langsdeluts nieuwsbrief 2019-7
 
hotel Jans te Rijs hotel Teernstra Licorne
Mientwei 1 te Rijs van Swinderenstraat 69 te Balk Sint Odulphusstraat 35 te Bakhuizen
 
"Plekken van Plezier"
Het thema voor Open Monumentendag 2019 op zaterdag 14 september is "plekken van plezier". Een plek van "plezier" was de kroeg en de herberg. Gaasterland kende in 1881 45 locaties waar sterke drank werd geschonken. In de loop van de tijd krimpt het aantal kroegen. Het toerisme naar de Zuidwesthoek van Friesland groeit. Bij de herbergen komen speeltuinen. Dagjes mensen vinden hun weg naar de bossen in Gaasterland en de meren in de aangrenzende gemeentes.
Rond 1900 heeft de Maatschappij Gaasterland grootse plannen. Aan de kust van toen nog de Zuiderzee moest Oudemirdum aan Zee verrijzen. Parken, villa's, hotels enz. Een tramweg zou er komen om de reizigers van het station van Sneek en Heerenveen te vervoeren. De tramweg is er niet gekomen. De toeristen wel.
 
In bruin café Licorne aan de Sint Odulphusstraat 35 te Bakhuizen heeft de werkgroep "Om 't Heech Hinne" een tentoonstelling ingericht over de historie van dit café. Aangevuld met drie posters over verdwenen herbegen in Gaasterland. Deze posters zijn ook te zien bij Teernstra in Balk en Jans in Rijs.
 
Bj expositie Langsdeluts kunt u de plannen bekijken voor de aan te leggen tramlijn die er nooit gekomen is. Verder nog de locaties van de 19 adressen waar in 1881 sterke drank werd verkocht in Balk.
In dat zelfde jaar begint Hylke Hielkema een omnibusdienst Joure - Balk vice verca. Het wel en wee van deze lijn en de herbegen waar deze omnibus stopte is ook de bekijken bij expositie langsdeluts.
 
een overzicht van de herbergen in kroegen in Gaasterland anno 1881 onder deze link
 
nieuwe pagina's
onderwerp: online: te vinden onder:
Inne Baukes Betzema, werkman, kastelein (1792-1849) 20 aug 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Anthoon Wienkes Bijlhout, zadelmaker (1868-19??) 24 aug 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Ynte Douwe Bakker, logementhouder (1876-19??) 28 aug 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Haring Everts Teernstra, kastelein (1866-1918) 5 sep 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
 
aanvullingen en wijzigingen
onderwerp: online: te vinden onder:
Jurjen Everts Teernstra, logementhouder (1862-1942) 7 sep 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Evert Jurjens Teernstra, logementhouder (1891-1947) 7 sep 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Jan Jurjens Teernstra, logementhouder (1904-1961) 7 sep 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
     
Langsdeluts nieuwsbrieven
2015-1 / 2015-2 / 2015-3 / 2015-4 / 2015-5 / 2015-6 / 2015-7 / 2015-8 / 2015-9
2016-1 / 2016-2 / 2016-3 / 2016-4 / 2016-5 / 2016-6 / 2016-7 / 2016-8
2017-1 / 2017-2 / 2017-3 / 2017-4 / 2017-5 / 2017-6 / 2017-7 / 2017-8 / 2017-9 / 2017-10
2018-1 / 2018-2 / 2018-3 / 2018-4 / 2018-5 / 2018-6 / 2018-7 / 2018-8
2019-1 / 2019-2 / 2019-3 / 2019-4 / 2019-5 / 2019-6 /
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 12-09-2019