hoofdelijk omslag Oudemirdum dienstjaar 1910
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1910. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,4% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
hoofdelijke omslag 1910
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Oudemirdum in 1911.
De gemeente Gaasterland voert een ingrijpende vernummering in tussen 1910 en 1911. De volgorde van de hoofdelijke omslag 1910 is gemaakt volgens de nieuwe huisnummering. In onderstaande schema staan de oude huisnummers in de eerste kolom en de nieuwe huisnummers in de tweede kolom.
De namen, geboortedatums en beroepen zijn volgens het bevolkingsregister 1900-1910. In dit register staan de oude huisnummers en de nieuwe huisnummers.
 
Oudemirdum
huisnummers van 1890 - 1910        
  huisnummers in 1911 belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Oudemirdum
huisnummers van 1890 - 1910        
  huisnummers in 1911 belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep / burgerlijke staat huidig adres (2020)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Oudemirdum
huisnummers van 1890 - 1910        
  huisnummers in 1911 belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 13-12-2020