overzicht eigenaren en bewoners B
pagina update: achternaam voornaam beroep register 69 kadastrale
online: (geboortejaar - jaar van overlijden) legger Balk
             
11 jan 2012   Bakker Johannes Jacobs (1890-1980) schipper 127 / 16  
17 feb 2015   Bakker Johannes Johannes ( 1864-19??) werkman, lantaarnopsteker -- / --  
31 mrt 2018   Bakker Sybren Ales (1863-1935) kuiper, ijkmeester, broodventer -- / --  
28 aug 2019   Bakker Ynte Douwe (1876-19??) logementhouder -- / --  
19 jun 2011   Bandstra Jan Sybes (1806-1879) schoenmaker -- / --  
19 jun 2011   Bandstra Sybe Jans (1773-1848) schoenmaker -- / --  
13 jan 2017   Banning Hylke Jans (1880-1941) barbier 111 / 53  
6 nov 2011   Bearda Anne Reids (1867-1948) bakker 105 / 150  
    Bekema Pieter Jentjes (1809-1877)      
21 jun 2019   Beekema Jentje Ruurds (1845-1936) houtkoopman 125 / 459  
22 jun 2019   Beekema Ruurd Jentjes (1806-1865) kuipersknecht -- / --  
7 feb 2010   Beekhof Teunis Ydes (1768-1828) Grietenij tamboer -- / --  
4 juli 2023   Beer Jacob Ottes de (1795-1860) werkman -- / --  
4 juli 2023   Beer Otte Jelles de (1860-1807) varensgezel -- / --  
    Beije Anthonie (1904-19??) waterbouwkundig opzichter    
13 dec 2019   Berg Pieter Hanzes van den (1835-1888) onderwijzer -- / --  
17 aug 2013   Berger Johannes (1900-1968) onderwijzer -- / --  
17 aug 2008   Bergsma Ytzen (1889-????) timmerman 125 / 372  
14 feb 2024   Bets (Betz) Johannes Hendriks (1831-1870) arbeider -- / -- -
      - Maike Reins Lycklema (1832-1898) melkverkoopster, winkeliersche 102 / 130 ?
26 apr 2019 11 jan 2024 Bets Rein Johannes (1870-1930) melktapper 106 / 84 1969 + 2206
17 sep 2020   Betz Hendrik Caspers (1797-1835) werkman -- / --  
17 sep 2020   Betz Hartman Caspers (1799-1858) werkman -- / --  
20 aug 2019   Betzema Bauke Betzes (1855-1827) werkman -- / --  
17 okt 2008   Betzema Bauke Johannes (1821-1887) koopman -- / --  
      - Amerentia Gijsen (1852-1906)   104 / 171  
12 sep 2017   Betzema Bauke Klazes (1841-1922) kuiper 96 / 120  
24 jul 2011   Betzema Betse Baukes (1782-1852) schippersknecht -- / --  
20 aug 2019   Betzema Inne Baukes (1792-1849) werkman, kastelein -- / --  
2 jun 2011   Betzema Inne Johannes (1799-1875) bakker 10 / 15  
24 jul 2011   Betsema Johannes Baukes (1785-1849) koopman -- / --  
27 mrt 2013   Betzema Johannes Betzes (1760 - 1807)   -- / --  
18 dec 2010   Betsema Johannes Hendriks (1857-1929)   -- / --  
16 mei 2022   Betzema Klaas Baukes (1790-1873) kuiper -- / --  
17 jul 2019   Betzema Pieter Baukes (1871-1947) veehouder -- / --  
2 jun 2011   Betzema Tetje Innes (1828-????)   92 / 48  
2 jun 2011   Betzema Wabe Innes (1845-????) broodbakker 92 / 49  
26 apr 2009   Beuckens Willem Freerks (1829-1900) veehouder ?? / ??  
      - Jacoba Meyer (1845-1923) winkeliersche in kruidenierswaren 121 / 257  
18 okt 2008   Bijl Gooitzen van der (1868-1927) zonder beroep 123 / 193  
30 jan 2016   Bijl Harmen (1876-1938) directeur postkantoor -- / --  
10 apr 2018   Bijl Thewis (1902-1953) onderwijzer -- / --  
6 apr 2009   Bijllaardt Johannes van den (1891-1977) arts 121 / 710  
24 aug 2019   Bijlhout Anthoon Wienkes zadelmaker 120 / 695  
    Bijlsma Aant Minnes Bijlsma (1746-1803)      
21 mrt 2011   Bijlsma Gabe Kornelis (1879-1971) smid -- / --  
9 jun 2018   Bijlsma Jan Izaaks (1908-1968) onderwijzer CLS -- / --  
20 mrt 2011   Bijlsma Jan Kornelis (1888 - 1869) smid 118 / 724  
20 mrt 2011   Bijlsma Kornelis Gabes (1851-1906) smid -- / --  
6 sep 2012   Bijlsma Taeke (1884-1977) vuurwerker 127 / 348  
27 mrt 2022   Bijma Abe Hendriks (1788-1835) werkman -- / --  
27 dec 2013   Binkes Rintje (1748-1828) bakker -- / --  
4 apr 2019   Blaauw Gerben Hendriks (1839-1909) winkelier 90 / 277  
15 nov 2021   Blaauw Hans Jans de Blaauw (1771-1811) werkman -- / --  
3 jan 2021   Blaauw Marten Hanzes de (1805-1845) werkman -- / --  
15 jul 2010   Bleeker Doede (1854-1944) koperslager 104 / 247  
9 jun 2019   Blij Petrus Keimpes de (1699-1791) kastelein, ontvanger generaal -- / --  
14 apr 2012   Bloemsma Johannes Ates (1845-1934) directeur postkantoor -- / --  
8 jun 2018   Blom Jacob Saskers (1843-1909) arbeider -- / --  
6 feb 2016   Boelsma Fekke Johannes (1840-1904) schoenrmaker 61 / 112  
10 nov 2013   Boer Botte de (1903-1979) onderwijzer -- / --  
16 mrt 2013   Boer Bouwe Sieberens de (1858-1914) werkman -- / --  
      - Annigje Smit (1860-19??)   126 / 411  
18 okt 2008   Boer Durk Pieters de (1877-????) bakker 109 / 73  
10 apr 2016   Boer Fokke Symens de (1783-1850) werkman -- / --  
2 aug 2015   Boer Harmen Martens de (1903-1958) autobusondernemer -- / --  
2 aug 2015   Boer Marten Tjalkes de (1873-1962) koopman en schipper 112 / 657  
11 apr 2016   Boer Symen Fokkes de (1817-1897) schipper en koopman 70 / 143  
2 aug 2015   Boer Tjalke Martens de (1901-1971) autobusondernemer -- / --  
25 okt 2020   Boer Yme Jans de (1864-1931) smid en rijwielhersteller 106 / 430  
18 okt 2008   Boersma Bauke Pieters (1899-1983) timmerman 127 / 580  
5 mei 2015   Boersma Fetze Idzes (1856-1910) veldwachter -- / --  
4 aug 2012   Boersma Jan Symens (1883-1966) veecontroleur ? / ?  
18 okt 2008   Boersma Jouke Wijberens (1878-1950) verver -- / --  
18 okt 2008   Boersma Wijberen Hanzes (1840-1922) verver 92 / 171  
12 juli 2009   Boerstra Geert Arjens (1833-1865) molenaar -- / --  
5 dec 2021   Boertje Hendrik Huberts (1786-1836) werkman -- / --  
26 juli 2009   Boertje Jouke Huberts (1788-1847) koopman 6 / 283  
16 mei 2021   Bonte Pier Willems (1863-1905) koopman in kruiden -- / --  
9 mei 2021   Bonte Willem Piers (1895-1966) slagerknecht -- / --  
22 jun 2019   Boonstra Auke Tjibbe (1902-1982) logementhouder -- / --  
22 jun 2019   Boonstra Hendrik (1877-1961) logementhouder 107 / 469  
logementhouder 118 / 115  
1 nov 2016   Boonstra Marten Sipkes (1822-1913) schoenmaker 51 / 6  
5 nov 2016   Boonstra Rinze Sipkes (1832-1920) schoenmaker -- / --  
10 nov 2013   Boorsma Pier Johannes (1859-1930) onderwijzer 106 / 83  
9 nov 2016   Boot Arie (1858-1942) directeur postkantoor -- / --  
29 apr 2015   Bootsma Folkert Wiltjes ( 1881-1958) timmerknecht -- / --  
16 nov 2013   Bootsma Pieter Hinnes (1882-1957) hervormd predikant -- / --  
28 apr 2015   Bootsma Wiltje Edjers (1851-1929) veldwachter te Koudum -- / --  
3 mei 2015   Bos Geert Heins (1858-1931) veldwachter -- / --  
10 mrt 2020   Bos Gijsbert Alexander hoofdonderwijzer o.l.s. -- / --  
7 feb 2019   Bos Jantje de (1892-1919) dienstbode -- / --  
2 nov 2011   Bosch Cornelis Berends van den (1772-1849) werkman -- / --  
5 nov 2011   Bosch Gelkje Jans van den (1803-1854)   -- / --  
21 okt 2011   Bosch Johannis Cornelis van den (1819-1904) werkman 76 / 84  
5 nov 2011   Bosch Kornelis Johannes van den (1861-????) werkman 111 / 448  
25 nov 2021   Bosma Alle Cornelis (1746-1802)   -- / --  
26 okt 2021   Bosma Bauke Lykles (1793-1830) werkman -- / --  
26 feb 2023   Bosma Gerrit Wessels (1819-1857) werkman --/--  
27 aug 2016   Bosma Harmen Obbes (1795-1862) veldwachter 12 / 89  
26 feb 2010   Bosma Harmen Wietzes (1864-19??) arbeider 112 / 79  
22 okt 2019   Bosma Lykle Baukes (1821-1???) werkman -- / --  
7 jul 2021   Bosma Lykle Mijntjes (1759-1820) werkman -- / --  
18 sep 2012   Bosma Meine Pieters (1873-1857) goud- en zilversmidsknecht -- / --  
    Bosma Meine Klazes (1801-1867)   -- / --  
26 okt 2021   Bosma Mijntje Lykles (1786-1945) werkman / inlands kramer -- / --  
27 aug 2016   Bosma Obbe Harmens (1768-1822) werkman -- / --  
28 apr 2010   Bosma Pieter Meines (1845-1880) arbeider -- / --  
5 apr 2021   Bosma Rein Lykles (1790-1866) werkman -- / --  
18 sep 2009   Bosma Teunis Reins (1828-1862) werkman -- / --  
21 sep 2009   Bosma Teymen Wouter (1858-1938) kruidenier -- / --  
26 feb 2023   Bosma Wessel Roelofs (1781-1849) werkman -- / --  
18 okt 2008   Bosma Willem Gerrits (1877-1967) verver 119 / 184  
28 apr 2010   Bosma Wytze Reins (1836-1926) houtkoopman ? / ?  
9 aug 2023   Bosman Auke Douwes (1801-1854) werkman -- / --  
1 juli 2009 11 feb 2024 Bosman Gerrit Thijsses (1762-1842) kastelein 3 / 283 34
27 apr 2016   Bosman Jacob Jotjes (1821-1857) werkman -- / --  
27 aug 2016   Bosman Jotje Piers (1790-1861) werkman -- / --  
10 feb 2024 11 feb 2024 Bosman Lykeltje Gerrits (1798-1885) winkelierster 14 / 56 574
22 aug 2016   Bosman Meindert Jacobs (1849-1934) koperslagersknecht 110 / 274  
21 aug 2016   Bosman Pier Jacobs (1753-1825) turfdrager -- / --  
19 aug 2016   Botjes Aaltje Buzeman, weduwe Hiltjo Alderts logementhoudster -- / --  
29 mei 2022   Bouma Hendrik harmens (1783-1849) landbouwer ? / ?  
3 dec 2011   Bouma Jouke Meinderts (1841-????) bakker ? / ?  
27 nov 2016   Bouma Sijke Sjoerds (1894-1960) onderwijzeres -- / --  
15 feb 2014   Bouma Sybe Lieuwes ( 1862-1946) postbode -- / --  
28 jan 2020   Bousema Hero (1875-1953) melkcontroleur -- / --  
28 jul 2019   Bouwhuis Age Siemens (1837-1933) landbouwer ? [ ?  
19 aug 2017   Bouwhuis Pieter Tjebbes (1876-1938) koetsier, hotelhouder -- / --  
18 sep 2019   Bouwman Lucas Lucas (1852-1920) timmerman 112 / 128  
17 sep 2012   Bouwman Markus Siebrens (1884-????) timmerman 118 / 3  
16 mrt 2013   Bouwman Sieberen Marcus (1855-1904) timmerman -- / --  
             
31 dec 2019   Brameijer Frans Lieuwes (1854-1944) brievenbesteller -- / --  
18 okt 2008   Brameijer Lieuwe Franzes (1885-1969) brievenbesteller 121 / 336  
3 dec 2011   Brandsma Age Jans (1846-????) bakker 44 / 167  
3 dec 2011   Brandsma Jan Wiebes (1876-1947) bakker 112 / 14  
3 dec 2011   Brandsma Jan Wybes (1821-1864) koopman, kruidenier 13 / 110  
3 dec 2011   Brandsma Wybe Jans (1844-1879) bakker 44 / 166  
      - Anna Maria Goedkoop (1844-1924 ) bakkersche 44 / 169  
8 jun 2010   Breemer Sytze Annes (1884-1962) boer -- / --  
12 jan 2021   Bremer Haring Kornelis (1890-19??) arbeider -- / --  
28 dec 2020   Bremer Hendrik Jans (1842-1906) arbeider -- / --  
9 okt 2018   Bremer Jakob Lykles (1870-1954) veehouder ? / ?  
26 jan 2024   Bremer Jan Hendriks (1872-1956) arbeider -- / --  
9 okt 2018   Bremer Liekele Jakobs (1900-????) stoombootondernemer 129 / 509  
11 jan 2020   Bremer Oene Hendriks (1874-19??) fabrieksarbeider -- / --  
19 okt 2008   Brink Bernard Hendrik ten (1833-1910) manufacturier 61 / 121  
2 dec 2019   Brink Dirk Jurjens ten (1842-1898) horlogemaker 72 / 99  
      - Akke Schootstra (1846-1919)   112 / 321  
1 jan 2008   Brink Hein Jurjens ten (1773-1829) wagenmaker -- / --  
      - Aaltje van der Meulen (1788-1859)     175
30 sep 2018   Brink Johan Gerard Wensel ten (1792-1873) koopman te Sloten -- / --  
7 mei 2010   Brink Johannes Jurjens ten (1769-1812) timmerman -- / --  
7 mei 2010   Brink Johannes Jurjens ten (1851-1929) wagenmaker -- / --  
1 jan 2008   Brink Jurjen Dirks ten (1878-1944) horlogemaker 123 / 14  
6 okt 2013   Brink Reinold Wenzel ten (1818-1883) apotheker 44 / 111  
1 jan 2008   Broeder Willem den (1845-19??) rijksontvanger -- / --  
1 jan 2008   Broekhuizen Cornelis Jan van (1799-1881) geneesheer 14 / 159  
      - Hinke Jelles Meinesz (1806-1853)   26 / 147  
1 jan 2008   Broekhuizen Joachim van (1765-1826) Hervormd predikant -- / --  
3 okt 2012   Brouwer Hylke Fokkes (1822-1860) koperslager 49 / 44  
21 nov 2013   Brouwer Jan Wiebes (1869-1955) stoombootkapitein 108 / 111  
23 jan 2016   Bruine Jan Rudolph (1810-1850) Hervormd predikant -- / --  
23 jan 2016   Bruine Pieter Johannes Albertus de (1845-1919) burgemeester te Zwijndrecht 97 / 261  
    Brusewitz Carl Friedrich (1919-????) Doopsgezind predikant    
    Brusse Johannes (1837-1887)      
    Buiskool Jan Pieter (1884-19??) Hervormd predikant    
1 okt 2009   Burggraaff Sjoerd Jelles (1876-1962) timmerman 112 / 263  
    Buur Jan Jansz Buur (1872-19??) visser    
    Buwalda Bauke (1905-1967) koopman    
    Buwalda Karel Sytzes (1851-19??) schoenmaker    
23 nov 2019   Buwalda Lykle Jans (1874-1959) koopman -- / --  
27 mei 2012   Buwalda Lykle Lykles (1907-1956) manufacturier -- / --  
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 14-02-2024