overzicht eigenaren en bewoners
 
zoeken op deze en onderliggende pagina's met Ctrl F
 
Om een indruk te krijgen van hoe men leefde en werkte langs de Luts in Balk zijn foto's van deze bewoners van groot belang. Dat kunnen zijn portretfoto's, foto's waarop men bezig met het dagelijks werk, enz. Ook voorwerpen met bijvoorbeeld de naam van het bedrijf, stickers, briefhoofden, kasboeken enz kunnen hierbij helpen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: familie Jan Groenewoud, familie Johannes Haringsma, familie Catrinus Haarsma
 
Wilt u hieraan meewerken neem dan contact op via email
 
personen met achternaam over de periode na 1811
 
achternaam beginnend met de letter:
 
-- A - - / - -B - - / - - C - - / - - D - - / - - E - - / - - F - - / - - G - - / - - H - - / - - I - - / - - J - - / - - K - - / - - L - - / - - M - -
 
- N - / - O - / - P - / - Q - / - R - / - S - / - T - / - U - / - V - / - W - / - X - / - Y - / - Z -
 
personen zonder achternaam over de periode tot 1811
 
pagina online patroniem geboortejaar - jaar van overlijden beroep
  Age Sjoerds 17?? - 1786 winkelier
  Arent Hendriks    
1 nov 2018 Ate Ippes 17?? - 1790 wagenmaker
  Bauke Poppes 1716  
10 jan 2023 Betze Jarigs 17?? - 17??  
31 aug 2018 Bouwe Gjolts 1696 - 17?? molenaar
12 nov 2016 Dirk Clases 17?? - 1808 schipper / koopman
31 aug 2018 Dirk Sierks 1697 - 1745 molenaar
  Edger Sjoerds    
  Emilius Alles    
  Haitje Hantjes 17?? - 17?? ??
3 feb 2019 Harmen Tydes 17?? - 17?? ??
26 jan 2019 Hendrik Brants 17?? - 17?? jeneverstoker
4 jul 2019 Hendrik Jans 17?? - 17?? herbergier
4 jul 2019 Hendrik Verlagen 17?? - 1746 herbergier
25 mrt 2016 Idske Poppes 1724 - 1808 boterkoper
  Freerk Harmens   schipper
27 dec 2015 Jan Beerents 17?? - 1787  
18 okt 2015 Jan Binnes 17?? - 1806 winkelier
19 okt 2015 Jan Eelkes 176? - 1809 werkman
16 jan 2016 Jan Harkes 17?? - 1813 kastelein
26 apr 2016 Jan Poppes 1712 - 1787 boterkoper
  Jasper Botes    
19 okt 2015 Jelle Hanzes 17?? - 1777  
13 sep 2016 Jelle Harmens 1746 - 1788  
  Jelle Rijkholts 1741 - 1796  
6 aug 2018 Jurjen Allerts 1733 - 17?? schipper ??
27 nov 2019 Jurjen Rijckolts 16?? - 17?? ??
27 nov 2019 Jurjen Rijckolts 1739 - 17?? ??
16 nov 2018 Koenraad Harings 17?? - 1789 schoenmaker
7 nov 2021 Lieuwe Johannes 1721 - 17?? schoenmaker
27 apr 2016 Meindert Ygrams 1747 - 1809 koopman
1 nov 2018 Meine Ates 1770 - 1797 wagenmaker
30 mei 2019 Meine Tjeerds 1744 - 17?? timmerman
14 mrt 2021 Obe Rinkes 17?? - 17?? smid
  Pieter Clases 17?? - 1789 ?
12 aug 2016 Pieter Harmens 1720 - 1776 broodbakker
26 apr 2016 Poppe Jans 1676 - 17?? boterkoper
27 nov 2019 Rijckolt Jurjens 1708 - 17?? ??
3 nov 2018 Sibble Sybolts 16?? - 17?? wagenmaker
  Sjoerd Edgers    
28 nov 2017 Symen Jacobs 1??? - 1754 schoenmaker
27 dec 2015 Thomas Rinkes 17?? - 1792  
30 mei 2019 Tjeerd Clases 1711 - 17?? timmerman
3 nov 2018 Tjeerd Sybolts 1687 - 17?? wagenmaker
  Wessel Sints   korenmolenaar
27 mei 2016 Wouter Cornelis 1741 - 1801 boer
  Wybe Repkes 1716 - 1788 ?
16 jun 2013 Ygram Hanses 17?? - 17?? boterkoper
       
nieuwe webpagina's bewoners en eigenaren.
online naam geboren / overleden beroep
25 feb 2024 Marten Siebes Visser 1811 - 1884 schoenmaker
6 febr 2024 Nolle Meinderts Pietersma 1888 - 1960 arbeider
30 jan 2024 Klaas Johannes Huizinga 1861 - 1932 muziekonderwijzer
28 jan 2024 Jan Jochums Porte 1860 - 1921 timmerman
1 jan 2024 Jacob Dirks 1819 - 1886 (hoofd)onderwijzer
 
22 dec 2023 Willem Marinus van der Noordaa 1878 - 1960 klerk
20 dec 2023 Michaël Pieters de Winter 1875 - 1945 veehouder
5 dec 2023 Hendrik Jans de Roest 1909 - 1995 bakker
8 nov 2023 Watze Sipkes Schilstra 1874 - 1952 veehouder
5 nov 2023 Ulbe Fokkes van der Wey 1869 - 1964 onderwijzer
5 nov 2023 Jan Douwes Lam 1853 - 1933 schipper
5 nov 2023 Johannes Douwes Lam 1859 - 1940 schoenmaker
1 nov 2023 Anne Berends Coldeweijer 1805 - 1881 winkelier
31 okt 2023 Pieter Thibaudier 1814 - 1849 inlands kramer, tapper
16 okt 2023 Mathias Johannes Asma 1828 - 1909 landbouwer
20 sep 2023 Siebrand Bernardus Nieuwenhuis 1848 - 1914 kleermaker
20 sep 2023 Maurens Obes Veltman 1865 - 1945 veehouder
3 sep 2023 Sake Bruins Agricola 1797 - 1874 timmerknecht
1 sep 2023 Geeske Obes Hofstra 1801 - 1849 winkeliersche
27 aug 2023 Tjeerd Wopkes van der Heide 1741 - 1778 veerschipper
9 aug 2023 Auke Douwes Bosman 1801 - 1854 werkman
9 aug 2023 Helena Graskamp 1784 - 1859 dienstbode bij de pastoor
8 aug 2023 Grietje Willems de Wilde 1774 - 1841 dienstmeid
27 jul 2023 Roelof Pieters Jongstra 1737 - 1811 slager en boer
27 jul 2023 Joannes Hermannes Poelerd 1775 - 1816 wever
27 jul 2023 Jeltje Sjoerds van der Werf 1772 - 1848 werkster
23 jul 2023 Hendrik Berends Spoelstra 1745 - 1815 wever, visser, houtelder
20 jul 2023 Klaas Attes Kleiboer 1739 - 1819 ?
19 jul 2023 Hendrik Klazes Kleiboer 1799 - 1829 werkman
17 jul 2023 Fonger Jentjes Groen 1759 - 1806 kuiper
16 jul 2023 Hendrik Jeeps Tuinman 1795 - 1846 arbeider / schipper
16 jul 2023 Jeep Pieters Tuinman 1768 - 1852 arbeider
16 jul 2023 Willem Jeeps Tuinman 1801 - 1879 schipper
6 jul 2023 Jan Harings Haringsma 1803 - 1838 werkman
4 jul 2023 Jacob Ottes de Beer 1795 - 1860 werkman
4 jul 2023 Otte Jelles de Beer 1860 - 1807 varensgezel
2 jul 2023 Hendrik Caspers Pothof 1754 - 1832 mr. timmerman
2 jul 2023 Kasper Hendriks Pothof 1777 - 1857 timmerman
1 mei 2023 Luitjen Hendriks Mulder 1868 - 1949 veehouder
10 mrt 2023 Jan Gerrits Jansma 17?? - 17?? ?
10 mrt 2023 Wander Hendriks Meyer 1770 - 1803 werkman
7 mrt 2023 Bauke Douwes de Vries 1817 - 1903 zwartverver
26 feb 2023 Gerrit Wessels Bosma 1819 - 1857 werkman
26 feb 2023 Wessel Roelofs Bosma 1781 - 1849 werkman
23 jan 2023 Haring Pieters Pietersma 1762 - 1812 werkman
22 jan 2023 Lubbert Jacobs Hofstra 1772 - 1928 werkman
15 jan 2023 Popke Dooitjes Schram 1796 - 1848 werkman
12 jan 2023 Eibert Douwes Schram 1796 - 1858 werkman
10 jan 2023 Betze Dooitjes Schram 1783 - 1865 koopman
10 jan 2023 Douwe Betzes Schram 1767 - 1833 werkman
9 jan 2023 Dooitje Betzes Schram 1755 - 1840 werkman
8 aug 2022 Pieter Jans Rinkema 1848 - 1925 veehouder
6 jun 2022 Lieuwe Ykes de Jong 1812 - 1862 werkman
6 jun 2022 Rindert Eises Wijma 1817 - 1907 werkman
26 mei 2022 Johannes Bernardus Rodenburg 1800 - 1835 winkelier, werkman
16 mei 2022 Klaas Baukes Betzema 1790 - 1873 kuiper
16 mei 2022 Folkert Pieters Holstein 1781 - 1842 werkman
16 mei 2022 Geeske Pieters Holstein 1786 - 1854 zonder beroep
15 mei 2022 Age Hylkes Florison 1791 - 1851 doctor in Balk
15 mei 2022 Johannes Wybrandus Florison 1760 - 1823 Hervormd predikant te Oudemirdum
20 apr 2022 Maaike Feikema 1879 - 1965 wijkverpleegster
6 apr 2022 Sake Gerlofs Postma 1805 - 1845 werkman
23 mrt 2022 Gerrit Hanzes van der Veer 1788 - 1859 winkelier
22 mrt 2022 Aldert Zacharias 1802 - 1870 barbier
22 mrt 2022 Allert 17?? - 1779 schaarslijper / ketelboeter
22 mrt 2022 Zacharias Allerts 1754 - 1827 ketelboeter
6 mrt 2022 Cornelis Dirks Tjessema 1796 - 1858 timmerman
23 jan 2022 Johannes Willems Meslink 1731 - 1808 timmermansknecht
28 nov 2021 Berend Pieters Pietersma 1803 - 1839 werkman
22 nov 2021 Johannes Hendriks Os 1766 - 1833 turfdrager, schoorsteenveger
15 nov 2021 Hans Jans Blaauw 1771 - 1811 werkman
14 nov 2021 Johannes Taekes Huisman 1777 - 1809 werkman
10 nov 2021 Jurjen Theodorus Scheuning 1781 - 1827 wever
7 nov 2021 Johan Georg Koning 1794 - 1869 huisschilder en glazenmaker
7 nov 2021 Doede Jans Dijkstra 1758 - 1825 kuiper
7 nov 2021 Lieuwe Johannes 1721 - 17?? schoenmaker
31 okt 2021 Johannes Pieters Mulder 1762 - 1835 werkman
29 okt 2021 Antke Jans Doorenspleet 1802 - 1849 werkman
27 okt 2021 Douwe Christiaans Draaijer 1787 - 1827 werkman
26 okt 2021 Mijntje Lykles Bosma 1786 - 1845 werkman / inlands kramer
26 okt 2021 Bauke Lykles Bosma 1793 - 1830 werkman
24 okt 2021 Sybren Pieters Oosterhout 1768 - 1837 werkman
18 okt 2021 Pieter Sybrens de Jong 1775 - 1838 werkman, schipper
17 okt 2021 Bonte Rimmers Ottema 1789 - 1854 werkman
14 okt 2021 Inne Rimmers Ottema 1796 - 1880 werkman
13 okt 2021 Johannes Bontes de Jager 1805 - 1891 timmerknecht
12 okt 2021 Gerrit Jans Jansma 1787 - 1849 werkman
11 okt 2021 Broer Joostes van der Hol 1763 - 1831 werkman
11 okt 2021 Yttjen Lykles de Vos 1790 - 1845 werkman
7 okt 2021 Rienk Gerbens Kooistra 1781 - 1830 veearts
6 okt 2021 Rein Lykles Lyklema 1806 - 1839 werkman
4 okt 2021 Nanne Martens van der Goot 1783 - 1848 winkelier, werkman
3 okt 2021 Rinze Teunis de Jong 1794 - 1849 schippersknecht
3 okt 2021 Roelof Pekes de Vries 1798 - 1867 koopman
3 okt 2021 Geert Ykes Ykema 1786 - 1829 werkman
7 sep 2021 Jan Pieters Wagenaar 1896 - 1980 veehouder
29 aug 2021 Hendrik Annes Folmer 1798 - 1861 werkman
26 aug 2021 Thee Thees Rijpsma 1785 - 1849 werkman
22 aug 2021 Jurjen Bontes de Jager 1790 - 1847 werkman, schipper
11 aug 2021 Geert Jacobs de Graaf 1795 - 1829 werkman
11 aug 2021 Lammert Jacobs de Graaf 1800 - 1870 werkman
6 aug 2021 Gosse Sjirks Haga 1810 - 1879 werkman
4 aug 2021 Johannes Jeeps Tuinman 1804 - 1873 werkman
1 aug 2021 Willem Hendriks de Jong 1796 - 1849 werkman
29 juli 2021 Andries Martens Martena 1767 - 1826 werkman
14 juli 2021 Anne Annes Folmer 1764 - 1826 werkman
11 juli 2021 Lykle Mijntjes Bosma 1759 - 1820 werkman
24 mei 2021 Jarig Betzes Schram 1759 - 1831 werkman
23 mei 2021 Hendrik Rienks Ronner 1781 - 1859 wolkammersknecht
22 mei 2021 Pieter Pieters Velzen 1891 - 1828 timmerman
16 mei 2021 Pier Willems Bonte 1863 - 1905 koopman in kruiden
9 mei 2021 Willem Piers Bonte 1895 - 1966 slagersknecht
2 mei 2021 Douwe Jans Rekers 1800 -1875 grofsmidsknecht
27 apr 2021 Jacob Doekes Damstra 17?? - 18?? ?
9 apr 2021 Jelle Klazes Hornstra 1776 - 1859 schatter van levend vee
5 apr 2021 Rein Lykles Bosma 1790 - 1866 werkman
4 apr 2021 Jurjen Dooitjes Schram 1800 - 1867 werkman
21 mrt 2021 Obe Meines Smid 1803 - 18?? smid / boer
14 mrt 2021 Wybe Obes Rijstra 1768 - 1848 winkelier
21 feb 2021 Jurjen Harmens Hermanides 1777 - 1858 kledermaker
20 feb 2021 Josephus Hermanus Marks 1791 - 1831 kleermaker
17 feb 2021 Gjalt van der Molen 1869 - 1957 onderwijzer
13 feb 2021 Jolle Wybrens Landman 1797 - 1876 landbouwer
12 feb 2021 Tjeerd Pieters Wildeboer 1749 - 1825 wagenmaker
7 feb 2021 Johannes Hendriks de Jong 1798 - 1849 werkman
5 feb 2021 Piebe Petrus Sipma 1784 - 18?? stuurman
31 jan 2021 Sybren Alberts Steenstra 1777 - 1826 timmerman
29 jan 2021 Hantje Jans Visser 1805 - 1897 schippersknecht
17 jan 2021 Pieter Arends Wildeboer 1723 - 1815 houtkoper
17 jan 2021 Rinke Pieters Wildeboer 1765 - 1819 timmerman
17 jan 2021 Jan Pieters Wildeboer 1756 - 1834 schoenmaker
12 jan 2021 Haring Kornelis Bremer 1890 - 19?? arbeider
3 jan 2021 Marten Hanzes de Blaauw 1805 - 1845 werkman
3 jan 2021 Antje Hendriks Wignand 1806 - 1867 werkvrouw
1 jan 2021 Hendrik Jans Wignand 1776 - 1837 werkman
28 dec 2020 Hendrik Jans Bremer 1842 - 1906 arbeider
27 dec 2020 Bote Harings Haringsma 1793 - 1858 schoenmaker
27 dec 2020 Minne Cornelis van der Meer 1802 - 1835 werkman
26 dec 2020 Pieter Hendriks de Vries 1787 - 1851 voerman
26 dec 2020 Hendrik Berends Tijsseling 1784 - 1814 dagloner
26 dec 2020 Hendrik Jelles van der Schuit 1772 - 1839 timmermansknecht
25 dec 2020 Jan Douwes Huistra 1785 - 1871 landbouwer
25 dec 2020 Jan Manus Mous 1766 - 1825 werkman
22 dec 2020 Sippe Petrus ter Veer 1841 - 1903 verversknecht te Sloten
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 25-02-2024