Wijckel, register van huisnummering 1910 - 1939
 
 
Wijckel, register van huisnummering 1910 - 1920
huisnummer hoofdbewoner opmerking AANTEKENINGEN
W. 1 watermolen    
W. 2 Feddigje Sietsma (wed. D. Duijff) inwonend Wikelerdyk 9A / naar Balk
W. 2 Albert Duijf   Wikelerdyk 9A / naar Balk
W. 3 Rein Hoekstra   Wikelerdyk 11 / naar Balk
W. 4 Grietje van der Molen (wed. R. Dijkstra) (31 januari 1914 overleden)   Wikelerdyk 13 / naar Balk
W. 4 Jan Dijkstra (12 mei 1914 naar Nijemirdum 1)   Wikelerdyk 13 / naar Balk
W. 4 Wijtze Hilverda (12 mei 1914 van Sondel 31)   Wikelerdyk 13 / naar Balk
W. 5 watermolen    
W. 6 Jelle Faber   Jachtlustweg 40
W. 7 Thijs Tjalma (naar Elahuizen)    
W. 7 Rintje Hilverda (13 mei 1913 van Wijckel 7a)    
W. 7a Rintje Hilverda (aug 1912 naar Wijckel 7) verg. B&W 12 mei 1912  
W. 7a Wiebren de Boer (13 mei 1913 van IJlst) - ( 4 september 1920 overleden) weduwe W. de Boer  
W. 8 Marten Brands van der Goot (24 september 1914 overleden)    
W. 9 Marten Jongstra    
W. 9a weduwe J. van der Weg, Antje Louwsma    
W. 9b Johannes Visser    
W. 10 weduwe Jan van der Weg ( 12 mei 1918 naar Wijckel 9a)    
W. 10 Reinder van Veen ( 12 mei 1918 van Nijega)    
W. 11 Hendrikus Hattink    
W. 12 Pieter Jongstra    
W. 12a weduwe Hendrik Bouwstra (13 mei 1913 van Wijckel 20)    
W. 13 Hendrik Schotanus (naar Wijckel 99)    
W. 13 Gerrit Ottema (13 mei 1913 van Wijckel 94)    
W. 14 Wabe Pieters de Vries (8 maart 1915 overleden)    
W. 14 Trijntje Beuckens (weduwe W. de Vries (8 maart 1915)    
W. 15 Pieter Luinenburg    
W. 16 Klaas Pruiksma (12 mei 1918 naar Wijckel 186)    
W. 16 Theunis van der Meer (12 mei 1918 van Wijckel 186)    
W. 17 Femke de Vries (wed. Schotanus) (26 december 1920 overleden)    
W. 17 Ritske Schotanus    
huisnummer hoofdbewoner   AANTEKENINGEN
W. 18      
W. 18      
W. 18      
W. 19      
W. 20      
W. 20      
W. 20      
W. 21      
W. 22      
W. 23      
W. 24      
W. 25      
W. 26      
W. 26      
W. 27      
huisnummer hoofdbewoner   AANTEKENINGEN
W. 28      
W. 29      
W. 29      
W. 29      
W. 30      
W. 30      
W. 31      
W. 31      
W. 31      
W. 31      
W. 32      
W. 32      
W. 33      
W. 34      
W. 35      
W. 30      
W. 30      
W. 30      
W. 30      
W. 40      
W. 41      
      AANTEKENINGEN
       
       
       
       
       
       
       
       
Wijckel, register van huisnummering 1920 - 1930
huisnummer hoofdbewoner opmerking AANTEKENINGEN
W. 1 watermolen    
W. 2 Albert Duijf   Wikelerdyk 9A / naar Balk
W. 3 Rein Hoekstra (28 mei 1924 naar Sint Nicolaasga)   Wikelerdyk 11 / naar Balk
W. 3 Klaas Flapper (26 mei 1924 van Idzega)   Wikelerdyk 11 / naar Balk
W. 4 Wijtze Hilverda (6 mei 1925 naar Balk 32)   Wikelerdyk 13 / naar Balk
W. 4 Hendrik Schotanus (12 mei 1925 van Ruigahuizen 70) - (12 mei 1927 naar Wijckel 142a)   Wikelerdyk 13 / naar Balk
W. 4 Hendrik ? (12 mei 1927 van Wijckel 221) - (12 mei 1928 naar Wijckel 221)   Wikelerdyk 13 / naar Balk
W. 4 Luitjen Mulder (12 mei 1928 van Wijckel 221) - (5 november 1929 naar Balk 370)   Wikelerdyk 13 / naar Balk
W. 4 Otte de Goede (5 november 1929 van Balk 75a) - (21 mei 1930 naar Enkhuizen)   Wikelerdyk 13 / naar Balk
W. 4 Hendrik Klijnsma (1 mei 1930 van Balk 201)    
W. 5 watermolen    
W. 6 Jelle Faber   Jachtlustweg 40
W. 6a Sake Bosma (12 mei 1927 van Wijckel 220)   Jachtlustweg 38
W. 6b Hendrik Veltman (12 mei 1930 van Wijckel 139)   Jachtlustweg 32
W. 7 Rintje Hilverda    
W. 8 weduwe W. de Boer (Reinou v.d.Berg) (29 april 1921 naar Drachten)    
W. 8 weduwe H. de Vries (Jetske Wolthuizen) (12 mei 1921 van Balk 297) - (12 nov. 1921 naar Balk 276)    
W. 8 Tjisse Dijkstra (14 november 1921 van Balk 59) - (28 september 1922 naar Dongjum)    
W. 8 Willem de Jong (12 mei 1923 van Oudemirdum 131) - (12 mei 1924 naar Wijckel 157)    
W. 8 Willem Kortekamp (22 mei 1924 van Wijckel 44) - (12 mei 1926 naar Wijckel 26)    
W. 8 Cornelis Pieter Beukenkamp (17 december 1930 van Haarlemmermeer)    
W. 9 Egge Stoffelsma (12 mei 1929 naar Wijckel 129)    
W. 9 Jacob Iedema (27 april 1926 van Sneek) - (26 april 1930 naar Alkemade)    
W. 9 Henri Willem Johan Lindeman (21 juli 1930 van Wijk aan Zee en Duin)    
W. 10 Martjen Jongstra    
W. 11 in gebruik bij Johannes Visser    
W. 12 Johannes Visser    
W. 13 timmerwerkplaats    
       
  hoofdbewoner opmerking AANTEKENINGEN
W. 14      
W. 15      
W. 16      
W. 17      
W. 18      
W. 18      
W. 18      
W. 19      
W. 20      
W. 20      
W. 20      
W. 21      
W. 22      
W. 23      
W. 24      
W. 25      
W. 26      
W. 26      
W. 27      
huisnummer hoofdbewoner opmerking AANTEKENINGEN
W. 28      
W. 29      
W. 29      
W. 29      
W. 30      
W. 30      
W. 31      
W. 31      
W. 31      
W. 31      
W. 32      
W. 32      
W. 33      
W. 34      
W. 35      
W. 30      
W. 30      
W. 30      
W. 30      
W. 40      
W. 41      
       
Wijckel, register van huisnummering 1930 - 1939
huisnummer hoofdbewoner opmerking AANTEKENINGEN
W. 1 windmotor    
W. 2 Albert Duijff (12 mei 1932 naar Wijckel 31) vervallen Wikelerdyk 9A
W. 3 Klaas Flapper   Wikelerdyk 11
W. 4 Hendrik Klijnsma (12 mei 1935 naar Balk107)   Wikelerdyk 13
W. 4 Luitjen Mulder (12 mei 1935 van Balk 344)   Wikelerdyk 13
W. 5 windmotor    
W. 6 windmotor    
W. 7 Jelle Faber   Jachtlustweg 40
W. 8 Sake Bosma   Jachtlustweg 38
W. 9 bouwterrein    
W. 10      
W. 11      
W. 12   Faber  
W. 13   Bosma  
huisnummer hoofdbewoner opmerking AANTEKENINGEN
W. 14 Hendrik Veltman   Jachtlustweg 32
W. 15 Rintje Hilverda    
W. 16 Cornelis Pieter Beukenkamp   Jachtlustweg 28
W. 17 bijzondere school   Jachtlustweg 26
W. 18 Henri Willem Johan Lindeman (21 juli 1934 naar Hillegom)   Jachtlustweg 24
W. 18 David de Miranda (12 sept 1934 van Rotterdam) - (14 juni 1935 naar Amsterdam)   Jachtlustweg 24
W. 18 Sijbe Sijbesma (2 juni 1936 van Follega)   Jachtlustweg 24
W. 19 Martjen Jongstra   Jachtlustweg 20
W. 20 Johannes Visser (11 juni 1932 overleden)   Jachtlustweg 22
W. 20 Wed. Johannes Visserr (15 april 1933 naar W.161)   Jachtlustweg 22
W. 20 Pier Visser (2 mei 1933 van Warns)   Jachtlustweg 22
W. 21 timmerwerkplaats P. Visser  
W. 22 Reinder van Veen   Jachtlustweg 16
W. 23 garage    
W. 24 Jan Herman Hattink   Jachtlustweg 14
W. 25 Pieter Jongstra    
W. 26 weduwe Hendrik Bouwstra ( 24 mei 1931 overleden)    
W. 26 Pieter Bouwstra (24 mei 1931)    
W. 27 Gerrit Ottema    
huisnummer hoofdbewoner opmerking AANTEKENINGEN
W. 28 Hans Roskam    
W. 29 Pieter Luinenburg ???  
W. 29 Wabe Roskam (maart 1931 van W. 28) - (12 mei 1932 naar W. 118)    
W. 29 Bokke Visser (12 mei 1932 van W. 118)    
W. 30 Willem van der Meer (12 mei 1936 naar W. 57)    
W. 30 Sjirk Faber (12 mei 1936 van W. 138)    
W. 31 Gosse Baukes (2 maart 1931 naar N 131)    
W. 31 Thijs Hofman (29 juli 1931 van Woudsend) - (30 januari 1932 overleden)    
W. 31 Pieter Roskam (10 maart 1932 van Tjerkgaast) - (12 mei 1932 naar W, 119)    
W. 31 Albert Duijff (12 mei 1932 van W. 2) - (12 mei 1936 naar W. 229) W. 31 wordt W. 32  
W. 32 Folkert Semplonius (12 mei 1932 naar W. 39)    
W. 32 Dirk van der Goot (12 mei 1936 van B. 22)   Lunenburgpaed 2
W. 33 Hendrik Prins   Jachtlustweg 12
W. 34 Meine Hottinga    
W. 35      
W. 30      
W. 30      
W. 30      
W. 30      
W. 40      
W. 41      
huisnummer hoofdbewoner opmerking AANTEKENINGEN
W. 126 Andries Bouma (6 september 1935 overleden)    
W. 126 weduwe Andries Bouma (6 september 1935)    
W. 127 Gerrit de Boer    
W. 128 Willem Samplonius (12 mei 1931 naar Ruigahuizen 59)    
W. 128 Gosse Venema (11 mei 1931 van Hemrik) - (15 mei 1933 naar Luxwoude)    
W. 128 Gerrit Hoekstra (11 mei 1933 van Boornzwaag)    
W. 129 wagenmakerij    
W. 130 Willem Hendrik Stegenga    
W. 131 Johannes Stegenga    
W. 132 Age Roskam    
W. 132a Jurjen de Jong    
W. 133 Rommert Samplonius (29 april 1933 overleden)    
W. 133 weduwe Rommert Samplonius (29 april 1933)    
W. 134 weduwe Jouke Kampen (1 maart 1931 overleden)    
W. 134 Wijmer Haagsma (5 maart 1935 overleden)    
W. 134 weduwe Wijmer Haagsma (5 maart 1935)    
W. 135 Klaas Bosma (23 mei 1932 van Scharnegoutum) - (20 mei 1935 overleden)    
W. 135 weduwe Klaas Bosma (20 mei 1935) - (12 mei 1936 naar Wijckel 51)    
W. 136 Auke Visser (18 maart 1934 overleden)    
W. 136 Harmen Postma (12 mei 1934 van Sondel 74)    
W. 137 Bokke de Vries (23 juli 1934 naar Harich 111)    
W. 137 Jantje Reekers (21 december 1934 van Rotterdam) - (12 mei 1935 naar 35)    
W. 137 Hans Hoekstra (12 mei 1935 van Balk 290)    
W. 138 weduwe Evert Haagsma (9 december 1931 overleden)    
W. 138 Hiltje Haagsma (9 december 1931) - (30 december 1921 naar Sloten)    
W. 138 weduwe Roelof Ferdinands (12 mei 1932 van Wijckel 44)    
W. 139 Hijlke van der Meer    
huisnummer hoofdbewoner opmerking AANTEKENINGEN
W. 140 Egge Stoffelsma    
W. 141 Jan Oostwoud    
W. 142 Jentje van der Meer (4 april 1934 overleden)    
W. 142 Andriesje van der Meer (4 april 1934)    
W. 143 Jan Hofman    
W. 144 Peke Hofman    
W. 145 Herre Stegenga (4 juni 1934 overleden)    
W. 145 weduwe Herre Stegenga (4 juni 1934)    
W. 146 Tjeerd Klijnsma    
W. 146a Wijtze van der Meer (12 mei 1935 van Wijckel 149) gebouwd in 1935 Menno van Coehoornweg 17
W. 147 Jan Jongstra    
W. 148 Hette de Jong    
W. 149 Bartele Koopsma (14 mei 1934 naar Assen)    
W. 149 Wijtze van der Meer (2 juli 1934 van Roswinkel) - (Tjeerd Otter van W. 36)    
W. 150 Gerlof Otter    
W. 151 Albertus Postma (15 januari 1935 naar Wijckel 41) vervallen  
W. 152 Sijbren Bakker (12 mei 1934 naar Wijckel 56)    
W. 152 Hendrik Dobma (12 mei 1934 van Sloten)    
W. 153 weduwe Yke. M. Swart    
huisnummer hoofdbewoner   AANTEKENINGEN
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 oktober 2022 laatste wijziging: 6-10-2022