overzicht eigenaren en bewoners K
pagina online achternaam voornaam (geboortejaar - jaar van overlijden) inschrijving register hypotheken 69 ... beroep
         
20 okt 2008 Kanninga Hendrik (1862-1936) 101 / 288 slager
17 jul 2011 Kappelhof Johannes Nicolaas Antonie (1841-????)   machinist
4 apr 2017 Karemaker Jan Gerrits (1881-1963)   touwslager
2 okt 2009 Kattemölle Johannes Theodorus (1771-1826)    
28 apr 2018 Kazemier Teetske (* 1907)   onderwijzeres CLS
  Keizer Hendrik Gerardus (1754-1811)    
1 okt 2018 Kentson Hendrina Aleida (1931-1974)   onderwijzeres CLS
2 okt 2009 Kessel Sybrandus Hendrikus van (1799-1857) 11 / 98 koperslager
20 feb 2011 Keulen Ferdinand Berends (1858-1937)   manufacturier; meubelfabrikant
28 feb 2010 Keulen Hendrik (1884-1960)   meubelmaker
24 mrt 2009 Keuning Abe (1866-1936)   wethouder
7 nov 2010 Keuning Karst (1883-1954)   bakker
19 jun 2011 Kiep Jan Sijmens (1774-1830) -- / -- timmerman
30 dec 2008 Kiep Sijmen Sipkes (1798-1873) 69 / 52 wagenmaker
30 dec 2008 Kiep Sipke Sijmons (1769-1831) -- / -- geldwisselaar
    - Aaltje Luitjens van der Meulen (1788-1859)    
5 jul 2008 Kleffens Adolphus van (1860-1925) 101 / 29 gemeenteontvanger
19 juli 2023 Kleiboer Hendrik Klazes (1799-1829) -- / -- werkman
20 juli 2023 Kleiboer Klaas Attes (1739-1819) -- / -- ?
15 jun 2009 Klijnsma Fokke Jacobs (1850-1935) -- / -- koopman
2 jul 2016 Klijnsma Hendrik (1901-1980) -- / -- klompen- en eierhandel, poelier
14 jun 2009 Klijnsma Jacob Fokkes (1810-1859) -- / -- koopman
13 aug 2011 Klijnsma Jacob Fokkes (1875-1967) -- / -- koopman
28 jul 2019 Klijnsma Jan Jakobs (1911-1969) -- / -- slager
3 jul 2016 Klijnsma Wybren Jacobs (1855-1927) 114 / 175 koopman
         
7 juli 2023 Koe Evert Hendriks de (1797-1833) -- / -- werkman
14 feb 2009 Koekoek Ubel (1901-1978)   postkantoorhouder
10 jun 2016 Koelstra Gijsbert Hendriks (1841-1902)    
13 mei 2018 Koelstra Gijsbert Hendriks (1899-1971)   boekhouder
7 jun 2016 Koelstra Hendrik Gijsberts (1872-1950)   bankwerker, fabrikant
11 jun 2016 Koelstra Jan Gijsberts (1885-1964)   bankwerker, hulpprediker
21 mei 2018 Koelstra Jitske Hendriks (1904-1981)   ondewijzeres CLS
2 okt 2009 Koersveld Christiaan Epkes (1817-1862)   grutter
28 jun 2009 Koets Berend Koerts   schoenmaker
24 jan 2013 Kok Foppe Jeltes (1872-????)   werkman
13 jun 2011 Kok Jan Jeltes (1869-1954)   manufacturier
13 jun 2011 Kok Jelte Jans (1836-1914)   landbouwer
13 jun 2011 Kok Jelte Jans (1912-1998)   manufacturier
12 juli 2009 Kok Jurjen   molenaarsknecht
13 jun 2011 Kok Sytske Jeltes (1877-1972)   zonder beroep
24 jun 2011 Kolde Olphaert Frederik van (1740-1817)   ?
2 okt 2009 Koldeweijer Sjouke Franks (1767-1843)   landbouwer
7 nov 2021 Koning Johan Georg (1794-1869) -- / -- huischilder en glazenmaker
27 dec 2012 Kooistra Ate Jans (1870-1936)   schoenhandelaar
7 okt 2021 Kooistra Rienk Gerbens (1781-1830) -- / -- veearts
18 feb 2009 Koopman Albert (1910-1993)   boer
19 okt 2014 Koopman Jacob Klazes (1830-1888)   logementhouder, landbouwer
21 sep 2022 Koopmans Ruurdt Eling (1907-1972) -- / -- fouragehandelaar
7 apr 2017 Koopmans Sijtse Jacobs (1893-1974)   kruidenier
2 okt 2009 Koorenstra Sjoerd Klazes (1777-1847)   omroeper
2 okt 2009 Koornstra Dooitje Jelles (1869-1906)   centrfugist
18 jun 2011 Koornstra Hidde Jacobs (1780-1848)   vleeshouwer
5 nov 2015 Koornstra Jacob Hiddes (1740-1806)   slager
18 apr 2009 Koornstra Jelle Hiddes (1823-1891) -- / -- ijkmeester der botervaten
10 jun 2011 Koornstra Rinze Hiddes (1814-1882) 21 / 134 slager
2 okt 2009 Korenstra Klaas Hiddes (1798-????)   timmerman
18 nov 2016 Kortekamp Hendrik Franzes (1838-1918)   schipper
27 jan 2015 Korvinus Willem Luitjens (1814-????)   timmerman, timmerknecht
23 sep 2018 Koudenburg Seerp (1924-2013)   hoofdonderwijzer CLS
         
16 jul 2023 Kramer Hendrik Gerlofs (1800-1863) -- / -- wever
19 mrt 2010 Kramer Hendrik Hendriks (1816- ? )   koopvaardij kapitein te Woudsend
19 mrt 2010 Kramer Hendrik Hendriks (1850-1934)   architect te Leeuwarden
19 mrt 2010 Kramer Janke Hendriks (1853-1874)    
28 apr 2018 Kramer Metske Steffen (1908-1997)   onderwijzer CLS
19 jul 2013 Kramer Romke Wytses (1815-1894)   smidsknecht
12 mei 2018 Kramer Ype Sytzes (1898-1985)   onderwijzer CLS
4 nov 2013 Kranenbrug Adrianus Antonie (1899-1982)   onderwijzer
19 sep 2014 Krant Emanuël (1930-2005) Joodse onderduiker in Harich
19 sep 2014 Krant Samuël (1931-2002) Joodse onderduiker in Balk    
28 jan 2009 Krieke Hantje Arjens van der (1887-1970)   winkelier
15 dec 2012 Kruizinga Wouter Hendriks (1769-1827)   makelaar in turf
28 jul 2019 Krul Pier Jottjes (1850-1908)   olieslagersknecht
         
22 feb 2009 Kuiken Rein Gaukes (1816-1890) 69 / 160 gepensioneerd hoofdonderwijzer
19 apr 2009 Kuiper Hendrik Jans (1805-1867)    
19 apr 2009 Kuiper Jaitje Willems (1835-1915) 96 / 75 wagenmaker
13 dec 2018 Kuiper Jaitje Willems (1904-1979)   wagenmaker
19 apr 2009 Kuiper Jakob Hendriks (1841-1927)    
22 mei 2011 Kuiper Jacob Thijsses (1908-1956)   melkboer
18 apr 2009 Kuiper Jan Willems (1767-1829)   wagenmaker
22 jan 2019 Kuiper Pieter Tijsses (1912-19??)   betonwerker
18 apr 2009 Kuiper Tijs Jacobs (1879-?)   koopman
10 mei 2009 Kuiper Willem Jaitjes (1877-1958)   wagenmaker
30 dec 2008 Kuiper Willem Jans (1797-1883)   wagenmaker
13 mei 2009 Kuiper Willem Jans (1734-1776)   ?
10 aug 2016 Kuipers Meindert Jacobs (1897-1983)   bakker
25 feb 2017 Kuperus Geele Klazes (1888-1974)   schilder
23 okt 2019 Kuperus Geert Tjebbes (1844-1916) -- / -- arbeider, schipper
28 jul 2019 Kuperus Jan Geerts (1874-1957) -- / -- kaasmaker
10 jun 2016 Kuperus Johannes Geerts (1871-1932) 112 / 492 kaaskoopman
15 aug 2015 Kuperus Nanne Reinders (1867-1934)   directeur zuivelfabriek
  Kuperus Tjebbe Geerts (1868-1943)   werkman
27 okt 2019 Kuperus Tjebbe Jans (1817-1857) -- / -- werkman
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 23-07-2023