overzicht eigenaren en bewoners V
 
bronmap opschonen layout persoonlijke pagina nog aanpassen legger gegevens verwerken woonadressen uitzoeken register 69 verwerken
 
pagina update achternaam voornaam beroep kadastrale inschrijving
online: (geboortejaar - jaar van overlijden) legger Balk register 69
             
19 jul 2015
         
Veen Atze Cornelis van der Veen (1885-19??) beurtschipper - - / -
23 mrt 2022
         
Veer Gerrit Hanzes van der (1788-1859) winkelier - - / -
19 feb 2015
         
Veer Gerrit Hanzes van der (1846-1891) winkelier - - / -
      - Trijntje Martens van der Goot (1848-1922) winkelierster   117 / 368
24 okt 2015
         
Veer Hans Ages van der (1812-1850) winkelier - - / -
2 jun 2024
         
Veer Hans Gerrits van der (1815-1852) werkman - - / -
29 mei 2011
         
Veer Hans Willems van der (1872-1952) koopman   111 / 608
11 jun 2009
         
Veer Hendrik Lippes van der (1791-1874) timmerman   4 / 234
7 dec 2020
         
Veer Sippe Petrus ter (1841-1903) verversknecht te Sloten - - / -
2 juni 2024
         
Veer Sybren Gerrits van der (1826-1886) suikerballetjesmaker - - / -
29 mei 2011
         
Veer Willem Hanzes van der (1848-1922) werkman, broodventer - - / -
7 mei 2011
         
Velde Jan van der (1888-1969) aannemer - - / -
4 juli 2009
         
Velde Johannes Martinus van der (1780-1861) genees- heel- en vroedmeester   12 / 110
12 sep 2010
         
Veldkamp Jan Hanzes (1752-1818) winkelier, koopman - - / -
20 sep 2023
         
Veltman Maurens Obes (1865-1945) veehouder   122 / 51
21 mei 2021
         
Velzen Pieter Pieters (1791 - 1828) timmerman - - / -
    Venema Lieuwe Theunis (1880-1952) kaasmaker - - / -
12 okt 2013
         
Verhoeff Anthonie Cornelis Jan (1857-????) rijksontvanger - - / -
23 nov 2011
         
Verhoop ir. Daniël (1869-1940) werktuigbouwkundige - - / -
15 aug 2015
         
Verhoop Johannes Herman (1833-1900) commies - - / -
12 jun 2013
         
Veringa Martinus Hubertus ( 1854-19??) horlogemaker - - / -
28 nov 2017
         
Vermeulen Jacob Symens (1743- mr. gortmaker - - / -
28 nov 2017
         
Vermeulen Jarigh Symens (1752-1800) schoenmaker - - / -
28 nov 2017
         
Vermeulen Ygram Jarighs (1789-18??) schoenmaker - - / -
10 jun 2016
         
Vermooten Jacob Tjipkes (1888-1953) timmerman   123 / 422
28 mei 2018
         
Vermooten Tjipke Jacobs (1913-1989) waterbouwkundige - - / -
 
6 nov 2013
         
Vierdag Hendrik Herman Frederik (1881-1947) rijksontvanger - - / -
17 mrt 2018
         
Visser Anne (1916-1969) notaris - - / -
5 aug 2009
         
Visser Foeke Sijmens (1783-1820) werkman - - / -
15 dec 2015
         
Visser Grietje Klazes (1803-1867) winkeliersche - - / -
15 dec 2015
         
Visser Hantje Haitjes (1809-1875) visser - - / -
29 jan 2021
         
Visser Hantje Jans (1805-1897) schippersknecht - - / -
15 dec 2015
         
Visser Haytje Hantjes (1786-1863) visser - - / -
      - Grietje Klazes Visser (1802-1867)   274  
18 okt 2018
         
Visser Hendrik Jans (1875-1950) wegwerker   130 / 329
26 mrt 2011
         
Visser Jan Haitjes (1772-1823) visser - - / -
25 sep 2011
         
Visser Johannes Harmens (1795-1863) koopman 278 2 / 18
11 apr 2010
         
Visser Klaas Haitjes (1768-1826) visser - - / -
    Visser Klaas Lieuwes (1899-1971)   - - / -
28 mei 2016
         
Visser Lieuwe Klazes (1804-1872) visser, landbouwer 281 30 / 14
27 okt 2010
         
Visser Machiel Siebes (1824-1912) timmerman   36 / 116
3 nov 2013
         
Visser Marten (1889-1979) onderwijzer - - / -
25 feb 2024
         
Visser Marten Siebes (1811-1884) schoenmaker - - / -
28 mrt 2009
         
Visser Meine Lieuwes (1862-1930) boer, arbeider   80 / 111
25 nov 2011
         
Visser Michiel Siebes (1880-1963) verversknecht, bestuurder - - / -
20 jan 2010
         
Visser Pieter Jans (1762-1816) koopman - - / -
6 sep 2011
         
Visser Pieter Jans ( 1881-????) arbeider - - / -
4 apr 2019
         
Visser Ruurd Klazes (1799-18??) visser 285 - / -
27 okt 2010
         
Visser Siebe Machiels (1854-1938) timmerman   109 / 735
6 apr 2014
         
Visser Siebe Martens ( 1848 - ????) timmerman - - / -
22 mrt 2013
         
Visser Simkjen Hendriks (1837-1915) "polsje-judder" - - / -
18 jan 2011
         
Visser Thijs Siebes (1883-1964) timmerman - - / -
29 dec 2012
         
Visser Tjeerd Harmens (1785-1864) bakker 286 40 / 19
20 okt 2008
         
Vliet

Pieter van der (1829-1892)

logementhouder   82 / 295
 
20 mrt 2022
         
Voetman Aldert Zacharias (1802-1870) barbier 289 - / -
20 mrt 2022
         
Voetman Allert (17??-1779) schaarslijper / ketelboeter - - / -
20 mrt 2022
         
Voetman Zacharias Allerts (1754-1827) ketelboeter - - / -
9 dec 2018
         
Vollers Luborius Willem (1850-1923) directeur postkantoor - - / -
23 aug 2015
         
Vos Ane Alberts de (1825-1???) tapper   102 / 132
2 jan 2012
         
Vos Ane Alberts de (1870-1922) olieslagersknecht - - / -
16 okt 2019
         
Vos Gerrit Alberts de (1860-1942) olieslagersknecht - - / -
11 okt 2021
         
Vos Yttjen Lykles de (1790-1845) werkman - - / -
8 dec 2018
         
Vreeling Cornelis (1886-1978) postkantoorhouder - - / -
 
12 okt 2008
         
Vries Andreas Willem de (1877-1974) directeur postkantoor - - / -
9 okt 2016
         
Vries Arend de (1913-19??) letterzetter - - / -
7 mrt 2023
         
Vries Bauke Douwes de (1817-1903) zwartverver - - / -
8 juli 2023
         
Vries Bauke Hylkes de (1829-1887) olieslagersknecht - - / -
14 feb 2009
         
Vries Cornelis de (1860-1916)   - - / -
18 jul 2019
         
Vries Ferdinant Willems de (1748-1815) dagloner - - / -
21 apr 2009
         
Vries Gabe de (1918-1965) grofsmid - - / -
30 nov 2021
         
Vries Gerrit Johannes de (1763-1829 werkman - - / -
8 jul 2019
         
Vries Hylke Hylkes de (1838-1902) olieslagersknecht, machinist - - / -
19 nov 2011
         
Vries Ids Jans de (1845-1923) winkelier   83 / 135
14 feb 2009
         
Vries Jacobus Cornelis de (1899-1990) fabriekswerkman   130 / 328
26 jun 2024
         
Vries Jan Jans de (1833-1873) winkelier   45 / 118
14 apr 2013
         
Vries Jan Pieters de (1873-1959) omnibusrijder - - / -
21 nov 2008
         
Vries Jan Roelofs (1829-1909) schipper - - / -
14 mei 2018
         
Vries Jelle (1904-1957) onderwijzer CLS - - / -
1 jan 2012
         
Vries Jelle Pieters (1842-1918) koperslager   95 / 295
12 mrt 2016
         
Vries Luitjen Onnes de (1877-1950) arbeider   120 / 694
19 jul 2019
         
Vries Meinse Ferdinants de (1775-1858) horlogemaker - - / -
12 mrt 2016
         
Vries Onne Luitjens de (1913-1980) gemeentearbeider - - / -
9 okt 2016
         
Vries Pieter Arends (1877-1966) arbeider - - / -
26 dec 2020
         
Vries Pieter Hendriks de (1787-1851) voerman - - / -
1 jan 2012
         
Vries Pieter Jelles de (1873-1951) koperslager   115 / 315
3 okt 2021
         
Vries Roelof Pekes de (1798-1867) koopman 300 46 / 34 ?
26 sep 2014
         
Vries Sjoerd Durks de (1865-1948) veehouder, wethouder - - / -
6 dec 2021
         
Vries Willem Ferdinants de (1782-1836) werkman - - / -
24 jun 2013
         
Vries Wobbe Ferdinants de (1778-1849) werkman 301 12 / 70
16 sep 2018
         
Vriesema Rense (*1930) onderwijzer CLS - - / -
    Vugt Jan Martens van (1808-1869) schoenmaker    
 
Nadat de pagina's online zijn geplaatst worden de gegevens indien nodig weer aangevuld en gecorrigeerd.
Klik op de link voor een recentere versie.

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 14-07-2024