overzicht eigenaren en bewoners J
pagina update: achternaam voornaam beroep register 69 kadastrale
online: (geboortejaar - jaar van overlijden) legger Balk
             
6 jan 2013   Jaarsma Doede (1898-1968) vrachtrijder, militaire politie 122 / 579  
27 feb 2010   Jaarsma Durk Jan (1886-1946) winkelier, arbeider -- / --  
    Jager Bonte Geerts de ( ? ) ? 82 / 103  
2 okt 2009   Jager Bonte Lammerts de (1766-1849)   -- / --  
20 nov 2021   Jager Geert Bontes de (1796-1849) werkman / timmerknecht -- / --  
30 juli 2011   Jager Geert Tijsses de (1843-1906) arbeider -- / --  
2 okt 2009   Jager Hendrik Bontes de (1850-1921) koopman 120 / 17  
13 okt 2021   Jager Johannes Bontes de (1805-1891) timmerknecht -- / --  
14 nov 2021   Jager Johannes Hilles de (1789-1830) werkman -- / --  
22 aug 2021   Jager Jurjen Bontes de (1790-1847) werkman / schipper -- / --  
30 jul 2011   Jager Tijs Geerts de ( 1873-????) arbeider, schipper, -- / --  
21 mei 2019   Jansen Schoonhoven Evert (1837-1889) Hervormd predikant 66 / 179  
21 mei 2019   Jansen Schoonhoven Teunis Jan (1807-1896) Hervormd predikant -- / --  
12 okt 2021   Jansma Gerrit Jans (1787-1849) werkman -- / --  
10 mrt 2023   Jansma Jan Gerrits (17?? - 17??) ? -- / --  
16 okt 2013   Jansma Teije Klaas (1875-1942) rijksontvanger -- / --  
9 jun 2020   Janstra Jan Jakobs (1800-1873) werkman -- / --  
2 okt 2009   Jellema Gerardus (1887 -????) koopman 118 / 396  
2 okt 2009   Jellema Tobias (1856-1916) handelaar 109 / 536  
19 dec 2016   Jeltema Eeltje Jans (1839-1905) bakkersknecht -- / --  
12 juli 2009 13 jan 2024 Jong Andries Aaltes de (1833-1905) molenaarsknecht -- / -- --
23 okt 2015   Jong Andries Pieters de (17??-17??) collecteur -- / --  
18 sep 2015   Jong Anne Beints de (1883-1969) fotograaf -- / --  
3 mei 2009   Jong Anne Tjeerds de (1907-1969) smid -- / --  
16 nov 2008   Jong Bontje Sikkes de (1848-1932) zonder beroep -- / --  
15 sep 2008   Jong Cornelis Willems de (1830-1907) bakker 63 / 126  
19 jun 2012   Jong Harmen Jans de (1843-1918) koopman, winkelier 90 / 326  
22 nov 2009   Jong Harmen Wiebes de (1853-1916) werkman, winkelier -- / --  
2 okt 2009   Jong Hendrik Jeltes de (1838-1899) winkelier 84 / 34  
2 okt 2009   Jong Hendrik Pieters de (1878-1938) koperslager -- / --  
2 okt 2009   Jong Hidde Cornelis de (1860-1915) bakker 113 / 51  
14 jun 2015   Jong Jacob Jans de (1889-1983) badmeester    
17 mei 2009   Jong Jacob Symens de (1854-1922) koopman 107 / 248  
      - Baukje Osinga (1872-1926)   125 / 252  
26 dec 2009   Jong Jan Johannes de (1904-1985) koopman, postbode -- /--  
2 okt 2009   Jong Jan Ottes de (1793-1847) schipper 12 / 107  
7 feb 2021   Jong Johannes Hendriks de (1798-1949) werkman -- / --  
26 dec 2009   Jong Johannes Pieters de (1871-1953) schippersknecht -- / --  
6 jun 2022   Jong Lieuwe Ykes de (1812-1862) werkman -- / --  
31 mei 2009   Jong Otte Jans de (1767-1850) koopman 2 / 20  
2 okt 2009   Jong Pier Syberens de (1846-1921) postbode 99 / 385  
26 dec 2009   Jong Pieter Johannes (1906-1988)   -- / --  
18 okt 2021   Jong Pieter Sybrens de (1775-1838) werkman, schipper -- / --  
21 okt 2012   Jong Pieter Sybrens de (1834-1891)   -- / --  
3 okt 2021   Jong Rinze Theunis de (1794-1894) schippersknecht -- / --  
8 okt 2015   Jong Roelof Annes de (1881-1969) stoombootondernemer -- / --  
6 sep 2014   Jong Roelof Ykes de (1856-1898) winkelier te Nijemirdum -- / --  
18 juli 2010   Jong Siemen Jacobs de (1898-1972) manufacturier 103 / 297  
2 okt 2009   Jong Sjoerd Sybrens de (1782-1859) koopman 12 / 144  
13 aug 2013   Jong Syberen Pieters de (1809-1859) schipper, werkman -- / --  
18 juli 2010   Jong Symen de (1825-1896) winkelier -- / --  
26 jun 2012   Jong Uilke Willems de (1823-1904) winkelier -- / --  
20 nov 2009   Jong Wiebe Harmens de (1878-1944) boekdrukker 109 / 10  
17 jun 2012   Jong Willem Harmens de (1897-1944) tuinbouwkundige -- / --  
1 aug 2021   Jong Willem Hendriks de (1796-1849 werkman -- / --  
2 okt 2009   Jong Willem Ottes de (1795-1875) bakker -- / --  
4 mei 2012   Jong Wytze Durks de (1852-???) architect te Sneek -- / --  
13 jan 2019   Jonge Dirk (Derks) Jacobs de (1828-1892) olieslagersknecht -- / --  
15 jan 2019   Jonge Herke Dirks de (1865-1935) olieslagersknecht -- / --  
12 jan 2019   Jonge Tamme Dirks de (1852-1888) olieslagersknecht -- / --  
21 mrt 2019   Jongh Wietse Wietses de (1729-1782) jenerverstoker -- / --  
21 mrt 2019   Jongh Wietse Wietses de (1767-1816) commies -- / --  
2 okt 2009   Jongsma Cornelis (1746-1833) Hervormd predikant -- / --  
18 jan 2013   Jongsma Hendrik Sietzes (1886-1964) fabrieksarbeider, winkelier 117 / 498  
2 aug 2020   Jongsma Klaas Piers (1803-1860) werkman -- / --  
15 nov 2013   Jongsma Sietze Piers (1855-1940) arbeider, botermaker 92 / 158  
10 jun 2016   Jongstra Albert Jans (1862-1934) olieslagerknecht    
2 okt 2009   Jongstra Hendrik Symens (1878-1955) werkman 139 / 445  
2 okt 2009   Jongstra Pieter Roelofs (1786-1849) slager 6 / 260  
27 jul 2023   Jongstra Roelof Pieters (1737-1811) slager en boer -- / --  
2 aug 2011   Jonker Aldert Lucas (1771-1838) koopman -- / --  
3 feb 2019   Jonkman Geeske (1790-1883) dienstbode -- / --  
3 feb 2019   Jonkman Wouter (1817-1861) werkman -- / --  
13 dec 2014   Junge Lodewijk Fredrik ( 1871 -1933) postbeambte -- / --  
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 4-02-2024