langsdeluts nieuwsbrief 2017-9
 
Balkster Courant 17 december 1966 Van Swinderenstraat 22 Van Swinderenstraat in 1978
 
Inmiddels een tweede gesprek gehad bij de Fryske Akademy over het www.hisgis.nl projekt. Eén van de resultaten uit het eerste gesprek was de ontdekking van een taxatielijst uit 1812 van de bebouwde percelen in Balk. Het bleek een belangrijke link te zijn tussen de archieven van de 19e eeuw met de reëelcohieren (1715-1805) van de 18e eeuw. Zie de link: taxatie gebouwen 1812.
Wij gaan nu verder met de quotisatiecohieren uit 1749 en daarmee ook de periode 1749 - 1805 van de reëelcohieren. Ik kan het dan niet nalaten om de bewoners van een bepaald adres uit te zoeken. In deze nieuwsbrief de resulaten van het pand Van Swinderenstraat 22 waarin vandaag de dag de Etos is gevestigd met op nummer 22b Eriu Natuurvoeding.
Uit de 18e eeuw zijn geen afbeeldingen, dus daarom wat recentere.
 
nieuwe pagina's
onderwerp: online: te vinden onder:
taxatie gebouwen 1812 22 okt 2017 overzichten /
Symen (Jacobs)Vermeulen, schoenmaker (????-1754) 29 nov 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Jacob Symens Vermeulen, gortmaker (1743-1???) 29 nov 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Jarigh Symens Vermeulen, schoenmaker (1752-1800) 29 nov 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Ygram Jarigh Vermeulen, schoenmaker, bedelaar (1789-<1854) 29 nov 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
 
aanvullingen en wijzigingen
onderwerp: online: te vinden onder:
Ygram Hanses, boterkoper (17??-1780 12 nov 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
van Swinderenstraat 22 30 nov 2017 beschrijving per straat
 
zoekplaatje
 
foto 345-005 beschikbaar gesteld door de familie Lüken
De parochiële toneelvereniging "Oefening baart kunst" circa 1932 op de gevoelige plaat vastgelegd naast de Rooms Katholieke Lagere school aan de Raadhuisstraat in Balk. De foto is gemaakt door fotograaf Mandemaker uit Balk.
bron: Echo van het verleden
1. S. van der Werf, 2. Fimke? Mous (*1913), 3. Hein Knück (*1913), 4. O. Dooper, 5. ?, 6. Hendrik? Wortman (*1906), 7. S. Jansma, 8. Paul Dölle (*1915), 9. Johannes Hoekstra, 10. ?, 11. ? 12. ?, 13. Johannes Kramer
14. ?, 15. Jacob Mous (*1903), 16. Anne Dölle (*1911), 17. S. de Lange, 18. ?, 19. Meester Gerard (*1900), 20. S ijke of Susanna? Wortman, 21. Hessel Dölle (*1905), 22. Johannes Kramer jr.
22. J. de Vries, 23. A. Hettinga
Deze foto is gepubliceerd geweest in de Balkster Courant van 10 juni 1972 met onderstaande namen: zie deze link
 
Langsdeluts nieuwsbrieven
2015-1 / 2015-2 / 2015-3 / 2015-4 / 2015-5 / 2015-6 / 2015-7 / 2015-8 / 2015-9
2016-1 / 2016-2 / 2016-3 / 2016-4 / 2016-5 / 2016-6 / 2016-7 / 2016-8
2017-1 / 2017-2 / 2017-3 / 2017-4 / 2017-5 / 2017-6 / 2017-7 / 2017-8 /

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 2 december 2017