overzicht eigenaren en bewoners B
pagina online achternaam voornaam (geboortejaar - jaar van overlijden) inschrijving Register hypotheken 69 ..... beroep
         
11 jan 2012 Bakker Johannes Jacobs (1890-1980) 127 / 16 schipper
17 feb 2015 Bakker Johannes Johannes ( 1864-19??) -- / -- werkman, lantaarnopsteker
31 mrt 2018 Bakker Sybren Ales (1863-1935) -- / -- kuiper, ijkmeester, broodventer
28 aug 2019 Bakker Ynte Douwe (1876-19??) -- / -- logementhouder
19 jun 2011 Bandstra Jan Sybes (1806-1879) -- / -- schoenmaker
19 jun 2011 Bandstra Sybe Jans (1773-1848) -- / -- schoenmaker
13 jan 2017 Banning Hylke Jans (1880-1941) 111 / 53 barbier
6 nov 2011 Bearda Anne Reids (1867-1948) 15 / 150 bakker
  Bekema Pieter Jentjes (1809-1877)    
21 jun 2019 Beekema Jentje Ruurds (1845-1936) 125 / 459 houtkoopman
22 jun 2019 Beekema Ruurd Jentjes (1806-1865) -- / -- kuipersknecht
7 feb 2010 Beekhof Teunis Ydes (1768-1828) -- / -- Grietenij tamboer
  Beije Anthonie (1904-19??)   waterbouwkundig opzichter
13 dec 2019 Berg Pieter Hanzes van den (1835-1888) -- / -- onderwijzer
17 aug 2013 Berger Johannes (1900-1968) -- / -- onderwijzer
17 aug 2008 Bergsma Ytzen (1889-????) 125 / 372 timmerman
26 apr 2019 Bets Rein Johannes (1870-1930) 106 / 84 melktapper
17 sep 2020 Betz Hendrik Caspers (1797-1835) -- / -- werkman
17 sep 2020 Betz Hartman Caspers (1799-1858) -- / -- werkman
20 aug 2019 Betzema Bauke Betzes (1855-1827) -- / -- werkman
17 okt 2008 Betzema Bauke Johannes (1821-1887) -- / -- koopman
    - Amerentia Gijsen (1852-1906) 104 / 171  
12 sep 2017 Betzema Bauke Klazes (1841-1922) 96 / 120 kuiper
24 jul 2011 Betzema Betse Baukes (1782-1852) -- / -- schippersknecht
20 aug 2019 Betzema Inne Baukes (1792-1849) -- / -- werkman, kastelein
2 jun 2011 Betzema Inne Johannes (1799-1875) 10 / 15 bakker
24 jul 2011 Betsema Johannes Baukes (1785-1849) -- / -- koopman
27 mrt 2013 Betzema Johannes Betzes (1760 - 1807) -- / --  
18 dec 2010 Betsema Johannes Hendriks (1857-1929) -- / --  
17 jul 2019 Betzema Pieter Baukes (1871-1947) -- / -- veehouder
2 jun 2011 Betzema Tetje Innes (1828-????) 92 / 48  
2 jun 2011 Betzema Wabe Innes (1845-????) 92 / 49 broodbakker
26 apr 2009 Beuckens Willem Freerks (1829-1900) ?? / ?? veehouder
    - Jacoba Meyer (1845-1923) 121 / 257 winkeliersche in kruidenierswaren
18 okt 2008 Bijl Gooitzen van der (1868-1927) 123 / 193 zonder beroep
30 jan 2016 Bijl Harmen (1876-1938) -- / -- directeur postkantoor
10 apr 2018 Bijl Thewis (1902-1953) -- / -- onderwijzer
6 apr 2009 Bijllaardt Johannes van den (1891-1977) 121 / 710 arts
24 aug 2019 Bijlhout Anthoon Wienkes 120 / 695 zadelmaker
  Bijlsma Aant Minnes Bijlsma (1746-1803)    
21 mrt 2011 Bijlsma Gabe Kornelis (1879-1971) -- / -- smid
9 jun 2018 Bijlsma Jan Izaaks (1908-1968) -- / -- onderwijzer CLS
20 mrt 2011 Bijlsma Jan Kornelis (1888 - 1869) 118 / 724 smid
20 mrt 2011 Bijlsma Kornelis Gabes (1851-1906) -- / -- smid
6 sep 2012 Bijlsma Taeke (1884-1977) 127 / 348 vuurwerker
27 mrt 2022 Bijma Abe Hendriks (1788-1835) -- / -- werkman
27 dec 2013 Binkes Rintje (1748-1828) -- / -- bakker
4 apr 2019 Blaauw Gerben Hendriks (1839-1909) 90 / 277 winkelier
15 nov 2021 Blaauw Hans Jans de Blaauw (1771-1811) -- / -- werkman
3 jan 2021 Blaauw Marten Hanzes de (1805-1845) -- / -- werkman
15 jul 2010 Bleeker Doede (1854-1944) 104 / 247 koperslager
9 jun 2019 Blij Petrus Keimpes de (1699-1791) -- / -- kastelein, ontvanger generaal
14 apr 2012 Bloemsma Johannes Ates (1845-1934) -- / -- directeur postkantoor
8 jun 2018 Blom Jacob Saskers (1843-1909) -- / -- arbeider
6 feb 2016 Boelsma Fekke Johannes (1840-1904) 61 / 112 schoenrmaker
10 nov 2013 Boer Botte de (1903-1979) -- / -- onderwijzer
16 mrt 2013 Boer Bouwe Sieberens de (1858-1914) -- / -- werkman
    - Annigje Smit (1860-19??) 126 / 411  
18 okt 2008 Boer Durk Pieters de (1877-????) 109 / 73 bakker
10 apr 2016 Boer Fokke Symens de (1783-1850) -- / -- werkman
2 aug 2015 Boer Harmen Martens de (1903-1958) -- / -- autobusondernemer
2 aug 2015 Boer Marten Tjalkes de (1873-1962) 112 / 657 koopman en schipper
11 apr 2016 Boer Symen Fokkes de (1817-1897) 70 / 143 schipper en koopman
2 aug 2015 Boer Tjalke Martens de (1901-1971) -- / -- autobusondernemer
25 okt 2020 Boer Yme Jans de (1864-1931) 106 / 430 smid en rijwielhersteller
18 okt 2008 Boersma Bauke Pieters (1899-1983) 127 / 580 timmerman
5 mei 2015 Boersma Fetze Idzes (1856-1910) -- / -- veldwachter
4 aug 2012 Boersma Jan Symens (1883-1966) ? / ? veecontroleur
18 okt 2008 Boersma Jouke Wijberens (1878-1950) -- / -- verver
18 okt 2008 Boersma Wijberen Hanzes (1840-1922) 92 / 171 verver
12 juli 2009 Boerstra Geert Arjens (1833-1865) -- / -- molenaar
5 dec 2021 Boertje Hendrik Huberts (1786-1836) -- / -- werkman
26 juli 2009 Boertje Jouke Huberts (1788-1847) 6 / 283 koopman
16 mei 2021 Bonte Pier Willems (1863-1905) -- / -- koopman in kruiden
9 mei 2021 Bonte Willem Piers (1895-1966) -- / -- slagerknecht
22 jun 2019 Boonstra Auke Tjibbe (1902-1982) -- / -- logementhouder
22 jun 2019 Boonstra Hendrik (1877-1961) 107 / 469 logementhouder
1 nov 2016 Boonstra Marten Sipkes (1822-1913) 51 / 6 schoenmaker
5 nov 2016 Boonstra Rinze Sipkes (1832-1920) -- / -- schoenmaker
10 nov 2013 Boorsma Pier Johannes (1859-1930) 106 / 83 onderwijzer
9 nov 2016 Boot Arie (1858-1942) -- / -- directeur postkantoor
29 apr 2015 Bootsma Folkert Wiltjes ( 1881-1958) -- / -- timmerknecht
16 nov 2013 Bootsma Pieter Hinnes (1882-1957) -- / -- hervormd predikant
28 apr 2015 Bootsma Wiltje Edjers (1851-1929) -- / -- veldwachter te Koudum
3 mei 2015 Bos Geert Heins (1858-1931) -- / -- veldwachter
10 mrt 2020 Bos Gijsbert Alexander -- / -- hoofdonderwijzer o.l.s.
7 feb 2019 Bos Jantje de (1892-1919) -- / -- dienstbode
2 nov 2011 Bosch Cornelis Berends van den (1772-1849) -- / -- werkman
5 nov 2011 Bosch Gelkje Jans van den (1803-1854) -- / --  
21 okt 2011 Bosch Johannis Cornelis van den (1819-1904) 76 / 84 werkman
5 nov 2011 Bosch Kornelis Johannes van den (1861-????) 111 / 448 werkman
25 nov 2021 Bosma Alle Cornelis (1746-1802) -- / --  
26 okt 2021 Bosma Bauke Lykles (1793-1830) -- / -- werkman
27 aug 2016 Bosma Harmen Obbes (1795-1862) 12 / 89 veldwachter
26 feb 2010 Bosma Harmen Wietzes (1864-19??) 112 / 79 arbeider
22 okt 2019 Bosma Lykle Baukes (1821-1???) -- / -- werkman
7 jul 2021 Bosma Lykle Mijntjes (1759-1820) -- / -- wrkman
18 sep 2012 Bosma Meine Pieters (1873-1857) -- / -- goud- en zilversmidsknecht
  Bosma Meine Klazes (1801-1867) -- / --  
26 okt 2021 Bosma Mijntje Lykles (1786-1945) -- / -- werkman / inlands kramer
27 aug 2016 Bosma Obbe Harmens (1768-1822) -- / -- werkman
28 apr 2010 Bosma Pieter Meines (1845-1880) -- / -- arbeider
5 apr 2021 Bosma Rein Lykles (1790-1866) -- / -- werkman
18 sep 2009 Bosma Teunis Reins (1828-1862) -- / -- werkman
21 sep 2009 Bosma Teymen Wouter (1858-1938) -- / -- kruidenier
18 okt 2008 Bosma Willem (1877-1967) 119 / 184 verver
28 apr 2010 Bosma Wytze Reins (1836-1926) ? / ? houtkoopman
1 juli 2009 Bosman Gerrit Thijsses (1762-1842) 3 / 283 kastelein
27 apr 2016 Bosman Jacob Jotjes (1821-1857) -- / -- werkman
27 aug 2016 Bosman Jotje Piers (1790-1861) -- / -- werkman
22 aug 2016 Bosman Meindert Jacobs (1849-1934) 110 / 274 koperslagersknecht
21 aug 2016 Bosman Pier Jacobs (1753-1825) -- / -- turfdrager
19 aug 2016 Botjes Aaltje Buzeman, weduwe Hiltjo Alderts -- / -- logementhoudster
3 dec 2011 Bouma Jouke Meinderts (1841-????) ? / ? bakker
27 nov 2016 Bouma Sijke Sjoerds (1894-1960) -- / -- onderwijzeres
15 feb 2014 Bouma Sybe Lieuwes ( 1862-1946) -- / -- postbode
28 jan 2020 Bousema Hero (1875-1953) -- / -- melkcontroleur
28 jul 2019 Bouwhuis Age Siemens (1837-1933) ? [ ? landbouwer
19 aug 2017 Bouwhuis Pieter Tjebbes (1876-1938) -- / -- koetsier, hotelhouder
18 sep 2019 Bouwman Lucas Lucas (1852-1920) 112 / 128 timmerman
17 sep 2012 Bouwman Markus Siebrens (1884-????) 118 / 3 timmerman
16 mrt 2013 Bouwman Sieberen Marcus (1855-1904) -- / -- timmerman
31 dec 2019 Brameijer Frans Lieuwes (1854-1944) -- / -- brievenbesteller
18 okt 2008 Brameijer Lieuwe Franzes (1885-1969) 121 / 336 brievenbesteller
3 dec 2011 Brandsma Age Jans (1846-????) 44 / 167 bakker
3 dec 2011 Brandsma Jan Wiebes (1876-1947) 112 / 14 bakker
3 dec 2011 Brandsma Jan Wybes (1821-1864) 13 / 110 koopman, kruidenier
3 dec 2011 Brandsma Wybe Jans (1844-1879) 44 / 166 bakker
8 jun 2010 Breemer Sytze Annes (1884-1962) -- / -- boer
12 jan 2021 Bremer Haring Kornelis (1890-19??) -- / -- arbeider
28 dec 2020 Bremer Hendrik Jans (1842-1906) -- / -- arbeider
9 okt 2018 Bremer Jakob Lykles (1870-1954) ? / ? veehouder
9 okt 2018 Bremer Liekele Jakobs (1900-????) 129 / 509 stoombootondernemer
11 jan 2020 Bremer Oene Hendriks (1874-19??) -- / -- fabrieksarbeider
19 okt 2008 Brink Bernard Hendrik ten (1833-1910) 61 / 121 manufacturier
2 dec 2019 Brink Dirk Jurjens ten (1842-1898) 72 / 99 horlogemaker
1 jan 2008 Brink Hein Jurjens ten (1773-1829) -- / -- wagenmaker
30 sep 2018 Brink Johan Gerard Wensel ten (1792-1873) -- / -- koopman te Sloten
7 mei 2010 Brink Johannes Jurjens ten (1769-1812) -- / -- timmerman
7 mei 2010 Brink Johannes Jurjens ten (1851-1929) -- / -- wagenmaker
1 jan 2008 Brink Jurjen Dirks ten (1878-1944) 123 / 14 horlogemaker
6 okt 2013 Brink Reinold Wenzel ten (1818-1883) ? / ? apotheker
1 jan 2008 Broeder Willem den (1845-19??) -- / -- rijksontvanger
1 jan 2008 Broekhuizen Cornelis Jan van (1799-1881) 14 / 159 geneesheer
    - Hinke Jelles Meinesz (1806-1853) 26 / 147  
1 jan 2008 Broekhuizen Joachim van (1765-1826) -- / -- Hervormd predikant
3 okt 2012 Brouwer Hylke Fokkes (1822-1860) 49 / 44 koperslager
21 nov 2013 Brouwer Jan Wiebes (1869-1955) 108 / 111 stoombootkapitein
23 jan 2016 Bruine Jan Rudolph (1810-1850) -- / -- Hervormd predikant
23 jan 2016 Bruine Pieter Johannes Albertus de Bruine (1845-1919) 97 / 261 burgemeester te Zwijndrecht
  Brusewitz Carl Friedrich (1919-????)   Doopsgezind predikant
  Brusse Johannes (1837-1887)    
  Buiskool Jan Pieter (1884-19??)   Hervormd predikant
1 okt 2009 Burggraaff Sjoerd Jelles (1876-1962) 112 / 263 timmerman
  Buur Jan Jansz Buur (1872-19??)   visser
  Buwalda Bauke (1905-1967)   koopman
  Buwalda Karel Sytzes (1851-19??)   schoenmaker
23 nov 2019 Buwalda Lykle Jans (1874-1959) -- / -- koopman
27 mei 2012 Buwalda Lykle Lykles (1907-1956) -- / -- manufacturier
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 15-05-2022