overzicht eigenaren en bewoners S
gewijzigd achternaam voornaam (geboortejaar - jaar van overlijden) inschrijving Register hypotheken 69 ..... beroep
         
11 okt 2013 Salengre Wilhelm Francois René Pieter de (1837-1???)   rijksontvanger
27 dec 2018 Salverda Taco Engelbertus (1885-1944)   slager
23 sep 2008 Samplonius Johannes (1845-1914)    
18 okt 2013 Sandick Karel Willem van (1844-1932)   rijksontvanger
30 nov 2009 Santen Johann Hermann von (1875-1932)   directeur gasfabriek
         
10 aug 2019 Schaafsma Anne Johannes (1830-1900)   kastelein
10 aug 2019 Schaafsma Dooije Annes (1863-1930)   schilder, postbode
25 okt 2008 Schaafsma Johannes Annes (1795-1861) 1 / 184 logementhouder
28 sep 2023 Schaafsma Pieter Johannes (1843-1907) ?? veehouder
1 jun 2014 Schaap Atze Joukes ( 1819-1900)   landbouwer
7 nov 2017 Schaap Jouke Ykes (1888-19??)   zaadhandelaar
3 jun 2014 Schaap Yke Atzes ( 1851-1928)   landbouwer
17 feb 2019 Scheltinga Marinus de Block van (1881-1902)   brievengaarder
10 nov 2021 Scheuning Jurjen Theodorus (1781-1827 -- / -- wever
11 mei 2018 Schiffart Gerritje de (1899-1988)   onderwijzeres CLS
30 nov 2012 Schilstra Hans (1883-????)   boerenarbeider
31 dec 2018 Schilstra Otte Teunis (1875-1846)   veehouder
9 nov 2023 Schilstra Sipke Watses (1841-1919) ?? / ?? veehouder
2 okt 2009 Schilstra Watze Sipkes (1806-1860)   bouw- en zuivelboer
8 nov 2023 Schilstra Watze Sipkes (1874-1952) ?? / ?? veehouder
22 feb 2009 Schook Frederik Jacobus Cornelis (1822-1911)   Hervormd predikant
7 mrt 2013 Schoon Tjipke Berends (1839-1878)   schipper
11 dec 2019 Schotanus Gerrit Bottes (1813-1849) -- / -- logementhouder
13 jun 2011 Schotanus Johannes Jans (1856-1926)   koopman
19 apr 2011 Schotanus Klaas (1903-1989)   concierge
1 jun 2011 Schotanus Meindert (1886-????)   koopman
24 feb 2016 Schouten Alardus (1753-1819)   pastoor
26 feb 2016 Schouterden AEgidius (1763-1850)   pastoor
15 juli 2016 Schrale Age Annes (1855-1938) 83 / 335 timmerman
    Age Annes Schrale (1855-1938) 124 / 196 bouwkundige
2 okt 2009 Schram Annigje (1875-1941)    
2 okt 2009 Schram Arend Dooitjes (1844-1927) 92 / 134 verversknecht
10 jan 2023 Schram Betze Dooitjes (1783-1865) -- / -- koopman
9 jan 2023 Schram Dooitje Betzes (1755-1840) -- / -- werkman
10 jan 2023 Schram Douwe Betzes (1767-1833) -- / -- werkman
12 jan 2023 Schram Eibert Douwes (1796-1858) -- / -- werkman
12 sep 2015 Schram Foppe Eelkes (1836-1916) 82 / 187 koopman, kastelein
2 okt 2009 Schram Frederik Stoffels (1878-19   koemelker
25 mrt 2017 Schram Hendrik Stoffels (1876-1933)   koemelker, winkelier
24 mei 2021 Schram Jarig Betzes (1759-1831) -- / -- werkman
4 apr 2021 Schram Jurjen Dooitjes (1800-1867) -- / -- werkman
13 sep 2015 Schram Pieter Foppes (1867-1937)   logementhouder
15 jan 2023 Schram Popke Dooitjes (1796-1848) 1 / 427 werkman
5 april 2010 Schram Stoffel Popkes (1844-1886)   arbeider
18 sep 2016 Schuit Aaltje Frederiks van der (1850-1931)   dienstmeid
30 sep 2012 Schuit Frederik Harmens van der (1810-1905) 18 / 37 timmerman
2 okt 2009 Schuit Harmen Jelles van der (1774-1831) 12 / 158 timmerman
26 dec 2020 Schuit Hendrik Jelles van der (1772-1839) -- / -- timmermnasknecht
16 sep 2016 Schuit Jelle Frederiks van der (1857-1932) 99 / 436 verver
15 sep 2016 Schuit Sybrigje van der (1889-1989)   huishoudster
28 jun 2015 Schwartzenberg GWCD thoe / en Hohenlansberg (1899-1985)   burgemeester
2 okt 2009 Schweitzer Christiaan Johannes (1887-1953)   Hervormd predikant
2 okt 2009 Schweitzer Joop (1921-1944)   gemeenteambtenaar
20 okt 2015 Scrinerius Bernhardus Joannes (1749-1804)   grietenijsecretaris
         
22 juli 2009 Siemonsma Jelle (1897-1992)   kruidenier
18 apr 2009 Sijbrandij Hendrik Kerstes (1879-1954) ?? / ?? kaasmaker
31 mrt 2017 Sijtsma Doede Tettes (1850-1916)   architect
7 okt 2019 Sijtsma Douwe Sijtzes (1868-1903) -- / -- botermaker
15 mrt 2013 Sijtsma Sijtze Douwes (1895-1987) 127 / 102 timmerman
8 apr 2019 Sikkes Arend Berends 91853-1923)   winkelier, timmerman
15 jul 2019 Simons Jan Gerrits ( 1844-1880)   kleermaker
5 feb 2021 Sipma Piebe Petrus (1784-18??) -- / -- stuurman
2 nov 2013 Sixma Dictus (1911-1972)   onderwijzer
         
16 mrt 2013 Sjoerds Pier Hartman (1869-????)   werkman
4 feb 2014 Sjoerds Pier Sjoerds (1898-1965)   arbeider
9 okt 2009 Sjoerds Reinder (1888-????)   fabrieksarbeider
4 mrt 2018 Sjoerds Sjoerd Hartmans (1865-1946)   werkman
         
10 aug 2009 Slippens Lieuwe (1883-1959)   vrachtrijder
24 dec 2016 Sloterdijk Jouke Sipkes (1812-1884)   bakker
2 okt 2009 Sloterdijk Jouke Tjibbes (1884-1959)   bakker
26 dec 2016 Sloterdijk Sipke Jans (1774-1859)   timmerman, kastelein
24 dec 2016 Sloterdijk Sipke Joukes (1836-1897)   bakker, kastelein
26 dec 2016 Sloterdijk Tjibbe Joukes (1850-1931) 97 / 176 bakker
2 okt 2009 Sluis Gerrit van der (1850-1917)   rentenier
22 nov 2009 Sluijter Johan Frederik Christoffel (1798-1889) 2 / 381 zadelmaker
         
10 okt 2008 Smeenk Antonie Laurens (1882-????)   directeur postkantoor
16 nov 2016 Smid Hendrik Willems (1856-1891)   schipper
21 mrt 2021 Smid Obe Meines (1803 - 18??)   smid
18 sep 2012 Smit Annigje (1860-????)   zonder beroep
18 jun 2010 Smit (d) Auke Obes (1772-1826)   boer
26 jun 2009 Smit Grietje Meines (1806-1875)   winkelierster
2 okt 2009 Smit Jan   werkman
10 sep 2009 Smit Johannes Obes (1863-1828)   grofsmid
12 juli 2009 Smit Lourens Alexander (1818-1859)   molenaar
5 okt 2013 Smith Remina Jans (1761-1851) -- / -- zonder beroep
30 aug 2016 Smits Wieger Franzes (1867-1949) 114 / 303 landbouwer
         
2 okt 2009 Sonsma Auke Johannes (1853-1933)   slager
2 okt 2009 Sonsma Sietze (1888-1976)   slager
23 jul 2023 Spoelstra Hendrik Berends (1745-1815) -- / -- wever, visser, houttelder
         
3 aug 2014 Star Numan Anne Willemine (1843-1925)   zonder beroep
1 jun 2009 Steegenga Benjamin Herres (1905-1987)   manufacturier
16 mei 2010 Steegenga Herre Benjamins (1868-1959)   arbeider, koopman
29 dec 2012 Steenbeek Johannes (1890-1948)   bakker
5 mrt 2017 Steenbergen Taeke (1907-1989)   boekhouder
5 mrt 2015 Steenbergen Wouter Johannes (1880-1949)   touwslager
31 jan 2021 Steenstra Sybren Alberts (1777-1826) -- / -- timmrman
7 aug 2009 Stegenga Hendrik Wiegers (1913-1998)   groenteboer, brugwachter
2 okt 2009 Stegenga Hendrik Willem (1907-1991)    
13 feb 2019 Steinhorst Jans Hermans (1842-1908)   bakker
2 okt 2009 Stellingwerff Goslik Minnema (1823-1893)   logementhouder, muziekmeester
21 okt 2015 Sterkenburg Jan Joekes (1750-1812)   kastelein
21 okt 2015 Sterkenburg Joeke Jans (1791-1831)   politiedienaar
16 jan 2011 Stoffels Willem Goosen (1913-2010)   groentehandelaar
7 dec 2008 Stoffelsma Catharina Uilkes (1888-1960)   zonder beroep
17 mrt 2018 Stoffelsma Hendrik Uilkes (1882-19??)   notarisklerk / zaakwaarnemer
28 mrt 2016 Stoffelsma Jan Stoffels (1755-1840)   landbouwer
28 mrt 2016 Stoffelsma Jan Stoffels (1808-1899)   landbouwer
7 dec 2008 Stoffelsma Trijntje Uilkes (1886-1948)   zonder beroep
17 mrt 2018 Stoffelsma Uilke Bokkes (1829-1902)   landbouwer
8 mei 2016 Stoffelsma Yke Tjittes (1836-1918)   landbouwer
22 okt 2013 Stoppelaar Gerardus Albertus de (1857-????)   rijksontvanger
1 jan 2008 Stoter Johannes (1728-1771)   Hervormd predikant
8 juli 2018 Stralen Jan van (1879-1947)   machine bankwerker
22 sep 2019 Strampel Albert Hendriks (1881-1957)   visser
2 okt 2009 Strikwerda Jacob Annes (1901-1948)   fouragehandelaar
18 jan 2017 Stroband Johannes (1746-1810)   procureur
12 jun 2018 Stuit Berend (1903-1976)   onderwijzer CLS
29 juli 2018 Stuurman Aldert Jurjens (1772-1832)   winkelier, venter, dagloner
1 okt 2018 Stuurman Aldert Jurjens (1847-1930)   schoenmaker
1 okt 2018 Stuurman Fokke Jurjens (1837-1881)    
5 aug 2018 Stuurman Jurjens Alderts (1812-1892)   winkelier, koopman, schipper
         
22 feb 2013 Swinderen Gerard Regnier Gerlacius van (1804-1879)   burgemeester van Gaasterland
9 jan 2011 Swinderen Jan Hendrik Frans Karel van (1837-1902)   burgemeester van Gaasterland
3 juli 2010 Swinderen Quirina J.J. van (1876-1958)   freule
17 sep 2008 Sybrandy Hendrik Kerstes (1879-????)    
23 jun 2019 Sytzema Bart Sytzes (1758-1824)   koopman
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 10-11-2023