overzicht eigenaren en bewoners S
pagina update achternaam voornaam beroep register 69 kadastrale
online: (geboortejaar - jaar van overlijden) legger Balk
             
11 okt 2013   Salengre Wilhelm Francois René Pieter de (1837-1???) rijksontvanger -- / --  
27 dec 2018   Salverda Taco Engelbertus (1885-1944) slager 113 / 252  
23 sep 2008   Samplonius Johannes (1845-1914)   -- / --  
18 okt 2013   Sandick Karel Willem van (1844-1932) rijksontvanger -- / --  
30 nov 2009   Santen Johann Hermann von (1875-1932) directeur gasfabriek -- / --  
             
10 aug 2019   Schaafsma Anne Johannes (1830-1900) kastelein -- / --  
10 aug 2019   Schaafsma Dooije Annes (1863-1930) schilder, postbode -- / --  
25 okt 2008   Schaafsma Johannes Annes (1795-1861) logementhouder 1 / 184  
28 sep 2023   Schaafsma Pieter Johannes (1843-1907) veehouder -- / --  
1 jun 2014   Schaap Atze Joukes ( 1819-1900) landbouwer -- / --  
7 nov 2017   Schaap Jouke Ykes (1888-19??) zaadhandelaar 121 / 543  
3 jun 2014   Schaap Yke Atzes ( 1851-1928) landbouwer -- / --  
17 feb 2019   Scheltinga Marinus de Block van (1881-1902) brievengaarder -- / --  
10 nov 2021   Scheuning Jurjen Theodorus (1781-1827 wever -- / --  
11 mei 2018   Schiffart Gerritje de (1899-1988) onderwijzeres CLS -- / --  
30 nov 2012   Schilstra Hans (1883-????) boerenarbeider -- / --  
31 dec 2018   Schilstra Otte Teunis (1875-1846) veehouder 114 / 176  
9 nov 2023   Schilstra Sipke Watses (1841-1919) veehouder ?? / ??  
2 okt 2009   Schilstra Watze Sipkes (1806-1860) bouw- en zuivelboer -- / --  
8 nov 2023   Schilstra Watze Sipkes (1874-1952) veehouder ?? / ??  
22 feb 2009   Schook Frederik Jacobus Cornelis (1822-1911) Hervormd predikant -- / --  
7 mrt 2013   Schoon Tjipke Berends (1839-1878) schipper -- / --  
11 dec 2019   Schotanus Gerrit Bottes (1813-1849) logementhouder -- / --  
13 jun 2011   Schotanus Johannes Jans (1856-1926) koopman 123 / 45  
19 apr 2011   Schotanus Klaas (1903-1989) concierge -- / --  
1 jun 2011   Schotanus Meindert (1886-????) koopman 124 / 375  
24 feb 2016   Schouten Alardus (1753-1819) pastoor -- / --  
26 feb 2016   Schouterden AEgidius (1763-1850) pastoor -- / --  
15 juli 2016   Schrale Age Annes (1855-1938) timmerman 83 / 335  
      Age Annes Schrale (1855-1938) bouwkundige 124 / 196  
2 okt 2009   Schram Annigje Arends (1875-1941) zonder 117 / 118  
2 okt 2009   Schram Arend Dooitjes (1844-1927) verversknecht 92 / 314  
10 jan 2023   Schram Betze Dooitjes (1783-1865) koopman -- / --  
9 jan 2023   Schram Dooitje Betzes (1755-1840) werkman -- / --  
10 jan 2023   Schram Douwe Betzes (1767-1833) werkman -- / --  
12 jan 2023   Schram Eibert Douwes (1796-1858) werkman -- / --  
12 sep 2015   Schram Foppe Eelkes (1836-1916) koopman, kastelein 82 / 187  
2 okt 2009   Schram Frederik Stoffels (1878-19??) koemelker 120 / 189  
25 mrt 2017   Schram Hendrik Stoffels (1876-1933) koemelker, winkelier 120 / 188  
24 mei 2021   Schram Jarig Betzes (1759-1831) werkman -- / --  
4 apr 2021   Schram Jurjen Dooitjes (1800-1867) werkman -- / --  
13 sep 2015   Schram Pieter Foppes (1867-1937) logementhouder -- / --  
15 jan 2023   Schram Popke Dooitjes (1796-1848) werkman 1 / 427  
5 april 2010   Schram Stoffel Popkes (1844-1886) arbeider -- / --  
18 sep 2016   Schuit Aaltje Frederiks van der (1850-1931) dienstmeid -- / --  
30 sep 2012   Schuit Frederik Harmens van der (1810-1905) timmerman 18 / 37  
2 okt 2009   Schuit Harmen Jelles van der (1774-1831) timmerman 12 / 158  
26 dec 2020   Schuit Hendrik Jelles van der (1772-1839) timmermnasknecht -- / --  
16 sep 2016   Schuit Jelle Frederiks van der (1857-1932) verver 99 / 436 1743 & 4278
             
15 sep 2016   Schuit Sybrigje van der (1889-1989) huishoudster -- / --  
28 jun 2015   Schwartzenberg GWCD thoe / en Hohenlansberg (1899-1985) burgemeester -- / --  
2 okt 2009   Schweitzer Christiaan Johannes (1887-1953) Hervormd predikant -- / --  
2 okt 2009   Schweitzer Joop (1921-1944) gemeenteambtenaar -- / --  
20 okt 2015   Scrinerius Bernhardus Joannes (1749-1804) grietenijsecretaris -- / -- --
             
22 juli 2009   Siemonsma Jelle (1897-1992) kruidenier -- / --  
18 apr 2009   Sijbrandij Hendrik Kerstes (1879-1954) kaasmaker ?? / ??  
31 mrt 2017   Sijtsma Doede Tettes (1850-1916) architect -- / --  
7 okt 2019   Sijtsma Douwe Sijtzes (1868-1903) botermaker -- / --  
15 mrt 2013   Sijtsma Sijtze Douwes (1895-1987) timmerman 127 / 102  
8 apr 2019   Sikkes Arend Berends 91853-1923) winkelier, timmerman 92 / 279  
15 jul 2019   Simons Jan Gerrits ( 1844-1880) kleermaker -- / --  
5 feb 2021   Sipma Piebe Petrus (1784-18??) stuurman -- / --  
2 nov 2013   Sixma Dictus (1911-1972) onderwijzer -- / --  
             
16 mrt 2013   Sjoerds Pier Hartman (1869-????) werkman 123 / 679  
4 feb 2014   Sjoerds Pier Sjoerds (1898-1965) arbeider -- / --  
9 okt 2009   Sjoerds Reinder (1888-????) fabrieksarbeider 124 / 290  
4 mrt 2018   Sjoerds Sjoerd Hartmans (1865-1946) werkman -- / --  
             
10 aug 2009   Slippens Lieuwe (1883-1959) vrachtrijder -- / --  
24 dec 2016   Sloterdijk Jouke Sipkes (1812-1884) bakker 36 / 48  
2 okt 2009   Sloterdijk Jouke Tjibbes (1884-1959) bakker 121 / 8  
26 dec 2016   Sloterdijk Sipke Jans (1774-1859) timmerman, kastelein 11 / 99  
24 dec 2016   Sloterdijk Sipke Joukes (1836-1897) bakker, kastelein 11 / 99  
26 dec 2016   Sloterdijk Tjibbe Joukes (1850-1931) bakker 97 / 176  
2 okt 2009   Sluis Gerrit van der (1850-1917) rentenier -- / --  
22 nov 2009   Sluijter Johan Frederik Christoffel (1798-1889) zadelmaker 2 / 381  
             
10 okt 2008   Smeenk Antonie Laurens (1882-????) directeur postkantoor -- / --  
16 nov 2016   Smid Hendrik Willems (1856-1891) schipper -- / --  
21 mrt 2021   Smid Obe Meines (1803 - 18??) smid -- / --  
18 sep 2012   Smit Annigje (1860-????) zonder beroep -- / --  
18 jun 2010   Smit (d) Auke Obes (1772-1826) boer -- / --  
26 jun 2009   Smit Grietje Meines (1806-1875) winkelierster -- / --  
2 okt 2009   Smit Jan Jolles (1855-1929) werkman 107 / 468  
10 sep 2009   Smit Johannes Obes (1863-1828) grofsmid -- / --  
12 juli 2009   Smit Lourens Alexander (1818-1859) molenaar -- / --  
5 okt 2013   Smith Remina Jans (1761-1851) zonder beroep -- / --  
30 aug 2016   Smits Wieger Franzes (1867-1949) landbouwer 114 / 303  
             
2 okt 2009   Sonsma Auke Johannes (1853-1933) slager ?? / ??  
2 okt 2009   Sonsma Sietze Aukes (1888-1976) slager 116 / 278  
23 jul 2023   Spoelstra Hendrik Berends (1745-1815) wever, visser, houttelder -- / --  
             
3 aug 2014   Star Numan Anne Willemine (1843-1925) zonder beroep -- / --  
1 jun 2009   Steegenga Benjamin Herres (1905-1987) manufacturier -- / --  
16 mei 2010   Steegenga Herre Benjamins (1868-1959) arbeider, koopman -- / --  
29 dec 2012   Steenbeek Johannes (1890-1948) bakker 117 / 334  
5 mrt 2017   Steenbergen Taeke (1907-1989) boekhouder -- / --  
5 mrt 2015   Steenbergen Wouter Johannes (1880-1949) touwslager -- / --  
31 jan 2021   Steenstra Sybren Alberts (1777-1826) timmrman -- / --  
7 aug 2009   Stegenga Hendrik Wiegers (1913-1998) groenteboer, brugwachter -- / --  
2 okt 2009   Stegenga Hendrik Willem (1907-1991)   -- / --  
13 feb 2019   Steinhorst Jans Hermans (1842-1908) bakker 85 / 75  
2 okt 2009   Stellingwerff Goslik Minnema (1823-1893) logementhouder, muziekmeester 68 / 5  
21 okt 2015   Sterkenburg Jan Joekes (1750-1812) kastelein -- / --  
21 okt 2015   Sterkenburg Joeke Jans (1791-1831) politiedienaar -- / --  
16 jan 2011   Stoffels Willem Goosen (1913-2010) groentehandelaar -- / --  
7 dec 2008   Stoffelsma Catharina Uilkes (1888-1960) zonder beroep 124 / 654  
17 mrt 2018   Stoffelsma Hendrik Uilkes (1882-19??) notarisklerk / zaakwaarnemer -- / --  
28 mrt 2016   Stoffelsma Jan Stoffels (1755-1840) landbouwer -- / --  
28 mrt 2016   Stoffelsma Jan Stoffels (1808-1899) landbouwer -- / --  
7 dec 2008   Stoffelsma Trijntje Uilkes (1886-1948) zonder beroep 124 / 653  
17 mrt 2018   Stoffelsma Uilke Bokkes (1829-1902) landbouwer -- / --  
8 mei 2016   Stoffelsma Yke Tjittes (1836-1918) landbouwer 88 / 148  
22 okt 2013   Stoppelaar Gerardus Albertus de (1857-????) rijksontvanger -- / --  
1 jan 2008   Stoter Johannes (1728-1771) Hervormd predikant -- / --  
8 juli 2018   Stralen Jan van (1879-1947) machine bankwerker -- / --  
22 sep 2019   Strampel Albert Hendriks (1881-1957) visser 116 / 252  
2 okt 2009   Strikwerda Jacob Annes (1901-1948) fouragehandelaar 128 / 81  
18 jan 2017   Stroband Johannes (1746-1810) procureur -- / --  
12 jun 2018   Stuit Berend (1903-1976) onderwijzer CLS -- / --  
29 juli 2018   Stuurman Aldert Jurjens (1772-1832) winkelier, venter, dagloner -- / --  
1 okt 2018   Stuurman Aldert Jurjens (1847-1930) schoenmaker -- / --  
1 okt 2018   Stuurman Fokke Jurjens (1837-1881)   -- / --  
5 aug 2018   Stuurman Jurjens Alderts (1812-1892) winkelier, koopman, schipper 38 / 19  
             
22 feb 2013   Swinderen Gerard Regnier Gerl. van (1804-1879) burgemeester van Gaasterland 14 / 45  
9 jan 2011   Swinderen Jan Hendrik Frans Karel van (1837-1902) burgemeester van Gaasterland 54 / 180  
3 juli 2010   Swinderen Quirina J.J. van (1876-1958) freule -- / --  
17 sep 2008   Sybrandy Hendrik Kerstes (1879-????)   -- / --  
23 jun 2019   Sytzema Bart Sytzes (1758-1824) koopman -- / --  
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 8-02-2024