik heb mogen ontvangen.

 

Ben nu 10 jaar in de lucht met de website www.langsdeluts.nl en iets korter met de expositie langsdeluts.
Zonder de inbreng van foto’s, verhalen, krantenknipsels, brochures, feestprogramma’s, voorwerpen enz. en de gemakkelijke toegang tot het gemeentearchief was het me niet gelukt om er een succes van te maken. Hartelijk bedankt.

 

Afgelopen week kreeg vanuit een heel andere hoek een prachtig bericht over de websites www.langsdeluts.nl
en www.interneringsdepotgaasterland.nl
Hieronder een deel van de tekst geciteerd uit de email van de Koninklijke Bibliotheek:

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.
Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden.

De websites geschikt voor dit project worden op basis van selectie toegewezen.

 

Nu weer even naar de orde van de dag. De voorbereiding van de tentoonstelling in HIP van de bibliotheek in Balk over bakkers in Gaasterland heeft weer leuk materiaal en vondsten opgeleverd.  De bakkerij annex herberg in Sondel is daar één van.

 

Het jaaroverzicht 2016 laat even op zich wachten.

 
nieuwe pagina's
onderwerp: online: te vinden onder:
Jacobus Boomsmastraat 18 22 dec 2016 Gaasterland / Sondel
Eeltje Jans Jeltema, kastelein en bakker (1839-1905) 22 dec 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Sipke Joukes Sloterdijk, kastelein en bakker (1836-1897) 24 dec 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Tjibbe Joukes Sloterdijk, winkelier en bakker (1850-1931) 24 dec 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
verhalenfestival "Kom op Ferhaal yn Balk" 30 dec 2016 langsdeluts
 
aanvullingen en wijzigingen
onderwerp: online: te vinden onder:
Sipke Jans Sloterdijk, kastelein (1774-1859) 26 dec 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Jouke Tjibbes Sloterdijk, bakker (1884-1859) 26 dec 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Gerrit Klazes Pelsma, timmerknecht (1835-1904) 26 dec 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Hendrik Keulen, meubelmaker, organist (1884-1960) 1 jan 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
     
zoekplaatje
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 januari 1808

Perceel I; DE TABAKS KAMP te Ruigahuizen, waar was dit?

Perceel II; Aan de Harichsterzijde in Balk met huisnummer 85, was aan de huidige Gaaikemastraat 13. In 1908 bouwde Johannes Kuperus hier zijn kaaspakhuis, later bewoond door de familie Leijenaar.
 

 

laatste wijziging: 8 januari2016