fryslân 1811
 

Tresoar staat dit jaar stil bij een aantal gebeurtenissen die in 1811 hebben plaats gevonden maar om uiteenlopende redenen van invloed zijn geweest op maatschappelijke ontwikkelingen in de tweehonderd jaar die daarop volgden.

meer hierover zie:
www.fryslan1811.nl
 
Hieronder een opsomming van personen die in Balk zijn geboren in het jaar 1811.
 
Roelof Jans Kiep, geboren op 11 januari 1811 op nummer 92 te Balk, als zoon van Jan Sijmens Kiep, timmerman te Balk, en Jacobjen Roelofs. Overleden op 11 mei 1846 te Amboina Nederlands Indië, 35 jaar oud.
aangifte geboorte op 12 januari 1811 aktenummer 1 door Jan Sijmens, timmerman te Balk, getuigen:
Sipke Sijmens schoenmaker 44 jaar wonende te Balk op nummer 12
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
 
Jannigje Sytzes Arends (Sietzema), geboren op 15 januari 1811 op nummer 109 te Balk, als dochter van Sytze Arends, grutter te Balk, en Katie Jacobs Borman. Overleden op 26 september 1816 op nummer 40 te Balk, 5 jaar oud.
aangifte geboorte op 16 januari 1811 aktenummer 2 door Sijtse Aarnts te Balk, getuigen:
Gerrit Fellinga executeur van Gaasterland 53 jaar wonende op nummer 26 te Balk
Johannis Jurjens timmerman 42 jaar wonende op nummer 82 te Balk
aangifte overlijden op 27 september 1816 aktenummer 17B, getuigen:
Tjerk Ages van der Feer     geburen
Hendrik Brants van der Goot   40 jaar geburen
 
 
Ike Sybes Bandstra, geboren op 20 januari 1811 op nummer 126 te Balk, als zoon van Sybe Jans Bandstra, schoenmaker te Balk, en Hinke Ikes. Overleden op 24 september 1871 te Molkwerum, 60 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 januari 1811 aktenummer 3 door Sybe Jans schoenmaker te Balk, getuigen:
Gerrijt Fellinga excuteur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
 
 
Anneke Hendriks Doorenspleet, geboren op 16 februari 1811 op nummer 89 te Balk als dochter van Hendrik Stoffels Doorenspleet en Klaaske Annekes Schots.
aangifte geboorte op 16 februari 1811 aktenummer 5 door Hendrik Stoffels arbeider te Balk, getuigen:
Gerrijt Fellinga excuteur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
aangifte overlijden op 24 mei 1828 aktenummer B 12, werkman te Balk, getuigen:
Wobbe Ferdinants de Vries koopman 41 jaar wonende te Balk op nummer 93
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 50 jaar wonende te Balk op nummer 81
 
 
Sible Koops Rinkema, geboren op 16 februari 1811 op nummer 130 te Balk, gedoopt op 10 maart 1811 te Balk (Hervormd), als zoon van Koop Jans Rinkema, schipper te Balk, en Aat Ferdinands. Schipper te Balk. Overleden op 26 maart 1879 te Balk, 68 jaar oud.
aangifte geboorte op 17 februari 1811 aktenummer 6 door Koop Jans schipper te Balk, getuigen:
Johannes Jurjens timmerman 42 jaar wonende te Balk op nummer 82
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
aangifte overlijden op 27 maart 1879 aktenummer 28, getuigen:
Lijkle Reins Bosma arbeider 54 jaar wonende te Balk
Dooitje Popkes Schram werkman 40 jaar wonende te Balk
 
 
Martje Betses Betsema, geboren op 22 februari 1811 op nummer 6 te Balk, als dochter van Betse Baukes Betsema en Geeske Wytzes.
aangifte geboorte op 23 februari 1811 aktenummer 8 door Betse Baukes Betsema schippersknecht te Balk, getuigen:
Johannes Jurjens timmerman 42 jaar wonende te Balk op nummer 82
Hein Jurjens wagenmaker 32 jaar wonende te Balk op nummer 69
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 23 februari 1811, akte nr. 8
Martje Betsema, geboren 22 februari 1811
Dochter van Betse Baukes Betsema en Geeske Wytzes
Meint Jans van der Goot, geboren op 12 maart 1811 op nummer 21 te Balk, als zoon van Jan Hendriks van der Goot en Hylkjen Sjoukes Overmeer.
aangifte geboorte op 12 maart 1811 aktenummer 10 door Jan Hendriks schuitevaarder te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 12 maart 1811, akte nr. 10
Meint van der Goot, geboren 12 maart 1811
Zoon van Jan Hendriks en Hylkjen Sjoukes
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar bij naamsaanname vermeld als "van der Goot"; familienaam moeder later vermeld als "Overmeer"
Pietie Cornelis Hellema, geboren op 31 maart 1811 op nummer 109 te Balk, als dochter van Cornelis Harmens Hellema en Antje Rintjes.
aangifte geboorte op 31 maart 1811 aktenummer 17 door Cornelis Harmens arbeider te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 31 maart 1811, akte nr. 17
Pietie Hellema, geboren 31 maart 1811
Dochter van Cornelis Harmens en Antje Rintjes
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar bij naamsaanname vermeld als "Hellema"
Willem Jelles Hornstra, geboren op 27 april 1811 op nummer 154 te Balk, als zoon van Jelle Klazes Hornstra en Maria Elisabeth Stroband.
aangifte geboorte op 27 april 1811 aktenummer 24 door Jelle Klazes Hornstra arbeider te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 27 april 1811, akte nr. 24
Willem Hornstra, geboren 27 april 1811
Zoon van Jelle Klazes Hornstra en Maria Elisabeth Stroband
Johanna Katarina Neyts, geboren op 24 mei 1811 op nummer 56 te Balk, als dochter van Theodorus Neits en Trijntje Alts. Overleden op 27 augustus 1855 op nummer 343a te Joure, 44 jaar oud. Op 26 april 1839 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Jan Gerbens Krol, oud 29 jaar, geboren te Westermeer als zoon van Gerben Meinderts Krol en Elisabeth Ages Agema. Overleden op 9 juli 1959 te Joure, 49 jaar oud.
aangifte geboorte op 27 april 1811 aktenummer 28 door Theodorus Neitz koperslager te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
 
 
De historie van de familie Neyts begint in Peer (België) waar Ludovicus Netten (?-1729) op 18 februari 1721 trouwt met Margaretha Nijsen (?-1727). Hun enigst bekende zoon Antonius Nets (1723-1796/1802) trouwt op 23 juni 1744 in Overpelt (België) met Catharina van Eyckhoven (1721-1803).  Ze krijgen 6  kinderen.
Zoon Petrus Franciscus Neits (1751-1838) trouwt op 23 april 1778 in Overpelt met Joanna Jansen (1757-1837).  Hun op twee na oudste zoon van 9 kinderen, Theodorus (1783-1856), vertrekt naar Friesland. Als zeventienjarige vestigt hij zich in Balk, aldus zijn inschrijving in het patentregister van de Grietenij Gaasterland van 1808.
Hij trouwt op 16 november 1806 in Joure met Catharina Jouwstra (1785-1818). Ze kopen een woning in de Dubbelstraat in Balk. Theodorus is ketelboeter/koperslager van beroep. Samen krijgen ze 5 kinderen. Na het overlijden van zijn vrouw Trijntje in 1818 trouwt hij in datzelfde jaar met Grietje Aukes Coldeweyer. Ze krijgen 6 kinderen. Johanna Katarina is het middelste kind uit het eerste huwelijk.
Na haar huwelijk in 1839 met Jan Gerbens Krol wonen ze een paar jaar in de gemeente Aengwirden.  Rond 1844 verhuizen ze naar Joure. Johanna Katarina Neijts en Jan Gerbens Krol worden niet oud. Hun vijf kinderen, Bernardus (1840-1859), Catharina (1842-1900), Greogerius (1845-1910),Theodorus (1848-1933) (franciscus (1851-?) zijn nog jong wanneer beide ouders kort na elkaar sterven.
 
 
Pieter Bokkes de Vries, geboren op 28 mei 1811 op nummer 61 te Balk, als zoon van Bokke Pieters de Vries en Symentje Douwes.
aangifte geboorte op 27 april 1811 aktenummer 29 door Bokke Pieters huisman te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 28 mei 1811, akte nr. 29
Pieter de Vries, geboren 28 mei 1811
Zoon van Bokke Pieters en Symentje Douwes
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "de Vries"
Sipkjen Frederiks Fokke, geboren op 12 juni 1811 op nummer 167 te Balk, als dochter van Fredrik Willem Fokke en Gerbrig Beerents.
aangifte geboorte op 13 juni 1811 aktenummer 31 door Fredrik Willem Fokke chirurgijn te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 13 juni 1811, akte nr. 31
Sipkjen Fokke, geboren 12 juni 1811
Dochter van Fredrik Willem Fokke en Gerbrig Beerents
Anna Maria Wegenand, geboren op 13 juni 1811 op nummer 101 te Balk, als dochter van Hendrik Jans Wegenand en Eelkje Johannis..
aangifte geboorte op 14 juni 1811 aktenummer 32 door Hendrik Jans Wegenand arbeider te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 14 juni 1811, akte nr. 32
Anna Maria Wegenand, geboren 13 juni 1811
Dochter van Hendrik Jans Wegenand en Eelkie Johannis
Aaltje Geerts Tuinier, geboren op 25 juni 1811 op nummer 107 te Balk als dochter van Geert Annes Tuinier en Antie Pieters.
aangifte geboorte op 25 juni 1811 aktenummer 34 door Geert Annes arbeider te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Pieter Sjoerds kuiper 35 jaar wonende te Balk op nummer 105
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 25 juni 1811, akte nr. 34
Aaltje Tuinier, geboren 25 juni 1811
Dochter van Geert Annes en Antie Pieters
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Tuinier"
Kornelis Pieters, geboren op 8 juli 1811 op nummer 105 te Balk als zoon van Pieter Sjoerds en Antje Kornelis.
aangifte geboorte op 8 juli 1811 aktenummer 37 door Pieter Sjoerds kuiper te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Geert Annes werkman 31 jaar wonende te Balk op nummer 107
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 8 juli 1811, akte nr. 37
Kornelis Pieters, geboren 8 juli 1811
Zoon van Pieter Sjoerds en Antje Kornelis
Lijsbert Thaes Rijpsma, geboren op 12 juli 1811 op nummer 113 te Balk als dochter van Thae Thaes en Sierd Tijsses.
aangifte geboorte op 13 juli 1811 aktenummer 38 door Thae Thaes arbeider te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 13 juli 1811, akte nr. 38
Lijsbert Rijpsma, geboren 12 juli 1811
Dochter van Thae Thaes en Sierd Tijsses
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Rijpsma"
Aafke Annes van der Meulen, geboren op 16 juli 1811 op nummer 46 te Balk als dochter van Anne Piers van der Meulen, kuiper te Balk, en Geeske Douwes de Boer. Overleden op 8 januari 1840 op nummer 118 te Balk, 28 jaar oud. Op 6 november 1836 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Jans Mous, smidsknecht, geboren te Balk, als zoon van Jan Manus Mous en Antje Johannes Koning.
aangifte geboorte op 17 juli 1811 aktenummer 40 door Anne Piers kuiper te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
aangifte overlijden op 9 januari 1840 aktenummer B 1, getuigen:
Johannes Martinus van der Velde medicina docter, heel- en vroedmeester 59 jaar wonende te Balk
Bauke Jans van der Goot huisman 26 jaar wonende te Balk
 
 
Brant Jans van der Goot, geboren op 25 juli 1811 op nummer 137 te Balk, als zoon van Jan Brants van der Goot en Eelkien Baukes.
aangifte geboorte op 25 juli 1811 aktenummer 44 Jan Brants van der Goot huisman te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 25 juli 1811, akte nr. 44
Brant van der Goot, geboren 25 juli 1811
Zoon van Jan Brants van der Goot en Eelkien Baukes
Wander Itjen de Vos, geboren op 7 augustus 1811 op nummer 89 te Balk, als zoon van Itjen Lyckeles de Vos en Lijsbert Wanders.
aangifte geboorte op 7 augustus 1811 aktenummer 47 Itjen Lyckeles werkman te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 7 augustus 1811, akte nr. 47
Wander de Vos, geboren 7 augustus 1811
Zoon van Itjen Lyckeles en Lijsbert Wanders
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "de Vos"; Tweeling
Harmen Itjen de Vos, geboren op 7 augustus 1811 op nummer 89 te Balk, als zoon van Itjen Lyckeles de Vos en Lijsbert Wanders.
aangifte geboorte op 7 augustus 1811 aktenummer 47 Itjen Lyckeles werkman te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 7 augustus 1811, akte nr. 47
Harmen de Vos, geboren 7 augustus 1811
Zoon van Itjen Lyckeles en Lijsbert Wanders
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "de Vos"; Tweeling
Kerst Pieters de Jong, geboren op 19 augustus 1811 op nummer 89 te Balk, als zoon van Pieter Sieberens de Jong en Imkjen Kerstes.
aangifte geboorte op 19 augustus 1811 aktenummer 51 Pieter Sieberens werkman te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 19 augustus 1811, akte nr. 51
Kerst de Jong, geboren 19 augustus 1811
Zoon van Pieter Sieberens en Imkjen Kerstes
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "de Jong"
Jantie Hiddes Koornstra, geboren op 23 augustus 1811 op nummer 60 te Balk, als dochter van Hidde Jacobs Koornstra, slager te Balk, en Akke Willems de Wilde. Overleden op 26 oktober 1814 op nummer 60 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 24 augustus 1811 aktenummer 52, Hidde Jacobs slager te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Jan Brants van der Goot huisman 25 jaar wonende te Balk op nummer 137
aangifte overlijden op 26 oktober 1814 aktenummer blad 33, getuigen:
Gerrit Fellinga bode van de schout   wonende te Balk; geburen
Theunis Ydes Beekhof werkman   wonende te Balk; geburen
 
 
Truike Aants, geboren op 15 september 1811 op nummer 63 te Balk als dochter van Aant Sitzes en Marie Petrus Kramer.
aangifte geboorte op 15 september 1811 aktenummer 58 Aant Sitzes, 56 jaar, koopman te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 15 september 1811, akte nr. 58
Truike Aants, geboren 15 september 1811
Dochter van Aant Sitzes en Marie Petrus Kramer
Evertie Jans Kuiper, geboren op 12 oktober 1811 op nummer 58 te Balk, als dochter van Jan Willems Kuiper, kuiper te Balk, en Jaike Hendriks van der Goot.
aangifte geboorte op 12 oktober 1811 aktenummer 64 Jan Willems, 44 jaar, kuiper te Balk, getuigen:
Otte Jans de Jong koopman 44 jaar wonende te Balk op nummer 57
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 12 oktober 1811, akte nr. 64
Evertie Jans, geboren 12 oktober 1811
Dochter van Jan Willems en Jaike Hendriks
Symen Foekes Visser, geboren op 8 november 1811 op nummer 5 te Balk, als zoon van Foeke Symens Visser en Klara Kornelis.
aangifte geboorte op 9 november 1811 aktenummer 69 Foeke Symens, 28 jaar, werkman te Balk, getuigen:
Gerryt Fellinga executeur 44 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
Geboorteakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 9 november 1811, akte nr. 69
Symen Visser, geboren 8 november 1811
Zoon van Foeke Symens en Klara Kornelis
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Visser"

 

beginpagina langsdeluts pagina online: december 2011 laatste wijziging: 18-11-2020