1812 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk in de plaats Balk
 
bron: archief gemeente Gaasterland deel 1, 1604-1816, toegang 94
voor 1812 tot aanslag van Personele belasting & Mob. / taxatie van de Gebouwen in de gemeente van Balk
Bij het toekennen van de huisnummers in 1806 werd meestal de route aangehouden die de belastinginner volgde bij het ophalen van belastinggelden uit de reeelcohieren (1715 - 1805). Gelukkig is het in Gaasterland ook zo gegaan. De schilder ging letterlijk met de kwast langs de huizen en schilderde het nummer op de deur.
 
Uitleg bij de taxatiestaat:
 
Barbier = kapper
Barbenilleur = ?
Batelier = binnenschipper
Boucher= slager
Boulanger = bakker
Boutiquier = winkelier
Charpentier = timmerman
Chaudronnier = koperslager
Charron = wagenmaker
Cherger = Chercher = belastingkommies
Châtelain = caféhouder, kastelein, herbergier
Cordeur de laine = wolscheerder
Cordonnier = schoenmaker
Forgeron = smid
Forgeron d' argent = zilversmid
Garcon batelier = schippersknecht
Horlogien = klokmaker
Journalier = dagloner
Marchand = koopman
Medicin = arts / dokter
Négociant = onderhandelaar
Paysan = boer
Pêcheur = visser
Peigneur de laine = wolkammer
Porteur de tourbe = turfdrager
Rentier / Rentière = rentenier
Tailleur = kleermaker
Tissier = wever
Tonneur = kuiper
 
héritier = erfgnaam
pauvre = armlastig
veuve = weduwe
Ans = jaar
(**) aparte pagina
 
huurwaarde 1: 18 / - / - = 18 gulden / 0 stuivers / 0 duiten huurwaarde 2: 37 - 80 = 37 franc en 80 centimes
 
blad 17, Balk, volgnummer 1 - 16, Ages - Beerents
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
1 Ages (Tjerk) Marchand et Batallier Balk 41 = van Swinderenstraat 17   42 / - / - 88 - 20
2 le même   Balk 53 = van Swinderenstraat 38 pakhuis 12 / - / - 25 - 20
3 Ages ( weduwe Sjoerd) Boutiquiere Balk 138 = Raadhuisstraat 13   32 / - / - 67 - 20
4 Ages (Willem) Journalier Balk 163 = Dubbelstraat 25   8 / - / - 16 - 80
5 Alberts (Albert) Journalier Balk 179 = Lytse Side 13   20 / - / - 42 -
6

Aleva (Jan) Alberts (**)

Horlogen Balk 91 = Westein 31-41   5 / - / - 10 - 50
6 Anne Jans Aleva, 23 Ans   Balk 91      
7 Allarts (Zacharias) Barbier Balk 135 = Raadhuisstraat 18   28 / - / - 58 - 80
8 Annes (Wander) Marchand Balk 106 = Raadhuisstraat 67,68   16 / - / - 33 - 60
9 Annes (Anne) Jouraliere Balk 118 = Raadhuisstraat 42   18 / - / - 37 - 80
10 Annekes (Louw) Jouralier Balk 177 = Lytse Side 8   3 / - / - 6 - 30
11 Aarnts (Zijtze) Marchand Balk 109 = Raadhuisstraat 61,62,63   20 / - / - 42 -
12 Arjens (Attje) pouvre Balk 174 = Lytse Side 3   3 / - / - 6 - 30
13 Baukes (Kornelis) Journalier Balk 91 = Westein 31-41   3 / - / - 6 - 30
14 Baukes (Betze) Garcon Batalier Balk 6 = Meerweg 17   10 / - / - 21 -
15 Beekhof (Theunis) Journalier Balk 74 = van Swinderenstraat 67   17 / - / - 14 - 70
16 Beerents (Jacobje) Jouralière Balk 104 = Raadhuisstraat 72 pauvre 5 / - / - 10 - 50
 
blad 18, Balk, volgnummer 17 - 32, Beerents - Cramer
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
17 Berents (Heretier de Jan)   Balk 130 = Raadhuisstraat 25   32 / - / - 67 - 20
18 Berents (Hendrik) Tissier? Balk 157 = Dubbelstraat 20   16 / - / - 33 - 60
19 Betzes (wed. Johannis) Rentierniere Balk 171 = Dubbelstraat 3   26 / - / - 54 - 60
20 le même   Balk 173 = Lytse Side 2   4 / - / - 8 - 40
21 Betzes (Bauke) Journalier Balk 193 = ?   10 / - / - 21 -
22 Binkes (Rintjes) Boulangier Balk 25 = Meerweg 3   45 / - / - 94 - 50
22 Jacob Rintjes 35 Ans   Balk 25      
23 Boer (Johannes Hylckes de) Cordonnier Balk 64 = van Swinderenstraat 54   ? / - / - 21 -
24 Bontes (Lammert) Journalier Balk 90 = Westein 44,45,46   5 / - / - 10 - 50
25 Bosman (Gerrit Thijsses) Châtelain Balk 174 = Lytse Side 3   50 / - / - 105 -
26 Christiaans (Harmen) Peigneur de Laine Balk 91 = Westein 31-41   5 / - / - 10 - 50
27 Coopmans (Albert) Medicin Balk 36 = van Swinderenstraat ?   55 / - / - 115 - 50
27 Meines (Jelle)   Balk 36      
28 Coopmans (Albert)   sans nombre pakhuis 6 / - / - 12 - 60
29 Coopmans (wed. Pieter)   Balk 147 = Raadhuisstraat 4   30 / - / - 63 - --
29 Cramer (Arjen?)   Balk 147      
30 Cornelis (wed. Harmen)   Balk 76 = Wilhelminastraat 3,5   12 / - / - 25 - 20
31 Cramer (Petrus) Pasteur Balk 30 = van Swinderenstraat 4   38 / - / - 79 - 80
32 Cramer (Jacob Pieters) Marchand Balk 47 = van Swinderenstraat 26   44 / - / - 92 - 40
 
blad 19, Balk, volgnummer 33 - 48, Cramer - Eppinga
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
33 Cramer (Arjen) Cordonnier Balk 66 = van Swinderenstraat 56   26 / - / - 54 - 60
33 Dilling (Willem)   Balk 66      
34 Cramer (Anne) Cordonnier Balk 133 = Raadhuisstraat 21   28 / - / - 58 - 80
35 Damhuis (Harmen) Marechal qui traite Cheval malade Balk 127 = Raadhuisstraat 30   22 / - / - 46 - 20
36 Dillings (Willem) Barbenilleur = ? Balk 60 = van Swinderenstraat 45   12 / - / - 25 - 20
36 Beekhof (T Y)   Balk 60      
37 Dirks (Rinske) Boutiquiere Balk 62 = van Swinderenstraat 51   18 / - / - 37 - 80
38 Dirks (weduwe Auke) pouvre Balk 142 = Raadhuisstraat 9   8 / - / - 16 - 80
38 Sybren Aukes, 26 jaar   Balk 142      
39 Douwes (Tjietje) Boucher / slager Balk 134 = Raadhuisstraat 19,20   36 / - / - 75 - 60
40 Douwes (Milius) Jounallier Balk 22 = Meerweg 6   10 / - / - 21 -
40 (Kuipers) Johannes N kuipersknegt / Balk 22      
41 Duif (Dirck) Battalier Balk 129 = Raadhuisstraat 26,27   26 / - / - 54 - 60
42 Egberts (Oeds) Boulanger Balk 29 = van Swinderenstraat 3   36 / - / - 75 - 60
43 Egberts (Rinze) Boucher Balk 75 = van Swinderenstraat 69   24 / - / - 50 - 40
44 Eglise (le)   Balk 31 = van Swinderenstraat 6   - / - / -  
45 Eglise (le)   Balk 77 = Wilhelminastraat 3,5   - / - / -  
46 Elzeloo (Jacob) Boulanger Balk 141 = Raadhuisstraat 10   36 / - / - 75 - 60
47 Enee (Jelle) = Jelle Aenee ex Che(a)rger Balk 180 = Lytse Side 14   10 / - / - 21 -
48 Eppinga (wed. Gerardus) Boutiquiere Balk 22 = Meerweg 6   17 / - / - 35 - 70
 
blad 19, Balk, volgnummer 49 - 64, Eppinga - Haaitjes
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
49 Eppinga (Krijn) Tailleur Balk 148 = Raadhuisstraat 3   25 / - / - 52 - 50
50 Everts (Jacob) Marchand et Batallier Balk 44 = van Swinderenstraat 21   38 / - / - 79 - 80
51 Feenstra (Bauke 'Wybrandus') Forgeron d’argent Balk 169 = Dubbelstraat 7   18 / - / - 37 - 80
52 Fellinga (Gerrit) Sergeant de Police Balk 27 = van Swinderenstraat 1   36 / - / - 75 - 60
53 Focke (Frederik Willem) Chirurghijn Balk 167 = Dubbelstraat 11   30 / - / - 63 -
54 Franzis (Albert) Paysan Balk 18 = Meerweg   18 / - / - 37 - 80
55 Geerts (Anne) Journalier Balk 101 = Raadhuisstraat 65,66   16 / - / - 33 - 60
55 Geert Annes   Balk 101      
56 Geerts (weduwe Deuwe) Journaliere Balk 115 = Raadhuisstraat 44   10 / - / - 21 -
56 Jooster Broers 31 jaar Balk 115      
57 Geldersma (Hijlke Wytzes) Charpentier Balk 45 = van Swinderenstraat 22   10 / - / - 21 -
58 Gerardus (weduwe Hendrik) Boutiquiere Balk 16 = Meerweg 10   25 / - / - 52 - 50
59 Gerrits (Beernts) Tonnelier Balk 19 = Meerweg 8   25 / - / - 52 - 50
60 Gerrits (weduwe Jan) -- Balk 104 = Raadhuisstraat 72 pauvre 6 / - / - 12 - 60
61 Goot (Hendrik Brants van der) Marchand Balk 39 = van Swinderenstraat 14   40 / - / - 84 -
62 Goot (Brant Hendriks van der) Paysan Balk 116 = Raadhuisstraat 43   55 / - / - 115 - 50
62 Marten Brants van der Goot 23 jaar Balk 116      
63 Haga (Sjirk) Cordeur de laine Balk 100 = Westein 4,5,6,7,8   6 / - / - 12 - 60
64 Haaitjes (Jan) Pêcheur Balk 42 = van Swinderenstraat 19   20 / - / - 74 - 80
 
blad 20, Balk, volgnummer 65 - 80, Haaitjes - Hendriks
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
65 Haaitjes (Klaas) Pêcheur Balk 72 = van Swinderenstraat 63   22 / - / - 46 - 20
66 Haaitjes (Tjeerd) Pêcheur Balk 80 = Gaaikemastraat 3   20 / - / - 42 -
67 Hanzes (Halbe) Charron Balk 28 = van Swinderenstraat 2   36 / - / - 75 - 60
68 Hanzes (weduwe Jelle) Rentiere Balk 49 = van Swinderenstraat 29   50 / - / - 105 -
68 Westendorp (Martinus)   Balk 49      
68 Westendorp (Jacobus)   Balk 49      
69 Harings (weduwe Koenraad) Journaliere Balk 144 = Raadhuisstraat 7   8 / - / - 16 - 80
69 Anne Koenraads, 29 ans   Balk 144      
70 Harings (weduwe Pieter)   Balk 155 = Dubbelstraat 12-16   12 / - / - 25 - 20
71 Harkes (Hendrik Jans) ??? Balk 37 = van Swinderenstraat 12   36 / - / - 75 - 60
72 Harmens (Hendrik) ??? Balk 31 = van Swinderenstraat 6   18 / - / - 37 - 80
73 Harmens (Tjeerd) Boulanger Balk 54 = van Swinderenstraat 39   44 / - / - 92 - 40
74 Harmens (Kornelis) Journalier Balk 109 = Raadhuisstraat 61   10 / - / - 21 -
74 Geerts (weduwe Douwe)   Balk 109      
75 Harmens (Obe) Journalier Balk 89 = Gaaikemastraat 46,46a   10 / - / - 21 -
76 Harmens (weduwe Freerk) Journaliere Balk 143 = Raadhuisstraat 8   24 / - / - 50 - 40
77 Hartmans (Luitjen) Batallier Balk 8 = Meerweg 15   20 / - / - 42 -
77 Pothof (Caspar)   Balk 8      
78 Hartmans (Idskjen) pauvre Balk 95 = Westein 15   5 / - / - 10 - 50
79 Heide (weduwe Tjeerd Wopkes)   Balk 146 = Raadhuisstraat 5   28 / - / - 58 - 80
79 Heide (Wopke Tjeerds de)   Balk 146      
80 Hendriks (Tetje)   Balk 86 = Gaaikemastraat 11, 12   14 / - / - 29 - 40
 
blad 21, Balk, volgnummer 81 - 96, Hendriks - Jans
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
81 Hendriks (Jan) Batallier Balk 21 = Meerweg 7   16 / - / - 33 - 60
82 Hendriks (Huibert) Barbier (baardscheerder) Balk 123 = Raadhuisstraat 36   12 / - / - 25 - 20
82 Koning (Christiaan Joh. de)   Balk 123      
82 Huberts (Hendrik)   Balk 123      
82 Hubert (Jouke)   Balk 123      
83 Hendriks (Abe) Journalier Balk 124 = Raadhuissstraat 34,35   3 / - / - 6 - 30
84 Hinnes (Auke) Pescheur Balk 7 = Meerweg 16   24 / - / - 50 - 40
85 Homma (weduwe Jan) Jounaliere Balk 97 = Westein 10,11,12,13   4 / - / - 8 - 10
86 Jacobs (Obe) Cordonnier Balk 35 = van Swinderenstraat 11   10 / - / - 21 -
87 Jacobs (Hidde) Boucher Balk 60 = van Swinderenstraat 45   20 / - / - 42 -
88 Jacobs (Pier) Porteur de tourbe Balk 42 = van Swinderenstraat 19   10 / - / - 21 -
88 Jacob Piers 25 ans   Balk 42 =      
89 Jacobs (weduwe Sipke) Boulanger Balk 78 = Gaaikemastraat 1   28 / - / - 58 - 80
89 Sipkes (Lubbert)   Balk 78      
90 Jacobs (weduwe Sipke)   Balk 87 = Gaaikemastraat 18,19,20   6 / - / - 12 - 60
91 Jacobs (Geert) Batallier Balk 142 = Raadhuisstraat 9   28 / - / - 58 - 80
91 Jacob Geerts 23 ans          
92 Jacobs (Lubbert) Journalier Balk 91 = Westein 31-41   7 / - / - 14 - 70
93 Jacobs (weduwe Haaije) Boutiquiere Balk 165 = Dubbelstraat 15,17   30 / - / - 63 -
94 Jans (Hendrik) Journalier Balk 101 = Westein 1,2,3   6 / - / - 12 - 60
95 Jans (Gerlof) Tonneur Balk 108 = Raadhuisstraat 64   14 / - / - 29 - 40
96 Jans (Jan) Journalier Balk 81 = Gaaikemastraat 5,6   - / - / -  
 
blad 22, Balk, volgnummer 87 - 112, Jans - Jonker
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
97 Jans (Jacob) Journalier Balk 114 = Raadhuisstraat 45,46   18 / - / - 37 - 80
98 Jans (Lubbert) Paysan Balk 115 = Raadhuisstraat 44   10 / - / - 21 -
98 Jans (Doekle Jans van der Zee)   Balk 115      
99 Jans (Siebe) Cordonnier Balk 126 = Raadhuisstraat 31   16 / - / - 33 - 60
100 Jans (weduwe Murk) Journalière Balk 62 = van Swinderenstraat 51 pauvre 10 / - / - 21 -
101 Jans (Herke) Boulanger Balk 151 = Dubbelstraat 4   30 / - / - 63 -
102 Jans (Thomas) Batalier et Marchand Balk 132 = Raadhuisstraat 22,23   40 / - / - 84 -
103 Jans (Doede) Tonnelier Balk 161 = Dubbelstraat 29,31   18 / - / - 37 -/ 80
104 Jelles (Harmen) Charpentier Balk 74 = van Swinderenstraat 67   18 / - / - 37 - 80
105 Jelles (Harmen)   Balk 6 = Meerweg 17   5 / - / - 10 - 50
106 Jelles (weduwe Otte) Journaliere Balk 97 = Westein 10,11,12,13   6 / - / - 12 - 60
106 Ottes (Jelle) 23 Ans   Balk 97      
107 Jentjes (weduwe Fonger) Boutiquière Balk 111 = Raadhuisstraat 57   16 / - / - 33 - 60
108 Johannis (Kornelis) Batalier Balk 5 = Meerweg 18   16 / - / - 33 - 60
109 Jong (Otte Jans de) Marchand et Batalier Balk 57 = van Swinderenstraat 42   42 / - / - 88 - 20
110 Jong (Otte Jans de)   Balk 68 = van Swinderenstraat 58 pakhuis 16 / - / - 33 - 60
111 Jonker (Aldert) Boutiquier / winkelier Balk 17 = Meerweg 9   34 / - / - 71 - 40
112 Jonker (Aldert)   Balk 18 = Meerweg 9?   3 / - / - 6 - 30
 
blad 23, Balk, volgnummer 113 - 128, Joostes - Lammerts
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
113 Joostes (Broer) Distilateur Balk 101 = Westein 1,2,3   7 / - / - 14 - 70
113 Hendriks (weduwe Wander)   Balk 101      
114 Jotties (Auke) Boutiqier Balk 120 = Raadhuisstraat 39   42 / - / - 88 - 20
115 Jurjens (Hein) Charron Balk 69 = van Swinderenstraat 59   28 / - / - 58 - 80
116 Jurjens (weduwe Johannes) Charpentier Balk 82 = Gaaikemastraat 7-12   6 / - / - 12 - 60
116 Harmens (Marten)   Balk 82   12 / - / - 25 - 20
117 Jurjens (Aldert) (**) Journalier Balk 84 = Gaaikemastraat 14   14 / - / - 29 - 40
118 Goot (Jan Brants van der) Paysan Balk 137 = Raadhuisstraat 14,15,16   35 / - / - 73 - 50
119 Klaarboer (Klaas) Journalier Balk 10 = Meerweg 13 pakhuis 8 / - / - 16 - 80
120 Klaazes (Jelle) Journalier Balk 154 = Dubbelstraat 10   12 / - / - 25 - 20
121 Klaazes (Sake) Journalier Balk 1 = Meerweg 23   12 / - / - 25 - 20
122 Knuize (Hendrik) Chaudonnier Balk 64 = van Swinderenstraat 54   18 / - / - 37 - 80
123 Koerts (Berend) Cordonnier Balk 35 = van Swinderenstraat 11   12 / - / - 25 - 20
124 Kolde (Olphert Frederik de) Rentier Balk 20 = Meerweg 7   8 / - / - 16 - 80
124 Kolde (Olphert Frederik de)   Balk 20 pakhuis    
125 Kolde (Olphert Frederik de)   Balk 26 = Meerweg 1,2   35 / - / - 73 - 50
126 Konst (Johannis) Tailler Balk 164 = Dubbelstraat 21,23   16 / - / - 33 - 60
127 Lammerts (Johannes) Boutiquier / winkelier Balk 87 = Gaaikemastraat 18,19,20   18 / - / - 37 - 80
128 Lammerts ( Bonte) Journalier Balk 160 = Dubbelstraat 38   10 / - / - 21 -
 
blad 24, Balk, volgnummer 129 - 144, Lolkes - Obes
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
129 Lolkes (Tjeerd) Boulanger Balk 68 = van Swinderenstraat 58   20 / - / - 42 /--
130 Luitjens (weduwe Hein) Paysanne Balk 13 = Pypsterstikke 1 (5-11)   18 / - / - 37 / 80
130 Luitjen Heins   Balk 13      
131 Lyckeles (Itjen) Journalier Balk 90 = Westein 44,45,46   5 / - / - 10 - 50
132 P.A, de Marer Pasteur Balk 117 = Raadhuisstraat 42   30 / - / - 63 -
133 Maison ( de la Communé)   Balk 150 = Dubbelstraat 2   10 / - / - 21 -
134 Manus (Jan) Journalier Balk 11 = Meerweg 12   10 / - / - 21 -
135 Manus (Dirk) Tissier Balk 18 = Meerweg ?   18 / - / - 37 - 80
136 Manus (Dirk) Journalier Balk 154 = Dubbelstraat 10   8 / - / - 16 - 80
136 Mulder (Pier)   Balk 154      
137 Martens (Andries) Journalier Balk 103 = Raadhuisstraat 77... pauvre 5 / - / - 10 - 50
138 Meines (Jelle) Maitre de l'ecole Balk 88 = Gaaikemastraat 21-28 pakhuis 12 / - / - 25 - 20
139 Meines (Jelle)   Balk 159 = Dubbelstraat 24   28 / - / - 58 - 80
140 Messing (Feikje Johannes) Journaliere Balk 162 = Dubbelstraat 27   16 / - / - 33 - 60
140 Berents (Kornelis)   Balk 162      
141 Murks (weduwe Lykle)   Balk 103 = Raadhuisstraat 77... pauvre 5 / - / - 10 - 50
142 Neits (Theodorus) Chaudronnier Balk 56 = van Swinderenstraat 41   22 / - / - 46 - 20
143 Obes (Meine) Forgeron Balk 65 = van Swinderenstraat 55   30 / - / - 63 -
144 Obes (Johannis) Forgeron Balk 166 = Dubbelstraat 13   30 / - / - 63 -
             
blad 26, Balk volgnummer 145 - 160, Os - Pieters
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
145 Os (Fredrik et Hendrik Barboulieur Balk 51 = van Swinderenstraat 31   30 / - / - 63 -
145 H.H. Os, 34 Ans -- Balk 51      
146 Os (Wybren Doedes de) Boutiqiuere Balk 55 = van Swinderenstraat 40   36 / - / - 75 - 60
147 Os (Wybren Doedes de)   Balk 70 = van Swinderenstraat 60. pakhuis 12 / - / - 25 - 20
148 Os (Johannis) Porteur de tourbe Balk 106 = Raadhuisstraat 67,68   8 / - / - 16 - 80
149 Pelsma (Durk Pieters)   Balk 163 = Dubbelstraat 25 pauvre 8 / - / - 16 - 80
149 Sjoerd Durks pelsma 22 Ans   Balk 163      
150 Piers (Anne) Tonnelier Balk 46 = van Swinderenstraat 24..   34 / - / - 71 - 40
151 Piers (Sjerp) Rentière Balk 53 = van Swinderenstraat 36..   14 / - / - 29 - 40
151 Hendrik Jans Brouwer 29 Ans -- Balk 53      
152 Piers (Durk) Journalier Balk 104 = Raadhuisstraat 72   3 / - / - 6 - 30
153 Piers (Jan) Journalier Balk 174 = Lytse Side 3   12 / - / - 25 - 20
154 Pieters (Sjieuwk) -- Balk 48 = van Swinderenstraat 27..   10 / - / - 21 -
155 Pieters (Pieter) Boutiqiuere Balk 9 = Meerweg 19   25 / - / - 52 - 50
156 Pieters (Bauke) Négociant Balk 33 = van Swinderenstraat 8   45 / - / - 94 - 50
156 Pieter Baukes 26 Ans -- Balk 33      
156 Jan Baukes 23 Ans -- Balk 33      
157 Pieters (Bauke) ???? Balk 10 = Meerweg 13 pakhuis 10 / - / - 21 -
158 Pieters (weduwe Sible) Journalier Balk 155 = Dubbelstraat 12-16 pauvre 8 / - / - 16 - 80
159 Pieters (Bokke) Paysan Balk 61 = van Swinderenstraat 49..   18 / - / - 37 - 80
160 Pieters (Johannis) Journalier Balk 91 = Westein 31-41   10 / - / - 21 -
             
blad 27, Balk, volgnummer 161 - 176, Pieters - Rintjes
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
161 Pieters (weduwe Roelof) Paysanne Balk 112 = Raadhuisstraat 53   35 / - / - 73 - 50
161 Simen Roelofs 36 Ans   Balk 112      
162 Pool (Johannis) Batallier ----   18 / - / - 37 - 80
163 Poppes (Poppe Idskes) Marchand Balk 1 = Meerweg 22   18/ - / - 37- 80
164 Poppes (Poppe Idskes) Marchand Balk 32 = van Swinderenstraat 7   60 / - / - 126 -
165 Poppes (Neeltje Idskes) Rentière Balk 43 = van Swinderenstraat 20   48 / - / - 100 - 80
166 Poppes (Jakle Jans) Marchand Balk 34 = van Swinderenstraat 9   50 / - / - 105 -
167 Poppes (Poppe Idskes) Négociant Balk 175 = Lytse Side 4,5   12/ - / - 25 - 20
168 Pothof (Hendrik) Charpentier Balk 153 = Dubbelstraat 8   8 / - / - 16 - 80
169 Pothof (Kasper) Charpentier Balk 153 = Dubbelstraat 8   10 / - / - 21 -
169 Kornelis Harmens   Balk 153      
170 Rekers (Pieter Hendriks) Forgeron Balk 48 = van Swinderenstraat 27   20 / - / - 42 -
171 Rekers (Jan Hendriks) Forgeron Balk 144 = Raadhuisstraat 7   20 / - / - 42 -
171 Hendrik Jans 24 Ans   Balk 144      
172 Reins (Rimmer) Journalier Balk 98 = Westein 9 pauvre 10 / - / - 21 -
173 Reintjes (Jets)   Balk 62 = van Swinderenstraat 51 pauvre 10 / - / - 21 - --
173 Rients ??   Balk 62      
173 Thee Thees   Balk 62      
174 Rimmers (Rein) Journalier Balk 79 = Gaaikemastraat 2   16 / - / - 33 -/ 60
175 Rinkes (weduwe Thomas) Boutiqiere Balk 132 = Raadhuisstraat 22,23   15 / - / - 31 - 50
176 Rintjes (Jan) Journalier Balk 4 = Meerweg 19 onbewoond 16 / - / - 33 - 60
 
blad 28, Balk, volgnummer 177 - 192, Rinzes - Sterkenburg
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
177 Rinzes (Hendrik) Batalier Balk 38 = van Swinderenstraat 13   36 / - / - 75 - 60
178 Roelofs (Tijmen) Journalier Balk 158 = Dubbelstraat 22 pauvre 6 / - / - 12 - 60
179 Ruurds (Jacob) Paysan Balk 71 = van Swinderenstraat 62   20 / - / - 42 -
180 Ruurds (weduwe Herre)   Balk 94 = Westein 16,17,18 pauvre 8 / - / - 16 - 80
181 Ruurds (Simen) Pescheur Balk 100 = Westein 4,5......   8 / - / - 16 - 80
182 Rinia (weduwe Fedde) Boutiqier Balk 131 = Raadhuisstraat 24   26 / - / - 54 - 60
183 Rinia (Geertruida)   il herbitant en sus dite nombre      
183 Florison (doctor)          
184 Schaper (Jac) Journalier Balk 85 = Gaaikemastraat 15,16 pakhuis 12 / - / - 25 - 20
185 Schram (Jarig Betzes) Journalier Balk 56 = van Swinderenstraat 41   8 / - / - 16 - 80
185 de vrouw van Sijmen Sijmens   Balk 56      
186 Schram (Dooitze) Journalier Balk 101 = Westein 1,2,3   7 / - / - 14 - 70
187 Scheuning (Jurjen) Tissier Balk 124 = Raadhuisstraat 34,35   9 / - / - 18 - 90
188 Sjoerds (Pieter) Tonnelier Balk 105 = Raadhuisstraat 69...   16 / - / - 33 - 60
189 Sloterdijck(Sipke Jans) Chastelain Balk 170 = Dubbelstraat 5   50 / - / - 105 -
190 Smit (Bergers) Journalier Balk 93 = Westein 21-26   12 / - / - 25 - 20
191 Stalma (Egbert Wierds) Journalier Balk 100 = Westein 4,5...... pauvre 6 / - / - 12 - 60
192 Sterkenburg (Jan) de weduwe Chastelain Balk 40 = van Swinderenstraat 16   42 / - / - 88 - 40
192 Joeke Jans Sterkenburg 21 Ans   Balk 40      
 
blad 29, Balk, volgnummer 193 - 208, Stoffels - Tjeerds
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
193 Stoffels (Jan) Charpentier Balk 67 = van Swinderenstraat 57   28 / - / - 58 - 80
194 Stoffels (Hendrik) Journalier Balk 90 = Westein 44,45,46   12 / - / - 25 - 20
195 Sijbrens (Sjoerd) Journalier Balk 99 = Westein 9   10 / - / - 21 -
196 Sijbrens (Pieter) Journalier Balk 89 = Gaaikemastraat 46,46a   10 / - / - 21 -
197 Sijmens (Sipke) Cordonnier Balk 12 = Meerweg 12   10 / - / - 21 -
198 Sijmens (Foeke) Journalier Balk 5 = Meerweg 18   6 / - / - 12 - 60
199 Sijmens (Ruurd) Rentière Balk 71 = van Swinderenstraat 62   8 / - / - 16 - 80
200 Sijmens (Geertje) Journalliere Balk 102 = Raadhuisstraat 77+   8 / - / - 16 - 80
201 Sijmens (Jan) Charpentier Balk 93 = Westein 19   5 / - / - 10 - 50
202 Theekes (Wijbe) Journalier Balk 92 = Westein 21-26   5 / - / - 10 - 50
203 Theekes (weduwe Johannis)   Balk 95 = Westein pauvre 5 / - / - 10 - 50
204 Theekes (Pieter) Batalier Balk 158 = Dubbelstraat 22   22 / - / - 46 - 20
205 Thees (Thee) Journalier Balk 113 = Raadhuisstraat 47-51   6 / - / - 12 - 60
206 Tjallings (Hotze) Journalier Balk 2 = Meerweg 21   18 / - / - 37 - 80
207 Tjeerds (Hinke)   Balk 22 = Meerweg pauvre 3 / - / - 6 - 30
208 Tjeerds (Klaas) Charpentier Balk 156 = Dubbelstraat 18   12 / - / - 25 - 20
 
blad 30, Balk, volgnummer 209 - 224, Tjerks - Weven
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
209 Tjerks (Haje) Batallier Balk 143 = Raadhuisstraat 8   10 / - / - 21 -
210 Tjepkes (Douwe)   Balk 97 = Westein 10-13 pauvre 3 / - / - 6 - 30
211 Veldkamp (Jan) Marchand Balk 99 = Westein 9- pakhuis 12 / - / - 25 - 20
212 Veldkamp (Jan)   Balk 149 = Raadhuisstraat 2   50 / - / - 105 -
212 Age Michiels Tromp 24 Ans   Balk 149      
213 Vermeulen (weduwe Jarig) Cordonnière Balk 45 = van Swinderenstraat 22   26 / - / - 54 - 60
213 IJgram Jarigs Vermeulen 22 Ans   Balk 45      
214 Visser (Pieter Jans) Boutiquiere Balk 136 = Raadhuisstraat 17   36 / - / - 75 - 60
215 Volkerts (weduwe Pieter)   Balk 123 = Raadhuisstraat 36 pauvre 8 / - / - 16 - 80
215 Volkert Pieters ? Ans   Balk 123      
216 Vries (weduwe de)   Balk 152 = Dubbelstraat 6   26 / - / - 54 - 60
216 Daniël Grim de Vries   Balk 152      
217 Vries (Fimke)   Balk 124 = Raadhuisstraat 34,35 pauvre 6 / - / - 12 - 60
217 Hendrik Gerrits de Vries 23 Ans   Balk 124      
218 Waaning (weduwe Jan) Fisher Balk 125 = Raadhuisstraat 32,33   14 / - / - 29 - 40
219 Westendorp (Johannes) Boulanger Balk 59 = van Swinderenstraat 44   40 / - / - 84 -
220 Westendorp (Johannes)   Balk 119 = Raadhuisstraat 40,41 pakhuis 12 / - / - 25 - 20
221 Westendorp (Johannes)   Balk 121 = Raadhuisstraat 38   42 / - / - 88 - 20
221 Brant hendriks van der Goot   Balk 121      
222 Westendorp (Martinus)   Balk 168 = Dubbelstraat 9   30 / - / - 63 -
222 Jacobus Westendorp 25 Ans   Balk 168      
223 Wille (Henri de ) Horlogen Balk 139 = Raadhuisstraat 12   28 / - / - 58 - 80
224 Wever (Jan)          
             
blad 31, Balk, volgnummer 225 - 240, Wildeboer - Ypes
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
225 Wildeboer (Sible Pieters) Corduannier Balk 14 = Pypsterstikke (1)   16 / - / - 33 - 60
225 Jan D Wildeboer 57 Ans   Balk 14      
226 Wildeboer (Pieter) Marchand Balk 15 = Meerweg 11   36 / - / - 75 - 60
227 Wildeboer (Tjerk) Chastelaine Balk 24 = Meerweg 4   36 / - / - 75 - 60
227 Hendrik Harmens 31 Ans   Balk 24      
228 Wildeboer jr.(Pieter Aarnts) Charpentier Balk 3 = Meerweg 20   18 / - / - 37 - 80
229 Wildeboer (Aarnt Pieters) Charpentier Balk 35 = van Swinderenstraat 11   13 / - / - 27 - 30
230 Wildeboer (Tjeerd) Marchand Balk 52 = van Swinderenstraat 32   35 / - / - 72 - 50
231 Wildeboer (Rinke) Charpentier Balk 113 = Raadhuisstraat 47-51   20 / - / - 42 -
232 Willems (Grietje)   Balk 171 = Dubbelstraat 3 pauvre 3 / - / - 6 - 30
233 Willems (Jan) Charron Balk 58 = van Swinderenstraat 43   32 / - / - 67 - 20
234 Willems (Pier) Boutiquiere Balk 73 = van Swinderenstraat 64-66   28 / - / - 58 - 80
235 Willems (Ferdinand) Journallière Balk 96 = Westein 14   12 / - / - 25 - 20
235 Willem Ferdinands   Balk 96      
236 IJgrams (weduwe Meindert) Boutiquière Balk 122 = Raadhuisstraat 37   42 / - / - 88 - 70
236 Jan Meinderts 32 Ans   Balk 122      
237 IJgrams (weduwe Meindert) Boutiquière Balk 128 = Raadhuisstraat 28,29 pakhuis 12 / - / -  
237 Jan Meinderts 32 Ans   Balk 128      
238 IJgrams (Hans) ?? Balk 140 = Raadhuisstraat 11   55 / - / - 115 - 50
239 IJgrams (Hans)   Balk 182 = ?? pakhuis 6 / - / - 12 - 60
240 Ypes (Jac) Cordeur de laine Balk 145 = Raadhuisstraat 6   36 / - / - 75 -
 
blad 32, Balk, volgnummer 241 - 245, Zytses - Bosma
 
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
241 Zijtzes (Bart) Marchand Balk 23 = Meerweg 5   36 / - / - 75 - 60
242 Zijtzes (Bart)   Balk 181 = ???      
243 Zijtzes (Aarnt) Marchand Balk 63 = van Swinderenstraat 52,53   38 / - / - 79 - 80
244 Korenstra (Sjoerd Klazes) Journalier Balk 81 =   14 / - / - 29 - 40
245 Bosma (Lijkle Mijntje)       36 /: - /-  
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 oktober 2017 laatste wijziging: 5-12-2021