hoofdelijk omslag Mirns en Bakhuizen dienstjaar 1910
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1910. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,4% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
hoofdelijke omslag 1910
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Mirns en Bakhuizen in 1911.
De gemeente Gaasterland voert een ingrijpende vernummering in tussen 1910 en 1911. De volgorde van de hoofdelijke omslag 1910 is gemaakt volgens de nieuwe huisnummering. In onderstaande schema staan de oude huisnummers in de eerste kolom en de nieuwe huisnummers in de tweede kolom.
De namen, geboortedatums en beroepen zijn volgens het bevolkingsregister 1900-1910. In dit register staan de oude huisnummers en de nieuwe huisnummers.
 
Mirns en Bakhuizen
huisnummers van 1890 - 1910 belastbaar inkomen in guldens      
  huisnummers in 1911      
    naam, geboortedatum en plaats aanslag beroep huidig adres (2023)
  1 Jelle Bosma 1375,-   60,50      
  2 watermolen --   --      
  3 Fedde Trinks 300,-   13,20      
  4 Anske de Vries 50,   2,20      
  5 Hendrik Feenstra 250,-   11,-      
  6 Watze Tromp 1300,-   57,20      
  7 Thijs Iedema --   --      
  8 Andries Bosma --   --      
  9 onbewoond / J.F. Jansen? 300,-   13,20      
  10 kantoor            
  11 machinekamer            
  12 houtschuur            
  13 timmerwerkplaats            
  14 Johannes Kornelis van de Wetering 700,-   30,80      
  15 Sijbren Reitsma 2025,-   89,10      
  16 Antje Bouwstra 2300,-   101,20      
  17 Auke Koopman 2500,-   110,-      
  17a              
  18 schuur --   --      
  18a              
  19 Otte Luinenburg 600,=   26,40      
  20 Lijkele Koopman 50,-   2,20      
  21 Abe Kenning 1950,-   85,80      
  22 windmotor --   --      
  23 Berend Folmer --   --      
  24 Jan Schotanus --   --      
  25 Douwe Feenstra --   --      
  25a Klaas Jacobs Keulen ( * 3 augustus 1882 te Bakhuizen) --   --   van boerenbedrijf  
12 26 Ydo Hoeben ( * 16 december 1877 te Sneek) --   --   koetsier  
12a 27 Pieter Carelse ( * 22 juli 1875 te Hardegarijp) 300,-   13,20   Rijksveldwachter  
12b 28 Leonard Alberd Fruytier ( * 6 januari 1882 te Hontenisse) 2650   116,60   ingenieur mij. Gaasterland  
    ook geschreven als: Fruitier, Fruijtier            
Mirns en Bakhuizen
huisnummers van 1890 - 1910

belastbaar inkomen in guldens

     
  huisnummers in 1911      
    naam, geboortedatum en plaats aanslag beroep huidig adres (2023)
  29 Sjuttje van der Meulen 2450,-   107,80      
13a 30 Johannes J Kampen ( * 3 jan 1870 te Mirns en Bakhuizen) 425,-   18,70   melkrijder  
13 31 jonkvrouw J.C.J. van Swinderen 1800,-   79,20      
13 31 jonkvrouw Q.J.J. van Swinderen 1800,-   79,20      
14 32 Abraham van der Werf ( * 3 sep 1855 te Mirns en Bakhuizen) --   --   arbeider  
  33 Age Negenman            
  34 Popke van der Zee            
  35 Harmen Schram 700,-   30,80      
  36 Jan Frederik Jansen            
  37 Sierd J. de Jong 200,-   8,80      
  38 Cornelis Bouma 50,-   2,20      
  39 Lijkle Lijcklema 1700,-   74,80      
23 40 Marijke de Boer ( * 15 juni 1858 te Mirns en Bakhuizen) --   --   weduwe  
23a 41 Harmen Konst ( * 25 september 1874 te Mirns en Bakhuizen) --   --   arbeider  
    S. Visser 200,-   8,80      
24 42 Jelle Keulen ( * 5 mei 1838 te Hemelum) 1350,-   39,40   veehouder  
  43 Johannes Bult --   --      
  44 Wietze Roskam --   --      
  45 Jan Feenstra --   --      
  46 Joukje Hoekstra --   --      
  47 Peke Kouwenhoven --   --      
  48 Uilke Bouma --   --      
  49 Jan Ploegstra 1525,-   67,10      
  50 Cornelis Bouma --   --      
  51 Anne Folmer --   --      
  52 Karel Zalmstra 100,-   4,40      
  53 Douwe H de Vries 2175,-   95,70      
  54 Gerrit Bremer 50,-   2,20      
  55 Gerrit Bakker 550,-   24,20      
  56 Johannes Albada --   --      
  57 Durk Albada 1625,-   71,50      
  58 Jan Sikkes 50,-   2,20      
  59              
38 60 Kornelis de Kroon ( * 20 april 1876 te Mirns en Bakhuizen) --   --   arbeider  
36 61 Douwe Schotanus ( * 16 aug. 1874 te Mirns en Bakhuizen) 700,-   30,80   veehouder ?
-- 61a ??            
36a 62 Hendrik Lieuwes Keuning ( * 5 nov 1860 te Mirns en Bakhuizen) --   --   zeevisser  
36b 63 Yke Visser ( * 13 feb 1869 te Mirns en Bakhuizen) --   --   Zuiderzeevisser  
37 64 Sjouke Ykes de Jong ( * 14 dec. 1850 te Mirns en Bakhuizen) 400,-   17,60   opzichter waterschap  
41 65 Rinke van der Zee ( * 9 april 1858 te Mirns en Bakhuizen) --   --   arbeider  
41a 66 Jan Bergsma ( * 14 april 1874 te Harich) --   --   arbeider  
41b 67 Jan Harmens Visser ( * 15 juni 1862 te Mirns en Bakhuizen) 200,-   8,80   arbeider  
  68 Jan W Visser --   --      
  69 Tjalling Minne Watze Nagelhout 50,   2,20      
  70 Rintje Hijlkema 100,-   4,40      
  71 klokkenstoel en lijkenhuis --   --      
  72 Anne Sikkes --   --      
46 73 Luurdske Nagelhout ( * 8 sep 1859 te Mirns en Bakhuizen) 100,-   4,40   zonder beroep  
  74 Tjomme Y Visser --   --      
  75 Lammert Roodhof 50,-   2,20      
  76 Sipke Yntema 50,-   2,20      
  77 Trijntje van der Goot 150,-   6,60      
  78 Uilke Visser --   --      
  79 Jan Keulen --   --      
  80 Rinze H. Visser 100,-   4,40      
  80a bewoond vanaf 1918            
  81 Jan Roodhof --   --      
  82 Johannes Nagelhout --   --      
  83 Johannes Sikkes --   --      
  84 Klaas Tolsma 100,-   4,40      
  85 Lammert J. de Jong 2000,-   88,-      
  86 Cornelis Witteveen 200,-   8,80      
  87 Olfertje Haringsma --   --      
  88 Leffert Roelevink --   --      
  89 Arnoldus Negenman --   --      
  90 Auke H. de Vries 950,-   41,80      
  91 Jan H kampen 50,-   2,20      
  91a tuinbouwschuur --   --      
  92 Dieuwke Vogelzang --   --      
  93 Beerend Nagelhout --   --      
  94 Tjeerd Visser 1150,-   50,60      
  95 Oene Feenstra --   --      
  96 Pieter Kloosterman (wed) --   --      
  100 Gauke van der Wal 100,-   4,40      
  97 Lolle van der Werf 100,-   4,40      
  98 Willem Damstra --   --      
  99 Hans de Jong --   --      
  101 Rimmer Hylkema --   --      
  102 Lolle Negenman --   --      
  103 bergplaats --   --      
  104 Sjoerd Monkelbaan 100,-   4,40      
  105 Anne Boersma 1600,-   70,40      
  106 Lieuwe Keuning --   --      
  107 IJme J Mous 50,-   2,20      
  108 Harmen Brouwer 400,-   17,60      
  109 watermolen --   --      
  110 Jarig Feenstra / Sijbolt Muizelaar 150,-   6,60      
  111 Arend Lootsma 575,-   25,30      
  112 Jan Stoffelsma --   --      
  113 Jacob Baaima 1475,-   64,90      
  114 Sieger Falkena --   --      
  115 grote watermolen --   --      
  116 kleine watermolen --   --      
  117 eendekooi --   --      
  118 Jacob Folkertsma 675,-   29,70      
  119 Jan H. de Vries 1600,-   70,40      
                 
Mirns en Bakhuizen
huisnummers van 1890 - 1910 belastbaar inkomen in guldens      
  huisnummers in 1911      
    naam, geboortedatum en plaats aanslag beroep huidig adres (2023)
    B.R, Schotanus 100,-   4,40      
    F.R. Haarsma 2300,-   101,20      
    G. Asma 3500,-   154,-      
    J.B. Schurink 900,-   39,60      
    Bouwe Sikkes 50,-   2,20      
    Sjoerd Asma 50,-   2,20      
    A.L. van der Hoff 50,-   2,20      
    Katharina Kroeze 100,-   4,40      
    Sjoukje Haarsma 100,-   4,40      
    Gooitske A van der Hof 50,-   2,20      
    A. Rampion 150,-   6,60      
    G. Andela 200,-   8,80      
    Sj. Visser 300,-   13,20      
    Sibbele Muizelaar 50,-   2,20      
    Geeske Konst 100,-   4,40      
    R.B. Groenveld 100,-   4,40      
    B Faber 250,-   11,-      
    L Graafsma 100,-   4,40      
    S. Graafsma 350,-   15,40      
    M.D. Mous 500,-   22,-      
    F.S. Haarsma 50,-   2,20      
    J.F. van der Werf 50,-   2,20      
    H Dolle 1000,-   44,-      
    D.N. Bouma 50,-   2,20      
    C. Mous 50,-   2,20      
    J.P. Stegenga 50,-   2,20      
    P.J. Stegenga 2500,-   110,-      
    P. Peters 1300,-   57,20      
    S. Westra 150,-   6,60      
    L. Andela 500,-   22,-      
    Jetske Flapper 600,-   26,40      
    Douwe Veltman 50,-   2,20      
    Sj. Deden 100,-   4,40      
    H. Kuiper 300,-   13,20      
    S.F. Haarsma 50,-   2,20      
    T. Paauw 100,-   4,40      
    Marijke Hulscher 300,-   13,20      
    L. Deden 50,-   2,20      
    Kornelis de Vries 150,-   6,60      
    Willem de Vreeze 100,-   4,40      
    C, Visser 300,-   13,20      
    G. Beimers 300,-   13,20      
    A.J. Konst 150,-   6,60      
Mirns en Bakhuizen
huisnummers van 1890 - 1910 belastbaar inkomen in guldens      
  huisnummers in 1911      
    naam, geboortedatum en plaats aanslag beroep huidig adres (2023)
    J. van der Bles 50,-   2,20      
   

J.F. Hornstra

1800,-   79,20      
    K. van der Meer 950,-   41,80      
    Jantje Deinum 275,-   12,10      
    J.J. Mous 100,-   4,40      
    Hantje Bouma 50,-   2,20      
    J.K. Visser 200,-   8,80      
    H.A. van der Hoff 200,-   8,80      
    Johannes Mondelbaan 1325,-   58,30      
    Johannes A. Konst 450,-   19,80      
    Johannes Sonsma 50,-   2,20      
    J.G. van der Wal 75,-   3,30      
    Gosse G. van der Wal 50,-   2,20      
    Marten Nagelhout 50,-   2,20      
    Manus J. Mous 50,-   2,20      
    Thijs Iedema 400,-   17,60      
    Hendrik Sijbrandij 1225,-   53,90      

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 december 2023 laatste wijziging: 16-12-2023