reëelkohier Gaasterland / Balk
 
De reëelkohieren werden jaarlijks opgemaakt ten behoeve van een belastingheffing op de werkelijke huurwaarde van huizen.

De reële goedschatting zoals deze belasting op onroerende goederen officieel heet, werd ingevoerd in 1711 om gelden bijeen te krijgen voor de Spaansche Successie-oorlog. Wel werd de belasting in 1712 weer afgeschaft maar blijkbaar had deze manier van geldverkrijgen de overheid goed voldaan en daarom werd in 1714 deze belasting opnieuw ingevoerd.

Tot 1805 is deze belasting daarna blijven bestaan. De reëelkohieren zijn goed te vergelijken met de floreenkohieren. Er zijn een aantal verschillen. In de eerste plaats werden de reëelkohieren elk jaar opnieuw vastgesteld, waardoor een betere bepaling van eigenaren/bewoners van een bepaald pand mogelijk is.
Daarnaast bevatten deze kohieren veel meer panden: alle panden en landerijen uit de floreenkohieren, aangevuld met alle huizen/landerijen die wel in een bepaald dorp stonden of lagen maar die niet floreenplichtig waren. Verder werden nieuwe huizen ook in het reëelkohier opgenomen, afgebroken huizen of samengevoegde huizen verdwenen weer enz. Een betere bepaling van de geschiedenis van een bepaald pand is daardoor mogelijk.
Termen als "gebout op een koud steed", "nieu gebout", "gedemolieerd", "dese huisinge is gering en de eigenaer seer arm", "'t Karshoff waarop door Ate Geerts een huis is gebout, eeuwige huur aan Auke Jacobs" kunnen veel informatie verschaffen. Een probleem is dat de plaats van het pand nergens staat aangegeven en er geen direct verband is met latere gegevens. U zult dus moeten werken volgens de onder c (hypotheekbewaarder) genoemde methode om de juiste plaats van de in het reëelkohier genoemde huizen te bepalen.
bron: www.angelfire.com
 
reëelkohier Balk 1716 / reëelcohier Balk 1721 / reëelkohier Balk 1746 /
reëelkohier Balk 1750 / reëelkohier Balk 1774 / reëelkohier Balk 1775 / reëelkohier Balk 1804
1715 is de eerste (zonder bladzijdenummers) / 1716 (met bladzijdenummers)
/ 1775 ivm omnummering
In het archief van de gemeente Gaasterland bewaard gebleven Reëelkohieren, toegangnummers: 96-104, 1715-1804
96 -----1715-1718, 1721-1722 ----- 6 delen
97 ----- 1723, 1729,  1730, 1733, 1739, 1742, 1745 ----- 7 delen
98 ----- 1746,-1748, 1750, 1758, 1762 ----- 6 delen
99 ----- 1764-1771 ----- 8 delen
100 ----- 1772-1777 ----- 6 delen
101 ----- 1779-1780, 1782-1785 ----- 6 delen
102 ----- 1786-1791 ----- 6 delen
103 ----- 1792-1795, 1997-1798 ----- 6 delen
104 ----- 1799-1804 ----- 6 delen
 
 
laatste wijziging: 10 september 2017