hoofdelijk omslag Balk dienstjaar 1914
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
 
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1914. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze gedrukte lijst. Met behulp van de handgeschreven onderlegger uit het archief van de gemeente Gaasterlân-Sleat is bovenstaande gedrukte lijst aangevuld met de namen van bewoners welke geen belasting hoefden te betalen en de (huis?)nummers volgens die onderlegger.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Balk in 1914. Deze begint aan de Meerweg, waar nu de Stipe is, steekt ongeveer bij de voormalige zuivelfabriek de Luts over om dan weer bij de Volharding uit te komen.
 
hoofdelijke omslag 1914 blad 1, Balk
volgnummer op de lijst belastbaar inkomen aanslag    
  huisnummer van 1911 - 1914?    
    huisnummer van 1914? - 1920    
      naam, geboortejaar en plaats beroep adres
1. 1 1 Sieger Hornstra ( * 27 september 1880 te Harich) fl. 900,- fl. 41,40 veehouder Meerweg 23
2.     H. Hornstra ?? fl. 50,- fl. 2,30 ?  
3. 2 2 Hielke Hielkema ( * 11 februari 1844 te Tjerkgaast) fl. 500, fl. 23,- zonder beroep Meerweg 22
-- 3 3 wagenschuur           Meerweg 21
-- 4 4 graanmalerij           Meerweg 20
-- 5 5 Foeke Hogendorff ( * 3 oktober 1842 te Balk) - - - - timmerman Meerweg 20
4. 6 6 Douwe Dijkstra ( * 1 juli 1862 te Koudum) fl. 50,- fl. 2,30 tuinman Meerweg 19
-- 7 7 Hendrik de Jong ( * 22 augustus 1878 te Wijckel) - - - - koperslager Meerweg 19
-- 8 8 Emilius Wijckelsma ( * 30 januari 1842 te Wijckel) - - - - arbeider Meerweg 18
5. 8 8 Derk Slot ( * 1 januari 1856 te Wanneperveen) fl. 50,- fl. 2,30 schipper Meerweg 18
-- 9 9 Arent Dooitjes Schram ( * 18 december 1844 te Balk) - - - - verver Meerweg 18
6. 10 10 Jan Doele ( * 13 november 1875 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 timmerman Meerweg 17
-- 11 11 Fouk Tijsma ( * 8 februari 1834 te Balk) - - - - zonder beroep Meerweg 17
7. 12 12 Meine Lieuwes Visser ( * 3 mei 1862 te Harich) fl. 200,- fl. 9,20 arbeider Meerweg 16
8. 13 13 Thijs van Hout ( * 29 december 1875 te Harich) fl. 200,- fl. 9,20 timmerman Meerweg 15
9. 14 14 Lucas Bouwman ( * 6 november 1852 te Oudemirdum) fl. 350,- fl. 16,10 timmerman Meerweg 14
-- 14 14 Jacob Vermooten ( * 20 december 1888 te Balk) - - - - timmerman Meerweg 14
-- 15 15 wagenschuur - - - - - Meerweg 13
-- 16 16 Otte Schilstra / Wieger Smits - - - - veehouders Meerweg 12
-- 17 17 Willem Hendrik Meijer ( * 26 januari 1878 te Wijckel) - - - - koetsier Pypsterstikke 2
-- 18 18 touwslagerij - - - - - Pypsterstikke 4
10. 19 19 Hendrik Stoffelsma ( * 1882 te Oudega HON) fl. 900,- fl. 41,40 notaris klerk Pypsterstikke (15) 5
11. 20 20 Wieger Franzes Smits ( * 14 juli 1867 te Koudum) fl. 150,- fl. 6,90 voerman Pypsterstikke (13) 3
-- 21 21 Willem Piers Piersma ( * 3 maart 1834 te Balk) - - - - zonder beroep Pypsterstikke (11) 1
-- 22 22 Tjipke Vermooten ( * 3 september 1854 te Sloten) - - - - timmerman Pypsterstikke (9) 1
12. 23 23 Trijntje Wiersma ( * 23 november 1833 te Harlingen) fl. 50,- fl. 2,30 zonder beroep Pypsterstikke (7) 1
13. 24 24 Bauke Hisses Lyklema ( * 19 november 1872 te Balk) fl. 200,- fl. 9,20 schipper Pypsterstikke (5) 1
14. 25 25 Meine Annes Bosma ( * 18 juli 1867 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 gasfitter Pypsterstikke (3)
-- 26 26 bergplaats - - - - -  
15. 27 27 Jan Wiebes Brouwer ( * 5 oktober 1869 te Lemmer) fl. 1000,- fl. 46,- stoombootkapitein Pypsterstikke (1)
16. 28 28 Pieter Baukes Betzema ( * 8 mei 1874 te Balk) fl. 500,- fl. 23,- veehouder Meerweg 11
17. 28a 28a Martje Freerks Smink ( * 10 april 1842 te Wijckel) fl. 50,- fl. 2,30 zonder beroep Meerweg 11
18. 29 29 Anna Maria Goedkoop ( * 7 december 1844 te Amsterdam) fl. 500,- fl. 23,- zonder beroep Meerweg 10
19. 29a 29a Uilkje Jacobs Bergstra ( * 26 januari 1839 te Harich) fl. 450,- fl. 20,70 zonder beroep Meerweg 10
20. 30 30 Hendrikje van der Gaast ( * 29 juni 1846 te Tjerkgaast) fl. 200,- fl. 9,20 zonder beroep Meerweg 9
21. 31 31 Hindrik Christiaan Barthel( * 19 mei 1872 te Meppel) fl. 1600,- fl. 73,60 predikant Meerweg 8
22. 32 32 Gijsbert Haarsma ( * 10 mei 1886 te Mirns & Bakhuizen) fl. 300,- fl. 13,80 slager Meerweg 7
23. 32 32 Christina. E. W. Ketting ( * 21 oktober 1890 te Groningen) fl. 250,- fl. 11,50 onderwijzeres Meerweg 7
24. 33 33 Yke Tjittes Stoffelsma ( * 9 oktober 1836 te Hemelum) fl. 2150,- fl. 98,90 zonder beroep Meerweg 6
25. 34 34 Bokje de Vries ( * 21 april 1839 te Harich) fl. 1350,- fl. 62,10 zonder beroep Meerweg 5
26. 35 35 Bokke van der Wal ( * 3 december 1851 te Nijega) fl. 500,- fl. 23,- cafehouder Meerweg 4
27. 36 36 Wiebe Tjeerds Wijnstra ( * 29 augustus 1860 te Wons) fl. 950,- fl. 43,70 bakker Meerweg 3
-- 37 37 ??? - - - - - Meerweg 2
-- 38 38 Bijzondere lagere school - - - - - Meerweg 1
28. 39 39 Doede Bleeker ( * 25 november 1854 te Koudum) fl. 1000,- fl. 46,- koperslager van Swinderenstraat 1
29. 39 39 Hielke Bleeker ( * 12 oktober 1886 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 koperslager van Swinderenstraat 1
30. 40 40 Tjitte de Haan ( * 1874 te Hemelum) fl. 400,- fl. 18,40 kleermaker van Swinderenstraat 2
31. 41 41 Durk de Boer ( * 1877 te Koudum) fl. 700,- fl. 32,20 bakker van Swinderenstraat 3
32. 42 42 Pieter Hinnes Bootsma ( * 1882 te Offingawier) fl. 1600,- fl. 73,60 predikant van Swinderenstraat 4
-- 43 43              
-- 44 44              
33. 45 45 Jacob Timmer ( * 1858 te Leek) fl. 1550,- fl. 71,30 hoofd Mulo-school van Swinderenstraat 7
34. 46 46 Age Sipkes Hofstra ( * 1857 te Balk) fl. 600,- fl. 27,60 goud- en zilversmid van Swinderenstraat 8
35. 46 46 Jan Aukes de Groot ( * 1875 te Workum) fl. 200,- fl. 9,20 stoombootkapitein van Swinderenstraat 8
36. 47 47 Wiebe Harmens de Jong ( * 1878 te Balk) fl. 300,- fl. 13,80 winkelier van Swinderenstraat 9
37. 48 48 Wiebren Hanzen Boersma ( * 1840 te Wijckel) fl. 300,- fl. 13,80 verwer van Swinderenstraat 10
38. 49 49 Elisabeth Johanna Verhoop ( * 1864 te Den Haag) fl. 10.000,- fl. 460,- zonder beroep van Swinderenstraat 11
39. 50 50 Gerrrit van der Sluis ( * 1850 te Warns) fl. 2800,- fl. 128,80 zonder beroep van Swinderenstraat 12
40. 51 51 Jacob Symens de Jong fl. 600,- fl. 27,60 manufaturier van Swinderenstraat 13
41. 52 52 Theresia Angela ten Brink ( * 1858 te Sneek) fl. 1200,- fl. 55,20   van Swinderenstraat 14
42. 52 52 Jan Leo van Hout ( * 1887 te Strijp) fl. 500,- fl. 23,- manufaturier van Swinderenstraat 14
43. 53 53 Kerst Huisman ( * 1869 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 koetsier van Swinderenstraat 15
44. 54 54 Marianna Karolina ten Brink ( * 1821 te Sloten) fl. 400,- fl. 18,40 zonder beroep van Swinderenstraat 16
45. 55 55 Ymkje Zuiderveld ( * 1839 te Wijckel) fl. 4200,- fl. 193,20 zonder beroep van Swinderenstraat 17
46. 55 55 Anna Bosma fl. 250,- fl. 11,50    
47. 56 56 Antje Hanzes Tromp ( * 1844 te Balk) fl. 5500,- fl. 253,- zonder beroep van Swinderenstraat 19
48.     I.P. van der Goot fl. 900,- fl. 41,40    
49.     Trijntje van der Goot fl. 500,- fl. 23,-    
50 57 57 Harmannus Gaaikema ( * 1866 te Grijpskerk) fl. 1550,- fl. 71,30 burgemeester van Swinderenstraat 20
51. 58 58 Bernardus Nieuwenhuis ( * 1845 te Balk) fl. 800,- fl. 36,80 manufacturier van Swinderenstraat 21
52. 59 59 Klaas Edel ( * 1887 te Beemster) fl. 1200,- fl. 55,20 veearts van Swinderenstraat 22
53. 60 60 Rinze Boonstra fl. 100,- fl. 4,60 schoenmaker van Swinderenstraat 24
54. 61 61 Jan Dolle fl. 50,- fl. 2,30   van Swinderenstraat 26
55. 62 62 Willem Wijngaarden fl. 600,- fl. 27,60   van Swinderenstraat 27
56. 64 64 Tjeerdje de Jong ( * fl. 50,- fl. 2,30 zonder beroep van Swinderenstraat 29
57. 64 64 Marten Visser ( * 1889 te Oosterend) fl. 250,- fl. 11,50 onderwijzer van Swinderenstraat 29
58. 64a 64a Bouwe Faber ( * 1883 te Winsum) fl. 50,- fl. 2,30 machinist van Swinderenstraat 29
-- 65 65             van Swinderenstraat 30
                   
hoofdelijke omslag 1914 blad 2, Balk
volgnummer op de lijst belastbaar inkomen aanslag    
  huisnummer van 1911 - 1914?    
    huisnummer van 1914? - 1920    
      naam, geboortejaar en plaats beroep adres
59. 66 66 Jacobus Hettinga fl. 400,- fl. 18,40 koperslager van Swinderenstraat 31
60.     Gerben Hettinga ( * 1837 te Makkum) fl. 1000,- fl. 46,-    
61.     S. Oolderts fl. 300,- fl. 13,80    
62.     W. Kuiper fl. 50,- fl. 2,30    
63.     Hendrik Kuiper fl. 50,- fl. 2,30    
64.     H.C. de Jong fl. 700,- fl. 32,20    
65.     Gooitzen van der Bijl fl. 200,- fl. 9,20    
66.     P. ten Woude fl. 200,- fl. 9,20    
67.     M. Overdiep fl. 275,- fl. 12,65    
68.     T.S. Tijsma fl. 300,- fl. 13,80    
69.     T.T. Tijsma fl. 200,- fl. 9,20    
70.     F. Keulen fl. 300,- fl. 13,80    
71.     J.P. van Riezen fl. 200,- fl. 9,20    
72.     Johannes Hettinga fl. 500,- fl. 23,-    
73.     Johannes Haringsma fl. 50,- fl. 2,30    
74.     J. Sloterdijk fl. 400,- fl. 18,40    
75.     P.S. de Jong fl. 150,- fl. 6,90    
76.     S.P. de Jong fl. 350,- fl. 16,10    
77.     Siebe Stellingwerf fl. 100,- fl. 4,60    
78.     L. Slippens fl. 50,- fl. 2,30    
79.     K. Keuning fl. 200,- fl. 9,20    
80.     W.J. Pelsma fl. 100,- fl. 4,60    
81.     T.E. Salverda fl. 300,- fl. 13,80    
82.     W. Klijnsma fl. 350,- fl. 16,10    
83.     H. Banning fl. 200,- fl. 9,20    
84.     B. Betzema fl. 300,- fl. 13,80    
85.     H. de Winter fl. 400,- fl. 18,40    
86.     S. IJlstra fl. 50,- fl. 2,30    
87.     J.P. de Vries fl. 200,- fl. 9,20    
88..     J. Douma fl. 250,- fl. 11,50    
89.     P.J. de Vries fl. 100,- fl. 4,60    
90.     J. H. Dijkstra fl. 100,- fl. 4,60    
91. 112 112 Jurjen Teernstra ( * 1862 te Engwier) fl. 600,- fl. 27,60   van Swinderenstraat 69
92.     Evert Teernstra fl. 50,- fl. 2,30   van Swinderenstraat 69
93. H 179 113 Minze Wagenaar ( * 17 mei 1870 te Harich) fl. 50,- fl. 2,30 veekoopman Wilhelminastraat 2
-- H 178 114 Albertus Polder( * 1 januari 1854 te Gaast) - - - - arbeider Wilhelminastraat 4
94. H 178 114 Huibertus Spijkerman ( * 19 jun 1884 te St. Nicolaasga) fl. 50,- fl. 2,30 timmerman Wilhelminastraat 4
95. H 177 115 Johannes Pelsma ( * 9 september 1869 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 metselaar Wilhelminastraat 6
96. H 176 116 Jan Groenewoud ( * 22 april 1861 te 't Meer) fl. 100,- fl. 4,60 olieslager Wilhelminastraat 8
97. H 176 116 Johannes Groenewoud ( * 29 april 1890 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 olieslager Wilhelminastraat 8
98. H 175 117 Lieuwe Venema ( * 11 oktober 1880 te Gauw) fl. 225,- fl. 10,35 kaasmaker Wilhelminastraat 10
100. H 174 118 Pier Durks Piersma ( * 1 maart 1848 te Balk) fl. 150,- fl. 6,90 veekoopman Wilhelminastraat 12
101. H 174 118 Anne Piersma ( * 14 november 1889 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 veekoopman Wilhelminastraat 12
102. H 174 118 Durk Piersma ( * 7 oktober 1886 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 arbeider Wilhelminastraat 12
103. H 173 119 Markus Bouwman ( * 30 november 1884 te Sondel) fl. 100,- fl. 4,60 timmerman Wilhelminastraat 14
104. H 172 120 Folkert Annes van der Leest ( * 18 januari 1885 te Suameer) fl. 200,- fl. 9,20 brievenbesteller Wilhelminastraat 16
-- H 171 121 Trijnus de Vries, ( * 20 september 1866 te Balk) - - - - arbeider Wilhelminastraat 18
105. H 170 122 Jozef Mous ( * 24 oktober 1878 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 machinist Wilhelminastraat 20
-- H 169 123 Alle van der Goot, ( * 30 september 1862 te Nijemirdum) - - - - werkman Wilhelminastraat 22
106. H 168 124 Pieter Wagenaar ( * 7 februari 1872 te Harich) fl. 150,- fl. 6,90 veekoopman Wilhelminastraat 24
107.     T. Visser fl. 50,- fl. 2,30    
-- H 167 125 H. Kuiper - - - -    
108. H 166 126 T. Kuiper fl. 100,- fl. 4,60    
109. H 165 127 Fedde Hornstra ( * 18 februari 1878 te Harich) fl. 100,- fl. 4,60   Wilhelminastraat 15
-- H 161 128 hooischuur - - - -    
110. H 164 129 Sietze Stellingwerf ( * 31 oktober 1890 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 veehandelaar Wilhelminastraat 11
111. H 163 130 Pieter Rinkema ( * 22 juni 1848 te Balk) fl. 300,- fl. 13,80 veehouder Wilhelminastraat 9
  H 162 131 slachthok - - - -   Wilhelminastraat 7
-- 113 132             Wilhelminastraat 5
-- 114 133             Wilhelminastraat 3
-- 115 134             Wilhelminastraat 1
-- 116 135             Gaaikemastraat 1
112. 117 136 Jelle van der Schuit ( * 1857 te Balk) fl. 150,- fl. 6,90 huisschilder Gaaikemastraat 1
113.     H. van der Veer fl. 250,- fl. 11,50    
114.     R.P. de Vries fl. 150,- fl. 6,90    
115.     P.R. de Vries fl. 50,- fl. 2,30    
116.     R. Groenewoud fl. 100,- fl. 4,60    
117.     F. Hoekema fl. 50,- fl. 2,30    
118.     Ph. Noordwal fl. 50,- fl. 2,30    
119.     A. Noordwal fl. 200,- fl. 9,20    
120.     S. Haga fl. 100,- fl. 4,60    
121.     Johannes Kuperus fl. 300,- fl. 13,80    
122.     A. Wassenaar fl. 100,- fl. 4,60    
123.     R. de Jong fl. 50,- fl. 2,30    
124.     Albert de Vos fl. 50,- fl. 2,30    
125.     Betze de Vries fl. 100,- fl. 4,60    
126.     P. Bouwhuis fl. 100,- fl. 4,60    
                   
hoofdelijke omslag 1914 blad 3, Balk
volgnummer op de lijst belastbaar inkomen aanslag    
  huisnummer van 1911 - 1914?    
    huisnummer van 1914? - 1920    
      naam, geboortejaar en plaats beroep adres
127.       fl.   fl.      
128.       fl.   fl.      
129. H 147 180 Nanne Reinders Kuperus ( * 19 sep.1867 te Roordahuizum) fl. 2100,- fl. 96,60 directeur zuivelfabriek Gaaikemastraat 48
130.     L. Doorenspleet fl. 50,- fl. 2,30    
131.     J. Doorenspleet fl. 100,- fl. 4,60    
132.     J. Huitema fl. 75,- fl. 3,45    
133.     Emilius Wijckelsma fl. 50,- fl. 2,30    
134.     H. Visser fl. 150,- fl. 6,90    
135.     H. Albada fl. 50,- fl. 2,30    
136.     H. W. Bosma fl. 100,- fl. 4,60    
137.     R. van der Werf fl. 100,- fl. 4,60    
138.     H. Haarsma fl. 100,- fl. 4,60    
139.     H. Huisman fl. 100,- fl. 4,60    
140.     J. Brandsma fl. 1000,- fl. 46,-    
141.     D.J. Jaarsma fl. 50,- fl. 2,30    
142.     H.B de Jager fl. 100,- fl. 4,60    
143.     A. Rosenberg fl. 100,- fl. 4,60    
144.     Johannes Schotanus fl. 100,- fl. 4,60    
145.     M. Schotanus fl. 100,- fl. 4,60    
146.     Meindert Bosma fl. 50,- fl. 2,30    
147.     M. de Boer fl. 700,- fl. 32,20    
148.     N. Jongsma fl. 100,- fl. 4,60    
149.     S. Jongsma fl. 150,- fl. 6,90    
150.     T. van der Molen fl. 50,- fl. 2,30    
151.     B. Otten fl. 50,- fl. 2,30    
152.     R. Sjoerds fl. 50,- fl. 2,30    
153.     A. van Randen fl. 100,- fl. 4,60    
154.     W. Thibaudier fl. 100,- fl. 4,60    
155.     Piet Boersma fl. 50,- fl. 2,30    
156.     weduwe L. Dooper fl. 1350,- fl. 62,10    
157.     G. van Dijk fl. 50,- fl. 2,30    
158.     W. van der Heide fl. 75,- fl. 3,45    
159.     R. Haringsma fl. 50,- fl. 2,30    
160.     B. Dijkstra fl. 100,- fl. 4,60    
161.     J. Bremer fl. 50,- fl. 2,30    
162.     H. Grouwstra fl. 100,- fl. 4,60    
163.     M. van Dijk fl. 100,- fl. 4,60    
164.     H.M.H. Terwindt fl. 1500,- fl. 69,-    
165.     D. Wortman fl. 100,- fl. 4,60    
166.     K. van Hout fl. 1100,- fl. 50,60    
167.     J. Kloosterman fl. 100,- fl. 4,60    
168.     G. Brinksma fl. 75,- fl. 3,45    
169.     H. Kanninga fl. 450,- fl. 20,70    
170.     S. van Tuinen fl. 250,- fl. 11,50    
171.     J.D. Mous fl. 100,- fl. 4,60    
172.     Anne Mous fl. 50,- fl. 2,30    
173.     Jolle de Vries fl. 100,- fl. 4,60    
174.     Bern. de Jong fl. 75,- fl. 3,45    
175.     F.D. Hoekstra fl. 300,- fl. 13,80    
176.     P. Haga fl. 600,- fl. 27,60    
177.     S. Tijsma fl. 200,- fl. 9,20    
178.     T.W. Bosma fl. 100,- fl. 4,60    
179.     J. Boersma fl. 350,- fl. 16,10    
180.     J. Kok fl. 300,- fl. 13,80    
181.     J. Lukas fl. 200,- fl. 9,20    
182.     J. Geluk fl. 450,- fl. 20,50    
183.     S. Hofstra fl. 50,- fl. 2,30    
184.     Akke Schootstra fl. 200,- fl. 9,20    
185.     W. Dijkstra fl. 50,- fl. 2,30    
186.     J. Otten fl. 50,- fl. 2,30    
187.     S. Visser fl. 200,- fl. 9,20    
188..     Maaike Feikema fl. 500,- fl. 23,-    
189.     Dr. M.P.M. Moesman fl. 4000,- fl. 184,-    
190.     J.T. van Hout fl. 100,- fl. 4,60    
191.     H.B. Huitema fl. 100,- fl. 4,60    
192.     A. van Kleffens fl. 1150,- fl. 52,90    
193.     Wiepkje Potma fl. 450,- fl. 20,70    
194.     J. Albada fl. 800,- fl. 36,80    
195.     Douwe van der Meer fl. 1500,- fl. 69,-    
196. 316 343 Cornelis Jacobus Cannegieter(* 6 maart 1878 te Hitzum) fl. 550,- fl. 25,30 secretaris/ontvanger waterschap Raadhuisstraat 6
                   
hoofdelijke omslag 1911 blad 4, Balk
 
volgnummer op de lijst belastbaar inkomen aanslag    
  huisnummer van 1911 - 1914?    
    huisnummer van 1914? - 1920    
      naam, geboortejaar en plaats beroep adres
197.       fl.   fl.      
198.       fl.   fl.      
199.       fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
        fl.   fl.      
                   
hoofdelijke omslag 1911 blad 5, Balk
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 augustus 2022 laatste wijziging: 7-08-2022