schippers
periode:   aan boord:
volkstelling Balk 1840
1840 Jan Ykes Bouma, schipper ( * Joure)  
  Hartman Luitjen Bakker, schippersknecht ( * Sloten)  
1840 Anne Ykes Bouma, schipper ( * Joure)  
1840 Hendrik Jeeps Tuinman, schipper ( * Wijckel)  
1840 Harmen Uilkes Woudhuizen, schipper en koopman ( * Balk)  
1840 Huite Hortzes Booi, schipper ( * Balk)  
1840 Jan Hendriks van der Goot, schipper ( * Balk)  
1840 Hendrik Jans van der Goot, schipper ( * Balk)  
1840 Cornelis Jans de Vries, schipper ( * Groningen)  
     
woningregister Balk 1849 - 1859
1849 - 1859 Harmen Woudhuizen, (* 1794 te Balk) blad 400
1849 - 1859 Anne Bouma, ( * 1793 te Joure) blad 401
1849 - 1855 Joeke Zandstra ( * 14 november 1821 te Kortezwaag) blad 402
1849 - 1859 Kerst de Jong ( * 1812 te Balk) blad 403
1849 - 1859 Roelof Pekes de Vries ( * 1798 te Koudum) blad 404
1849 - 1859 Tijs Piers Piersma ( * 1817 te Balk) blad 405
1849 - 1859 Taeke Huisman ( * 1806 te Sloten ) blad 405
     
woningregister Balk / Gaasterland? 1859 - 1879
? Tijs Piers Piersma ( * 1816 te Balk, schip: De jonge Pier. blad 167
? Roelof P. de Vries ( * 1798 te Koudum), schip: Hoop op zegen. blad 167
? Johannes Nore ( * 1795 te Balk), schip: Hoop van zegen. blad 168
1859 - 1874 Jan Ykes Bouma ( * 1796 te Joure), schip: Jonge Bouwe / naar Delfzijl blad 168
? Harmen Woudhuizen ( * 1784 te Balk), schip: De jonge Harmen. / naar Lemmer blad 169
  Jacob L Hofstra ( * 1805 te Balk), schip: Jonge Grietje blad 169
  Grietje Z. Voetman ( * 1798 te Balk), schip De jonge Yke blad 170
1859 - 1866 Jaitje Jelles Dijkstra ( * 1825 te Balk), schip: ? / van Woudsend blad 170
18?? - 1873 Jelle Veldhuis ( * 1834 te Jutrijp), schip: ? / van Balk, naar Idskenhuizen blad 170
18?? - 1875 Hendrik B. Lyklema ( * ?), schip: ? / naar Oosterwierum blad 170
  Hisse Baukes Lyklema ( * 1844 te Sijbrandahuizen), schip: ? blad 171
  Kasper H. Betz ( * 1828 te Balk), schip: ? / van Balk blad 171
1874 - ? Veenstra Wigerus Willems ( * 1830 te Gerkesklooster), schip: ? / van Sloten blad 171
  Harmen Piersma ( * ), schip: ? blad 172
  Klaas Visser ( * 1843 te Sloten) blad 172
18?? - 1878 Pier R Haringsma ( * 1838 te Balk), schip: ? / naar Kampen blad 172
  Hendrik J Jongstra ( * ), schip: ? blad 173
  Kerst P. de Jong ( * 1812 te Balk), schip: ? blad 173
  Pieter K. de Jong ( * ), schip: ? blad 173
  Tjepke Berends Schoon ( * 1839 te Workum), schip: ? blad 173
  Johannes Ykes van der Goot ( * 1839 te Balk), schip: ? blad 174
  Gerrit K de Lange ( * 1835 te Workum), schip: ? blad 174
1865 - Willem Jeeps Tuinman ( * 1801 te Wijckel), schip: ? / van Groningen blad 174
     
woningregister Balk 1869 - 1879
1875 - 1875 Hotze J. Dijkstra ( * 1819 te Balk ) blad 6
1869 - 1879 Jeep Johannes Tuinman ( * 1 juni 1853 te Balk) blad 6
1875 - 1879 Klaas J. Visser ( * 17 september 1843 te Sloten) blad 6
1869 - 1879 Marten B de Vreeze ( * 1850 te Hindeloopen ) blad 6
1876 - 1879 Gerrit Duiker ( * 24 december 1848 te Nijega ) blad 6
1869 - 1879 Foeke Gerrits Elzinga ( * 3 april 1832 te Parrega ) blad 7
1869 - 1879 Pieter Lykles Bosma ( * 10 september 1806 te Balk ) blad 7
     
bevolkingsregister Balk 1890 - 1900
1890 - 1900 Imke Polderboer, schipper ( * 4 juni 1851 te Harich) blad 341
1890 - 1900 Andries de Jong, schipper ( * 5 maart 1833 te Paasloo) blad 342
1890 - 1900 Roelof de Vries, schipper ( * 20 mei 1843 te Balk) blad 343
1890 - 1900 Job Bosma, schipper ( * 26 november 1837 te Balk) blad 344
1890 - 1900 Harmen Piers Piersma, schipper ( * 25 september 1824 te Balk) blad 345
1890 - 1898 Jacob Harmens Postma, schipper ( * 20 januari 1840 te Balk) blad 346
1890 - 1900 Johannes Meindert de Vries, schipper ( * 8 juni 1856 te Bolsward) blad 347
1890 - 1898 Jakob Harmens Jongsma , schipper ( * 25 februari 1826 te Harich) blad 348
1890 - 1900 Gerlof Harmens Postma ( * 9 februari 1850 te Balk) blad 349
1890 - 1900 Jeep Johannes Tuinman, schipper ( * 20 juni 1853 te Balk) blad 350
1890 - 1900 Derk Hendriks Slot, schipper ( * 1 januari 1855 te Wanneperveen) blad 351
1890 - 1900 Thae Hoogterp, schipper ( * 22 mei 1852 te Balk) blad 352
1890 - 1900 Fokke de Boer, schipper ( * 23 maart 1848 te Balk) blad 353
1890 - 1899 Harmen Jacobs Jongsma, schipper ( * 27 juli 1859 te Harich) geëmigreerd naar Noord-Amerika blad 354
1890 - 1891 Hielke Baukes de Vries, schipper ( * 29 januari 1863 te Molkwerum) blad 355
1890 - 189? Hendrik de Vlugt, schipper ( * 4 mei 1831 te Koudum) blad 356
1890 - 1899 Willem Smit, schipper ( * 23 augustus 1823 te Sondel ) blad 357
1890 - 189? Hendrik Smid, schipper ( * 19 juli 1854 te Balk) blad 358
    blad 359
1890 - 1900 Dirk Lykeles Haarsma, schipper ( * 18 augustus 1856 te Hemelum) blad 360
1890 - 1891 Jurjen Stuurman, schipper ( * 30 maart 1812 te Balk) blad 361
     
bevolkingsregister Balk 1900 - 1910
1900 - 1902 Andries de Jong, schipper ( * 5 maart 1833 te Oldemarkt) blad 335
1902 - 1910 Rein Schaper, schipper ( * 12 mei 1864 te Workum) blad 335
1900 - 190? Harmen Piersma, schipper ( * 25 september 1824 te Balk) blad 336
190? - 1910 Harmen Piersma, schipper ( * 15 februari 1869 te Balk) blad 336
1900 - 1905 Johannes de Vries, schipper ( * 11 juni 1856 te Bolsward) blad 337
1900 - 1901 Gerlof Postma, schipper ( * 9 februari 1850 te Balk) blad 338
1907 - 1910 Douwe Sjoerds Rijpsma, schipper ( * 25 februari 1869 te Balk) blad 338
1900 - 1910 Jeep Tuinman, schipper ( * 20 juni 1853 te Balk) blad 339
1900 - 1906 Derk Slot, schipper ( * 1 januari 1856 te Wanneperveen) blad 340
1906 - 1906 Auke Visser, brievenbesteller ( * 15 december 1872 te Schiermonnikoog) blad 340
1909 - 1910 Taeke van der Zee, schipper ( * 4 maart 1873 te Sneek ) blad 340
1900 - 1903 Thea Hoogterp, schipper ( * 22 mei 1852 te Balk) blad 341
1904 - 1910 Sijbout van der Zee, schipper ( * 22 juli 1845 te Leeuwarden) blad 341
1900 - 1903 Fokke de Boer, schipper ( * 23 maart 1848 te Balk) blad 342
190? - 1910 Albert van Randen, schipper ( * 8 januari 1870 te Nijega) blad 342
1900 - 1910 Dirk Lykeles Haarsma, schipper ( * 18 augustus 1856 te Hemelum) blad 343
1900 - 190? Jan Douwes Lam, schipper ( * 12 augustus 1853 te Balk) blad 344
190? - 1910 Berend Otten, cschipper ( *24 juli 1864 te Westerbork) blad 344
1900 - 1903 Jacob Groenhof, schipper ( * 28 juli 1863 te Oudega) blad 345
1903 - 1910 Broer de Vreeze, schipper ( * 4 juli 1881 te Mirns en Bakhuizen) blad 345
1900 - 190? Jacobus Mandemaker, schipper ( * 11 juni 1865 te Heerenveen) blad 346
1900 - 1910 Willem Strak, schipper ( * 2 december 1848 te Mirns en Bakhuizen) blad 347
1900 - 1910 Boâke Lyklema, schipper ( * 6 augustus 1871 te Balk) blad 348
1900 - 1910 Pier Piersma, schipper ( * 30 juli 1862 te Balk) blad 349
1900 - 190? Tijs de Jager, koopman ( * 9 februari 1873 te Balk) blad 350
190? - 1910 Sied Douwes Rijpsma, weduwe van Hille Martens Homma ( * 9 oktober 1840 te Balk) blad 350
1900 - 1910 Harmen Postma, schipper ( * 28 september 1878 te Wommels) blad 351
1900 - 1900 Jan de Jong, schipper ( * 10 maart 1878 te Balk) blad 352
1905 - 1910 Bauke Mandemaker, koopman in ijzerwaren ( * 19 juni 1872 te Arum) blad 352
     
bevolkingsregister Gaasterland 1911 - 1920 A-Z
  Johannes Bakker,  
  Dirk Haarsma,  
  Harmen Piersma,  
  Pier Piersma  
  Douwe Sjoerds Rijpsma, schipper ( * 25 februari 1869 te Balk)  
  Jacob Zijda,  
  Jan Kazemaker,  
  Derk Slot,  
  Broer de Vreeze,  
  Jan Otten,  
bevolkingsregister Balk 1921 - 1930
1921 - 1930 Johannes Jacobs Bakker, binnenschipper ( * 11 september 1890 te Sloten-Frl) blad 368
  Broer de Vreeze, schippersknecht ( * 10 juli 1907 te Wijckel) blad 368
  Bouwe Fokkens, schippersknecht ( * 11 mei 1879 te Tjerkgaast) blad 368
  Roelof Otten, zwager, schippersknecht ( * 7 mei 1910 te Balk) blad 368
  Bouwe Fokkens, schippersknecht ( * 11 mei 1879 te Tjerkgaast) blad 368
  Willem de Vreeze, schippersknecht ( * 6 januari 1912 te Ruigahuizen) blad 368
1921 - 1929 Jan Otten, schipper, ( * 20 februari 1859 te Hoogeveen) blad 369
1926 - 1930 Stoffer Otten, schipper ( * 25 april 1899 te Hopogeveen) blad 369
1921 - 1927 Harmen Piersma, schipper ( * 15 februari 1869 te Balk) blad 370
1921 - 1930 Pier Piersma, binnenschipper ( * ?? blad 371
1921 - 1921 Douwe Rijpsma, vrachtschipper ( * 25 februari 1869 te Balk) blad 372
1921 - 1927 Derk Slot, schipper/brandstoffenhandelaar ( * 1 januari 1856 te Wanneperveen) blad 373
1921 - 192? Broer de Vreeze, binnenschipper ( * 4 juli 1881 te Mirns en Bakhuizen) blad 374
1921 - 1930 Jacob Zeijda, vrachtschipper ( * 19 juni 1883 te Koudum) blad 375
1921 - 1930 Hisse Lyklema, vrachtschipper ( * 1 september 1896 te Bolsward) blad 377
1923 - 1926 Stoffer Otten, schippersknecht ( * 25 april 1899 te Hoogeveen) blad 377
1926 - 1928 Jelle Koornstra, schippersknecht ( * 17 februari 1878 te St. Nicolaasga) blad 377
1928 - 1929 Harmen Piersma, schippersknecht ( * 16 mei 1906 te Balk) blad 377
     
bevolkingsregister Balk 1931 - 1939
1931 - 1931 Johannes Bakker, vrachtschipper ( * 11 september 1890 te Sloten-Frl) blad 339
1931 - 1939 Hisse Lyklema, vrachtschipper ( * 1 september 1896 te Bolsward) blad 340
1931 - 1932 Stoffer Otten, schipper ( * 25 april 1899 te Hoogeveen) blad 341
1931 - 1939 Pier Piersma, schipper ( * 20 juli 1862 te Balk) blad 342
1931 - 1939 Douwe Rijpsma, schipper ( * 25 februari 1869 te Balk) blad 343
1931 - 1938 Jacob Zeijda, vrachtschipper ( * 19 juni 1883 te Koudum) blad 344
1932 - 1933 Lieuwe Huitema, schipper ( * 6 augustus 1901 te Sneek) blad 347
1934 - 1934 Pier Dirk Alta, zonder beroep ( * 20 april 1867 te Makkum) blad 350
     
 

laatste wijziging: 8 januari 2017