personen zonder achternaam tot 1811
 
zoeken op deze en onderliggende pagina's met Ctrl F
 
pagina online patroniem geboortejaar - jaar van overlijden beroep
  Age Sjoerds 17?? - 1786 winkelier
  Arent Hendriks    
1 nov 2018 Ate Ippes 17?? - 1790 wagenmaker
  Bauke Poppes 1716  
10 jan 2023 Betze Jarigs 17?? - 17??  
31 aug 2018 Bouwe Gjolts 1696 - 17?? molenaar
12 nov 2016 Dirk Clases 17?? - 1808 schipper / koopman
31 aug 2018 Dirk Sierks 1697 - 1745 molenaar
  Edger Sjoerds    
  Emilius Alles    
  Haitje Hantjes 17?? - 17?? ??
3 feb 2019 Harmen Tydes 17?? - 17?? ??
26 jan 2019 Hendrik Brants 17?? - 17?? jeneverstoker
4 jul 2019 Hendrik Jans 17?? - 17?? herbergier
4 jul 2019 Hendrik Verlagen 17?? - 1746 herbergier
25 mrt 2016 Idske Poppes 1724 - 1808 boterkoper
  Freerk Harmens   schipper
27 dec 2015 Jan Beerents 17?? - 1787  
18 okt 2015 Jan Binnes 17?? - 1806 winkelier
19 okt 2015 Jan Eelkes 176? - 1809 werkman
16 jan 2016 Jan Harkes 17?? - 1813 kastelein
26 apr 2016 Jan Poppes 1712 - 1787 boterkoper
  Jasper Botes    
19 okt 2015 Jelle Hanzes 17?? - 1777  
13 sep 2016 Jelle Harmens 1746 - 1788  
  Jelle Rijkholts 1741 - 1796  
6 aug 2018 Jurjen Allerts 1733 - 17?? schipper ??
27 nov 2019 Jurjen Rijckolts 16?? - 17?? ??
27 nov 2019 Jurjen Rijckolts 1739 - 17?? ??
16 nov 2018 Koenraad Harings 17?? - 1789 schoenmaker
7 nov 2021 Lieuwe Johannes 1721 - 17?? schoenmaker
27 apr 2016 Meindert Ygrams 1747 - 1809 koopman
1 nov 2018 Meine Ates 1770 - 1797 wagenmaker
30 mei 2019 Meine Tjeerds 1744 - 17?? timmerman
14 mrt 2021 Obe Rinkes 17?? - 17?? smid
  Pieter Clases 17?? - 1789 ?
12 aug 2016 Pieter Harmens 1720 - 1776 broodbakker
26 apr 2016 Poppe Jans 1676 - 17?? boterkoper
27 nov 2019 Rijckolt Jurjens 1708 - 17?? ??
3 nov 2018 Sibble Sybolts 16?? - 17?? wagenmaker
  Sjoerd Edgers    
28 nov 2017 Symen Jacobs 1??? - 1754 schoenmaker
27 dec 2015 Thomas Rinkes 17?? - 1792  
30 mei 2019 Tjeerd Clases 1711 - 17?? timmerman
3 nov 2018 Tjeerd Sybolts 1687 - 17?? wagenmaker
  Wessel Sints   korenmolenaar
27 mei 2016 Wouter Cornelis 1741 - 1801 boer
  Wybe Repkes 1716 - 1788 ?
16 jun 2013 Ygram Hanses 17?? - 17?? boterkoper
       
 
 
Wat is een patroniem:
 
Veel familienamen zijn ontstaan uit patroniemen, ook wel vadersnamen genoemd: namen die verwijzen naar de voornaam van iemands vader en zo de familierelatie kenbaar maken. Als vaders voornaam Hendrik is, dan is Hendrikszoon het patroniem van zijn zoon en Hendriksdochter het patroniem van zijn dochter.
Het achtervoegsel -zoon of -dochter werd afgekort of verbasterd: Hendriksz., Hendriksen, Hendriksdr. Of het werd weggelaten, al dan niet met behoud van de tussen -s: Hendrik(s).
Van de vroege middeleeuwen tot de invoering van de burgerlijke stand in de 19de eeuw werd het patroniem bij persoonsregistratie gebruikt. Het patroniem kon destijds de enige achternaam zijn, en van generatie op generatie veranderen, maar het patroniem kon ook door een familienaam worden gevolgd: Jan Hendriksz. Bakker of Anna Pouwelsdr. van Amerongen.
Het kwam ook voor dat een kleinkind het patroniem van zijn vader overnam: Pieter Jansz. Hendriks. De familierelatie werd zo binnen een naam tot drie generaties uitgebreid: zoon, vader, grootvader. Het patroniem Hendriks staat op de nominatie een familienaam te worden. Daarvan is sprake als ook volgende generaties deze naam in gebruik nemen.
bron: CBG - familienamen
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 19-08-2023