overzicht percelen met eigenaren Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel sectie Balk A
 
zoeken op deze pagina met Ctrl F
 
OAT, Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel, van Balk sectie A, deze vormt samen met de minuutplans het uitgangspunt voor de kadastrale administratie in 1832 - bron: Tresoar; toegang 38 of www.hisgis.nl
>>> op deze lijst in de linker kolom het kadastrale perceelsnummer vastgesteld in 1832 met daarachter de eigenaar <<<
>>> de link op het perceelsnummer gaat, voor zover te achterhalen, naar het huidige (2018) adres <<<
 
perceel   achternaam voornaam beroep / woonplaats legger
           
Lytse Side
Balk A 93 rogmolen en erf Sijtsema erven Bart Sijtses (1758-1824)   Balk 254
Balk A 94 bleekveld als bouwland Sijtsema erven Bart Sijtses (1758-1824)   Balk 254
Balk A 95 huis en erf Sijtsema erven Bart Sijtses (1758-1824)   Balk 254
Balk A 96 huis en erf Sijtsema erven Bart Sijtses (1758-1824)   Balk 254
Balk A 97 weiland Sijtsema erven Bart Sijtses (1758-1824)   Balk 254
Balk A 98 pakhuis en erf Rinkema Tomas Jans en mede eigenaren   Balk 217
Balk A 98a schuur Rinkema Tomas Jans en mede eigenaren   Balk 217
Balk A 99 huis en erf Alsniet Louw Annekes (1745-1832) schipper te Balk Balk 3
Balk A 100 pakhuis en erf Poppes Jan en cons. koopman te Balk Balk 204
Balk A 101 pakhuis Poppes Poppe Idskes (1763-1837) koopman te Balk Balk 206
Balk A 102 tuin en tuinhuis Poppes Poppe Idskes (1763-1837) koopman te Balk Balk 206
Balk A 103 huis en erf Kramer weduwe Jacob Pieters winkeliersche te Balk Balk 160
Dubbelstraat
Balk A 104 huis en erf Dooper Sijbren Aukes (1795-1876) herbergier te Balk Balk 64
Balk A 105 huis en erf Kramer weduwe Jacob Pieters winkeliersche te Balk Balk 160
Balk A 106 huis en erf Schaafsma Johannes Annes (1795-1861) logementhouder te Joure Balk 224
Balk A 107 huis en erf Sterkenburg Joeke Jans (1791-1831) politiedienaar te Balk Balk 246
Balk A 108 huis en erf Tromp Age Michiels (1787-1856) koopman te Balk Balk 259
Balk A 109 huis en erf Fokke Frederik Wilhelm (1762-1843) dokter te Balk Balk 83
Balk A 110 huis en erf Smit erven Johannes Obes smid te Balk Balk 239
Balk A 111 huis en erf Visser weduwe Jan Haitzes winkeliersche te Balk Balk 277
Balk A 112 huis en erf Visser weduwe Jan Haitzes winkeliersche te Balk Balk 277
Balk A 113 steeg of reed als bouwland Visser weduwe Jan Haitzes winkeliersche te Balk Balk 277
Balk A 114 huis en erf Sloterdijk Sipke Jans (1774-1859) timmerman te Balk Balk 233
Balk A 115 huis en erf Armvoogdij Algemene   Balk 6
Balk A 116 huis en erf Bosch Gelkje Jans van den (1803-1854) te Balk Balk 32
Balk A 117 huis en erf Mulder Pieter Johannes (1802-1881)   Balk 182
Balk A 118 huis en erf Jager Bonte Lammerts de (1766-1849)   Balk 120
Balk A 119 begraafplaats Het Vlek Balk     Balk 15
Balk A 120 weiland School Balk     Balk 226
Balk A 121 school School Balk     Balk 226
Balk A 122 huis en erf School Balk     Balk 226
Balk A 123 huis en erf Kolde erven Olphaert Frederik van (1740-1817) Balk 153
Balk A 124 huis en erf Neits Theodorus (1783-1856) ketellapper te Balk Balk 185
Balk A 125 werkplaats en stalling Fokke Frederik Wilhelm (1762-1843) dokter te Balk Balk 83
Balk A 126 droogschuur Tromp Age Michiels (1787-1856) koopman te Balk Balk 259
Balk A 127 bergplaats Tromp Age Michiels (1787-1856) en mede eigenaren Balk 260
Balk A 128 huis en erf Tromp Age Michiels (1787-1856) koopman te Balk Balk 259
Balk A 129 huis en erf Jong Jan Ottes de (1793-1847) schipper te Balk Balk 125
Balk A 130 huis en erf Wielen Hendrik Alles van (1774-1848) uurwerkmaker te Balk Balk 309
Balk A 131 huis en erf Jong Jan Ottes de (1793-1847) schipper te Balk Balk 125
Balk A 132 raadhuis Gaasterland De Grietenij   Balk 84
Raadhuisstraat
Balk A 133a huis en erf Veldkamp erven Jan te Balk Balk 268
Balk A 133 huis en erf Veldkamp erven Jan te Balk Balk 268
Balk A 134 huis en erf Poppes erven Jan Jans te Sloten Balk 203
Balk A 135 huis en erf Kramer erven Arjen Pieters te Balk Balk 159
Balk A 136 huis en erf Heide Wopke Tjeerds (1773-1839) verwer te Balk Balk 105
Balk A 137 huis en erf Verf Jan Ypes (1772-1831) zwartverver te Balk Balk 271
Balk A 138 huis en erf Reekers erven Jan Hendriks (1753-1823) smid te Balk Balk 210
Balk A 139 huis en erf
Balk A 140 huis en erf Bosman Gerrit Thijsses (1762-1842) te Balk Balk 34
Balk A 141 huis en erf Poppes Pieter Baukes koopman te Balk Balk 205
Balk A 142 boomgaard Poppes Pieter Baukes koopman te Balk Balk 205
Balk A 143 huis en erf Elselo weduwe Jacob Frankes van te Balk Balk 77
Balk A 144 huis en erf Hemsing Willem Jan (1795 - 1871) notaris te Balk Balk 106
Balk A 145 huis en erf Meinesz Jolle Jelles (1799-1851) landbouwer te Oudega Balk 174
Balk A 146 huis en erf Poppes Idske koopman te Harich Balk 202
Balk A 147 huis en erf Goot Marten Brands van der grossier te Balk Balk 96
Balk A 148 huis en erf Smit weduwe Auke Obes winkeliersche Balk 237
Balk A 149 huis en erf Voetman erven Zacharias Alderts te Balk Balk 289
Balk A 150 huis en erf Albada Tjietje Douwes (1765-1840) assessor Balk 1
Balk A 151 huis en erf Haitsema erven Hinne Tjeerds (1803-1828) te Balk Balk 100
Balk A 152 huis en erf Rinkema Thomas Jans (1778-1846) koopman te Balk Balk 219
Balk A 153 huis en erf Trenks Johannes Thomas (1796-1863) wolkammer te Balk Balk 258
Balk A 154 huis en erf Bosman Gerrit Thijsses (1762-1842) te Balk Balk 34
Balk A 155 perceel bestaat niet
Balk A 156 huis en erf Duif weduwe Durk Alberts te Balk Balk 69
Balk A 157 pakhuis Meinderts Jan (1779-1840) koopman te Balk Balk 171
Balk A 158 huis en erf Bosman Gerrit Thijsses (1762-1842) te Balk Balk 34
Balk A 159 huis en erf Wildeboer erven Rinke Pieters te Balk Balk 318
Balk A 160 huis en erf Tromp Age Michiels (1787-1856) koopman te Balk Balk 259
Balk A 161 huis en erf Roomse Gemeente te Balk Balk 87
Balk A 162 huis en erf Hofstra Jacob Geerts (1783-1847) schipper te balk Balk 112
Balk A 163 huis en erf Meinderts Jan (1779-1840) koopman te Balk Balk 171
Balk A 164 huis en erf Poppes Jan en cons. koopman te Balk Balk 204
Balk A 165 huis en erf Velde Johannes Martheus van der (1780-1861) dokter te Balk Balk 270
Balk A 166 pakhuis Bakhuis Otte Jans (1767-1850) koopman te Balk Balk 11a
Balk A 167 huis en erf Roomse Gemeente te Balk Balk 87
Balk A 168 pastorij Roomse Gemeente te Balk Balk 87
Balk A 169 kerk Roomse Gemeente te Balk Balk 87
Balk A 170 huis en erf Goot Bouke Jans van der (1813-1857) te Balk Balk 91
Balk A 171 huis en erf Goot Bouke Jans van der (1813-1857) te Balk Balk 91
Balk A 172 huis en erf Goot Bouke Jans van der (1813-1857) te Balk Balk 91
Balk A 173 huis en erf Goot Bouke Jans van der (1813-1857) te Balk Balk 91
Balk A 174 huis en erf Visser Lieuwe Klazens visser te Balk Balk 281
Balk A 175 huis en erf Jongersma Pieter Roelofs (1786-1849) slager te Balk Balk 135
Balk A 176 huis en erf Roomse Gemeente te Balk Balk 87
Balk A 177 huis en erf Kortemile erven Johannes Theodoris (1771-1826) te Balk Balk 158
Balk A 178 huis en erf Duisterhout weduwe en erven Paulus Klazes (1777-1829) te Balk Balk 70
Balk A 179 huis en erf Postema Gellof Jans (1765-1839) wieldraaijer te Balk Balk 208
Balk A 180 huis en erf Coldeweijer Sjouke Franks landbouwer te Mirns Balk 55
Balk A 181 huis en erf Mulder Luitjen Johannes (1799-1849) tapper te Balk Balk 181
Balk A 182 huis en erf Piersma Pier Durks (1786-1841) tapper te Balk Balk 196
Balk A 183 huis en erf Hervormde Diaconij   te Balk Balk 56
Balk A 184 huis en erf Hervormde Diaconij   te Balk Balk 56
Balk A 185 huis en erf Betsema (Betzema) Johannes Baukes (1785-1849) te Balk Balk 21
Westein
Balk A 186 huis en erf Hervormde Diaconij   te Balk Balk 56
Balk A 187 huis en erf Jong Sjoerd Siebrens de (1782-1859) koopman te Balk Balk 129
Balk A 188 huis en erf Jong Sjoerd Siebrens de (1782-1859) koopman te Balk Balk 129
Balk A 189 schuur Tromp Age Michiels (1787-1856) koopman te Balk Balk 259
Balk A 190 huis en erf Tromp Age Michiels (1787-1856) koopman te Balk Balk 259
Balk A 191 huis en erf Kramer weduwe Jacob Pieters winkeliersche te Balk Balk 160
Balk A 192 huis en erf Kramer weduwe Jacob Pieters winkeliersche te Balk Balk 160
Balk A 192a huis en erf Kramer weduwe Jacob Pieters winkeliersche te Balk Balk 160
Balk A 193 huis en erf Roomse Gemeente   te Balk Balk 87
Balk A 194 huis en erf Meinderts Jan (1779-1840) koopman te Balk Balk 171
Balk A 195 huis en erf Meinderts Jan (1779-1840) koopman te Balk Balk 171
Balk A 196 huis en erf Hervormde Diaconij   te Balk Balk 56
Balk A 196a huis en erf Hervormde Diaconij   te balk Balk 56
Balk A 197 huis en erf Hervormde Diaconij   te Balk Balk 56
Balk A 198 huis en erf Jong Sjoerd Siebrens de (1782-1859) koopman te Balk Balk 129
Balk A 199 huis en erf Jong Sjoerd Siebrens de (1782-1859) koopman te Balk Balk 129
Balk A 200 huis en erf Vries Wobbe Ferdinands de te Balk Balk 301
Balk A 200a huis en erf Vries Wobbe Ferdinands de te Balk Balk 301
Balk A 201 huis en erf Boer Fokke Simons de (1783-????) te Balk Balk 26
Balk A 202 huis en erf Hervormde Diaconij   te Balk Balk 56
Balk A 203 huis en erf Vries Roelof Pekes de te Balk Balk 300
Balk A 204 huis en erf Haringsma Pier Reintjes (1774-1847) koopman te Balk Balk 102
Balk A 205 huis en erf Haringsma Pier Reintjes (1774-1847) koopman te Balk Balk 102
Balk A 206 geen vermelding        
Balk A 207 huis en erf Haringsma Pier Reintjes (1774-1847) koopman te Balk Balk 102
Balk A 208 huis en erf Haringsma Pier Reintjes (1774-1847) koopman te Balk Balk 102
Balk A 209 huis en erf Haringsma Pier Reintjes (1774-1847) koopman te Balk Balk 102
Balk A 210 erf Haringsma Pier Reintjes (1774-1847) koopman te Balk Balk 102
Balk A 211 huis en erf Doornspleet Hendrik Stoffels (1773-1827) te Balk Balk 65
Balk A 212 huis en erf Doornspleet Hendrik Stoffels (1773-1827) te Balk Balk 65
Balk A 213 opslag als bouwland Goot Bouke Jans van der (1813-1857) te Balk Balk 91
Gaaikemastraat
Balk A 214 opslag als bouwland Goot Marten Brands van der grossier te Balk Balk 96
Balk A 215 opslag als bouwland Rengers Constantia Johanna te Rijs Balk 215
Balk A 216 pakhuis Goot Hendrik Brands van der koopman te Balk Balk 94
Balk A 217 huis en erf Goot Hendrik Brands van der koopman te Balk Balk 94
Balk A 218 huis en erf Visser Ruurt Klazens visser te Balk Balk 285
Balk A 219 huis en erf Visser Ruurt Klazens visser te Balk Balk 285
Balk A 220 huis en erf Hervormde Diaconij   te Balk Balk 56
Balk A 220a huis en erf Hervormde Diaconij   te Balk Balk 56
Balk A 220b huis en erf Hervormde Diaconij   te Balk Balk 56
Balk A 221 schuur Hoekstra Eibert Rinzes (1804-1962) tapper te Balk Balk 108
Balk A 222 huis en erf Hendriks erven Wouter te Leeuwarden Balk 107
Balk A 223 huis en erf Meinesz Jelle en cons. ontvanger te Balk Balk 173
Balk A 224 huis en erf Brink erven Johannes Jurjens ten te Balk Balk 47
Balk A 225 huis en erf Koornstra Sjoerd Klazes (1777-1847) omroeper te Balk Balk 157
Balk A 226 huis en erf Betsema (Betzema) Inne Johannes (1799-1875) bakker te Balk Balk 19
Balk A 227 huis en erf Betsema (Betzema) Inne Johannes (1799-1875) bakker te Balk Balk 19
Balk A 228 huis en erf Armvoogdij Algemene te Balk Balk 6
Balk A 229 huis en erf Betsema (Betzema) Inne Johannes (1799-1875) bakker te Balk Balk 19
Wilhelminastraat
Balk A 230 huis en erf Mennonite Gemeente te Balk Balk 86
Balk A 231 kerk Mennonite Gemeente te Balk Balk 86
van Swinderenstraat
Balk A 232 huis en erf Koornstra Geeske Jacobs (1782-1849) winkeliersche te Balk Balk 154
Balk A 233 huis en erf Koornstra Geeske Jacobs (1782-1849) winkeliersche te Balk Balk 154
Balk A 234 huis en erf Schuit Harmen Jelles van der (1774-1831) timmerman te Balk Balk 232
Balk A 235 huis en erf Wilde weduwe Eibert Willems de te Harich Balk 315
Balk A 236 huis en erf Visser Grietje Klazes (1803-1867) winkeliersche te Balk Balk 274
Balk A 237 huis en erf Koornstra Klaas Hiddes (1798-????) timmerman te Sloten Balk 156
Balk A 238 pakhuis Os Wijbren Doedes van (1776-1846) winkelier te Balk Balk 189
Balk A 239 huis en erf Meulen Aaltje Luitjens van der (1788-1859) te Balk Balk 175
Balk A 240 huis en erf Veer Hendrik Lippes van der (1891-1874) timmerman te Balk Balk 265
Balk A 241 huis en erf Doornspleet Jan Stoffels (1768-1831) landbouwer te Balk Balk 66
Balk A 242 huis en erf Mennonite Gemeente te Balk Balk 86
Balk A 243 huis en erf Smit Meine Obes te Balk Balk 241
Balk A 244 huis en erf Meiboom Gooitzen Harmens (1803-1840) bakker te Balk Balk 170
Balk A 245 huis en erf Arents erven Jan (1795-1823) te Balk Balk 4
Balk A 246 huis en erf Boertje Jouke Huiberts (1788-1847) koopman te Balk Balk 31
Balk A 247 huis en erf Boertje Jouke Huiberts (1788-1847) koopman te Balk Balk 31
Balk A 248 huis en erf Goot Rintje Hendriks van der te Nieuwemirdum Balk 97
Balk A 249 huis en erf Koornstra Hidde Jacobs (1780-1848) vleeshouwer te Balk Balk 155
Balk A 249a huis Koornstra Hidde Jacobs (1780-1848) vleeshouwer te Balk Balk 155
Balk A 250 huis en erf Westendorp Gerrit Johannes (1796-1856) koopman te Balk Balk 306
Balk A 250a grutterij Westendorp Gerrit Johannes (1796-1856) koopman te Balk Balk 306
Balk A 251 huis en erf Kuiper erven Jan Willems te Balk Balk 161
Balk A 252 huis en erf Jong Otte Jans de (1767-1850) koopman te Balk Balk 128
Balk A 253 huis en erf Os Wijbren Doedes van (1776-1846) winkelier te Balk Balk 189
Balk A 254 huis en erf Os Wijbren Doedes van (1776-1846) winkelier te Balk Balk 189
Balk A 255 huis en erf Visser Tjeerd Harmens bakker te Balk Balk 286
Balk A 256 huis en erf Veer IJmkje Tjerks van der (1804-1831) winkeliersche te Balk Balk 267
Balk A 257 huis en erf Wildeboer Pieter Rinkes (1790-1857) schoenmaker te Balk Balk 316
Balk A 258 huis en erf Os Frederik Hendriks van (1769-1843) verver te Balk Balk 188
Balk A 259 huis en erf Drijfhout Hans Halbes (1804-1849) zilversmid te Balk Balk 68
Balk A 260 huis en erf Drijfhout Hans Halbes (1804-1849) zilversmid te Balk Balk 68
Balk A 261 huis en erf Rekers erven Pieter Hendriks (1759-1826) te Balk Balk 211
Balk A 262 huis en erf Kramer weduwe Jacob Pieters winkeliersche te Balk Balk 160
Balk A 263 huis en erf Meulen Anne Piers van der (1781-1859) kuiper te Balk Balk 179
Balk A 264 huis en erf Kramer weduwe Jacob Pieters winkeliersche te Balk Balk 160
Balk A 265 huis en erf Veer Poppe Tjerks van der (1797-1877) schipper te Balk Balk 266
Balk A 266 huis en erf Poppes Poppe Idskes (1763-1837) koopman te Balk Balk 206
Balk A 267 huis en erf Poppes Poppe Idskes (1763-1837) koopman te Balk Balk 206
Balk A 268 huis en erf Veer IJmkje Tjerks van der (1804-1831) winkeliersche te Balk Balk 267
Balk A 269 huis, schuur, erf en grutterij Arents Sijtse (1789-1862) koopman te Balk Balk 5
Balk A 270 schuur Meinderts Jan (1779-1840) koopman te Balk Balk 171
Balk A 271 reed als bouwland Rengers Constantia Johanna (1795-1859) te Rijs Balk 215
Balk A 272 huis en erf Goot Hendrik Brands van der koopman te Balk Balk 94
Balk A 273 huis en erf Rinzema weduwe Hendrik Rinzes schippersche te Balk Balk 218
Balk A 274 huis en erf Smit Grietje Meines (1806-1875) winkeliersche te Balk Balk 238
Balk A 275 huis en erf Meinderts Jan (1779-1840) koopman te Balk Balk 171
Balk A 276 huis en erf Meinderts Jan (1779-1840) koopman te Balk Balk 171
Balk A 277 huis en erf Meinderts Jan (1779-1840) koopman te Balk Balk 171
Balk A 278 huis en erf Meinderts Jan (1779-1840) koopman te Balk Balk 171
Balk A 279 huis en erf Poppes Harm Baukes (1795-1854) koopman te Balk Balk 201
Balk A 280 huis en erf Poppes Poppe Idskes (1763-1837) koopman te Balk Balk 206
Balk A 281 kerk Hervormde Kerkvoogdij te Balk Balk 141
Balk A 282 pastorij en erf De Pastorij   te Balk Balk 192
Balk A 283 huis en erf Jong Willem Ottes de (1795-1875) bakker te Balk Balk 131
Balk A 284 huis en erf Drijfhout Halbe Hanses (1783-1844) wagenmaker te Balk Balk 67
Balk A 285 huis en erf Kolde erven Olphaert Frederik van (1740-1817) te Wijckel Balk 153
Meerweg
Balk A 286 huis en erf Kolde erven Olphaert Frederik van (1740-1817) te Wijckel Balk 153
Balk A 287 huis en erf Kolde erven Olphaert Frederik van (1740-1817) te Wijckel Balk 153
Balk A 288 huis en erf Binkes erven Rintje (1748-1828) bakker te Balk Balk 16
Balk A 289 huis en erf Meinesz Jelle en mede eigenaren ontvanger te Balk Balk 173
Balk A 290 huis en erf Sijtsema erven Bart Sijtses (1758-1824) te Balk Balk 254
Balk A 291 huis en erf Jonker Aldert Lukas (1771-1838) koopman te Balk Balk 136
Balk A 292 huis en erf Meinesz Jelle (1771-1848) ontvanger te Balk Balk 172
Balk A 293 bergplaats Meinesz Jelle (1771-1848) ontvanger te Balk Balk 172
Balk A 294 huis en erf Bosman Gerrit Thijsses (1762-1842) te Balk Balk 34
Balk A 295 huis en erf Jonker Aldert Lukas (1771-1838) koopman te Balk Balk 136
Balk A 296 huis en erf Haitjema Tjeerd Haitjes (1777-1847) visser te Balk Balk 104
Balk A 297 huis en erf Wildeboer erven Pieter Arends te Balk Balk 317
Pypsterstikke
Balk A 298 huis en erf Visser Johannes Harmens koopman te Balk Balk 278
Balk A 299 werkplaats en leerlooierij Visser Johannes Harmens koopman te Balk Balk 278
Balk A 300 huis en erf Rinkema Thomas Jans (1778-1846) koopman te Balk Balk 219
Balk A 301 huis en erf Meinesz Jelle (1771-1848) ontvanger te Balk Balk 172
Balk A 302 weg Het Dorp Harich     Balk 99
Meerweg
Balk A 303 huis en erf Kiep Sipke Sijmons (1769-1831) te Balk Balk 146
Balk A 304 huis en erf Meinderts Jan (1779-1840) koopman te Balk Balk 171
Balk A 305 huis en erf Poppes erven Bouke Pieters te Balk Balk 200
Balk A 306 huis en erf Poppes Poppe Idskes (1763-1837) koopman te Balk Balk 206
Balk A 307 huis en erf Rinkema Thomas Jans (1778-1846) koopman te Balk Balk 219
Balk A 308 huis en erf Visser erven Auke Hinnes te Balk Balk 272
Balk A 309 huis en erf Stoffelsma Jan Stoffels (1811-????) landbouwer te Harich Balk 248
Balk A 310 huis en erf Wind erven Kornelis Johannes voor de te Balk Balk 291
Balk A 311 huis en erf Wind erven Kornelis Johannes voor de te Balk Balk 291
Balk A 312 pakhuis en erf Visser Johannes Harmens koopman te Balk Balk 278
Balk A 313 huis en erf Visser Johannes Harmens koopman te Balk Balk 278
Balk A 314 huis en erf Poppes Poppe Idskes (1763-1837) koopman te Balk Balk 206
Balk A 315 huis Poppes Poppe Idskes (1763-1837) koopman te Balk Balk 206
Balk A 316 huis en erf Poppes Poppe Idskes (1763-1837) koopman te Balk Balk 206
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 9-02-2024