overzicht eigenaren en bewoners K
pagina update achternaam voornaam beroep register 69 kadastrale
online: (geboortejaar - jaar van overlijden) legger Balk
             
20 okt 2008   Kanninga Hendrik (1862-1936) slager 101 / 288  
17 jul 2011   Kappelhof Johannes Nicolaas Antonie (1841-????) machinist -- / --  
4 apr 2017   Karemaker Jan Gerrits (1881-1963) touwslager -- / --  
2 okt 2009   Kattemölle Johannes Theodorus (1771-1826)   -- / --  
28 apr 2018   Kazemier Teetske (* 1907) onderwijzeres CLS -- / --  
    Keizer Hendrik Gerardus (1754-1811)   -- / --  
1 okt 2018   Kentson Hendrina Aleida (1931-1974) onderwijzeres CLS -- / --  
2 okt 2009   Kessel Sybrandus Hendrikus van (1799-1857) koperslager 11 / 98  
20 feb 2011   Keulen Ferdinand Berends (1858-1937) manufacturier; meubelfabrikant 107 / 172  
28 feb 2010   Keulen Hendrik (1884-1960) meubelmaker -- / --  
24 mrt 2009   Keuning Abe (1866-1936) wethouder -- / --  
7 nov 2010   Keuning Karst (1883-1954) bakker 114 / 413  
19 jun 2011   Kiep Jan Sijmens (1774-1830) timmerman -- / --  
30 dec 2008   Kiep Sijmen Sipkes (1798-1873) wagenmaker 69 / 52  
      - Aaltje van der Meulen (1788-1859)      
30 dec 2008   Kiep Sipke Sijmons (1769-1831) geldwisselaar -- / --  
      - Aaltje Luitjens v.d. Meulen (1788-1859)     175
5 jul 2008   Kleffens Adolphus van (1860-1925) gemeenteontvanger 101 / 29  
19 juli 2023   Kleiboer Hendrik Klazes (1799-1829) werkman -- / --  
20 juli 2023   Kleiboer Klaas Attes (1739-1819) ? -- / --  
15 jun 2009   Klijnsma Fokke Jacobs (1850-1935) koopman -- / --  
2 jul 2016   Klijnsma Hendrik (1901-1980) klompen- en eierhandel, poelier -- / --  
14 jun 2009   Klijnsma Jacob Fokkes (1810-1859) koopman -- / --  
13 aug 2011   Klijnsma Jacob Fokkes (1875-1967) koopman -- / --  
28 jul 2019   Klijnsma Jan Jakobs (1911-1969) slager -- / --  
3 jul 2016   Klijnsma Wybren Jacobs (1855-1927) koopman 114 / 175  
             
7 juli 2023   Koe Evert Hendriks de (1797-1833) werkman -- / --  
14 feb 2009   Koekoek Ubel (1901-1978) postkantoorhouder -- / --  
10 jun 2016   Koelstra Gijsbert Hendriks (1841-1902)   -- / --  
13 mei 2018   Koelstra Gijsbert Hendriks (1899-1971) boekhouder 128 / 218  
7 jun 2016   Koelstra Hendrik Gijsberts (1872-1950) bankwerker, fabrikant 109 / 213  
11 jun 2016   Koelstra Jan Gijsberts (1885-1964) bankwerker, hulpprediker 119 / 383  
21 mei 2018   Koelstra Jitske Hendriks (1904-1981) ondewijzeres CLS -- / --  
2 okt 2009   Koersveld Christiaan Epkes (1817-1862) grutter 18 / 157  
28 jun 2009   Koets Berend Koerts schoenmaker -- / --  
24 jan 2013   Kok Foppe Jeltes (1872-????) werkman -- / --  
13 jun 2011   Kok Jan Jeltes (1869-1954) manufacturier 108 / 78  
13 jun 2011   Kok Jelte Jans (1836-1914) landbouwer -- / --  
13 jun 2011   Kok Jelte Jans (1912-1998) manufacturier -- / --  
12 juli 2009   Kok Jurjen molenaarsknecht -- / --  
13 jun 2011   Kok Sytske Jeltes (1877-1972) zonder beroep 120 / 453  
24 jun 2011   Kolde Olphaert Frederik van (1740-1817) ? -- / --  
2 okt 2009   Koldeweijer Sjouke Franks (1767-1843) landbouwer -- / --  
7 nov 2021   Koning Johan Georg (1794-1869) huischilder en glazenmaker -- / --  
27 dec 2012   Kooistra Ate Jans (1870-1936) schoenhandelaar 130 / 347  
7 okt 2021   Kooistra Rienk Gerbens (1781-1830) veearts -- / --  
18 feb 2009   Koopman Albert (1910-1993) boer -- / --  
19 okt 2014   Koopman Jacob Klazes (1830-1888) logementhouder, landbouwer -- / --  
21 sep 2022   Koopmans Ruurdt Eling (1907-1972) fouragehandelaar -- / --  
7 apr 2017   Koopmans Sijtse Jacobs (1893-1974) kruidenier -- / --  
2 okt 2009   Koorenstra Sjoerd Klazes (1777-1847) omroeper 13 / 101  
2 okt 2009   Koornstra Dooitje Jelles (1869-1906) centrfugist -- / --  
18 jun 2011   Koornstra Hidde Jacobs (1780-1848) vleeshouwer 4 / 262  
5 nov 2015   Koornstra Jacob Hiddes (1740-1806) slager -- / --  
18 apr 2009   Koornstra Jelle Hiddes (1823-1891) ijkmeester der botervaten -- / --  
10 jun 2011   Koornstra Rinze Hiddes (1814-1882) slager 21 / 134  
2 okt 2009   Korenstra Klaas Hiddes (1798-????) timmerman -- / --  
18 nov 2016   Kortekamp Hendrik Franzes (1838-1918) schipper 109 / 586  
27 jan 2015   Korvinus Willem Luitjens (1814-????) timmerman, timmerknecht -- / --  
23 sep 2018   Koudenburg Seerp (1924-2013) hoofdonderwijzer CLS -- / --  
             
16 jul 2023   Kramer Hendrik Gerlofs (1800-1863) wever -- / --  
19 mrt 2010   Kramer Hendrik Hendriks (1816- ? ) koopvaardij kapitein te Woudsend -- / --  
19 mrt 2010   Kramer Hendrik Hendriks (1850-1934) architect te Leeuwarden -- / --  
19 mrt 2010   Kramer Janke Hendriks (1853-1874)   -- / --  
28 apr 2018   Kramer Metske Steffen (1908-1997) onderwijzer CLS -- / --  
19 jul 2013   Kramer Romke Wytses (1815-1894) smidsknecht -- / --  
12 mei 2018   Kramer Ype Sytzes (1898-1985) onderwijzer CLS -- / --  
4 nov 2013   Kranenbrug Adrianus Antonie (1899-1982) onderwijzer -- / --  
19 sep 2014   Krant Emanuël (1930-2005) Joodse onderduiker in Harich
19 sep 2014   Krant Samuël (1931-2002) Joodse onderduiker in Balk    
28 jan 2009   Krieke Hantje Arjens van der (1887-1970) winkelier -- / --  
15 dec 2012   Kruizinga Wouter Hendriks (1769-1827) makelaar in turf -- / --  
28 jul 2019   Krul Pier Jottjes (1850-1908) olieslagersknecht -- / --  
             
22 feb 2009   Kuiken Rein Gaukes (1816-1890) gepensioneerd hoofdonderwijzer 69 / 160  
24 dec 2023   Kuiper Hendrik Jaitjes (1888-19??) wagenmaker, verzekeringsagent -- / --  
19 apr 2009   Kuiper Hendrik Jans (1805-1867)   -- / --  
19 apr 2009   Kuiper Jaitje Willems (1835-1915) wagenmaker 96 / 75  
13 dec 2018   Kuiper Jaitje Willems (1904-1979) wagenmaker -- / --  
19 apr 2009   Kuiper Jakob Hendriks (1841-1927)   -- / --  
22 mei 2011   Kuiper Jacob Thijsses (1908-1956) melkboer -- / --  
18 apr 2009   Kuiper Jan Willems (1767-1829) wagenmaker -- / --  
22 jan 2019   Kuiper Pieter Tijsses (1912-19??) betonwerker -- / --  
18 apr 2009   Kuiper Tijs Jacobs (1879-?) koopman 113 / 435  
10 mei 2009   Kuiper Willem Jaitjes (1877-1958) wagenmaker -- / --  
30 dec 2008   Kuiper Willem Jans (1797-1883) wagenmaker 38 / 42  
13 mei 2009   Kuiper Willem Jans (1734-1776) ? -- / --  
10 aug 2016   Kuipers Meindert Jacobs (1897-1983) bakker 127 / 462  
25 feb 2017   Kuperus Geele Klazes (1888-1974) schilder 124 / 37  
23 okt 2019   Kuperus Geert Tjebbes (1844-1916) arbeider, schipper -- / --  
28 jul 2019   Kuperus Jan Geerts (1874-1957) kaasmaker -- / --  
10 jun 2016   Kuperus Johannes Geerts (1871-1932) kaaskoopman 112 / 492  
15 aug 2015   Kuperus Nanne Reinders (1867-1934) directeur zuivelfabriek -- / --  
    Kuperus Tjebbe Geerts (1868-1943) werkman -- / --  
27 okt 2019   Kuperus Tjebbe Jans (1817-1857) werkman -- / --  
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 8-02-2024