overzicht eigenaren en bewoners G
pagina online achternaam voornaam (geboortejaar - jaar van overlijden) inschrijving Register hypotheken 69 ... beroep
         
20 jun 2015 Gaaikema Harmannus (1866 - 1942) -- / -- burgemeester van Gaasterland
2 okt 2009 Gaast Hendrikjen van der -- / -- zonder beroep
3 dec 2011 Gaast Scholte Wiebes van der (1839-19??)   kastelein
1 aug 2009 Gann Dun Hendrik (1801-1868) -- / -- Hervormd predikant
21 apr 2019 Gatsonides Durk Durks (1830-19? A-M?) -- / -- grofsmid
16 jun 2013 Geldersma Abe (????-1795) -- / -- chirurgijn
23 apr 2019 Giffen Lambertus Klaas van (1880-1971) 127 / 154 notaris
14 okt 2013 Giffen Lieuwe Adolphus van (1832-1910) -- / -- rijksontvanger
23 jul 2019 Gijsen Hendrik Bernardus (1845-1923) 77 / 134 werkman, tapper
2 okt 2012 Glasz Jacob Rienk (1860-19??) -- / -- kruidenier
2 okt 2012 Goede Otto de (1903-1971) 128 / 739 manufacturier
13 mei 2018 Gonggrijp Femmetje (1886-1932) -- / -- onderwijzeres CLS
13 nov 2008 Goodijk Arjen (1886-1956) -- / -- architect te Sneek
3 aug 2012 Goot Alle Rintjes van der (1862-1982)   bakker
10 jun 2016 Goot Bauke Jans van der (1813-1857) 12 / 21 landbouwer
25 jan 2019 Goot Brant Hendriks van der (1746-1826)   landbouwer, bijzitter
30 jan 2019 Goot Brant Hendriks van der (1805-1883)   landbouwer
30 jan 2019 Goot Hendrik Brants van der (1776-1844)   koopman
26 jun 2020 Goot Hendrik Rintjes van der (1800-1879) -- / -- landbouwer
16 jun 2010 Goot Jacobus Hendriks van der (1815-1903)   winkelier, gemeenteontvanger
10 sep 2009 Goot Jan Hendriks van der (1765-1850)    
27 jan 2019 Goot Marten Brands van der (1788-1857)   destillateur
3 jan 2009 Goot Marten Hendriks van der (1819-1904)   winkelier
17 jul 2016 Goot Marten Martens van der (1835-1910)   arbeider
24 jun 2016 Goot Marten Nannes van der (1807-1835)   koopman
4 okt 2021 Goot Nanne Martens van der (1784-1848) -- / -- winkelier, werkman
1 feb 2019 Goot Petrus Martens van der (1820-1883)   landbouwer
31 dec 2013 Goot Rintje Hendriks van der (1809-1863) -- / -- bakker
25 jul 2013 Goot Yke (Ieke) Nannes van (1812-1873)   winkelier
2 okt 2009 Gorter Douwe Simons (1811-1876)   Doopsgezind predikant
20 feb 2018 Gorter Marten Foekes (1833-1919)   bakker
11 aug 2021 Graaf Geert Jacobs de (1795-1829) -- / -- werkman
30 jan 2011 Graaf Jacob Jans de (1902-1979) -- / -- arbeider
30 jan 2011 Graaf Jan Jacobs de (1879-1963)   arbeider, houtkoopman
11 aug 2021 Graaf Lammert Jacobs de (1800-1870) -- / -- werkman
10 apr 2009 Gras Douwe (1881-1961)   veehouder
9 nov 2014 Groen Sjerp Piers de (1732-1825   rentenier
14 feb 2009 Groenewold Johannes Jacobs (1825-1886)   olieslagersknecht
14 feb 2009 Groenewold Johannes Roelfs (1900- 1964)   letterzetter
7 mei 2010 Groenewold Roelf Johannes (1855-1921)   olieslagersknecht
2 okt 2012 Groenewoud Jakob Jans (1895-1978)   sigaren, naaimachines
16 mei 2015 Groenewoud Jan Johannes (1861-1931)   olieslagersknecht
16 mei 2015 Groenewoud Johannes Jans (1890-1966)   winkelier
2 okt 2012 Groenhof Age Durks (1890-1963)   koperslager
22 nov 2014 Groenhof Durk Brugts (1859-1944)   schipper
9 nov 2013 Groenhof Gerben Brugts ( 1862-1942)   schipper, veehouder
26 dec 2011 Groenhof Kornelis Gerbens (1904-1957)   landbouwer
2 feb 2020 Groenhout Ype (1879-1904) -- / -- centrifugist
15 nov 2012 Groot Jan Aukes de (1875-1954)   stoombootkapitein
2 jan 2019 Groot Hendrik Martinus de (1833-1886)   rijksveldwachter
12 jan 2017 Grouwstra Folkert Gabes (1868-1955)   arbeider
28 jan 2017 Grouwstra Gabe Gerbens (1841-1918)   arbeider, koemelker
27 jan 2017 Grouwstra Harmen Gabes (1876-1955) 116 / 639 veehouder
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 4-10-2021