overzicht eigenaren en bewoners P
pagina update: achternaam voornaam beroep register 69 kadastrale
online: (geboortejaar - jaar van overlijden) legger Balk
             
16 mrt 2010   Pakker Pieter Gosses (1820-1866) grofsmid 20 / 27  
      - Tietje Harmens Drost (1818-1860)   38 / 174  
             
20 apr 2009   Pelsma Bernardus Jacobs (1815-1895) smid -- / --  
1 nov 2020   Pelsma Durk Pieters (1747-1812) werkman -- / --  
22 okt 2018   Pelsma Durk Sjoerds (1819-1891) smid -- / --  
22 okt 2018   Pelsma Geeske Sjoerds (1815-1883) ? -- / --  
7 feb 2016   Pelsma Gerrit Klazes (1835-1904) timmerman 98 / 49  
7 feb 2016   Pelsma Jan Gerrits (1864-19?? onderwijzer -- / --  
22 okt 2018   Pelsma Jurjen Durks (1869-1944) smid 106 / 98  
1 mrt 2019   Pelsma Klaas Wiebes (1804-1851) schoenmaker -- / --  
22 okt 2018   Pelsma Sjoerd Durks (1789-1849) smid 18 / 35  
11 nov 2010   Pelsma Sjoerd Wiebrens (1881-1957) smid 118 / 666  
3 mei 2009   Pelsma Wyberen Jouke (1836-1918) smid 110 / 173  
             
14 okt 2020   Piekema Gerbrandus Piers (1874-1960) machinist / centrifugist -- / --  
13 mrt 2016   Piersma Anne Piers (1889-1985) koopman 117 / 576  
    Piersma Durk Piers (1822-1907)   -- / --  
2 okt 2009   Piersma Durk Piers (1886-1971) koopman 117 / 577  
16 mei 2009   Piersma Harmen Harmens (1869-1959) schipper 129 / 377  
21 aug 2008   Piersma Harmen Piers (1824-1907) schipper -- / --  
9 feb 2013   Piersma Jan Piers (1823-1876) werkman 85 / 46  
      - Trijntje Frederiks Wiersma (1833-1916) winkeliersche in kruidenierswaren 92 / 244  
2 okt 2009   Piersma Janneke Jans (1869-1940) werkster 118 / 451  
9 feb 2013   Piersma Pier Durks (1786-1841) werkman, tapper 12 / 145  
2 okt 2009   Piersma Pier Durks (1848-1941) koopman -- / --  
15 jan 2015   Piersma Pier Jans (1797-1953)   -- / --  
22 aug 2008   Piersma Pier Jans (1867-1907) schippersknecht, verversknecht -- / --  
23 aug 2008   Piersma Pier Thijsses (1842-1882) koopman / schipper 65 / 138  
2 okt 2009   Piersma Roelof Piers (1892-1963) landbouwer 119 / 664  
23 aug 2008   Piersma Thijs Piers (1817-1891) koopman 56 / 107  
2 okt 2009   Piersma Wigle Piers (1884-1971) winkelier 123 / 453  
    Piersma Willem Piers   85 / 44  
28 nov 2021   Pietersma Berend Pieters (1803-1839) werkman -- / --  
23 jan 2023   Pietersma Haring Pieters (1762-1812) werkman -- / --  
14 jun 2016   Pietersma Lykele Tjeerds (1850-1930) werkman -- / --  
6 feb 2024   Pietersma Nolle Meinderts (188-1960) arbeider -- / --  
14 jun 2016   Pietersma Tjeerd Pieters (1821-1881) werkman -- / --  
             
18 apr 2011   Plantinga Gosse Hielkes (1891-????) koemelker, concierge -- / --  
18 apr 2011   Plantinga Hielke Siegers (1859-1914) koopman -- / --  
             
27 jul 2023   Poelerd Joannes Hermannes (1775-1816) wever -- / --  
20 jun 2010   Poelstra Wijtse Gesinus (1875-1929) arts 114 / 275  
             
23 apr 2018   Polderboer Imke Aukes (1851-1942) schipper -- / --  
             
13 sep 2015   Poppes Bauke Pieters (1753-1826) boterkoopman -- / -- 200
27 mrt 2009   Poppes Bauke Pieters (1814-1876) grossier 8 / 12  
      - Grietje Wiggeles Jongsma (1817-1870)   27 / 17  
9 apr 2013   Poppes Gerrit Jans Poppes ( 1823-1863) uurwerkmaker -- / --  
15 sep 2015   Poppes Harmen Baukes (1795-1854) koopman 14 / 27  
15 sep 2015   Poppes Harmen Jacobs (1860-1916) logementhouder -- / --  
12 jun 2010   Poppes Idske Poppes (1791-1863) boterkoopman 26 / 4  
      - Trijntje Idskes   5 / 155  
      - Poppe Idskes   5 / 155  
12 sep 2015   Poppes Jacob Harmens (1831-1870) landbouwer -- / --  
18 okt 2015   Poppes Jakle Jans (1741-1824) koopman -- / --  
6 jun 2013   Poppes Jan Poppe (1802-1881) veehouder 5 / 82  
      - Aleida Johanna Nibbelink (1812-1885)   39 / 76  
13 mei 2018   Poppes Jan Baukes (1788-1828) boterkoper -- / --  
12 sep 2015   Poppes Jan Harmens Poppes (1833-1901) stoombootondernemer 76 / 86  
28 sep 2010   Poppes Kornelis Poppes (1793- 1862) boterkoper 26 / 6  
      - Eelkjen Annes Visser (1797-1868)   14 / 24  
12 aug 2016   Poppes Pieter Baukes (1785-1839) boterkoper, grossier -- / --  
12 aug 2016   Poppes Pieter Baukes (1842 - 19??) timmerman -- / --  
16 jun 2019   Poppes Poppe Cornelis (1820-1895) wethouder 62 / 8  
      - Jeltje Ages Tromp (1828-1907 zonder beroep 88 / 8  
2 okt 2009   Poppes Poppe Idskes (1763-1837) koopman -- / --  
26 okt 2008   Poppes Poppe Sikkes (1847-1903) meester in de rechten 94 / 318  
5 okt 2015   Poppes Sikke Poppes ( 1804-1875) grossier in sterke drank 15 / 161  
             
12 mrt 2016   Porte Jochum Hendriks (1820-1902) waagmeester -- / -- --
28 jan 2024   Porte Jan Joghums (1860-1921) timmerman 99 / 437 1743
             
28 feb 2019   Postma Fekke Fekkes (1816-18??) werkman    
2 okt 2009   Postma Gerlof Jans (1764-1839) wieldraaijer -- / --  
10 apr 2022   Postma Harmen Gerlofs (1810-1876 ) koopman / schipper 40 / 144  
      - Sipkjen Jakobs Hofstra (1818-1896)   40 / 145  
12 aug 2017   Postma Johannes Gerryts (1833-1912) pastoor 83 / 110  
    Postma Kornelis Gerlofs   62 / 30  
6 apr 2022   Postma Sake Gerlofs (1805-1845) werkman -- / --  
29 dec 2012   Postmus Tjeerd Lolkes (1777-1815) mr. bakker -- / --  
             
2 jul 2023   Pothof Hendrik Caspers (1754-1832) mr. timmerman -- / --  
2 jul 2023   Pothof Kasper Hendriks (1777-1857) timmerman -- / --  
21 okt 2018   Potma Lieuwe Hielkes (1824-1897) notaris 8 / 165  
             
4 jun 2017   Prins Auke Hendriks (1857-1934) bakker te Harich -- / --  
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 8-02-2024