inventaris 1156, Register Hypotheken 69 sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 1 - 635
 
bron: Tresoar
 
Gaasterland; minuutplan 1832 kadastrale gemeente Balk A 1: Slotermeer deels
Gaasterland; minuutplan 1832 kadastrale gemeente Balk 1832 A 2: Slotermeer deels
Gaasterland; minuutplan 1832 kadastrale gemeente Balk A 3: Korte Jerden en Lange Jerden
Gaasterland; minuutplan 1832 kadastrale gemeente Balk A 4: Luts van Balk naar Slotermeer en Slotermeer deels
Gaasterland; minuutplan 1832 kadastrale gemeente Balk A 5: kom van Balk
 
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 1 - 25

minuut

percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
    Slotermeer                    
A 2 1 638 20 20 6 / 244 -- / --             - -
    Lange Jerden                    
A 3 2 00 51 80 31 / 112 31 / 148 59 / 90 -- / --         - -
A 3 3 00 97 40 17 / 24 19 / 140 -- / --           - -
A 3 4 00 44 50 2 / 421 1 /69 13 / 199 26 / 149 66 / 129 66 / 130 66 / 131 67 / 194 - -
      83 / 42 3 / 117 -- / --           - -
A 3 5 00 79 00 48 / 50 48 / 51 48 / 52 3 / 117 -- / --       - -
A 3 6 02 93 26 13 / 90 8 / 112 44 / 156 53 / 159 61 / 15 -- / --     514,515,516,517 -
A 3 7 01 38 20 7 / 181 28 / 88 13 / 87 92 / 166 -- / --       - -
A 3 8 00 53 80 -- / --               317 , 318 -
A 3 9 00 42 90 -- / --               317 , 318 -
A 3 10 00 27 00 -- / --               - -
A 3 11 03 30 50 -- / --               319 . 320 -
A 3 12 00 60 00 17 / 24 -- / --             - -
A 3 13 01 57 00 2 / 21 1 /69 13 / 199 26 / 149 66 / 129 66 / 130 66 / 131 67 / 194 - -
      83 / 42 84 / 196 82 / 201 -- / --         - -
A 3 14 01 39 80 14 / 86 8 / 17 31 / 147 8 / 111 45 / 127 53 / 159 61 / 15 82 / 262 - -
      82 / 263 82 / 264 82 / 265 26 / 8 94 / 318 -- / --     - -
A 3 15 01 76 00 -- / --               321 , 322 -
A 3 16 01 61 30 17 / 24 -- / --             - -
A 3 17 04 53 20 48 / 50 48 / 51 48 / 52 3 / 117 -- / --       - -
A 3 18 01 06 60 2 / 21 1 / 69 13 / 199 26 / 149 66 / 129 66 / 130 66 / 131 67 / 197 - -
    45 / 46 34 / 147 -- / --             - -
A 3 19 03 23 16 44 / 156 -- / --             - -
A 3 20 02 14 50 7 / 181 28 / 88 14 / 191 38 / 80 72 / 9 72 / 11 72 / 13 31 / 148 - -
A 3 21 02 04 20 44 / 156 -- / --             - -
A 3 22 01 32 20 6 / 274 26 / 8 94 / 318 -- / --         - -
A 3 23 00 50 80 26 / 8 94 / 318 -- / --           - -
A 3 24 00 26 50 -- / --               323 -
A 3 25 00 35 60 6 / 274 26 / 8 94 / 318 -- / --         323 -
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 26 - 50
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
    Lange Jerden                    
A 3 26 01 00 00 6 / 274 26 / 8 94 / 318 -- / --         - -
A 3 27 02 70 40 17 / 24 -- / --             - -
A 3 28 00 38 60 6 / 274 53 / 159 61 / 15 26 / 8 82 / 262 82 / 263 82 / 264 82 / 265 - -
      26 / 8 94 / 318 -- / --           - -
A 3 29 00 78 40 17 / 24 -- / --             - -
A 3 30 00 62 40 6 / 274 53 / 159 61 / 15 26 / 8 82 / 262 82 / 263 82 / 264 82 / 265 - -
      26 / 8 94 / 318 -- / --           - -
A 3 31 01 50 20 53 / 159 61 / 15 82 / 262 82 / 263 82 / 264 82 / 265 26 / 8 94 / 318 - -
A 3 32 00 97 60 77 / 143 -- / --             - -
A 3 33 01 84 20 8 / 17 9 / 58 14 / 85 38 / 36 38 / 37 38 / 38 38 / 39 38 / 86 - -
      38 / 87 26 / 8 94 / 318 -- / --         - -
A 3 34 01 35 70 44 / 156 -- / --             - -
A 3 35 01 56 70 -- / --               - -
A 3 36 01 93 70 17 / 24 -- / --             - -
A 3 37 00 81 40 4 / 365 19 / 144 19 / 145 19 / 146 19 / 147 92 / 216 92 / 220 -- / -- - -
A 3 38 00 04 50 15 / 21 40 / 86 74 / 13 74 / 14 42 / 121 -- / --     - -
A 3 39 01 48 50 6 / 274 26 / 8 94 / 318 -- / --         - -
A 3 40 00 38 30 17 / 24 -- / --             - -
A 3 41 00 97 90 2 / 21 1 / 69 13 / 199 4 / 365 19 / 144 19 / 145 19 / 146 19 / 147 - -
      26 / 149 66 / 129 66 / 130 66 / 131 67 / 197 28 / 8 92 / 216 94 / 318 - -
A 3 42 00 96 30 26 / 8 94 / 318 -- / --           - -
A 3 43 03 27 40 7 / 181 28 / 88 14 / 191 38 / 80 72 / 9 72 / 11 72 / 13 81 / 225 - -
A 3 44 01 22 00 14 / 86 8 / 17 31 / 147 8 / 111 45 / 127 53 / 159 61 / 15 82 / 262 - -
      82 / 263 82 / 264 82 / 265 26 / 8 94 / 318 -- / --     - -
A 3 45 00 32 80 7 / 56 42 / 112 67 / 140 31 / 147 -- / --       - -
A 3 46 00 23 40 17 / 24 -- / --             - -
A 3 47 00 33 90 26 / 8 94 / 318 -- / --           - -
A 3 48 00 12 30 7 / 181 28 / 88 37 / 1 29 / 144 82 / 201 -- / --     - -
    Slotergat                    
A 3 49 01 94 00 -- / --               - -
    Korte Jerden                    
A 3 50 00 85 50 2 / 18 18 / 3 21 / 133 -- / --         - -
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 51 - 75
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
    Korte Jerden                    
A 3 51 00 27 50 17 / 24 -- / --             - -
A 3 52 00 64 80 2 / 200 21 / 131 23 / 12 23 / 13 2 / 318 33 / 55 33 / 56 14 / 45 - -
A 3 53 00 30 50 17 / 24 -- / --             - -
A 3 54 00 06 50 2 / 200 21 / 131 23 / 12 23 / 13 2 / 318 33 / 55 33 / 56 14 / 45 - -
A 3 55 00 31 80 6 / 274 8 / 111 -- / --           - -
A 3 56 01 11 20 17 / 24 -- / --             - -
A 3 57 00 42 10 2 / 18 18 / 3 19 / 144 28 / 184 17 / 24 -- / --     - -
A 3 58 00 66 60 13 / 90 8 / 112 44 / 156 -- / --         - -
A 3 59 00 69 10 2 / 18 18 / 3 19 / 144 28 / 184 73 / 156 83 / 84 -- / --   - -
A 3 60 00 67 40 8 / 111 56 / 127 -- / --           - -
A 3 61 01 13 30 14 / 86 17 / 24 8 / 17 31 / 147 -- / --       - -
A 3 62 00 43 80 6 / 274 8 / 111 -- / --           - -
A 3 63 00 82 40 42 / 14 43 / 84 -- / --           - -
A 3 64 01 19 30 8 / 111 45 / 127 -- / --           - -
A 3 65 01 84 00 2 / 200 21 / 131 23 / 12 23 / 13 2 / 318 33 / 55 33 / 56 14 / 45 - -
A 3 66 01 35 60 -- / --               324 , 325 -
A 3 67 03 30 50 22 / 195 -- / --             - -
A 3 68 01 91 50 17 / 24 -- / --             - -
A 3 69 01 12 80 8 / 111 45 / 127 -- / --           - -
A 3 70 00 23 60 17 / 24 -- / --             - -
A 3 71 00 89 60 31 / 147 8 / 111 45 / 127 53 / 159 61 / 15 82 / 262 82 / 263 82 / 264 - -
      82 / 265 26 / 8 94 / 318 -- / --         - -
A 3 72 03 31 00 15 / 21 40 / 86 74 / 13 74 / 14 42 / 121 -- / --     - -
A 3 73 01 24 90 8 / 111 45 / 127 -- / --           - -
A 3 74 00 38 90 13 / 90 8 / 112 53 / 159 61 / 15 82 / 262 82 / 263 82 / 264 82 / 265 - -
      26 / 8 62 / 8 -- / --           - -
A 3 75 01 81 60 12 / 21 54 / 150 54 / 151 -- / --         - -
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 76 - 97
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
    Korte Jerden                    
A 3 76 00 49 50 13 / 90 8 / 112 53 / 159 61 / 15 82 / 262 82 / 263 82 / 264 82 / 265 - -
      26 / 8 62 / 8 -- / --           - -
A 3 77   -- / --               326 , 327 -
A 3 78   -- / --               328 , 329 -
A 3 79 00 26 50 8 / 111 45 / 127 -- / --           - -
A 3 80 01 13 60 15 / 161 -- / --             - -
A 3 81 03 54 20 7 / 181 28 / 88 14 / 191 38 / 80 72 / 9 72 / 11 72 / 13 14 / 45 - -
A 3 82 00 36 50 8 / 111 45 / 127 -- / --           - -
A 3 83 00 91 30 17 / 24 -- / --             - -
A 4 84 09 01 60 17 / 24 -- / --             - -
A 4 85 00 22 00 13 / 90 8 / 112 17 / 24 53 / 159 -- / --       - -
A 4 86 02 01 50 1 / 365 19 / 144 19 / 145 19 / 146 19 / 147 92 / 217 92 / 219 -- / -- - -
  86a 00 59 50 -- / --               - -
A 4 87 00 47 20 8 / 111 -- / --             - -
A 4 88 02 99 60 17 / 24 -- / --             - -
A 4 89 00 11 40 13 / 90 8 / 112 17 / 24 44 / 156 -- / --       - -
A 4 90 00 10 90 17 / 24 -- / --             - -
A 4 90a 02 07 80 17 / 24 -- / --             - -
A 4 90b 00 48 40 2 / 200 21 / 131 23 / 12 23 / 13 2 / 318 33 / 55 33 / 56 14 / 45 - -
    Luts                    
A 4 91 02 68 80 -- / --               - -
A 4 92 00 90 60 -- / --               465 -
    Balk                    
A 5 93 00 07 60 7 / 289 68 / 106 89 / 237 -- / --         576 -
A 5 94 00 01 82 7 / 289 68 / 106 -- / --           576 -
A 5 95 00 01 12 7 / 289 68 / 106 -- / --           621 -
A 5 96 00 03 40 7 / 289 68 / 106 -- / --           619, 620, 621 -
A 5 97 00 06 90 7 / 289 68 / 106 -- / --           619 -
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers nummers 98 - 121
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 98 00 02 00 8 / 228 18 / 158 24 / 54 24 / 55 24 / 57 14 / 27 27 / 13 -- / -- 383 -
A 5 98a 00 01 40 8 / 228 18 / 158 24 / 54 24 / 55 24 / 57 14 / 27 27 / 13 -- / -- 383 -
A 5 99 00 02 10 26 / 150 26 / 151 17 / 89 -- / --         443 -
A 5 100 00 01 32 5 / 82 14 / 25 62 / 7 62 / 8 -- / --       - -
A 5 101 00 01 54 15 / 161 -- / --             - -
A 5 102 00 06 70 -- / --               343, 344 -
A 5 103 00 01 03 15 / 161 -- / --             462, 464 -
A 5 104 00 02 70 12 / 60 -- / --             463, 464 -
A 5 105 00 01 80 12 / 60 28 / 96 -- / --           - -
A 5 106 00 03 60 1 / 184 1 / 185 1 / 183 1 / 186 55 / 120 38 / 53 82 / 295 -- / -- - -
A 5 107 00 01 85 12 / 89 15 / 161 -- / --           374, 375 -
A 5 108 00 01 80 14 / 21 -- / --             - -
A 5 109 00 02 60 32 / 38 32 / 39 45 / 24 61 / 112 -- / --       - -
A 5 110 00 03 10 30 / 102 -- / --             - -
A 5 111 00 04 20 43 / 169 43 / 170 15 / 161 -- / --         420, 421 -
A 5 112 00 02 00 15 / 161 -- / --             420, 421 -
A 5 113 00 01 77 43 / 169 43 / 170 15 / 161 -- / --         420, 421 -
A 5 114 00 02 70 -- / --               - -
A 5 115 00 01 05 -- / --               - -
A 5 116 00 01 36 76 / 84               561, 562 -
A 5 117 00 02 50 49 / 123 -- / --             563 -
A 5 118 00 00 56 -- / --               - -
A 5 119 00 17 30 -- / --               396-399 -
A 5 120 00 07 20 -- / --               396-399 -
A 5 121 00 01 91 -- / --               506, 507, 508 -
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 122 - 145
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 122 00 01 19 -- / --               506 -
A 5 123 00 13 40 17 / 24 48 / 160 5 / 275 61 / 81 -- / --       481, 482 -
A 5 124 00 01 62 16 / 166 30 / 14 55 / 170 42 / 121 -- / --       - -
A 5 125 00 03 30 6 / 232 42 / 121 -- / --           558, 560 -
A 5 126 00 02 90 4 / 15 13 / 187 42 / 121 4 / 13 66 / 94 -- / --     558, 559, 560 -
A 5 127 00 05 00 4 / 15 13 / 187 42 / 121 4 / 13 66 / 94 -- / --     559, 558 -
A 5 128 00 01 62 14 / 21 -- / --             - -
A 5 129 00 02 10 12 / 107 25 / 155 -- / --           523 -
A 5 130 00 01 12 12 / 19 12 / 107 25 / 153 25 / 154 25 / 155 25 / 155 -- / --   - -
A 5 131 00 02 60 12 / 107 25 / 155 -- / --           521,522,523 -
A 5 132 00 01 04 -- / --               - -
A 5 133 00 04 30 13 / 187 42 / 121 -- / --           570 -
A 5 133a 00 02 60 13 / 187 42 / 121 -- / --           456 -
A 5 134 00 00 91 42 / 121 -- / --             570, 571 -
A 5 135 00 01 19 5 / 155 -- / --             - -
A 5 136 00 02 40 11 / 93 20 / 138 92 / 76 -- / --         - -
A 5 137 00 07 00 31 / 39 -- / --             422 -
A 5 138   -- / --               334,335,336 -
A 5 139   -- / --               334,335,336 -
A 5 140 00 02 30 3 / 283 14 / 56 36 / 174 -- / --         - -
A 5 141 00 04 30 28 / 103 28 / 104 28 / 105 36 / 145 38 / 2 53 / 60 8 / 165 -- / -- 455 -
A 5 142 00 08 30 28 / 103 28 / 104 28 / 105 36 / 145 38 / 2 53 / 60 8 / 165 -- / -- - -
A 5 143 00 06 60 2 / 20 12 / 107 40 / 20 25 / 154 25 / 155 -- / --     554,555,556,557 -
A 5 144 00 06 10 12 / 86 111 / 39 -- / --           - -
A 5 145 00 02 20 2 / 21 7 / 288 3 / 116 39 / 76 -- / --       423 -
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 146 - 171
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 146 00 03 50 45 / 48 45 / 50 -- / --           - -
A 5 147 00 12 30 26 / 5 45 / 46 45 / 47 45 / 48 45 / 49 45 / 50 -- / --   - -
A 5 148 00 07 10 21 /131 23 / 12 -- / --           382 -
A 5 149 00 03 10                 406, 407 -
A 5 150 00 03 40 4 / 234 4 / 235 21 / 134 22 / 51 31 / 118 -- / --     428 -
A 5 151 00 02 70 4 / 163 21 / 132 36 / 30 3 / 116 44 / 17 72 / 99 -- / --   - -
A 5 152 00 04 90 8 / 228 18 / 158 24 / 54 24 / 55 54 / 57 91 / 140 -- / --   - -
A 5 153 00 03 70 54 / 180 -- / --             - -
A 5 154 00 03 14 3 / 283 14 / 56 15 / 166 24 / 155 -- / --       450, 451 -
A 5 155                   - -
A 5 156 00 04 20 43 / 156 43 / 157 -- / --           427 -
A 5 157 00 03 10 14 / 26 8 / 12 27 / 17 12 / 21 20 / 57 38 / 174 24 / 155 -- / -- - -
A 5 158 00 03 00 3 / 283 8 / 12 27 / 17 12 / 21 51 / 73 86 / 189 -- / --   - -
A 5 159 00 02 40 19 / 142 19 / 143             - -
A 5 160 00 02 40 44 / 165 66 / 179 33 / 55 45 / 48 42 / 121 62 / 8 44 / 166 56 / 92 - -
      54 / 180               - -
A 5 161 00 02 90                 376 - 381 -
A 5 162 00 02 90 11 / 96               - -
A 5 163 00 03 80 14 / 26 24 / 155             - -
A 5 164 00 03 70 5 / 82 38 / 175             - -
A 5 165 00 03 60 12 / 110 54 / 138 71 / 175 68 / 5         - -
A 5 166 00 03 40 40 / 20 38 / 39 46 / 99 51 / 129 81 / 125       633 -
A 5 167 00 02 60                 364,366, 367 -
A 5 168 00 05 10                 365,366, 367 -
A 5 169 00 01 65                 366, 367 -
A 5 170 00 08 96 12 / 21 54 / 148 56 / 92 33 / 110         550 -
A 5 171 00 06 80 12 / 21 54 / 148 54 / 150 54 / 151 56 / 92 53 / 110     549 , 550 -
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 172 - 192
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 172 00 03 30 12 / 21 54 / 130 54 / 131           628 , 629 -
A 5 173 00 03 10 12 / 21 54 / 130 54 / 131           436 -
A 5 174 00 04 00 30 / 14 56 / 104             447 , 448 , 449 -
A 5 175 00 07 40 6 / 260 6 / 283 7 / 346           354 , 355 -
A 5 176 00 02 40                 546 , 547 -
A 5 177                   337 , 338 -
A 5 178                      
A 5 179                      
A 5 180                      
A 5 181                      
A 5 182                      
A 5 183                      
A 5 184                      
A 5 185                      
A 5 186                      
A 5 187                      
A 5 188                      
A 5 189                      
A 5 190                      
A 5 191                      
A 5 192                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 193 - 216
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 193 00 02 30 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- 358 -
A 5 194                      
A 5 195                      
A 5 196                      
A 5 197                      
A 5 198                      
A 5 199                      
A 5 200                      
A 5 201                      
A 5 202                      
A 5 203                      
A 5 204                      
A 5 205                      
A 5 206                      
A 5 207                      
A 5 208                      
A 5 209                      
A 5 210                      
A 5 211                      
A 5 212                      
A 5 213                      
A 5 214                      
A 5 215                      
A 5 216                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 217 - 239
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 217                      
A 5 218                      
A 5 219                      
A 5 220                      
A 5 221                      
A 5 222                      
A 5 223                      
A 5 224                      
A 5 225                      
A 5 226                      
A 5 227                      
A 5 228                      
A 5 229                      
A 5 230                      
A 5 231                      
A 5 232                      
A 5 233                      
A 5 234                      
A 5 235 00 03 30 65 / 138 85 / 3 -- / --           597, 598 -
A 5 236                      
A 5 237                      
A 5 238 00 03 30 12 / 144 26 / 6 62 / 7 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / --    
A 5 239                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 240 - 262
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 240                      
A 5 241                      
A 5 242                      
A 5 243                      
A 5 244                      
A 5 245                      
A 5 246                      
A 5 247                      
A 5 248                      
A 5 249                      
A 5 250                      
A 5 251                      
A 5 252                      
A 5 253                      
A 5 254                      
A 5 255                      
A 5 256                      
A 5 257                      
A 5 258                      
A 5 259                      
A 5 260                      
A 5 261 00 03 10 10 / 82 67 / 168 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- --- ---
A 5 262                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 263 - 287
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 263                      
A 5 264                      
A 5 265                      
A 5 266                      
A 5 267 00 03 80 26 / 6 62 / 8 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / --    
A 5 268                      
A 5 269                      
A 5 270                      
A 5 271                      
A 5 272                      
A 5 273                      
A 5 274                      
A 5 275                      
A 5 276                      
A 5 277 00 03 20 14 / 27 27 / 13 37 / 97 18 / 67 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- 437  
A 5 278                      
A 5 279                      
A 5 280                      
A 5 281                      
A 5 282                      
A 5 283                      
A 5 284                      
A 5 285                      
A 5 286                      
A 5 287                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 288 - 312
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 288                      
A 5 289                      
A 5 290                      
A 5 291                      
A 5 292                      
A 5 293                      
A 5 294                      
A 5 295                      
A 5 296                      
A 5 297                      
A 5 298                      
A 5 299                      
A 5 300                      
A 5 301                      
A 5 302                      
A 5 303 00 02 40 26 / 6 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- 373  
A 5 304 00 06 90 14 / 25 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- 373  
A 5 305 00 02 70 14 / 27 27 / 13 26 / 6 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- 372, 373  
A 5 306                      
A 5 307                      
A 5 308                      
A 5 309                      
A 5 310                      
A 5 311                      
A 5 312                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 313 - 337
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 313                      
A 5 314                      
A 5 315                      
A 5 316                      
A 3 317                      
A 3 318                      
A 3 319                      
A 3 320                      
A 3 321                      
A 3 322                      
A 3 323                      
A 3 324                      
A 3 325                      
A 3 326                      
A 3 327                      
A 5 328                      
A 5 329                      
A 5 330                      
A 5 331                      
A 5 332                      
A 5 333                      
A 5 334                      
A 5 335                      
A 5 336                      
A 5 337                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 338 - 362
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 338                      
A 5 339                      
A 5 340                      
A 5 341                      
A 5 342                      
A 5 343                      
A 5 344                      
A 5 345                      
A 5 346                      
A 5 347                      
A 5 348                      
A 5 349                      
A 5 350                      
A 5 351                      
A 5 352                      
A 5 353                      
A 5 354                      
A 5 355                      
A 5 356                      
A 5 357                      
A 5 358 00 02 30 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / --   193
A 5 359                      
A 5 360                      
A 5 361                      
A 5 362                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 363 - 382
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 363                      
A 5 364                      
A 5 365                      
A 5 366                      
A 5 367                      
A 5 368                      
A 5 369                      
A 5 370                      
A 5 371                      
A 5 372                      
A 5 373                      
A 5 374                      
A 5 375                      
A 5 376                      
A 5 377                      
A 5 378                      
A 5 379                      
A 5 380                      
A 5 381                      
A 5 382                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 383 - 405
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 383 00 03 40 8 / 228 18 / 158 24 / 54 24 / 55 24 / 57 14 / 27 27 / 13 13 / 187 429, 430  
                    44 / 168    
A 5 384                      
A 5 385                      
A 5 386                      
A 5 387                      
A 5 388                      
A 5 389                      
Dienstjaar 1853
A 5 390                      
A 5 391                      
A 5 392                      
A 5 393                      
A 5 394                      
A 5 395                      
A 5 396                      
A 5 397                      
A 5 398                      
A 5 399                      
A 5 400                      
A 5 401                      
A 5 402                      
A 5 403                      
A 5 404                      
A 5 405                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 406 - 423
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 406                      
A 5 407                      
A 5 408                      
A 5 409                      
A 5 410                      
A 5 411                      
A 5 412                      
A 5 413                      
A 5 414                      
A 5 415                      
A 5 416                      
A 5 417                      
A 5 418                      
A 5 419                      
A 5 420                      
A 5 421                      
A 5 422                      
A 5 423                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 424 - 443
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 424                      
A 5 425                      
A 5 426                      
A 5 427                      
A 5 428                      
A 5 429 00 02 46 8 / 228 18 / 158 24 / 54 24 / 55 24 / 57 14 / 27 27 / 13 13 / 187    
                44 / 168 42 / 121 49 / 174   383
A 5 430 00 00 94 8 / 228 18 / 158 24 / 54 24 / 55 24 / 57 14 / 27 27 / 13 13 / 187    
                44 / 168 42 / 121     383
A 5 431                      
A 5 432                      
A 5 433                      
A 5 434                      
A 5 435                      
A 5 436                      
Dienstjaar 1863
    oppervlakte                 nieuw nummer oud nummer
A 5 437 00 03 20 14 / 27 27 / 13 37 / 97 18 / 67 92 / 171 -- / -- -- / -- -- / --   277
                         
Dienstjaar 1864
    oppervlakte                 nieuw nummer oud nummer
A 5 438                      
A 5 439                      
A 5 440                      
A 5 441                      
A 5 442                      
A 5 443                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 444 - 465
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 444                      
A 5 445                      
A 5 446                      
A 5 447                      
A 5 448                      
A 5 449                      
A 5 450                      
A 5 451                      
A 5 452                      
A 5 453                      
A 5 454                      
A 5 455                      
A 5 456                      
A 5 457                      
A 5 458                      
A 5 459                      
A 5 460                      
A 5 461                      
A 5 462                      
A 5 463                      
A 5 464                      
A 5 465                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 466 - 486
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 466                      
A 5 467                      
A 5 468                      
A 5 469                      
A 5 470                      
A 5 471                      
A 5 472                      
A 5 473                      
A 5 474                      
A 5 475                      
A 5 476                      
A 5 477                      
A 5 478                      
A 5 479                      
A 5 480                      
A 5 481                      
A 5 482                      
A 5 483                      
A 5 484                      
A 5 485                      
A 5 486                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 487 - 509
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 487                      
A 5 488                      
A 5 489                      
A 5 490                      
A 5 491                      
A 5 492                      
A 5 493                      
A 5 494                      
A 5 495                      
A 5 496                      
A 5 497                      
A 5 498                      
A 5 499                      
A 5 500                      
A 5 501                      
A 5 502                      
A 5 503                      
A 5 504                      
A 5 505                      
A 5 506                      
A 5 507                      
A 5 508                      
A 5 509                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 510 - 531
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 510                      
A 5 511                      
A 5 512                      
A 5 513                      
A 3 514                      
A 3 515                      
A 3 516                      
A 3 517                      
A 5 518                      
A 5 519                      
A 5 520                      
A 5 521                      
A 5 522                      
A 5 523                      
A 5 524                      
A 5 525                      
A 5 526                      
A 5 527                      
A 5 528                      
A 5 529                      
A 5 530                      
A 5 531                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 532- 556
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 532                      
A 5 533                      
A 5 534                      
A 5 535                      
A 5 536                      
A 5 537                      
A 5 538                      
A 5 539                      
A 5 540                      
A 5 541                      
A 5 542                      
A 5 543                      
A 5 544                      
A 5 545                      
A 5 546                      
A 5 547                      
A 5 548                      
A 5 549                      
A 5 550                      
A 5 551                      
A 5 552                      
A 5 553                      
A 5 554                      
A 5 555                      
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 557- 578
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 557 00 00 30 2 / 20 12 / 107 40 / 20 25 / 154 25 / 155 93 / 240       143
A 5 558 00 05 80 6 / 232 42 / 121 4 /13 13 / 187 66 / 94         127, 126, 125
A 5 559 00 04 04 4 /13 13 / 187 42 / 121 66 / 94           127, 126
A 5 560 00 01 36 6 / 232 42 / 121 4 /13 13 / 187 66 / 94         125, 126
A 5 561 00 00 25 76 / 84                 116
A 5 562 00 01 11 76 / 84                 116
A 5 563 00 02 50 49 / 123                 117
Dienstjaar 1878
A 5 564 00 17 60 26 / 150 26 / 151 17 / 89 85 / 44 85 / 45 85 / 46 85 / 47 2 / 134   301, 389, 385
      35 / 140 35 / 141 35 / 142 35 / 143 35 / 144 35 / 145 35 / 146 35 / 147   389, 385, 386
A 5 565 00 02 90 26 / 150 26 / 151 17 / 89 85 / 44 85 / 45 85 / 46 85 / 47 -- / --   386
A 5 566 00 00 50 26 / 150 26 / 151 17 / 89 85 / 44 -- / --         387, 389
A 5 567 00 01 40 26 / 150 26 / 151 17 / 89 85 / 44 85 / 45 85 / 46 85 / 47 92 / 244   388, 389
A 5 568 00 01 50 26 / 150 26 / 151 17 / 89 85 / 44 85 / 45 85 / 46 85 / 47 -- / --   388, 389
A 5 569 00 01 30 26 / 150 26 / 151 17 / 89 85 / 44 85 / 45 85 / 46 85 / 47 76 / 86 617, 618 133 , 134
A 5 570 00 06 64 13 / 187 42 / 121 -- / --             134
A 5 571 00 00 26 42 / 121 -- / --               422
A 5 572 00 07 00 31 / 39 30 / 39 -- / --              
Dienstjaar 1879
A 5 573 00 01 75 11 / 98 49 / 44 21 / 131 23 / 12 23 / 13 33 / 58 2 / 318 61 / 121   105, 463, 464
      14 / 27 27 / 13 5 / 82 26 / 7 26 / 8 15 / 161 12 / 60 26 / 5    
      45 / 46 45 / 47 45 / 48 45 / 49 45 / 50 28 / 96 -- / --      
A 5 574 00 02 75 11 / 98 49 / 44 21 / 131 23 / 12 23 / 13 33 / 58 2 / 318 61 / 121   105, 463, 464
      14 / 27 27 / 13 5 / 82 26 / 7 26 / 8 15 / 161 12 / 60 26 / 5    
      45 / 46 45 / 47 45 / 48 45 / 49 45 / 50 28 / 96 -- / --      
A 5 575 01 80 04 11 / 98 49 / 44 21 / 131 23 / 12 23 / 13 33 / 58 2 / 318 61 / 121 606 - 613 464
      14 / 27 27 / 13 5 / 82 26 / 7 26 / 8 15 / 161 12 / 60 26 / 5    
      45 / 46 45 / 47 45 / 48 45 / 49 45 / 50 28 / 96 -- / --      
A 5 576 00 09 42 7 / 289 68 / 106 89 / 237 -- / --         595, 596 93, 94
Dienstjaar 1880
A 5 577 00 00 33 -- / --                  
A 5 578 00 00 21 -- / --                  
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 579- 600
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
A 5 579 00 00 21 -- / --                 496
A 5 580 00 00 33 -- / --                 496
A 5 581 00 00 30 -- / --                 495,496
A 5 582 00 00 21 -- / --                 495,496
A 5 583 00 00 22 -- / --                 495,496
A 5 584 00 00 33 -- / --                 495,496
A 5 585 00 04 30 -- / --                 339,340
A 5 586 00 02 40 24 / 155 -- / --               340
A 5 587 00 05 30 51 / 23 51 / 24 84 / 34 94 / 204 -- / --         292
Dienstjaar 1881
A 5 588 00 00 45 -- / --                 226
A 5 589 00 02 47 -- / --                 226,227
A 5 590 00 00 97 96 / 169 -- / --               226
A 5 591 00 00 88 -- / --                 228
A 5 592 00 01 54 96 / 169 -- / --               228,229
A 5 593 00 05 65 94 / 244 -- / --               289
A 5 594 00 03 75 -- / --                 289,290
A 5 595 00 06 42 -- / --               614,615,B1243 576
A 5 596 00 03 00 -- / --               615 576
Dienstjaar 1882
A 5 597 00 03 00 95 / 295 -- / --               235
A 5 598 00 00 30 95 / 295 -- / --               235
A 5 599 00 01 00 -- / --                 362.363
A 5 600 00 01 80 -- / --                 363
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 601- 624
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
                         
Dienstjaar 1883
A 5 601 00 00 23 -- / --                  
A 5 602 00 00 22 -- / --                  
A 5 603 00 00 22 -- / --                  
A 5 604 00 00 22 -- / --                  
A 5 605 00 00 22 -- / --                  
A 5 606 00 00 29 -- / --                  
A 5 607 00 00 63 -- / --                  
A 5 608 00 00 42 -- / --                  
A 5 609 00 00 41 -- / --                  
A 5 610 00 00 40 -- / --                  
A 5 611 00 00 39 -- / --                  
A 5 612 00 00 40 -- / --                  
A 5 613 01 81 45 -- / --               624 en H 929,930 205,207,208,209,349,371,538,575
A 5 614 00 06 29 68 / 106 -- / --             619,621,622,623 595, B813
A 5 615 00 03 33 89 / 237 -- / --             623 595,596, B813
Dienstjaar 1884
A 5 616 00 03 60 -- / --               - 297
A 5 617 00 03 55 -- / --               - 298,299,569
A 5 618 00 00 77 -- / --               - 569
A 5 619 00 12 04 -- / --               - 96,97,614
A 5 620 00 01 40 -- / --               - 96
A 5 621 00 01 20 -- / --               - 95,96,614
A 5 622 00 00 40 -- / --               - 614
A 5 623 00 06 00 -- / --               - 614,615
A 5 624 01 31 10 -- / --               - 613
                         
sectie A kadastrale gemeente Balk nummers 625- 635
minuut percelen Verwijzing naar het algemeen Register
plan nummer oppervlakte eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar eigenaar nieuw nummer oud nummer
                         
Dienstjaar 1885
A 5 625 00 02 74 -- / --               - 390, 392, 393
A 5 626 00 02 23 -- / --               - 255
A 5 627 00 03 27 -- / --               - 256
A 5 628 00 05 50 -- / --               - 436, 172
A 5 629 00 00 90 -- / --               - 172
A 5 630 00 08 94 -- / --               - 549,550,365,B933
A 5 631 00 02 20 -- / --               - 366
A 5 632 00 02 30 -- / --               - 367
A 5 633 00 07 07 -- / --               - 549,365,367,364,166
A 5 634 00 01 50 -- / --               - 407
A 5 635 00 08 70 -- / --               - 407, 406, 382
                         

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 27-03-2023