overzicht eigenaren en bewoners P
pagina online achternaam voornaam (geboortejaar - jaar van overlijden) inschrijving Register hypotheken 69 ... beroep
         
16 mrt 2010 Pakker Pieter Gosses (1820-1866) 20 / 27 grofsmid
         
20 apr 2009 Pelsma Bernardus Jacobs (1815-1895)   smid
1 nov 2020 Pelsma Durk Pieters (1747-1812)   werkman
22 okt 2018 Pelsma Durk Sjoerds (1819-1891)   smid
22 okt 2018 Pelsma Geeske Sjoerds (1815-1883)   ?
7 feb 2016 Pelsma Gerrit Klazes (1835-1904)   timmerman
7 feb 2016 Pelsma Jan Gerrits (1864-19??   onderwijzer
22 okt 2018 Pelsma Jurjen Durks (1869-1944)   smid
1 mrt 2019 Pelsma Klaas Wiebes (1804-1851)   schoenmaker
22 okt 2018 Pelsma Sjoerd Durks (1789-1849)   smid
11 nov 2010 Pelsma Sjoerd Wiebrens (1881-1957)   smid
3 mei 2009 Pelsma Wyberen Jouke (1836-1918)   smid
         
14 okt 2020 Piekema Gerbrandus Piers (1874-1960)   machinist / centrifugist
13 mrt 2016 Piersma Anne Piers (1889-1985)   koopman
  Piersma Durk Piers (1822-1907)    
2 okt 2009 Piersma Durk Piers (1886-1971)   koopman
16 mei 2009 Piersma Harmen Harmens (1869-1959)   schipper
21 aug 2008 Piersma Harmen Piers (1824-1907)   schipper
9 feb 2013 Piersma Jan Piers (1823-1876)   werkman
2 okt 2009 Piersma Janneke Jans (1869-1940)    
9 feb 2013 Piersma Pier Durks (1786-1841)   werkman, tapper
2 okt 2009 Piersma Pier Durks (1848-1941)   koopman
15 jan 2015 Piersma Pier Jans (1797-1953)    
22 aug 2008 Piersma Pier Jans (1867-1907)   schippersknecht, verversknecht
23 aug 2008 Piersma Pier Thijsses (1842-1882)   koopman / schipper
2 okt 2009 Piersma Roelof Piers (1892-1963)   landbouwer
23 aug 2008 Piersma Thijs Piers (1817-1891)   koopman
2 okt 2009 Piersma Wigle Piers (1884-1971)   winkelier
28 nov 2021 Pietersma Berend Pieters (1803-1839) -- / -- werkman
23 jan 2023 Pietersma Haring Pieters (1762-1812) -- / -- werkman
14 jun 2016 Pietersma Lykele Tjeerds (1850-1930)   werkman
14 jun 2016 Pietersma Tjeerd Pieters (1821-1881)   werkman
         
18 apr 2011 Plantinga Gosse Hielkes (1891-????)   koemelker, concierge
18 apr 2011 Plantinga Hielke Siegers (1859-1914)   koopman
         
27 jul 2023 Poelerd Joannes Hermannes (1775-1816) -- / -- wever
20 jun 2010 Poelstra Wijtse Gesinus (1875-1929)   arts
         
23 apr 2018 Polderboer Imke Aukes (1851-1942)   schipper
         
13 sep 2015 Poppes Bauke Pieters (1753-1826) -- / -- boterkoopman
27 mrt 2009 Poppes Bauke Pieters (1814-1876) 8 / 12 grossier
9 apr 2013 Poppes Gerrit Jans Poppes ( 1823-1863)   uurwerkmaker
15 sep 2015 Poppes Harmen Baukes (1795-1854) 14 / 27 koopman
15 sep 2015 Poppes Harmen Jacobs (1860-1916)   logementhouder
12 jun 2010 Poppes Idske Poppes (1791-1863)   boterkoopman
12 sep 2015 Poppes Jacob Harmens (1831-1870)   landbouwer
18 okt 2015 Poppes Jakle Jans (1741-1824)   koopman
6 jun 2013 Poppes Jan Poppe (1802-1881)   veehouder
13 mei 2018 Poppes Jan Baukes (1788-1828) -- / -- boterkoper
12 sep 2015 Poppes Jan Harmens Poppes (1833-1901)   stoombootondernemer
28 sep 2010 Poppes Kornelis Poppes (1793- 1862) 16 / 6 boterkoper
    - Eelkjen Annes Visser (1797-1868) 14 / 24  
12 aug 2016 Poppes Pieter Baukes (1785-1839)   boterkoper, grossier
12 aug 2016 Poppes Pieter Baukes (1842 - 19??)   timmerman
16 jun 2019 Poppes Poppe Cornelis (1820-1895)   wethouder
    - Jeltje Ages Tromp (1828-1907 88 / 8 zonder beroep
2 okt 2009 Poppes Poppe Idskes (1763-1837)   koopman
26 okt 2008 Poppes Poppe Sikkes (1847-1903) 94 / 318 meester in de rechten
5 okt 2015 Poppes Sikke Poppes ( 1804-1875)   grossier in sterke drank
         
12 mrt 2016 Porte Jochem Hendriks (1820-1902)   waagmeester
         
28 feb 2019 Postma Fekke Fekkes (1816-18??)   werkman
2 okt 2009 Postma Gerlof Jans (1764-1839) -- / -- wieldraaijer
6 apr 2022 Postma Sake Gerlofs (1805-1845) -- / -- werkman
12 aug 2017 Postma Johannes Gerryts (1833-1912)   pastoor
29 dec 2012 Postmus Tjeerd Lolkes (1777-1815)   mr. bakker
         
2 jul 2023 Pothof Hendrik Caspers (1754-1832) -- / -- mr. timmerman
2 jul 2023 Pothof Kasper Hendriks (1777-1857) -- / -- timmermna
21 okt 2018 Potma Lieuwe Hielkes (1824-1897)   notaris
         
4 jun 2017 Prins Auke Hendriks (1857-1934)   bakker te Harich
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 27-07-2023