overzicht eigenaren en bewoners F
pagina online achternaam voornaam (geboortejaar - jaar van overlijden) inschrijving Register hypotheken 69 ..... beroep
         
16 apr 2014 Faber Bouwe Jacobs (1883-1961) 121 / 256 machinist, winkelier
11 jan 2014 Faber Joost Folkerts (1857-1942) -- / -- wagenmakersknecht
31 dec 2011 Fahner Adriaan (1890-1942) -- / -- boekhouder
28 jan 2020 Falkena Gerrit (1877-1955) -- / -- volontair zuivelfabriek
13 jul 2011 Feenstra Aise (1874-1963) -- / -- winkelier
18 sep 2017 Feenstra Bauke Wybrandus (1761-1826) -- / -- goud- en zilversmid
18 sep 2017 Feer Pieter Poppes van der (1824-1908) -- / -- winkelier, veehouder
19 nov 2011 Feer Poppe Tjerks van der (1797-1877) 1 / 315 schipper
8 nov 2014 Feer Tjerk Ages van der ( (1862-1828) -- / -- koopman
20 apr 2022 Feikema Maaike (1879-1965) -- / -- wijkverpleegster
2 okt 2009 Ferf Jan Ypes (1772-1831) -- / -- zwartverver
25 dec 2021 Feringa Hillebrand Freerks -- / -- landmeter bij het kadaster
8 okt 2015 Fledderus Engelina Gijsberta (1872-1935) -- / -- telgrafiste
23 apr 2015 Fleischer Willem Isaac (1905-1973) -- / -- doopsgezind predikant
15 mei 2022 Florison Age Hylkes (1791-1851) -- / -- doctor te Balk
15 mei 2022 Florison Johannes Wybrandus (1760-1823) -- / -- Hervormd predikant te Oudemirdum
13 juli 2019 Fokke Berend (1804-1834) -- / -- huisschilder en glazenmaker
    - IJmkje Tjerks van der Feer (1804-1831) 16 / 165 winkelierster
17 jan 2016 Fokke Frederik Wilhelm (1771-1843) -- / -- genees- heel- en vroedmeester
2 okt 2009 Fokke Frederik Wilhelm jr (1831-1920) -- / -- bakker, koopman,
17 jan 2016 Fokke Johannes (1807-1857) 6 / 232 genees- heel- en vroedmeester
25 okt 2013 Fokkens Lubertus (1847-1937) -- / -- commies der belastingen
14 jul 2021 Folmer Anne Annes (1764-1826) -- / -- werkman
29 aug 2021 Folmer Hendrik Annes (1798-1861) -- / -- werkman
6 nov 2011 Fopma Ids (1880-1971) 115 / 74 bakker
6 jan 2019 Franken Symon Theodorus (1850-1911) -- / -- mr. bakker
13 apr 2019 Frankena Franke Meinderts (1835-1883 -- / -- koopman
13 apr 2019 Frankena Gerben Meinderts (1837-1916) 101 / 1 arbeider / veekoopman
2 okt 2009 Franzen Johannes (1886-1972) 116 / 106 handelsreiziger, koopman
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 15-05-2022