hoofdelijk omslag Balk dienstjaar 1898
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1898. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,8% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Balk in 1898. Deze begint aan de Meerweg, waar nu de Stipe is, steekt ongeveer bij de voormalige zuivelfabriek de Luts over om dan weer bij de Volharding uit te komen.
 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
huisnummer van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2018)
1 1 Trijntje Siegers Falkena ( * 28 mei 1844 te Sondel) 500   24,00   veehoudersche Meerweg 23
2 2 Geeltje Theunis de Jong ( * 6 oktober 1813 te Harich) 250   12,00   zonder beroep Meerweg 22
3 -- pakhuis ---   ---     Meerweg 21
4 -- Foeke Hogendorff ( * 3 oktober 1842 te Balk) ---   ---   timmermansknecht Meerweg 20
5 3 Pier Krul ( * 7 april 1850 te Koudum) 50   2,40   zonder beroep Meerweg 19
6 4 Roelof Groenewold ( * 10 maart 1855 te Zuidbroek) 50   2,40   olieslagersknecht Meerweg 19
7 - Arent Schram ( * 18 december 1844 te Balk) ---   ---   verversknecht Meerweg 18
8 5 Minne van Dijk ( * 30 juli 1866 te Balk) 50   2,40   olieslagerskencht Meerweg 18
9 6 Tjipke Vermooten ( * 3 september 1854 te Sloten Frl) 50   2,40   timmerknecht Meerweg 17
9a 7 Dirk Brandsma ( * 29 december 1853 te Oldeboorn) 50   2,40   korenmolenaar Meerweg 17
10 8 Meine Lieuwes Visser ( * 3 mei 1862 te Harich) 50   2,40   arbeider Meerweg 16
  9 Gerrit van der Hoff 25   1,20      
11 10 Johannes Tijsses van Hout ( * 28 oktober 1839 te Dokkum) 200   9,60   timmerman Meerweg 15
11 11 Klaas van Hout ( * 15 oktober 1877 te Balk) 50   2,40   klerk Meerweg 15
12 - Froukje Alberts Wierda ( * 18 januaari 1818 te Sloten) --   --   ? Meerweg 14
13 - pakhuis --   --     Meerweg 13
14 12 Christiaan Damstra ( * 30 januari 1842 te Balk) 25   1,20   veehouder Meerweg 12
15 13 Evert Luitjens Dooper ( * 8 maart 1863 te Balk) 200   9,60   voerman Pypsterstikke (13) 3
16 14 Willem Piers Piersma ( * 3 maart 1834 te Balk) 200   9,60   timmerman Pypsterstikke (11) 1
17 - Aafke Piersma ( * 6 april 1831 te Balk) --   --   ? Pypsterstikke (9) 1
18 - Trijntje Wiersma ( * 23 november 1833 te Harlingen) --   --   winkeliersche in kruidenierswaren Pypsterstikke (7) 1
19 15 Hisse Lijcklema ( * 31 mei 1844 te Sybrandaburen) 50   2,40   schipper Pypsterstikke (5) 1
20 - ?           Pypsterstikke (3)
21 16 Jan Harmens Poppes ( * 28 december 1833 te Balk) 400   19,20   stoombootkapitein Pypsterstikke (1)
22 17 Izaak Arnoud D. Hemsing ( * 27 november 1840 te Balk) 300   14,40   stoombootkapitein Meerweg 11
23 18 Jan Obes Visser ( * 12 september 1845 te Balk) 550   26,40   zonder beroep Meerweg 10
24 19 Hendrikje van der Gaast ( * 29 juni 1846 te Tjerkgaast) 200   9,60   zonder beroep Meerweg 9
25 20 Jan Jansz Honig ( * 27 mei 1887 te Koog aan de Zaan) 1900   91,20   predikant Meerweg 8
26 -- ?            
27 21 Jan Rinzes Hoekstra ( * 10 juni 1855 te Balk) 200   9,60   slager Meerweg 7
27 22 Grietje van der Baan ( * 22 april 1873 te Drachten) 175   8,40   onderwijzeres Meerweg 7 ?
28 23 Cornelia Visser ( * 30 november 1837 te Balk) 700   33,60   zonder beroep Meerweg 6
29 -- Antje Tromp ( * 7 september 1844 te Balk) --   --   -- Meerweg 5
30 24 Jan Rijpkema ( * 16 oktober 1865 te Sneek) 300   14,40   logementhouder Meerweg 4
31 25 Wiebe Wijnstra ( * 29 augustus 1860 te Wons) 300   14,40   bakker Meerweg 3
32 26 Johannes B. Coevoets ( * 30 juli 1848 te Utrecht) 500   24,00   hoofdonderwijzer bijz. school Meerweg 2
32 - school           Meerweg 1
33 27 Doede Bleeker ( * 25 november 1854 te Koudum) 300   14,40   koperslager van Swinderenstraat 1
34 28 Scholte Pieters Drijfhout ( * 12 oktober 1833 te Balk) 200   9,60   wagenmaker van Swinderenstraat 2
34 29 Pieter Scholtes Drijfhout ( * 20 november 1870 te Balk) 500   24,00   telegrafist van Swinderenstraat 2
35 30 Jans Hermans Steinhorst ( * 10 november 1842 te Haren) 1200   57,60   bakker van Swinderenstraat 3
36 31 Reitze Jaarsma ( * 24 oktober 1854 te Sneek) 1500   72,00   predikant van Swinderenstraat 4
                 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
huisnummer van 1890 - 1910        
  volgnummer        
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2018)
36 32 Egberdina Hester Santeé ( * 12 juli 1816 te Groningen) 700   33,60   zonder van Swinderenstraat 4
37 - ?           van Swinderenstraat 5
37 - Hervormde Kerk           van Swinderenstraat 6
38 - ?           van Swinderenstraat 7
39 33 Age Hofstra ( * 17 oktober 1857 te Balk) 300   14,40   goudsmid van Swinderenstraat 8
39a 34 Lucas Bouwman ( * 6 november 1852 te Oudemirdum) 50   2,40   timmerknecht van Swinderenstraat 8
40 35 Simon Kingma (* 26 januari 1860 Boxum) 200   9,60   winkelier van Swinderenstraat 9
41 36 Wiebren Boersma ( * 21 november 1840 te Wijckel) 700   33,60   huis- en rijtuigschilder van Swinderenstraat 10
42 37 Harmen Jans de Jong ( * 4 februari 1843 te Sloten) 1500   72,00   winkelier in kruiden van Swinderenstraat 11
43 38 dr. Jan Cornelis Tromp ( * 2 juli 1855 te Balk) 10200   489,60   arts van Swinderenstraat 11
43 39 mr. Cornelis Jan Tromp ( * 21 november 1858 te Balk) 7700   369,60   kandidaat notaris van Swinderenstraat 11
44 40 Tjitte de Haan ( * 23 december 1874 te Hemelum) 50   2,40   kleermaker van Swinderenstraat 12
45 41 Jacob Siemens de Jong ( * 6 december 1854 te Balk) 300   14,40   winkelier in manufacturen van Swinderenstraat 13
46 42 Bernard Hendrik ten Brink ( * 7 november 1833 te Sloten) 900   43,20   winkelier in manufacturen van Swinderenstraat 14
47 43 Sipke Schilstra ( * 29 oktober 1841 te Wijckel) 800   38,40   werkman van Swinderenstraat 15
48 44 Uilke de Haan ( * 21 juni 1855 te Dokkum) 500   24,00   zadelmaker van Swinderenstraat 16
49 45 Jacob Timmer ( * 24 mei 1858 te Leek) 1200   57,60   hoofd der school van Swinderenstraat 17
50 46 Jeltje Tromp ( * 29 januari 1828 te Woudsend) 3700   177,60   zonder beroep van Swinderenstraat 19
51 47 Petronella Tichelaar ( * 14 november 1807 te Makkum) 5200   249,60   zonder beroep van Swinderenstraat 20
52 48 Poppe Tjerks van der Feer ( * 15 december 1861 te Balk) 300   14,40   schipper en winkelier van Swinderenstraat 21
53 49 Lieuwe Johannes Dooper ( * 9 september 1871 te Balk) 300   14,40   grossier van Swinderenstraat 22
54 50 Rinze Sipkes Boonstra ( * 30 september 1832 te Gorredijk) 300   14,40   schoenmaker van Swinderenstraat 24
55 51 Bendiks Zuiderveld ( * 17 september 1799 te Elahuizen) 1900   91,20   zonder beroep van Swinderenstraat 26
56 - Tjeerd Pieters Rekers ( * 27 april 1871 te Balk) -   -   grofsmid van Swinderenstraat 27
57 52 Pier Boorsma ( * 21 september 1859 te Franeker) 400   19,20   onderwijzer van Swinderenstraat 29
58 53 Trijntje Martens van der Goot ( * 1 oktober 1848 te Balk) 500   24,00   winkelier van Swinderenstraat 30
59 54 Gerben Jacobs Hettinga ( * 27 augustus 1837 te Makkum) 500   24,00   koperslager van Swinderenstraat 31
60 55 Karel Buwalda ( * 12 december 1851 te Sloten) 50   2,40   schoenmaker van Swinderenstraat 32
60a 56 Jacobus Hettinga ( * 8 mei 1866 te Balk) 50   2,40   koperslagersknecht van Swinderenstraat 32
61 57 Jaitje Willems Kuiper ( * 11 mei 1835 te Balk) 100   4,80   wagenmaker van Swinderenstraat 38
62 58 Cornelis W. de Jong ( * 14 november 1830 te Balk) 700   33,60   bakker van Swinderenstraat 39
62 59 Hidde Cornelis de Jong ( * 22 februari 1860 te Midlum) 25   1,20   bakker van Swinderenstraat 39
63 60 Ieda de Vries ( * 27 april 1814 te Woudsend) 500   24,00   winkelier van Swinderenstraat 40
64 61 Pieter ten Woude ( * 4 augustus 1838 te Oudemirdum) 300   14,40   kastelein van Swinderenstraat 41
65 62 Siebren Teppema ( * 22 september 1845 te Tirns) 700   33,60   koopman en winkelier van Swinderenstraat 42
66 63 Tijs Sjoerds Tijsma ( * 26 januari 1839 te Balk) 500   24,00   winkel in galanteriën van Swinderenstraat 43
67 64 Ferdinand Keulen ( * 30 april 1858 te Hemelum) 700   33,60   manufacturier van Swinderenstraat 44
                 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
huisnummer van 1890 - 1910        
  volgnummer        
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2018)
67 65 Marten H van der Goot ( * 1 september 1819 te Oudemirdum) 200   9,60   zonder van Swinderenstraat 44
68 66 Tjidze van den Bosch ( * 26 januari 1866 te Balk) 50   2,40   winkelier van Swinderenstraat 45
69 -- Hilbert de Vries ( * 22 oktober 1846 te Oudega HON) --   --   ? van Swinderenstraat 47
70 -- geen bewoners --   --     van Swinderenstraat 48
71 67 Tjibbe Sloterdijk ( * 18 november 1850 te Balk) 700   33,60   bakker van Swinderenstraat 50
72 68 Pier de Jong ( * 29 mei 1846 te Balk) 250   12,00   postbode van Swinderenstraat 51
72a - Oene Bremer ( * 2 augustus 1874 te Koudum) --   --   werkman van Swinderenstraat 51
72b 69 Ulbe van der Weij ( * 14 september 1869 te Tzum) 175   8,40   onderwijzer van Swinderenstraat 51
73 70 Arend Sikkes ( * 18 mei 1853 te Mirns en Bakhuizen) 100   4,80   winkel in kruidenierswaren van Swinderenstraat 52
74 71 Siemon Franken ( * 17 februari 1850 te Grouw) 300   14,40   bakker van Swinderenstraat 54
75 72 Jurjen Pelsma ( * 25 mei 1869 te Balk) 100   4,80   grofsmid van Swinderenstraat 55
75a -- Andreas Paulus Hoekema ( * 7 januari 1836 te Tirns) --   --   stalknecht van Swinderenstraat 55
76 73 Sied Ykes de Jong ( * 3 augustus 1849 te Wijckel) 900   43,20   slager van Swinderenstraat 56
77 -- Antje Doorenspleet ( * 14 juni 1847 te Balk) --   --   winkel in kruidenierswaren van Swinderenstraat 57
77a 74 Pieter Doorenspleet ( * 22 juni 1842 te Balk) 25   1,20   koemelker van Swinderenstraat 57
78 75 Jacob Hanzes Dijkstra ( * 13 november 1844 te Balk) 50   2,40   verwer van Swinderenstraat 58
78a 76 Douwe Arema ( * 4 april 1868 te Heeg ) 25   1,20   stuurman van Swinderenstraat 58
79 77 Bonne Dijkstra ( * 5 november 1866 te Heerenveen) 100   4,80   schoenmaker van Swinderenstraat 59
79a -- Teunis Betzema ( * 15 oktober 1833 te Balk) --   --   kuipersknecht van Swinderenstraat 59
80 78 Bauke Klazes Betzema ( * 12 februari 1841 te Balk) 400   19,20   kuiper van Swinderenstraat 60
80a - Gerrit Wieringa ( * 1 januari 1842 te Leeuwarden) --   --   werkman van Swinderenstraat 61
81 79 Foppe Eelkes Schram ( * 25 september 1836 te Balk) 200   9,60   herbergier van Swinderenstraat 62
82 80 Sigefridus IJlstra ( * 27 augustus 1840 te Sneek) 150   7,20   goud- en zilversmid van Swinderenstraat 63
82 81 Wybren IJlstra ( * 12 juli 1869 te Balk) 200   9,60   onderwijzer van Swinderenstraat 63
82a -- Harmen Wignand ( * 24 januari 1835 te Balk) --   --   werkman van Swinderenstraat 63
83 82 Jelle P de Vries ( * 12 april 1842 te IJlst) 200   9,60   koperslager van Swinderenstraat 64
83 83 Johannes Felkers ( *3 juli 1872 te Jorwerd) 200   9,60   onderwijzer te Harich van Swinderenstraat 64
83a -- Albert Jongstra ( * 17 juni 1862 te Balk) --   --   werkman van Swinderenstraat 64
84a -- Frederik van der Schuit ( * 25 oktober 1810 te Balk) --   --   -- van Swinderenstraat 67
84b -- Gerrit van der Hof ( * 15 april 1857 te IJlst) --   --   stuurman van Swinderenstraat 67
84b 84 Klaas W. Henstra ( * 10 april 1866 te Langweer) 50   2,40   kuiper van Swinderenstraat 68
84c 85 Betze de Vries ( * 28 oktober 1851 te Balk) 25   1,20   schipper van Swinderenstraat 68
85 86 Jurjen Teernstra ( * 11 april 1862 te Engwierum) 400   19,20   logementhouder van Swinderenstraat 69
86 87 Teijmen Wouter Bosma ( * 15 maart 1858 te Balk) 25   1,20   winkelier Wilhelminastraat 3 en 5
87 -- Haring Pelsma ( * 24 december 1839 te Balk) --   --   werkman Wilhelminastraat 1
87a -- geen bewoners --   --   -- Wilhelminastraat 1
88 88 Jelle van der Schuit ( * 5 maart 1857 te Balk) 25   1,20   huisschilder Gaaikemastraat 1
89 -- Tetje Betzema ( * 25 april 1828 te Balk) --   --   -- Gaaikemastraat 2
90 -- Hans van der Veer ( * 28 maart 1872 te Balk) --   --   koopman Gaaikemastraat 3
90a -- geen bewoners --   --   -- Gaaikemastraat 3
91 -- pakhuis --   --   -- Gaaikemastraat 4
92 89 Roelof Peekes de Vries ( * 20 mei 1848 te Balk) 50   2,40   schipper Gaaikemastraat 5
92a -- Sake de Vries ( * 11 september 1857 te Balk) --   --   arbeider Gaaikemastraat 5
93 -- Trijntje Boes ( * 11 september 1832 te Hindeloopen) --   --   winkel in kruidenierswaren Gaaikemastraat 7 - 12
93a -- Siebe Haringsma ( * 17 september 1869 te Balk) --   --   arbeider Gaaikemastraat 7 - 12
93b -- Ids Valk ( * 17 juni 1855 te Koudum) --   --   werkman Gaaikemastraat 7 - 12
93bb -- Uilke Poppes ( * 30 december 1827 te Balk) --   --   werkman Gaaikemastraat 7 - 12
93c -- Jacob Bremer ( * 26 januari 1821 te Sondel) --   --   werkman Gaaikemastraat 7 - 12
93d -- Thijs de Jager ( * 9 februari 1873 te Balk) --   --   arbeider Gaaikemastraat 7 - 12
93e -- Klaaske Tuinman ( * 3 januari 1822 te Nijemirdum) --   --   --, weduwe Pieter Weerman Gaaikemastraat 7 - 12
93f -- Anne R. de Jong ( * 13 december 1856 te Sloten) --   --   arbeider Gaaikemastraat 7 - 12
93g -- Eibert Hoekstra ( * 16 juni 1859 te Balk) --   --   -- Gaaikemastraat 7 - 12
94 -- Philippus Noordwal ( * 18 oktober 1857 te Leeuwarden) --   --   kleermaker Gaaikemastraat 13
95 90 Sjirk Gosses Haga ( * 7 maart 1839) 50   2,40   koopman / schipper Gaaikemastraat 14
96 -- Geertje de Vries ( * 14 augustus 1832 te Idskenhizen) --   --   winkeliersche Gaaikemastraat 15
97 -- Uilkje Reins Bosma ( * 21 januari 1822 te Balk) --   --   --, weduwe Tjeerd Pietersma  
98 -- geen bewoners            
99 -- Lijsbert Rijpsma ( * 14 mei 1821 te Balk) --   --   --  
100 -- Feikje van der Vaart ( * 11 juli 1821 te Haarlem) --   --   --, weduwe ? Ronner Gaaikemastraat 18 - 20
100a -- Baukjen Jongsma ( * 5 juni 1826 te Balk) --   --   --, weduwe ? Wignand  
100b -- Hendrik Bremer ( * 8 juni 1842 te Sloten) --   --   arbeider  
101 -- Lykele Pietersma ( * 19 september 1850 te Balk) --   --   werkman Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
102 -- Johannes van der Wal ( * 2 oktober 1861 te Oudega HON) --   --   werkman Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
103 -- Willem Bosma ( * 8 mei 1877 te Oudemirdum) --   --   verversknecht Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
104 -- Janke Durkstra ( * 24 apr 1837 te Terzool) --   --   --, weduwe Hendrik Roorda Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
105 -- Jan Wagenaar ( * 2 januari 1843 te Makkum) --   --   arbeider Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
106 -- Gosse Kuperus ( * 12 november 1842 te Sint Nicolaasga) --   --   arbeider Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
107 -- Willem Weerman ( * 29 oktober 1868 te Sondel) --   --   arbeider Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
108 -- Dooitje Schram ( * 28 oktober 1829 te Balk) --   --   arbeider Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
109 -- Klara Jansma ( * 21 januari 21 januari 1845 te Balk) --   --   --, weduwe ? de Vries Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
110 -- Age Pietersma ( * 27 maart 1872 te Wijckel) --   --   werkman Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
111 -- Jan Bremer ( * 27 juli 1814 te Oudemridum) --   --   werkman Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
112 -- Tjitske Zwart ( * 5 maart 1848 te Workum) --   --   --, wed. Hendrik Doorenspleet Westein
113 -- Grietje Zwart ( * 16 mei 1823 te Hindeloopen) --   --   -- Westein
114 -- Hendrik Doorenspleet ( * 5 oktober 1838 te Balk) --   --   koopman in hout Westein
115 -- Jan H Visser ( * 12 februari 1845 te Balk) --   --   werkman Westein
116 -- Johanna Chevallier ( * 11 aug 1812 te Lemmer) --   --   ---, wed. ? Doorenspleet Westein 43
117 -- Bonte de Jager ( * 12 juli 1822 te Balk) --   --   werkman  
118 -- Johannes Bakker ( * 21 juli 1864 te Sloten) --   --   werkman Westein 31-41
118a -- Sophia Reekers ( * 16 november 1840 te Hemelum) --   --   --, weduwe ? de Lange Westein 31-41
118b -- Eelkjen de Blaauw ( * 29 april 1842 te Balk) --   --   --, weduwe ? de Jong Westein 31-41
118c -- Elisabeth Seinstra ( * 12 november 1830 te Sloten Frl) --   --   --, wed. Jelle H. Koornstra Westein 31-41
118d -- Johanna Kleinschmidt ( * 29 mei 1836 te Oudega HON) --   --   --, wed. ? de Jong Westein 31-41
118e -- Jikke Gijzen ( * 13 mei 1841 te Woudsend) --   --   --, wed, ? Schram Westein 31-41
118f -- Hendrik Piersma ( * 25 december 8152 te Balk) --   --   werkman Westein 31-41
118g -- Anne Reekers ( * 9 april 1847 te Hemelum) --   --   werkman Westein 31-41
118h -- Antje Jongsma ( * 21 maart 1830 te Koudum) --   --   --, wed. ? Jongstra Westein 31-41
118i -- Jacobjen Jansma ( * 17 september 1833 te Balk) --   --   --, wed. ? de Vos Westein 31-41
118j -- Sjoerd Rijpsma ( * 8 september 1846 te Balk) --   --   werkman Westein 31-41
118k -- Jochum H Schots ( * 22 november 1860 te Oudemirdum) --   --   werkman Westein 31-41
119 -- Klaas Rozenberg ( * 30 maart 1842 te Balk) --   --   houtkoopman Westein 30
120 -- Thee Hoogeterp ( * 1 december 1850 te Balk) --   --     Westein 28-29
121 - Luitjen de Boer ( * 5 januari 1855 te Balk) 50   2,40   koopman in galanterien Westein 27
121a - Jacobjen Ottema ( * 28 januari 1828 te Balk) --   --   --, wed. Passchier van Dijk Westein 27
121b 91 Theunis Wispelweij ( * 7 april 1860 te Oudega HON) 250   12,00   kaasmaker Westein 27
122 92 Jelle Jaitjes Dijkstra ( * 4 mei 1863 te Woudsend) 25   1,20   inlands kramer Westein 25, 26
123 -- Meinze Wagenaar ( * 17 mei 1870 te Harich)         varensgezel  
124 -- Beeuwes Eppinga ( * 20 januari 1831 te Lemmer) --   --   werkman  
125 -- Harmen Bosma ( * 8 mei 1864 te Balk) --   --   werkman  
126 -- Romkje Ypenga ( * 7 juni 1836 te Woudsend) --   --   --, wed. ? de Vries  
126a -- Minne van Dijk ( * 30 juli 1866 te Balk) --   --   arbeider  
126b -- Pier D. Piersma ( * 1 maart 1848 te Balk) --   --   werkman  
126c -- Tjebbe Kuperus ( * 25 november 1868 te Balk) --   --   werkman  
127 -- Pieter Pietersma ( * 26 oktober 1847 te Balk) --   --   werkman  
127a -- Jan Ankes Doorenspleet ( * 1 oktober 1835 te Balk) --   --   werkman  
127b -- Pieter S. Postma ( * 15 april 1843 te Balk) --   --   inlands kramer in galanterien  
127c -- Anne M Bosma ( * 14 juli 1835 te Wijckel) --   --   werkman  
128 -- geen bewoners --   --      
129 -- geen bewoners --   --     Westein 20
130 -- geen bewoners --   --     Westein 19
131 -- Hille Martens Homma ( * 5 juli 1830 te Balk) --   --   schipper Westein 18
132 -- Geert Bets ( * 19 oktober 1838 te Balk) --   --   werkman --
133 -- Johan Reuhman ( * 7 december 1861 te Koudum) --   --   arbeider Westein 17
134 -- Cornelis Hofstra ( * 29 november 1848 te Balk) --   --   verversknecht Westein 16
134a -- geen bewoners --   --      
135 -- Hendrik Eiberts Schram ( * 23 oktober 1831 te Balk) --   --   dagloner Westein 16
136 93 Hielke Plantinga ( * 10 januari 1859 te Balk) 25   1,20   koopman in vee Westein 15
137 -- Gerrit de Graaf ( * 8 juli 1848 te Balk) --   --   schoenmaker Westein 14
138 -- Tjerkje de Vries ( * 30 mei 1823 te Sint Nicolaasga) --   --   -- Westein 10-13
138a -- Johannes de Winter ( * 13 augustus 1854 te Balk) --   --   koopman Westein 10-13
138b -- Johannes de Jong ( * 12 februari 1871 te Harich) --   --   schippersknecht Westein 10-13
138c 95 Meindert Bosma ( * 20 oktober 1849 te Balk) 25   1,20   koperslagersknecht Westein 10-13
138d -- Zetske de Jong ( * 15 december 1833 te Balk) --   --   --, Westein 10-13
138e -- Meintje de Jong ( * 7 september 1811 te Oudemirdum) --   --   --, Westein 10-13
138f -- Obe de Vries ( * 6 april 1826 te Rotsterhaule) --   --   werkman Westein 10-13
138g -- Bart Arends ( * 30 mei 1836 te Balk) --   --   werkman Westein 10-13
139 96 Anna Marie Goedkoop ( * 7 december 1844 te Amsterdam) 1500   72,00   kruidenierswinkel Westein 9
140 -- Tjitte H Tromp ( * 1 april 1849 te Woudsend) --   --   werkman Westein 4,5,6,7,8
141 -- Jacob D. Mous ( * 5 augustus 1859 te Balk) --   --   werkman Westein 4,5,6,7,8
142 -- Gerlof Posthuma ( * 14 april 1825 te Balk) --   --   ? Westein 4,5,6,7,8
143 -- Betze de Vries ( * 28 oktober 1851 te Balk) --   --   ? Westein 4,5,6,7,8
143a -- Tjettje Drijfhout ( * 12 maart 1847 te Balk) --   --   ? Westein 4,5,6,7,8
144 -- Neeltje Kuiper ( * 9 september 1843 te Woudsend) --   --   --, wed. ? Bosma Westein 4,5,6,7,8
144a -- Hille Brinksma ( * 28 september 1832 te Idskenhuizen) --   --   werkman Westein 4,5,6,7,8
145 97 Hendrik Bontes de Jager ( * 24 november 1850 te Balk) 25   1,20   koopman Westein 1, 2, 3
                 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
huisnummer van 1890 - 1910        
  volgnummer        
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2018)
145 -- Hendrik de Jager ( * 24 november 1850 te Balk) --   --   koopman Westein 1, 2, 3
145 98 Gerbrandus Piekema ( * 4 december 1873 te Baard) 100   4,80   machinist en centrifugist Westein 1, 2, 3
145 99 Hendrik Sijbrandi ( * 1 mei 1879 te Wommels) 100   4,80   botermaker Westein 1, 2, 3
145a -- Hendrik de Wilde ( * 28 oktober 1855 te Balk) --   --   werkman Westein 1, 2, 3
145b -- Andries Homma ( * 6 mei 1825 te Balk) --   --   werkman Westein 1, 2, 3
146 -- Fokke Roorda ( * 25 januari 1857 te Balk) --   --   werkman Raadhuisstraat 77-80
147 -- Bokke de Jong ( * 27 augustus 1834 te Balk) --   --   werkman Raadhuisstraat 77-80
147a -- Geert de Jager ( * 23 december 1843 te Balk) --   --   werkman Raadhuisstraat 77-80
147b -- Evertje Piersma ( * 1 februari 1835 te Balk) --   --   ? Raadhuisstraat 77-80
148 -- Anne Rozenberg ( * 11 april 1869 te Balk) --   --   ? Raadhuisstraat 72-76
148a 100 Dooitje Koornstra ??? 25   1,20   werkman Raadhuisstraat 72-76
148a -- Hendrik Kortekamp ( * 25 november 1838 te Balk) --   --   koopman Raadhuisstraat 72-76
148b -- Simkje Visser ( * 15 aril 1837 te Follega) --   --   -- Raadhuisstraat 72-76
148c -- Eibert Schram ( * 31 maart 1860 te Balk) --   --   werkman Raadhuisstraat 72-76
148d -- Grietje Hornstra ( * 27 januari 1835 te Balk) --   --   -- Raadhuisstraat 72-76
149 101 Jouke Reins Haringsma ( * 8 februari 1844 te Balk) 25   1,20   schippersknecht Raadhuisstraat 69-71
149a -- Linke Piersma ( * 4 december 1825 te Balk) --   --   --, wed. ? Schotanus Raadhuisstraat 69-71
149b 102 Hendrik Johannes Huisman ( * 18 maart 1863 te Balk) 25   1,20   veekoopman Raadhuisstraat 69-71
150 103 Gerben Blaauw ( * 6 januari 1839 te Bolsward) 500   24,00   winkelier Raadhuisstraat 68 (67)
150 104 Bieuwe van der Meulen ( * 12 november 1878 te Drachten) 150   7,20   onderwijzer Raadhuisstraat 68 (67)
150 105 Hero Bousema ( * 5 april 1875 te Aduard) 200   9,60   melkcontroleur Raadhuisstraat 68 (67)
151 - Pier Jans Piersma ( * 28 april 1867 te Balk) --   --   verversknecht Raadhuisstraat 65
151a 106 Siebe Bouma ( * 27 februari 1862 te Hemelum) 150   7,20   postbode Raadhuisstraat 66
152 - Gerlof Posthuma ( * 12 september 1843 te Balk) --   --   wieldraaier Raadhuisstraat 64
153 107 Wijbren Jacobs Klijnsma ( * 22 augustus 1855 te Balk) 25   1,20   winkelier Raadhuisstraat 61, 62, 63
153a - Douwe Stellingwerf ( * 31 augustus 1853 te Koudum) --   --   slager Raadhuisstraat 61, 62, 63
153b - Johannes Huitema ( * 15 juni 1850 te Woudsend) --   --   arbeider Raadhuisstraat 61, 62, 63
153c 108 Johannes Wagenaar ( * 26 maart 1868 te Balk) 25   1,20   koopman Raadhuisstraat 61, 62, 63
153d - Jantje Haarsma ( * 18 januari 1840 te Mirns en Bakhuizen) --   --   werkster Raadhuisstraat 61, 62, 63
154 - Fokje Meijer ( * 7 oktober 1808 te Oldeboorn) --   --   -- Raadhuisstraat 58, 59, 60
155 - Martje Piersma ( * 15 januari 1854 te Balk) --   --   -- Raadhuisstraat 58, 59. 60
156 - Auke Smit ( * 16 juli 1850 te Wijckel) --   --   werkman Raadhuisstraat 58, 59. 60
157 - Wijbren Thibaudier ( * 9 april 1841 te Balk) --   --   winkel in manufacturen Raadhuisstraat 57
158 109 Pieter Boersma ( * 22 juni 1859 te Woudsend) 25   1,20   timmerknecht Raadhuisstraat 54, 55, 56
158a - Bernardina de Zwart ( * 15 juni 1816 te Kuinre) --   --   ? Raadhuisstraat 54, 55, 56
158b - Petrus Eelkes de Winter ( * 6 april 1846 te Balk) --   --   koopman in vee Raadhuisstraat 54, 55, 56
158c - Durk Franses Haarsma ( * 17 oktober 1820 te Hemelum) --   --   waagmeester Raadhuisstraat 54, 55, 56
159 110 Hendrikus Lykles Haarsma ( * 9 juni 1851 te Koudum) 50   2,40   werkman Raadhuisstraat 52 en 53
160 - Femme Boertje ( * 21 september 1827 te Balk) --   --   werkman Raadhuisstraat 52 en 53
160a - Jan Douwes Reekers ( * 12 aril 1841 te Balk) --   --   visser Raadhuisstraat 52 en 53
160b - Johannes Homma ( * 2 juni 1823 te Balk) --   --   werkman Raadhuisstraat 52 en 53
160c - Eibert Stalma ( * 20 april 1844 te Balk) --   --   zwartverver Raadhuisstraat 52 en 53
160d - Jan D Reekers ( * 12 april 1841 te Balk) --   --   visser Raadhuisstraat 52 en 53
161 - Aaltje de Vos ( * 4 maart 1842 te Balk) --   --   ? Raadhuisstraat 51 (47-51)
161a - Fimke Mous ( * 23 maart 1810 te Wijckel) --   --   ? Raadhuisstraat 51 (47-51)
162 - Johannes Lam ( * 28 januari 1859 te Balk) --   --   schoenmaker Raadhuisstraat 47 (47-51)
162a 111 Antke Doorenspleet ( * 4 september 1863 te Balk) 50   2,40   machinist Raadhuisstraat 48 (47-51)
163 - Sjouke Baukema ( * 25 februari 1820 te Harich) --   --     Raadhuisstraat 44
164 112 Hendrik Haantjes ( * 2 april 1848 te Het Meer) 50   2,40   machinist Raadhuisstraat 44
165 113 Johannes Wortman ( * 19 maart 1824 te Balk) 25   1,20   kleermaker Raadhuisstraat 42
166 - ?          
166a - Harmen Feddes van den Pol ( * 10 oktober 1830 te Akkrum --   --   stalknecht Raadhuisstraat 42
167 -             Raadhuisstraat 42
168 114 Johannes Postma ( * 1 juli 1833 te Dronrijp) 1500   72,00   pastoor Raadhuisstraat 40, 41
169 - woning staat leeg           Raadhuisstraat 39
170 115 Minne Overdiep ( * 19 augustus 1868 te Oosterend) 50   2,40   notarisklerk Raadhuisstraat 38
170a 116 Siebe Machiels Visser ( * 12 april 1854 te Sloten) 25   1,20   timmerman Raadhuisstraat 38
171 117 Hendrik Kanninga ( * 12 april 1862 te Franeker) 250   24,00   vleeshouwer Raadhuisstraat 37
172 118 Hendrik Kramer ( * 3 oktober 1857 te Balk) 25   1,20   schipper Raadhuisstraat 36
173 119 Wiebren Jouke Pelsma (* 10 september 1836 te Balk) 25   1,20   grofsmid Raadhuisstraat 34,35
174 - Andries Sikkes ( * 10 april 1859 te Mirns en Bakhuizen) --   --   arbeider Raadhuisstraat 34,35
175 - Jan Kuperus ( * 26 maart 1846 te Balk) --   --   werkman Raadhuisstraat 34,35
176 - Lolkjen Rekers, weduwe Coldeweijer ( * 8 feb. 1838 te Balk) --   --   ? Raadhuisstraat 34,35
177 - Jacob Manus Mous ( * 21 februari 1845 te Balk) --   --   werkman Raadhuisstraat 34,35
178 - leeg ?           Raadhuisstraat 34,35
179 - Ane de Vos ( * 28 september 1825 te Warns) --   --   werkman Raadhuisstraat 32
180 120 Pieter Haga (* 16 december 1846 te Balk) 350   16,80   commies Raadhuisstraat 31
181 121 Rein Bets (* 5 november 1870 te Balk) 25   1,20   melktapper Raadhuisstraat 30
182 122 Kornelis Gabes Bijlsma (* 19 maart 1851 te Hommerts) 25   1,20   grofsmid Raadhuisstraat 28,29
183 - Doopsgezinde Kerk --   --     Raadhuisstraat 26, 27
183a - Pietje Bokma, weduwe Jan Betzema ( * 21 juli 1840 te Sneek) --   --   ? Raadhuisstraat 26, 27
184 123 Antonius Eiling ( * 9 juli 1853 te Balk) 25   1,20   huisverver Raadhuisstraat 25
? 124 Elisabeth J. Verhoop 200   9,60     van Swinderenstraat ?
185 125 Marten Zwanenburg ( * 17 maart 1853 te Balk) 25   1,20   huisschilder Raadhuisstraat 24
185 126 Simon Zwanenburg ( * 12 septmeber 1877 te Balk) 200   9,60   onderwijzer Raadhuisstraat 24
185a 127 Sijbrand Nijman ( * 25 januari 1858 te Haulerwijk) 50   2,40   brievenbode Raadhuisstraat 24
186 128 Pieter Jans Rinkema ( * 22 juni 1848 te Balk) 200   9,60   poelier Raadhuisstraat 22,23
186a - Johannes Lucas ( * 19 november 1855 te Leens) --   --   ? Raadhuisstraat 22,23
186b - Fouk Tijsma ( * 8 februari 1834 te Balk) --   --   ? Raadhuisstraat 22,23
187 129 Dirk Jurjens ten Brink ( * 10 april 1846 te Harich) 200   9,60   horlogemaker Raadhuisstraat 21
188 - Maria Elisabeth Hornstra ( * 13 maart 1828 te Balk) --   --   winkel in kruiden Raadhuisstraat 20
189 - Pieter Wagenaar ( * 7 februari 1872 te Harich) --   --   koopman Raadhuisstraat 19
190 -             Raadhuisstraat 18
191 130 Jacobus Hendriks van der Goot ( * 10 september 1815 te Balk) 2200   105,60   grossier / rentmeester Raadhuisstraat 17
                 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
huisnummer van 1890 - 1910        
  volgnummer        
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2018)
                 
192 131 Otte Kornelis Bouwstra ( * 12 november 1844 te Hemelum) 725   34,80   landbouwer Raadhuisstraat 14,15,16
193 - Carolina van der Veer ( * 5 april 1858 te Balk) --   --   -- Raadhuisstraat 13
193a - Gerben van Dijk ( * 22 maart 1856 te Balk) --   --   verversknecht Raadhuisstraat 13
194 - Jacob Kuiper ( * 1 maart 1841 te Balk) --   --   werkman Raadhuisstraat 12
195 132 Adolphus van Kleffens ( * 21 augustus 1860 te Morra) 700   33,60   gemeenteontvanger Raadhuisstraat 11
196 - Alle van der Goot ( * 30 september 1862 te Nijemirdum) --   --   inlands kramer Raadhuisstraat 10
196a - Bauke Haringsma ( * 5 maart 1857 te Balk) --   --   werkman Raadhuisstraat 10
196b - Dooitje Popkes Schram ( * 16 januari 1839 te Balk) --   --   werkman Raadhuisstraat 10
196c - Sjieuwke Zwart ( * 24 januari 1870 te Balk) --   --   -- Raadhuisstraat 10
197 133 Wiepkje Potma ( * 24 augustus 1856 te Workum) 450   21,60   zonder beroep Raadhuisstraat 9
197 134 Sijbout Tjipke Potma ( * 10 oktober 1857 te Workum) 900   43,20   administrateur Raadhuisstraat 9
197 135 Alberta Potma ( * 14 augustus 1866 te Balk) 450   21,60   zonder beroep Raadhuisstraat 9
198 - Jetske Lemstra ( * 9 mei 1835 te Lutjegast) --   --   -- Raadhuisstraat 8
198a - Foppe Kok ( * 2 februari 1872 Wijckel) --   --   werkman Raadhuisstraat 8
199 - Marius van Scheltinga ( * 30 december 1810 te Vledder) --   --   -- Raadhuisstraat 7
200 136 Johannes van Hout Kz ( * 20 december 1828 te Workum) 1900   91,20   timmerman Raadhuisstraat 6
201 137 Jan Johannes Hulscher ( * 3 januari 1836 te Balk) 200   9,60   kleermaker Raadhuisstraat 5
202 138 Imke Wagenmakers ( * 15 mei 1852 te Lemmer) 100   4,80   brievenbesteller Raadhuisstraat 4
203 -             Raadhuisstraat 3
204 139 mr. Poppe Sikkes Poppes ( * 6 december 1847 te Balk) 27200   1305,60   advocaat Raadhuisstraat 2
205 140 Harmen Wiebes de Jong ( * 10 april 1853 te Balk) 200   9,60   winkelier Raadhuisstraat 1
206 -             Dubbelstraat 2
207 141 Hendrik J Huisman ( * 2 februari 1839 te Balk) 25   1,20   winkelier Dubbelstraat 4
208               Dubbelstraat 6
? 142 Johannes Dooper ( * 17 augustus 1828 te Balk) 500   24,00   logementhouder ?
209 143 Cornelia de Jong ( * 28 februari 1830 te Sloten Fr) 1200   57,60   winkeliersche Dubbelstraat 8
209 144 Jan Machiels de Jong ( * 9 maart 1867 te Balk) 25   1,20   winkelier Dubbelstraat 8
210 145 Hendrik Gijsberts Koelstra ( * 24 augustus 1872 te 't Meer) 150   7,20   smid / bankwerker Dubbelstraat 10
211 -             Dubbelstraat 12-16
212 146 Berend Tjepkes Schoon ( * 29 augustus 1867 te Balk) 50   2,40   timmerman Dubbelstraat 18
213 -             Dubbelstraat 20
214 147 Ids de Vries ( * 3 november 1845 te Balk) 50   2,40   manufacturier Dubbelstraat 22
214a 148 Douwe Sijtsma ( * 6 mei 1868 te Kubaard) 100   4,80   kaasmaker Dubbelstraat 22
214b -             Dubbelstraat 22
215 149 Johannes Hendriks Wijma ( * 4 oktober 1849 te Drogeham) 850   40,80   hoofdonderwijzer Dubbelstraat 24
216 -             Dubbelstraat 26
217 -             Dubbelstraat 38
218 -             Dubbelstraat 29
219 -             Dubbelstraat 27
220 150 Evert Johannes Hofstra ( * 10 maart 1843 te Balk) 50   2,40   petroleumkoopman Dubbelstraat 25
221 151 Dieuwke Sloterdijk ( * 13 december 1838 te Balk) 50   2,40   winkeliersche Dubbelstraat 21-23
222 152 Grietje Jacobs Groenhof ( * 9 april 1843 te Elahuizen) 700   33,60   winkeliersche Dubbelstraat 15-17
221b 153 Simon Fokke Mulder ( * 5 november 1877 te Akkrum) 100   4,80   zilversmidsknecht Dubbelstraat 21-23
222a 154 Douwe van der Meer ( * 13 september 1865 te Molkwerum) 600   28,80   gemeenteopzichter Dubbelstraat 15-17
223 -             Dubbelstraat 19
224 155 Pieter Larooij ( * 7 april 1834 te Rauwerd) 50   2,40   grofsmid Dubbelstraat 13
225 156 Bernardus Nieuwenhuis ( * 25 april 1845 te Balk) 500   24,00   kleermaker Dubbelstraat 11
226 157 Halbe Doele ( * 17 maart 1850 te Balk) 50   2,40   timmerman Dubbelstraat 9
227 158 Geert Heins Bos ( * 27 augustus 1858 te Rotsterhaule) 200   9,60   veldwachter Dubbelstraat 7
228 159 Jan van der Vliet ( * 15 mei 1873 te Balk) 50   2,40   logementhouder Dubbelstraat 5
229 160 Arie Boot ( * 10 april 1858 te Gouda) 1000   48,00   directeur postkantoor Dubbelstraat 3
230 161 Pieter Foppes Schram ( * 6 mei 1867 te Balk) 300   14,40   hotelhouder Lytse Side 1
231 -             Lytse Side 2
232 162 Wieger Jurjens Draaijer ( * 22 oktober 1823 te Oosterzee) 300   14,40     Lytse Side 3a
233 -             Lytse Side 4 en 5
234 163 Gerrit van der Sluis ( * 12 augustus 1850 te Warns) 1900   91,20   zonder beroep Lytse Side 6 en 7
                 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
huisnummer van 1890 - 1910        
  volgnummer        
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2018)
                 
235 164 Gijsbert Hendriks Koelstra ( * 18 februari 1841 te Langweer) 350   16,80   machinerie smid Lytse Side 8
236 - pakhuis           Lytse Side 9
237 - pakhuis           Lytse Side 10
238 165 Durk Wijma 1400   67,20   gemeentesecretaris Lytse Side 13
239 166 Jan Groenewoud ( * 22 april 1861 te 't Meer) 50   2,40   olieslagersknecht Lytse Side 13
240 - olieslagerij           Lytse Side 14
a.b. 167 Harmen Piers Piersma ( * 25 september 1824 te Balk) 50   2,40   schipper aan boord
a.b. 168 Harmen Jacobs Jongsma ( * 27 juli 1859 te Harich) 25   1,20   schipper aan boord
a.b. 169 Jan Douwes Lam ( * 12 augustus 1853) 25   1,20   schipper aan boord
                 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 25-11-2020