overzicht eigenaren en bewoners
 
zoeken op deze en onderliggende pagina's met Ctrl F
 
Om een indruk te krijgen van hoe men leefde en werkte langs de Luts in Balk zijn foto's van deze bewoners van groot belang. Dat kunnen zijn portretfoto's, foto's waarop men bezig met het dagelijks werk, enz. Ook voorwerpen met bijvoorbeeld de naam van het bedrijf, stickers, briefhoofden, kasboeken enz kunnen hierbij helpen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: familie Jan Groenewoud, familie Johannes Haringsma, familie Catrinus Haarsma
 
Wilt u hieraan meewerken neem dan contact op via email
 
pagina online patroniem geboortejaar - jaar van overlijden beroep
  Age Sjoerds 17?? - 1786 winkelier
  Arent Hendriks    
1 nov 2018 Ate Ippes 17?? - 1790 wagenmaker
  Bauke Poppes 1716  
31 aug 2018 Bouwe Gjolts 1696 - 17?? molenaar
12 nov 2016 Dirk Clases 17?? - 1808 schipper / koopman
31 aug 2018 Dirk Sierks 1697 - 1745 molenaar
  Edger Sjoerds    
  Emilius Alles    
  Haitje Hantjes 17?? - 17?? ??
3 feb 2019 Harmen Tydes 17?? - 17?? ??
26 jan 2019 Hendrik Brants 17?? - 17?? jeneverstoker
4 jul 2019 Hendrik Jans 17?? - 17?? herbergier
4 jul 2019 Hendrik Verlagen 17?? - 1746 herbergier
25 mrt 2016 Idske Poppes 1724 - 1808 boterkoper
  Freerk Harmens   schipper
27 dec 2015 Jan Beerents 17?? - 1787  
18 okt 2015 Jan Binnes 17?? - 1806 winkelier
19 okt 2015 Jan Eelkes 176? - 1809 werkman
16 jan 2016 Jan Harkes 17?? - 1813 kastelein
26 apr 2016 Jan Poppes 1712 - 1787 boterkoper
  Jasper Botes    
19 okt 2015 Jelle Hanzes 17?? - 1777  
13 sep 2016 Jelle Harmens 1746 - 1788  
  Jelle Rijkholts 1741 - 1796  
6 aug 2018 Jurjen Allerts 1733 - 17?? schipper ??
27 nov 2019 Jurjen Rijckolts 16?? - 17?? ??
27 nov 2019 Jurjen Rijckolts 1739 - 17?? ??
16 nov 2018 Koenraad Harings 17?? - 1789 schoenmaker
7 nov 2021 Lieuwe Johannes 1721 - 17?? schoenmaker
27 apr 2016 Meindert Ygrams 1747 - 1809 koopman
1 nov 2018 Meine Ates 1770 - 1797 wagenmaker
30 mei 2019 Meine Tjeerds 1744 - 17?? timmerman
14 mrt 2021 Obe Rinkes 17?? - 17?? smid
  Pieter Clases 17?? - 1789 ?
12 aug 2016 Pieter Harmens 1720 - 1776 broodbakker
26 apr 2016 Poppe Jans 1676 - 17?? boterkoper
27 nov 2019 Rijckolt Jurjens 1708 - 17?? ??
3 nov 2018 Sibble Sybolts 16?? - 17?? wagenmaker
  Sjoerd Edgers    
28 nov 2017 Symen Jacobs 1??? - 1754 schoenmaker
27 dec 2015 Thomas Rinkes 17?? - 1792  
30 mei 2019 Tjeerd Clases 1711 - 17?? timmerman
3 nov 2018 Tjeerd Sybolts 1687 - 17?? wagenmaker
  Wessel Sints   korenmolenaar
27 mei 2016 Wouter Cornelis 1741 - 1801 boer
  Wybe Repkes 1716 - 1788 ?
16 jun 2013 Ygram Hanses 17?? - 17?? boterkoper
       
achternaam beginnend met de letter:
 
- A - / - B - / - C - / - D - / - E - / - F - / - G - / - H - / - I - / - J - / - K - / - L - / - M -
 
- N - / - O - / - P - / - Q - / - R - / - S - / - T - / - U - / - V - / - W - / - X - / - Y - / - Z -
 
nieuwe webpagina's bewoners en eigenaren.
online naam    
22 dec 2020 Petrus Augustinus IJsselmuiden 1839 - 1918 verversknecht te Wijckel
22 dec 2020 Sippe Petrus ter Veer 1841 - 1903 verversknecht te Sloten
25 dec 2020 Jan Manus Mous 1766 - 1825 werkman
25 dec 2020 Jan Douwes Huistra 1785 - 1871 landbouwer
26 dec 2020 Hendrik Jelles van der Schuit 1772 - 1839 timmermansknecht
26 dec 2020 Hendrik Berends Tijsseling 1784 - 1814 dagloner
26 dec 2020 Pieter Hendriks de Vries 1787 - 1851 voerman
27 dec 2020 Minne Cornelis van der Meer 1802 - 1835 werkman
27 dec 2020 Bote Harings Haringsma 1793 - 1858 schoenmaker
28 dec 2020 Hendrik Jans Bremer 1842 - 1906 arbeider
1 jan 2021 Hendrik Jans Wignand 1776 - 1837 werkman
3 jan 2021 Antje Hendriks Wignand 1806 - 1867 werkvrouw
3 jan 2021 Marten Hanzes de Blaauw 1805 - 1845 werkman
12 jan 2021 Haring Kornelis Bremer 1890 - 19?? arbeider
17 jan 2021 Jan Pieters Wildeboer 1756 - 1834 schoenmaker
17 jan 2021 Rinke Pieters Wildeboer 1765 - 1819 timmerman
17 jan 2021 Pieter Arends Wildeboer 1723 - 1815 houtkoper
29 jan 2021 Hantje Jans Visser 1805 - 1897 schippersknecht
31 jan 2021 Sybren Alberts Steenstra 1777 - 1826 timmerman
5 feb 2021 Piebe Petrus Sipma 1784 - 18?? stuurman
7 feb 2021 Johannes Hendriks de Jong 1798 - 1849 werkman
12 feb 2021 Tjeerd Pieters Wildeboer 1749 - 1825 wagenmaker
13 feb 2021 Jolle Wybrens Landman 1797 - 1876 landbouwer
17 feb 2021 Gjalt van der Molen 1869 - 1957 onderwijzer
20 feb 2021 Josephus Hermanus Marks 1791 - 1831 kleermaker
21 feb 2021 Jurjen Harmens Hermanides 1777 - 1858 kledermaker
14 mrt 2021 Wybe Obes Rijstra 1768 - 1848 winkelier
21 mrt 2021 Obe Meines Smid 1803 - 18?? smid / boer
4 apr 2021 Jurjen Dooitjes Schram 1800 - 1867 werkman
5 apr 2021 Rein Lykles Bosma 1790 - 1866 werkman
9 apr 2021 Jelle Klazes Hornstra 1776 - 1859 schatter van levnd vee
27 apr 2021 Jacob Doekes damstra 17?? - 18?? ?
2 mei 2021 Douwe Jans Rekers 1800 -1875 grofsmidsknecht
9 mei 2021 Willem Piers Bonte 1895 - 1966 slagersknecht
16 mei 2021 Pier Willems Bonte 1863 - 1905 koopman in kruiden
22 mei 2021 Pieter Pieters Velzen 1891 - 1828 timmerman
23 mei 2021 Hendrik Rienks Ronner 1781 - 1859 wolkammersknecht
24 mei 2021 Jarig Betzes Schram 1759 - 1831 werkman
11 juli 2021 Lykle Mijntjes Bosma 1759 - 1820 werkman
14 juli 2021 Anne Annes Folmer 1764 - 1826 werkman
29 juli 2021 Andries Martens Martena 1767 - 1826 werkman
1 aug 2021 Willem Hendriks de Jong 1796 - 1849 werkman
4 aug 2021 Johannes Jeeps Tuinman 1804 - 1873 werkman
6 aug 2021 Gosse Sjirks Haga 1810 - 1779 werkman
11 aug 2021 Geert Jacobs de Graaf 1795 - 1829 werkman
11 aug 2021 Lammert Jacobs de Graaf 1800 - 1870 werkman
22 aug 2021 Jurjen Bontes de Jager 1790 - 1847 werkman, schipper
26 aug 2021 Thee Thees Rijpsma 1785 - 1849 werkman
29 aug 2021 Hendrik Annes Folmer 1798 - 1861 werkman
7 sep 2021 Jan Pieters Wagenaar 1896 - 1980 veehouder
3 okt 2021 Rinze Teunis de Jong 1794 - 1849 schippersknecht
3 okt 2021 Roelof Pekes de Vries 1798 - 1867 koopman
3 okt 2021 Geert Ykes Ykema 1786 - 1829 werkman
4 okt 2021 Nanne Martens van der Goot 1783 - 1848 winkelier, werkman
6 okt 2021 Rein Lykles Lyklema 1806 - 1839 werkman
7 okt 2021 Rienk Gerbens Kooistra 1781 - 1830 veearts
11 okt 2021 Broer Joostes van der Hol 1763 - 1831 werkman
11 okt 2021

Yttjen Lykles de Vos

1790 - 1845 werkman
12 okt 2021 Gerrit Jans Jansma 1787 - 1849 werkman
13 okt 2021 Johannes Bontes de Jager 1805 - 1891 timmerknecht
14 okt 2021 Inne Rimmers Ottema 1796 - 1880 werkman
17 okt 2021 Bonte Rimmers Ottema 1789 - 1854 werkman
18 okt 2021 Pieter Sybrens de Jong 1775 - 1838 werkman, schipper
24 okt 2021 Sybren Pieters Oosterhout 1768 - 1837 werkman
26 okt 2021 Bauke Lykles Bosma 1793 - 1830 werkman
26 okt 2021 Mijntje Lykles Bosma 1786 - 1845 werkman / inlands kramer
27 okt 2021 Douwe Christiaans Draaijer 1787 - 1827 werkman
29 okt 2021 Antke Jans Doorenspleet 1802 - 1849 werkman
31 okt 2021 Johannes Pieters Mulder 1762 - 1835 werkman
7 nov 2021 Johan Georg Koning 1794 - 1869 huisschilder en glazenmaker
7 nov 2021 Doede Jans Dijkstra 1758 - 1825 kuiper
7 nov 2021 Lieuwe Johannes 1721 - 17?? schoenmaker
10 nov 2021 Jurjen Theodorus Scheuning 1781 - 1827 wever
14 nov 2021 Johannes Taekes Huisman 1777 - 1809 werkman
15 nov 2021 Hans Jans Blaauw 1771 - 1811 werkman
22 nov 2021 Johannes Hendriks Os 1766 - 1833 turfdrager, schoorsteenveger
28 nov 2021 Berend Pieters Pietersma 1803 - 1839 werkman
23 jan 2022 Johannes Willems Meslink 1731 - 1808 timmermansknecht
6 mrt 2022 Cornelis Dirks Tjessema 1796 - 1858 timmerman
6 apr 2022 Sake Gerlofs Postma 1805 - 1845 werkman
20 apr 2022 Maaike Feikema 1879 - 1965 wijkverpleegster
       
? okt 2021 Johannes Arnoldus Hykema 1860 - 1938  
       

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2015 laatste wijziging: 20-04-2022