hoofdelijk omslag Balk dienstjaar 1910
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1910. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,4% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
hoofdelijke omslag 1910
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Balk in 1910. Deze begint op Meerweg 23 en eindigt bij Lytse Side
De gemeente Gaasterland voert een ingrijpende vernummering in tussen 1910 en 1911. De volgorde van de hoofdelijke omslag 1910 is gemaakt volgens de nieuwe huisnummering. In onderstaande schema staan de oude huisnummers in de eerste kolom en de nieuwe huisnummers in de tweede kolom.
De namen, geboortedatums en beroepen zijn volgens het bevolkingsregister 1900-1910. In dit register staan de oude huisnummers en de nieuwe huisnummers.
 
Balk
huisnummers van 1890 - 1910        
  huisnummers in 1911 - 1914? belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2022)
1 1 Sieger Hornstra ( * 27 september 1880 te Harich) fl. 900,- fl. 39,60 veehouder Meerweg 23
  2              
  3              
  4              
  5              
  6 Douwe Dijkstra ( * 1 juli 1862 te Koudum) fl. 50,- fl. 2,20 tuinman Meerweg
  7              
  8              
  9              
  10              
  11 Roelof de Jong ( * 4 september 1881 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20   Meerweg
  12 Meine Lieuwes Visser ( * 3 mei 1862 te Harich) fl. 200,- fl. 8,80    
    Thijs van Hout fl. 150,- fl. 6,60    
    L. Bouwman fl. 250,- fl. 11,-    
    O. Schilstra fl. 100,- fl. 4,40    
    W. Smits fl. 50,- fl. 2,20    
    J. H. von Santen fl. 500,- fl. 22,-    
    Jikke Gijzen fl. 100,- fl. 4,40    
    T. Vermoten fl. 175,- fl. 7,70    
    Trijntje Wiersma fl. 50,- fl. 2,20    
    H. Lijcklema fl. 150, fl. 6,60    
    M.A. Bosma fl. 50,- fl. 2,20    
    J.W. Brouwer fl. 1000,- fl. 44,-    
    P. Betzema fl. 500,- fl. 22,-    
    Martje Smink fl. 50,- fl. 2,20    
    Anna Maria Goedkoop fl. 500,- fl. 22,-    
    Uilkje Bergstra fl. 450,- fl. 19,80    
    Hendrikje van der Gaast fl. 200,- fl. 8,80    
    R. van der Veen fl. 1500,- fl. 66,-    
    J. R. Hoekstra fl. 200,- fl. 8,80    
    Dr. W.G. Poelstra fl. 2700,- fl. 118,80    
    Cornelis Koolhaas fl. 225,- fl. 9,90    
    IJke T. Stoffelsma fl. 1875,- fl. 82,50    
    Sied de Jong fl. 200,- fl. 8,80    
    Eibert Hoekstra fl. 100,- fl. 4,40    
Balk
huisnummers van 1890 - 1910        
  huisnummers in 1911 - 1914? belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep / burgerlijke staat huidig adres (2022)
30 35 Bokke van der Wal ( * 3 december 1851 te Nijega) fl. 500,- fl. 22,- cafehouder Meerweg 4
30 35 Jan van der Linde ( * 16 oktober 1883 te Sneek) fl. 600,- fl. 26,40 klerk der posterijen Meerweg 4
31 36 Wybe Tjeerds Wijnstra ( * 29 augustus 1860 te Wons) fl. 950,- fl. 41,80 bakker Meerweg 3
32 37 Johannes Baptist Coevoet ( * 30 juli 1848 te Utrecht) fl. 700,- fl. 30,80 onderwijzer Meerweg 2
- 38 Bijzondere lagere school - - - - - Meerweg 1
33 39 Doede Bleeker ( * 25 november 1854 te Koudum) fl. 1100,- fj. 48,40 koperslager van Swinderenstraat 1
    Tjitte de Haan fl.   fl.      
    D de Boer fl.   fl.      
    P. Bootsma fl.   fl.      
    J Timmer fl.   fl.      
    A. Hofstra fl.   fl.      
    J. de Groot fl.   fl.      
    W.H. de Jong fl.   fl.      
    W.H. Boersma fl.   fl.      
    Jouke Boersma fl.   fl.      
    Tromp fl.   fl.      
    G. van der Sluis fl.   fl.      
    J.S. de Jong fl.   fl.      
    B.H. ten Brink fl.   fl.      
    K. Huisman fl.   fl.      
    Marianne Karoline ten Brink fl.   fl.      
    IJmkje Zuiderveld fl.   fl.      
    Anna Bosma fl.   fl.      
    Antje Tromp fl.   fl.      
    H. Gaaikema fl.   fl.      
    B. Nieuwenhuis fl.   fl.      
    L.J. Dooper fl.   fl.      
    R. Boonstra fl.   fl.      
    W. Wijngaarden fl.   fl.      
    P. Boorsma fl.   fl.      
    J.E. van Timmeren fl.   fl.      
    Trijntje van der Goot fl.   fl.      
    Jac. Hettinga fl.   fl.      
    G. Hettinga fl.   fl.      
    H. Wolda fl.   fl.      
    Jaitje Kuiper fl.   fl.      
    W. Kuiper fl.   fl.      
    A.G. de Vos fl.   fl.      
    Hidde de Jong fl.   fl.      
    R. Seinstra fl.   fl.      
    P. ten Woude fl.   fl.      
    M. Overdiep fl.   fl.      
    T.S. Tijsma fl.   fl.      
    T.T. Tijsma fl.   fl.      
                 
Balk
huisnummers van 1890 - 1910        
  huisnummers in 1911 belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
    F. Keulen fl.   fl.      
    H. Stoffelsma fl.   fl.      
    Johannes Hettinga fl.   fl.      
    Jouke Sloterdijk fl.   fl.      
    P.S. de Jong fl.   fl.      
    S.P. de Jong fl.   fl.      
    S. Stellingwerf fl.   fl.      
    S. Franken fl.   fl.      
    W.J. Pelsma fl.   fl.      
    T.E. Salverda fl.   fl.      
    J.H. Dijkstra fl.   fl.      
    P.D. Piersma fl.   fl.      
    H. Banning fl.   fl.      
    B. Betzema fl.   fl.      
    J. Teernstra fl.   fl.      
    S. IJlstra fl.   fl.      
    J.P. de Vries fl.   fl.      
    Jetske Ennema fl.   fl.      
    P.J. de Vries fl.   fl.      
    H. de Winter fl.   fl.      
    Johannes Kampen fl.   fl.      
    Jelle van der Schuit fl.   fl.      
    H. Kortekamp fl.   fl.      
    H. van der Veer fl.   fl.      
    R.P. de Vries fl.   fl.      
    P.R. de Vries fl.   fl.      
    R. Groenewoud fl.   fl.      
    F. Hoekema fl.   fl.      
    Ph. Noordwal fl.   fl.      
    A. Noordwal fl.   fl.      
    S. Haga fl.   fl.      
    Johannes Kuperus fl.   fl.      
    Anne Wassenaar fl.   fl.      
    L. Doorenspleet fl.   fl.      
    H.B. Huitema fl.   fl.      
    H. Visser fl.   fl.      
    Anne A. de Vos fl.   fl.      
    IJ van der Wal fl.   fl.      
    H.W. Bosma fl.   fl.      
    H. Plantinga fl.   fl.      
    Jelle J. Koornstra fl.   fl.      
    Jan Brandsma fl.   fl.      
    Josef Mous fl.   fl.      
Balk
huisnummers van 1890 - 1910        
  huisnummers in 1911 belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
    Meindert Dijkstra fl.   fl.      
    H.B. de Jager fl.   fl.      
    S.J. Gorter fl.   fl.      
    K. de Vries fl.   fl.      
    A. Rozenberg fl.   fl.      
    Meindert Bosma fl.   fl.      
    M. de Boer fl.   fl.      
    S. Jongsma fl.   fl.      
    H. Jongsma fl.   fl.      
    T. van der Molen fl.   fl.      
    J. van Stralen fl.   fl.      
    Antke Doorenspleet fl.   fl.      
    E. Wijckelsma fl.   fl.      
    W. Klijnsma fl.   fl.      
    H. Haarsma fl.   fl.      
    H. Kouwenhoven fl.   fl.      
    Bonne Dijkstra fl.   fl.      
    M. van Dijk fl.   fl.      
    J. Postma fl.   fl.      
    D. Schaap fl.   fl.      
    G.H. Wenting fl.   fl.      
    H. Kanninga fl.   fl.      
    J.D. Mous fl.   fl.      
    J. Joh. Rekers fl.   fl.      
    P. Haga fl.   fl.      
    S, Tijsma fl.   fl.      
    T.W. Bosma fl.   fl.      
    A. Eiling fl.   fl.      
    Jan Kok fl.   fl.      
    J. Lukas fl.   fl.      
    Akke Schootstra fl.   fl.      
    W. Dijkstra fl.   fl.      
    J. Otten fl.   fl.      
    P. Wagenaar fl.   fl.      
    S. Visser fl.   fl.      
    Hitje van der Goot fl.   fl.      
    J.T. van Hout fl.   fl.      
    K. van Hout fl.   fl.      
    Thijs Kuiper fl.   fl.      
    A. van Kleffens fl.   fl.      
    Wiepkje Potma fl.   fl.      
    Alberta Potma fl.   fl.      
    O.K. Bouwstra fl.   fl.      
Balk
huisnummers van 1890 - 1910        
  huisnummers in 1911 belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
    Douwe van der Meer fl.   fl.      
200 316 Cornelis Jacobus Cannegieter ( * 6 maart 1878 te Hitzum) fl. 500,- fl. 22,- onderwijzer Raadhuisstraat 6
    J. Hulscher fl.   fl.      
    I. Wagenmakers fl.   fl.      
    J.H. Noordenbos fl.   fl.      
    H.W de Jong fl.   fl.      
    K. Buwalda fl.   fl.      
    Cornelia de Jong fl.   fl.      
    J.M. de Jong fl.   fl.      
    H. Koelstra fl.   fl.      
    M. Zwanenburg fl.   fl.      
    H. Zwanenburg fl.   fl.      
    J. Wagenmakers fl.   fl.      
    J.P. van Riezen fl.   fl.      
    J. Wijma fl.   fl.      
    Baukje Wijma fl.   fl.      
    G. Bijlsma fl.   fl.      
    A. Baerda fl.   fl.      
    E. Hofstra fl.   fl.      
    H. Boonstra fl.   fl.      
    Johannes Betzema fl.   fl.      
    J. Dolle fl.   fl.      
    D. Groenhof fl.   fl.      
    J. Larooij fl.   fl.      
    Johannes Tromp fl.   fl.      
    H. Doele fl.   fl.      
    G. Bos fl.   fl.      
    Mr. C.J. Tromp fl.   fl.      
    W.G. Tuning fl.   fl.      
    H.J. Poppes fl.   fl.      
    Johannes Samplonius fl.   fl.      
    H. Sijbrandij fl.   fl.      
    A. Meinesz fl.   fl.      
    J. Groenewoud fl.   fl.      
    P. Kuiper fl.   fl.      
    Bokke Lijklema fl.   fl.      
    Bauke Lijklema fl.   fl.      
    A. van Randen fl.   fl.      
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 7-08-2022