overzicht eigenaren en bewoners H
pagina update achternaam voornaam beroep register 69 kadastrale
online: (geboortejaar - jaar van overlijden) legger Balk
             
15 nov 2012   Haagsma Wiebe (1869-1908) agent van politie -- / --  
21 mei 2018   Haan Tjitte Fongers de (1874-1935) kleermaker 107 / 230  
15 nov 2012   Haan Uilke de (1855-1898) zadelmaker 99 / 486  
18 juli 2020   Haanstra Klaas Sakes (1791-1878) timmerknecht -- / --  
19 juli 2011   Haantjes Hendrik Sjoerds (1848-1926) arbeider, machinist -- / --  
19 juli 2011   Haantjes Hendrik Sjoerds (1906-1978) beurtschipper -- / --  
19 juli 2011   Haantjes Pieter Sjoerds (1910-1974) rijwielhersteller -- / --  
19 juli 2011   Haantjes Sjoerd Hendriks (1874-1934) machinist, rijwielhandel 122 / 286  
19 juli 2011   Haantjes Wopke Sjoerds (1904-1964) chauffeur -- / --  
2 okt 2009   Haar Hermanus Neelo ter (1775-1829) Hervormd predikant -- / --  
27 feb 2009   Haarsma Catrinus Durks (1888-1973) schipper 127 / 395  
27 feb 2009   Haarsma Dirk Lykeles (1846-1929) schipper 121 / 238  
19 mrt 2016   Haarsma Durk Franzes (1820-1899) werkman, waagmeester -- / --  
27 apr 2011   Haarsma Frans (1898-1983) kleermaker -- / --  
2 sep 2010   Haarsma Gijsbert Franzes (1886-1976) slager 113 / 743  
22 jul 2015   Haarsma Hendricus Lykles (1851-1937) timmerman 114 / 177  
27 feb 2009   Haarsma Hendrikus Durks (1903-1978) schipper 127 / 394  
22 mrt 2015   Haarsma Jouke Sibbeles (1851-1930) timmerman 95 / 87  
25 jul 2010   Haarsma Lykele Franzes (1808-1889) landbouwer 43 / 156  
      - Hetske Dirks Kempe (1814-1877)   43 / 157  
1 nov 2013   Haasnoot Jan (1906-1996) onderwijzer -- / --  
6 aug 2021   Haga Gosse Sjirks (1810-1879) werkman -- / --  
14 dec 2012   Haga Harmke Sjirks (1865-1945) huishoudster -- / --  
4 aug 2009   Haga Jan Sjirks (1812-1884) brievenbode -- / --  
14 dec 2012   Haga Pieter Gosses (1846-1829) commies der rijksbelastingen 101 / 381  
14 dec 2012   Haga Pieter Sjirks (1870-1940) schipper 129 / 498  
14 dec 2012   Haga Sjirk Gosses (1839-1927) koopman -- / --  
4 aug 2009   Haga Sjirk Jans (1778-1841) brievenbesteller -- / --  
26 jun 2009   Haitjema Haitje Tjeerds (1799-1882)   -- / --  
      - Grietje Meines Smid (1806-1875) winkelierster -- / --  
2 okt 2010   Haitjema Hinne Tjeerds (1803-1828)   -- / --  
2 okt 2010   Haitjema Tjeerd Haitjes (1776-1847) visser -- / --  
11 dec 2011   Hamming Reinder Lammerts (1831-1908) grutter -- / --  
20 aug 2008   Haringsma Bauke Reins (1857-1940)      
27 dec 2020   Haringsma Bote Harings (1793-1858) schoenmaker -- / --  
26 aug 2009   Haringsma Hendrik Johannes (1915-1980) zetter -- / --  
6 juli 2023   Haringsma Jan Harings (1803-1838) werkman -- / --  
19 nov 2016   Haringsma Johannes Joukes (1883-1959) werkman, kaashandelaar 121 / 302  
4 nov 2009   Haringsma Jouke Johannes (1907-1981) schilder -- / --  
3 dec 2016   Haringsma Jouke Reins (1844-1905) schippersknecht -- / --  
3 dec 2016   Haringsma Pier Reintjes (1774-1847) koopman -- / --  
3 dec 2016   Haringsma Rein Joukes (1868-1940) vrachtrijder 117 / 118  
3 dec 2016   Haringsma Rein Piers (1811-1883) arbeider -- / --  
1 mei 2009   Haringsma Siebe Joukes (1869-1931)   -- / --  
20 feb 2016   Harmsen Gerardus Johannes (1825-1896) pastoor -- / --  
2 juli 2015   Heemstra Hector Livius Sixma baron van burgemeester -- / --  
27 aug 2023   Heide Tjeerd Wopkes van der (1741-17??) veerschipper -- / --  
24 okt 2016   Heide Wieberen van der (1893-1966) handelaar in auto's 127 / 155  
2 okt 2009   Heide Wopke Tjeerds (1773-1839) verver -- / --  
5 sep 2009   Helder Jacob Simons (1890-1972) politieagent -- / --  
9 nov 2013   Hempenius Evert (1897-1970) onderwijzer -- / --  
2 okt 2009   Hemsing Izaak Arnoud Daniël (1840-1907) stoombootkapitein 89 / 125  
5 dec 2012   Hemsing Willem Jan (1795 - 1871) notaris en gemeentesecretaris 12 / 86  
19 dec 2012   Hemstra Hendrik Sakes (1889-1966) bankwerker 124 / 399  
5 jan 2020   Henstra Klaas Willems (1866-1908) kuiper -- / --  
    Hepkema Dirk Tjebbes () landbouwer 95 / 12  
3 mei 2019   Hepkema Watze Tjebbes (1850-1917) landbouwer 84 / 162  
          122 / 218  
11 mrt 2018   Herman Jacob Johannes (1882-19??) arts 118 / 361  
21 feb 2021   Hermanides Jurjen Harmens (1777-1858) kledermaker -- / --  
12 aug 2017   Hettinga Andreas (1904-1961) koperslager -- / --  
12 aug 2017   Hettinga Gerben Jacobs (1837-1919) koperslager 66 / 103  
      - Akke Folkerts Wagenaar (1829-1895)   66 / 104  
12 aug 2017   Hettinga Jacob Gerbens (1866-1931) fabrikant 119 / 420  
12 aug 2017   Hettinga Johannes Gerbens (1872-1954) fabrikant 119 / 421  
22 feb 2016   Heuveldop Gerardus Ignatius (1814-1876) pastoor -- / --  
14 dec 2013   Hiddema Pieter (1896-1970) onderwijzer -- / --  
12 aug 2019   Hielkema Hylke Pieters (1840-1922) kastelein, omnibusondernemer -- / --  
13 dec 2010   Hielkema Willem Hielkes (1886-1955) veehouder 118 / 80  
26 dec 2017   Hilverda Wijtze Gerrits (1881-1946) onderwijzer, kassier -- / --  
8 mei 2015   Hoekema Freerk (1877-1952) werkman, oliehandel 116 / 535  
19 apr 2018   Hoekendijk Lavina (1900-19??) onderwijzeres CLS -- / --  
8 mei 2012   Hoekstra Eibert Jacobs (1878-1962) slager, veehouder 110 / 743  
26 okt 2015   Hoekstra Eibert Rinzes (1804-1962) tapper, landbouwer -- / --  
15 feb 2018   Hoekstra Eibert Rinzes (1859-1941) klerk, caféhouder -- / --  
21 dec 2012   Hoekstra Feike Dooijtze (1850-1917) drukker 116 / 346  
      - Hendrika Wilhelmina van der Meulen   94 / 205 ?
13 mrt 2016   Hoekstra Hans (1880-1964) bosarbeider -- / --  
25 okt 2015   Hoekstra Jacob Eiberts (1830-1889) logementhouder 72 / 144  
      - Sied Ykes de Jong (1849-1915)   101 / 205  
2 okt 2009   Hoekstra Jan Rinzes (1855-1946) slager 94 / 204  
15 jun 2009   Hoekstra Johannes Feikes (1891-1954) boekdrukker 123 / 161  
24 apr 2016   Hoekstra Luite Peekes (1837-1900) arbeider te Harich -- / --  
2 okt 2009   Hoekstra Rinze Eiberts (1774-1813 vleeshouwer -- / --  
      - Geeske Jacobs Koornstra (1782-1849) winkelierster -- / --  
6 mrt 2018   Hoekstra Rinze Eiberts (1824-1869) logementhouder -- / --  
      - Aukje Meines Rinkema (1833-1922) logementhoudersche 94 / 244  
2 okt 2009   Hoekstra Roelof Eiberts (1832-1892) van boerenbedrijf 71 / 42  
      - Hendrikje van der Gaast (1846-1927)   105 / 764  
2 okt 2009   Hofstra Age Sipkes (1857-1937) goudsmid 120 / 255  
1 sep 2023   Hofstra Geeske Obes (1801-1849) winkelier -- / --  
27 mrt 2021   Hofstra Geert Jacobs (1748-1826) schipper -- / --  
2 okt 2009   Hofstra Jacob Geerts (1783-1847) schipper 11 / 96  
21 mrt 2016   Hofstra Jacob Obes (1808-1875) waagmeester    
2 okt 2009   Hofstra Johannes Everts (1871-????) rijtuigverhuurder 123 / 270  
22 jan 2023   Hofstra Lubbert Jacobs (1772-1928) werkman -- / --  
27 mrt 2019   Hofstra Sietze Adams (1798-1860) wever    
2 okt 2009   Hofstra Sietze Sipkes (1859-1936) melktapper 120 / 452  
27 mrt 2019   Hofstra Sipke Sietzes (1829-1863) timmerman    
27 mrt 2019   Hofstra Sipke Sipkes (1863-1937) zilversmidsknecht    
12 jun 2016   Hogendorff Foeke Frederiks (1842-1926) timmerknecht    
11 okt 2021   Hol Broer Joostes van der (1763-1831) werkman -- / --  
8 nov 2015   Hollander Jan Aukes (1753-1823) bakker    
16 mei 2022   Holstein Folkert Pieters (1781-1842) werkman -- / --  
16 mei 2022   Holstein Geeske Pieters (1786-1854) zonder beroep -- / --  
18 dec 2013   Homma Hille Martens (1830-1909) schipper    
4 okt 2020   Homma Kornelis Hilles (1869-1948) schipper    
10 apr 2020   Homma Marten Jans (1795-1849) werkman -- / --  
19 apr 2015   Honig Jan Jans (1847-1902) leraar, predikant    
2 okt 2009   Hoogendorf Frederik Taekes (1800-1876) slager, omroeper 7 / 240  
16 jun 2017   Hoogeterp Feike Thees (1809-1892) timmerknecht    
22 jun 2017   Hoogeterp Harmen Thees (1814-1896) koopman, winkelier    
      - Trijntje Theymens Boes winkeliersche    
16 mrt 2019   Hoogeterp Thee Feikes (1850-1825) werkman    
16 jun 2017   Hoogeterp Wytze Feikes (1836-1884) matroos    
31 dec 2012   Hoogeveen Hans (1893-1960) metaalbewerker    
4 jan 2012   Hoogeveen Harmen (1891-1970) ijzerwerker    
13 nov 2018   Hoop Jacob Meines de (1879-1862) koperslager te Leeuwarden    
9 apr 2021   Hornstra Jelle Klazes (1776 - 1859) schatter van levend vee -- / --  
31 dec 2012   Hornstra Sieger (1880 - 1938) veehouder    
    Hospes Jacob Hendriks (1819-1882) landbouwer en houtbaas    
5 feb 2014   Hospes Jacob Hendriks (1882-1965) veehouder    
6 april 2015   Hout Jacob Klazes van (1831-1???) onderwijzer    
7 feb 2019   Hout Jan Leo van (1887-1919) winkelchef    
14 dec 2014   Hout Johannes Klazes van (1774-1845), timmerman te Workum, stadsarchitect te Dokkum
7 nov 2010   Hout Johannes Klazes van (1828-1909) timmerman 30 / 39  
2 jun 2016   Hout Johannes Thijsses van (1839-1927) timmerman 112/130  
5 dec 2014   Hout Klaas Johannes van (1803-1849) timmerman    
21 sep 2019   Hout Klaas Johannes van (1858-1926) architect, inspecteur    
14 dec 2012   Hout Klaas Johannes van (1877-1957) gemeentesecretaris 126 / 301  
4 jun 2016   Hout Thijs Johannes van Hout (1807-1900); timmerman te Workum / Dokkum
19 jun 2013   Hout Thijs Johannes van (1875-1964) timmerman 122 / 39  
21 feb 2016   Houtman Theodorus Louis Ferdinand (1820-1???) pastoor    
21 jun 2015   Hoving Wietse (1908-2004) gemeenteveldwachter/adjudant    
31 dec 2012   Huisman Ane Hendriks (1894-1970) veehouder 123 / 705  
2 okt 2009   Huisman Hendrik Johannes (1863-1921) koopman 123 / 507  
14 nov 2021   Huisman Johannes Taekes Huisman (1777-1809) werkman -- / --  
1 mei 2011   Huisman Kerst Hendriks (1869-1941) huisknecht 115 / 225  
24 jan 2009   Huisman Pieter Reins (1796-1864) koopman 7 / 108  
      - Grietje Jelles Hornstra   50 / 89  
25 dec 2020   Huistra Jan Douwes (1785-1871) landbouwer ?? / ??  
14 sep 2014   Huitema Hinne Bauke (1875-1968)) goud- en zilversmid 115 / 528  
2 okt 2009   Huitema Johannes Ages (1850-1939) gemeentereiniger    
5 juni 2009 30 jan 2024 Huizinga Klaas Johannes (1861-1932) muziekonderwijzer 119 / 12  
    Hulscher Jan Johannes   92 / 76  
2 okt 2009   Hulscher Johannes Andries (1799-1879) kleermaker 20 / 138  
17 apr 2016   Hulshoff Jakle Johannes (1832-1884) scheepstimmerman 52 / 74  
17 apr 2016   Hulshoff Johannes Jakles (1803-1859) scheepstimmerman    
13 dec 2010   Hylkema Hielke Klazes (1844-1937) arbeider, landbouwer 96 / 125  
    Hylkema Johannes Arnoldus Hykema (1860 - 1938      
13 dec 2010   Hylkema Klaas Hylkes (1817-1889) zetboer    
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 8-02-2024