overzicht eigenaren en bewoners J
pagina online: achternaam voornaam (geboortejaar - jaar van overlijden) inschrijving register hypotheken 69 ..... beroep
         
6 jan 2013 Jaarsma Doede (1898-1968)   vrachtrijder, militaire politie
27 feb 2010 Jaarsma Durk Jan (1886-1946)   winkelier, arbeider
2 okt 2009 Jager Bonte Lammerts de (1766-1849) -- / --  
20 nov 2021 Jager Geert Bontes de (1796-1849) -- / -- werkman / timmerknecht
30 juli 2011 Jager Geert Tijsses de (1843-1906)   arbeider
2 okt 2009 Jager Hendrik Bontes de (1850-1921)   koopman
13 okt 2021 Jager Johannes Bontes de (1805-1891) -- / -- timmerknecht
14 nov 2021 Jager Johannes Hilles de (1789-1830) -- / -- werkman
22 aug 2021 Jager Jurjen Bontes de (1790-1847) -- / -- werkman / schipper
30 jul 2011 Jager Tijs Geerts de ( 1873-????)   arbeider, schipper, koopman
21 mei 2019 Jansen Schoonhoven Evert (1837-1889)   Hervormd predikant
21 mei 2019 Jansen Schoonhoven Teunis Jan (1807-1896)   Hervormd predikant
12 okt 2021 Jansma Gerrit Jans (1787-1849) -- / -- werkman
10 mrt 2023 Jansma Jan Gerrits (17?? - 17??) -- / -- ?
16 okt 2013 Jansma Teije Klaas (1875-1942)   rijksontvanger
9 jun 2020 Janstra Jan Jakobs (1800-1873) -- / -- werkman
2 okt 2009 Jellema Gerardus (1887 -????)   koopman
2 okt 2009 Jellema Tobias (1856-1916)   handelaar
19 dec 2016 Jeltema Eeltje Jans (1839-1905)   bakkersknecht
12 juli 2009 Jong Andries Aaltes de (1833-????)   molenaarsknecht
23 okt 2015 Jong Andries Pieters de (17??-17??)   collecteur
18 sep 2015 Jong Anne Beints de (1883-1969) -- / -- fotograaf
3 mei 2009 Jong Anne Tjeerds de (1907-1969) -- / -- smid
16 nov 2008 Jong Bontje Sikkes de (1848-1932)   zonder beroep
15 sep 2008 Jong Cornelis Willems de (1830-1907) 62 / 126 bakker
19 jun 2012 Jong Harmen Jans de (1843-1918)   koopman, winkelier
22 nov 2009 Jong Harmen Wiebes de (1853-1916)   werkman, winkelier
2 okt 2009 Jong Hendrik Jeltes de (1838-1899) 84 / 34 winkelier
2 okt 2009 Jong Hendrik Pieters de (1878-1938) -- / -- koperslager
2 okt 2009 Jong Hidde Cornelis de (1860-1915) 113 / 51 bakker
14 jun 2015 Jong Jacob Jans de (1889-1983)   badmeester
17 mei 2009 Jong Jacob Symens de (1854-1922) 107 / 248 koopman
    - Baukje Osinga (1872-1926) 125 / 252  
26 dec 2009 Jong Jan Johannes de (1904-1985) -- /-- koopman, postbode
2 okt 2009 Jong Jan Ottes de (1793-1847) 12 / 107 schipper
7 feb 2021 Jong Johannes Hendriks de (1798-1949) -- / -- werkman
26 dec 2009 Jong Johannes Pieters de (1871-1953) -- / -- schippersknecht
6 jun 2022 Jong Lieuwe Ykes de (1812-1862) -- / -- werkman
31 mei 2009 Jong Otte Jans de (1767-1850) 2 / 20 koopman
2 okt 2009 Jong Pier Syberens de (1846-1921) 99 / 385 postbode
26 dec 2009 Jong Pieter Johannes (1906-1988)    
18 okt 2021 Jong Pieter Sybrens de (1775-1838) -- / -- werkman, schipper
21 okt 2012 Jong Pieter Sybrens de (1834-1891) -- / --  
3 oktober 2021 Jong Rinze Theunis de (1794-1894) -- / -- schippersknecht
8 okt 2015 Jong Roelof Annes de (1881-1969)   stoombootondernemer
6 sep 2014 Jong Roelof Ykes de (1856-1898)   winkelier te Nijemirdum
18 juli 2010 Jong Siemen Jacobs de (1898-1972)   manufacturier
2 okt 2009 Jong Sjoerd Sybrens de (1782-1859) 12 / 144 koopman
13 aug 2013 Jong Syberen Pieters de (1809-1859)   schipper, werkman
18 juli 2010 Jong Symen de (1825-1896)   winkelier
26 jun 2012 Jong Uilke Willems de (1823-1904)   winkelier
20 nov 2009 Jong Wiebe Harmens de (1878-1944) 109 / 10 boekdrukker
17 jun 2012 Jong Willem Harmens de (1897-1944) -- / -- tuinbouwkundige
1 aug 2021 Jong Willem Hendriks de (1796-1849 -- / -- werkman
2 okt 2009 Jong Willem Ottes de (1795-1875)   bakker
4 mei 2012 Jong Wytze Durks de (1852-???)   architect te Sneek
13 jan 2019 Jonge Dirk (Derks) Jacobs de (1828-1892)   olieslagersknecht
15 jan 2019 Jonge Herke Dirks de (1865-1935)   olieslagersknecht
12 jan 2019 Jonge Tamme Dirks de (1852-1888)   olieslagersknecht
21 mrt 2019 Jongh Wietse Wietses de (1729-1782)   jenerverstoker
21 mrt 2019 Jongh Wietse Wietses de (1767-1816)   commies
2 okt 2009 Jongsma Cornelis (1746-1833) -- / -- Hervormd predikant
18 jan 2013 Jongsma Hendrik Sietzes (1886-1964)   fabrieksarbeider, winkelier
2 aug 2020 Jongsma Klaas Piers (1803-1860) -- / -- werkman
15 nov 2013 Jongsma Sietze Piers (1855-1940) 92 / 158 arbeider, botermaker
10 jun 2016 Jongstra Albert Jans (1862-1934)   olieslagerknecht
2 okt 2009 Jongstra Hendrik Symens (1878-1955) 139 / 445 werkman
2 okt 2009 Jongstra Pieter Roelofs (1786-1849) 6 / 260 slager
27 jul 2023 Jongstra Roelof Pieters (1737-1811) -- / -- slager en boer
2 aug 2011 Jonker Aldert Lucas (1771-1838)   koopman
3 feb 2019 Jonkman Geeske (1790-1883)   dienstbode
3 feb 2019 Jonkman Wouter (1817-1861)   werkman
13 dec 2014 Junge Lodewijk Fredrik ( 1871 -1933)   postbeambte
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 2-11-2023