overzicht eigenaren en bewoners D
pagina online achternaam voornaam (geboortejaar - jaar van overlijden) inschrijving Register hypotheken 69 ..... beroep
         
2 okt 2015 Dam Koop Harmens (1798-1884) -- / -- logementhouder
20 jul 2013 Damhuis Harmen Hendriks (1740-1817) -- / -- paardendokter
10 jun 2016 Damstra Christiaan Willems (1842-1902) -- / -- landarbeider, zetboer
27 apr 2021 Damstra Jacob Doekes (17??-18??) -- / -- ?
21 mei 2018 Daverschot Klaas (1903-1988) -- / -- onderwijzer CLS
27 okt 2010 Deinema Tjerk Willems (1871-1957) -- / -- kaasmaker
9 mrt 2016 Deinema Trijntje Maria Andrieske (1885-1970) -- / -- onderwijzeres
13 dec 2015 Delfstra Jacob Pieters (1803-1850) 5 / 80 winkelier
13 dec 2015 Delfstra Pieter Pieters (1768-1839) -- / -- schipper / schippersknecht
3 sep 2020 Diepenbos Frederik Franks (1892-1870) -- / -- kleermaker
10 okt 2008 Dijk Attje van (1890-1965) 113 / 310  
2 okt 2012 Dijk Marten Abrahams van (1866-1922) -- / -- fabrieksarbeider
2 okt 2012 Dijk Rintje Martens van (1897-1983) -- / -- centrifugist
23 mrt 2018 Dijk Sino Johan van (1896-1989) 113 / 485 fouragehandelaar
20 aug 2017 Dijk Tjebbe van (1895-1978) -- / -- gemeente-opzichter
17 jun 2018 Dijken Dirkje Catharina van (1870-1930) -- / -- onderwijzeres CLS
2 dec 2012 Dijkstra Andries (1890-1973) -- / -- directeur zuivelfabriek
20 okt 2018 Dijkstra Bonne Johannes (1866-1944) 123 / 706 schoenmaker
7 nov 2021 Dijkstra Doede Jans (1758-1825) -- / -- kuiper
2 okt 2012 Dijkstra Douwe Rinkes (1862-1931) 111 / 78 tuinman
22 apr 2009 Dijkstra Gerrit Baukes (1828-1893) -- / --  
12 apr 2015 Dijkstra Hans Jacobs (1815-1855) 14 / 104 huisschilder en glazenmaker
12 apr 2015 Dijkstra Jacob Everts (1770-1827) -- / -- winkelier
5 dec 2010 Dijkstra Jacob Hanzes (1844-1917) -- / -- verwer
27 feb 2017 Dijkstra Jelle Jaitjes (1863-1848) 109 / 339 koopman
10 mei 2009 Dijkstra Jelte Douwes (1851-1941) 110 / 514 landbouwer
14 feb 2019 Dijkstra Julius (1891-19??) -- / -- adjunct directeur zuivelfabriek
10 mei 2016 Dijkstra Klaas Alles (1878-1943) -- / -- veehouder
18 apr 2009 Dijkstra Meindert Gerrits (1882-1931) -- / -- kuiper
14 feb 2016 Dijkstra Meindert Rengers (1897-1953) -- / -- hoofdonderwijzer
5 apr 2010 Dijkstra Sjoerd Harmens (1833-1917) -- / -- grofsmid
27 feb 2017 Dijkstra Thijs Jelles (1892-1980) -- / -- melkrijder, veehouder
23 nov 2010 Dijkstra Wietze Jacobs (1872-1955) 114 / 178 schilder
14 jul 2019 Dillingh Frederik (1748-1801) -- / -- goud- en zilversmid
16 nov 2008 Doele Halbe Jans (1850-1927) 103 / 76 timmerman
    - Bontje Sikkes de Jong (1848-1932) 129 / 664  
31 jul 2010 Doele Jan Halbes (1875-1921) -- / -- timmerman
13 jul 2011 Doele Jan Hendriks (1807-1885) -- / -- kuiper
16 nov 2008 Doele Sikke Halbes (1880-1965) 126 / 276 timmerman
23 dec 2017 Dolle Hessel Jans (1905-1979) -- / -- caféhouder
23 dec 2017 Dolle Jan Hessel (1876-1972) 109 / 214 fabrikant, herbergier
15 mei 2011 Dooper Evert Luitjens (1863-1927) -- / -- voerman, stalhouder
1 sep 2013 Dooper Johannes Sybrens (1828-1898) -- / -- logementhouder
2 okt 2012 Dooper Lieuwe Johannes (1871-1914) 106 / 507 grossier in sterke drank
1 jul 2019 Dooper Luitjen Sybrens (1839-1924) 88 / 217 veehouder
2 okt 2012 Dooper Sybren Aukes (1795-1876) 12 / 60 herbergier
29 okt 2021 Doorenspleet Antke Jans (1802-1849) -- / -- werkman
12 jan 2009 Doorenspleet Hendrik Jans (1806-1883) 7 / 346 winkelier, koopman
19 jul 2014 Doorenspleet Jan Annekes (1835-1910) -- / -- werkman
12 jan 2009 Doorenspleet Jan Stoffels (1768-1831) -- / -- koopman
12 jan 2009 Doorenspleet Stoffel Jans (1796-1889) -- / -- werkman, kastelein, boer
30 dec 2017 Doorman Jan Diederik (1849-1906) -- / -- postdirecteur
30 dec 2017 Doorman Jetze (1881-1931) -- / -- luitenant veldartillerie
3 jul 2011 Doornspleet Hendrik Stoffels (1773-1827) -- / -- arbeider
12 jan 2009 Doornspleet Stoffel Hendriks (1877-1967) 123/40 houtbaas
5 nov 2008 Douma Izaak Jacobs (1781-1847) -- / -- herbergier te Opeinde
19 okt 2008 Douma Jacob Izaaks (1822-1881) -- / -- architect te Leeuwarden
3 okt 2019 Douma Jacob Pieters (1890-1986)   directeur "De Volharding" te Balk
27 okt 2021 Draaijer Douwe Christiaans (1787-1827) -- / -- werkman
8 nov 2010 Draayer Wieger Jurjens (1823-1909) -- / -- zetboer
2 dec 2013 Drijfhout goud- en zilversmederij -- / --  
19 okt 2008 Drijfhout Halbe Hanses (1783-1844) -- / -- wagenmaker
19 okt 2008 Drijfhout Halbe Hanzes jr (1830-1881) -- / -- goud/ en zilversmid
19 okt 2008 Drijfhout Hans Halbes (1804-1849) -- / -- zilver- en goudsmid
10 sep 2017 Drijfhout Pieter Halbes (1808-1863) 17 / 114 wagenmaker
15 sep 2017 Drijfhout Pieter Scholtes (1870-19??) -- / -- telegrafist
13 sep 2017 Drijfhout Scholte Pieters (1833-1900) 45 / 103 wagenmaker
9 feb 2017 Duijf Albert Dirks (1803-1870) -- / -- timmerman
29 jan 2017 Duijf Albert Dirks (1874-1964) -- / -- veehouder te Wijckel
19 nov 2019 Duijf Arjen Dirks (1815-1895) ? / ? onderwijzer te Sondel,
10 mrt 2017 Duijf Dirk Albert (1840-1899) -- / -- werkman
10 mrt 2017 Duijf Durk Alberts (1777-1817) -- / -- schipper
28 jul 2019 Duijf Piebe Dirks (1814-1848) -- / -- logementhouder
1 jan 2020 Duim Hendrik Sjoerds (1846- ) -- / -- kuiper
3 jul 2009 Duisterhout Paulus Klazes (1777-1829) -- / -- winkelier
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 7-11-2021