overzicht eigenaren en bewoners H
pagina online achternaam voornaam (geboortejaar - jaar van overlijden) inschrijving Register hypotheken 69 ..... beroep
         
15 nov 2012 Haagsma Wiebe (1869-1908)   agent van politie
21 mei 2018 Haan Tjitte Fongers de (1874-1935)   kleermaker
15 nov 2012 Haan Uilke de (1855-1898)   zadelmaker
18 juli 2020 Haanstra Klaas Sakes (1791-1878) -- / -- timmerknecht
19 juli 2011 Haantjes Hendrik Sjoerds (1848-1926) -- / -- arbeider, machinist
19 juli 2011 Haantjes Hendrik Sjoerds (1906-1978) -- / -- beurtschipper
19 juli 2011 Haantjes Pieter Sjoerds (1910-1974) -- / -- rijwielhersteller
19 juli 2011 Haantjes Sjoerd Hendriks (1874-1934) 122 / 286 machinist, rijwielhandel
19 juli 2011 Haantjes Wopke Sjoerds (1904-1964) -- / -- chauffeur
2 okt 2009 Haar Hermanus Neelo ter (1775-1829) -- / -- Hervormd predikant
27 feb 2009 Haarsma Catrinus Durks (1888-1973)   schipper
27 feb 2009 Haarsma Dirk Lykeles (1846-1929)   schipper
19 mrt 2016 Haarsma Durk Franzes (1820-1899)   werkman, waagmeester
27 apr 2011 Haarsma Frans (1898-1983)   kleermaker
2 sep 2010 Haarsma Gijsbert Franzes (1886-1976)   slager
22 jul 2015 Haarsma Hendricus Lykles ( 1851-1937)   timmerman
27 feb 2009 Haarsma Hendrikus Durks (1903-1978)   schipper
22 mrt 2015 Haarsma Jouke Sibbeles (1851-1930)   timmerman
25 jul 2010 Haarsma Lykele Franzes (1808-1889)   landbouwer
1 nov 2013 Haasnoot Jan (1906-1996)   onderwijzer
6 aug 2021 Haga Gosse Sjirks (1810-1879) -- / -- werkman
14 dec 2012 Haga Harmke Sjirks (1865-1945)   huishoudster
4 aug 2009 Haga Jan Sjirks (1812-1884)   brievenbode
14 dec 2012 Haga Pieter Gosses (1846-1829)   commies der rijksbelastingen
14 dec 2012 Haga Pieter Sjirks (1870-1940) 129 / 498 schipper
14 dec 2012 Haga Sjirk Gosses (1839-1927)   koopman
4 aug 2009 Haga Sjirk Jans (1778-1841)   brievenbesteller
26 jun 2009 Haitjema Haitje Tjeerds (1799-1882)    
  Smid - Grietje Meines (1806-1875)   winkelierster
2 okt 2010 Haitjema Hinne Tjeerds (1803-1828)    
2 okt 2010 Haitjema Tjeerd Haitjes (1776-1847)   visser
11 dec 2011 Hamming Reinder Lammerts (1831-1908)   grutter
20 aug 2008 Haringsma Bauke Reins (1857-1940)    
27 dec 2020 Haringsma Bote Harings (1793-1858) -- / -- schoenmaker
26 aug 2009 Haringsma Hendrik Johannes (1915-1980)   zetter
19 nov 2016 Haringsma Johannes Joukes (1883-1959)   werkman, kaashandelaar
4 nov 2009 Haringsma Jouke Johannes (1907-1981)   schilder
3 dec 2016 Haringsma Jouke Reins (1844-1905)   schippersknecht
3 dec 2016 Haringsma Pier Reintjes (1774-1847)   koopman
3 dec 2016 Haringsma Rein Joukes (1868-1940)   vrachtrijder
3 dec 2016 Haringsma Rein Piers (1811-1883)   arbeider
1 mei 2009 Haringsma Siebe Joukes (1869-1931)    
20 feb 2016 Harmsen Gerardus Johannes (1825-1896)   pastoor
2 juli 2015 Heemstra Hector Livius Sixma baron van   burgemeester
24 okt 2016 Heide Wieberen van der (1893-1966) 127 / 155 handelaar in auto's
2 okt 2009 Heide Wopke Tjeerds (1773-1839)   verver
5 sep 2009 Helder Jacob Simons (1890-1972)   politieagent
9 nov 2013 Hempenius Evert (1897-1970)   onderwijzer
2 okt 2009 Hemsing Izaak Arnoud Daniël (1840-1907) 89 / 125 stoombootkapitein
5 dec 2012 Hemsing Willem Jan (1795 - 1871) 12 / 86 notaris en gemeentesecretaris
19 dec 2012 Hemstra Hendrik (1889-1966)   bankwerker
5 jan 2020 Henstra Klaas Willems (1866-1908) -- / -- kuiper
  Hepkema Dirk Tjebbes ()   landbouwer
3 mei 2019 Hepkema Watze Tjebbes (1850-1917) 84 / 162 landbouwer
11 mrt 2018 Herman Jacob Johannes (1882-19??)   arts
21 feb 2021 Hermanides Jurjen Harmens (1777-1858) -- / -- kledermaker
12 aug 2017 Hettinga Andreas (1904-1961)   koperslager
12 aug 2017 Hettinga Gerben Jacobs (1837-1919)   koperslager
12 aug 2017 Hettinga Jacob Gerbens (1866-1931)   fabrikant
12 aug 2017 Hettinga Johannes Gerbens (1872-1954)   fabrikant
22 feb 2016 Heuveldop Gerardus Ignatius (1814-1876)   pastoor
14 dec 2013 Hiddema Pieter (1896-1970)   onderwijzer
12 aug 2019 Hielkema Hylke Pieters (1840-1922)   kastelein, omnibusondernemer
13 dec 2010 Hielkema Willem Hielkes (1886-1955)   veehouder
26 dec 2017 Hilverda Wijtze Gerrits (1881-1946)   onderwijzer, kassier
8 mei 2015 Hoekema Freerk (1877-1952)   werkman, oliehandel
19 apr 2018 Hoekendijk Lavina (1900-19??) -- / -- onderwijzeres CLS
8 mei 2012 Hoekstra Eibert Jacobs (1878-1962)   slager, veehouder
26 okt 2015 Hoekstra Eibert Rinzes (1804-1962)   tapper, landbouwer
15 feb 2018 Hoekstra Eibert Rinzes (1859-1941)   klerk, caféhouder
21 dec 2012 Hoekstra Feike Dooijtze (1850-1917)   drukker
13 mrt 2016 Hoekstra Hans (1880-1964)   bosarbeider
25 okt 2015 Hoekstra Jacob Eiberts (1830-1889) 101 / 205 logementhouder
2 okt 2009 Hoekstra Jan Rinzes (1855-????)   slager
15 jun 2009 Hoekstra Johannes Feikes (1891-1954) 123 / 161 boekdrukker
24 apr 2016 Hoekstra Luite Peekes (1837-1900)   arbeider te Harich
2 okt 2009 Hoekstra Rinze Eiberts (1774-1813   vleeshouwer
    - Geeske Jacobs Koornstra (1782-1849)   winkelierster
6 mrt 2018 Hoekstra Rinze Eiberts (1824-1869)   logementhouder te Balk
2 okt 2009 Hoekstra Roelof Eiberts (1832-1892)   van boerenbedrijf
2 okt 2009 Hofstra Age Sipkes (1857-1937)   goudsmid
27 mrt 2021 Hofstra Geert Jacobs (1748-1826) -- / -- schipper
2 okt 2009 Hofstra Jacob Geerts (1783-1847) 11 / 96 schipper
21 mrt 2016 Hofstra Jacob Obes (1808-1875)   waagmeester
2 okt 2009 Hofstra Johannes Everts (1871-????)   rijtuigverhuurder
27 mrt 2019 Hofstra Sietze Adams (1798-1860)   wever
2 okt 2009 Hofstra Sietze Sipkes (1859-1936)   melktapper
27 mrt 2019 Hofstra Sipke Sietzes (1829-1863)   timmerman
27 mrt 2019 Hofstra Sipke Sipkes (1863-1937)   zilversmidsknecht
12 jun 2016 Hogendorff Foeke Frederiks (1842-1926)   timmerknecht
11 okt 2021 Hol Broer Joostes van der (1763-1831) -- / -- werkman
8 nov 2015 Hollander Jan Aukes (1753-1823)   bakker
16 mei 2022 Holstein Folkert Pieters (1781-1842) -- / -- werkman
16 mei 2022 Holstein Geeske Pieters (1786-1854) -- / -- zonder beroep
18 dec 2013 Homma Hille Martens (1830-1909)   schipper
4 okt 2020 Homma Kornelis Hilles (1869-1948)   schipper
10 apr 2020 Homma Marten Jans (1795-1849) -- / -- werkman
19 apr 2015 Honig Jan Jans (1847-1902)   leraar, predikant
2 okt 2009 Hoogendorf Frederik Taekes (1800-1876)   slager, omroeper
16 jun 2017 Hoogeterp Feike Thees (1809-1892)   timmerknecht
22 jun 2017 Hoogeterp Harmen Thees (1814-1896)   koopman, winkelier
    - Trijntje Theymens Boes   winkeliersche
16 mrt 2019 Hoogeterp Thee Feikes (1850-1825)   werkman
16 jun 2017 Hoogeterp Wytze Feikes (1836-1884)   matroos
31 dec 2012 Hoogeveen Hans (1893-1960)   metaalbewerker
4 jan 2012 Hoogeveen Harmen (1891-1970)   ijzerwerker
13 nov 2018 Hoop Jacob Meines de (1879-1862)   koperslager te Leeuwarden
9 apr 2021 Hornstra Jelle Klazes (1776 - 1859) -- / -- schatter van levend vee
31 dec 2012 Hornstra Sieger (1880 - 1938)   veehouder
6 april 2015 Hout Jacob Klazes van (1831-1???)   onderwijzer
7 feb 2019 Hout Jan Leo van (1887-1919)   winkelchef
14 dec 2014 Hout Johannes Klazes van (1774-1845), timmerman te Workum, stadsarchitect te Dokkum
7 nov 2010 Hout Johannes Klazes van (1828-1909)   timmerman
2 jun 2016 Hout Johannes Thijsses van (1839-1927) 112/130 timmerman
5 dec 2014 Hout Klaas Johannes van (1803-1849)   timmerman
21 sep 2019 Hout Klaas Johannes van (1858-1926)   architect, inspecteur
14 dec 2012 Hout Klaas Johannes van (1877-1957)   gemeentesecretaris
4 jun 2016 Hout Thijs Johannes van Hout (1807-1900); timmerman te Workum / Dokkum
19 jun 2013 Hout Thijs Johannes van (1875-1964)   timmerman
21 feb 2016 Houtman Theodorus Louis Ferdinand (1820-1???)   pastoor
21 jun 2015 Hoving Wietse (1908-2004)   gemeenteveldwachter/adjudant
31 dec 2012 Huisman Ane Hendriks (1894-1970)   veehouder
2 okt 2009 Huisman Hendrik Johannes (1863-1921)   koopman
14 nov 2021 Huisman Johannes Taekes Huisman (1777-1809) -- / -- werkman
1 mei 2011 Huisman Kerst Hendriks (1869-1941)   huisknecht
24 jan 2009 Huisman Pieter Reins (1796-1864)   koopman
25 dec 2020 Huistra Jan Douwes (1785-1871) ?? / ?? landbouwer
14 sep 2014 Huitema Hinne Bauke (1875-1968))   goud- en zilversmid
2 okt 2009 Huitema Johannes Ages (1850-1939)   gemeentereiniger
5 juni 2009 Huizinga Klaas (1861-1932)   muziekonderwijzer
2 okt 2009 Hulscher Johannes Andries (1799-1879)   kleermaker
17 apr 2016 Hulshoff Jakle Johannes (1832-1884)   scheepstimmerman
17 apr 2016 Hulshoff Johannes Jakles (18-03-1859)   scheepstimmerman
13 dec 2010 Hylkema Hielke Klazes (1844-1937)   arbeider, landbouwer
13 dec 2010 Hylkema Klaas Hylkes (1817-1889)   zetboer
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 16-05-2022