1812 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk in de plaats Harich
 
bron: archief gemeente Gaasterland deel 1, 1604-1816, toegang 94
voor 1812 tot aanslag van Personele belasting & Mob. / taxatie van de Gebouwen in de gemeente van Balk
Bij het toekennen van de huisnummers in 1806 werd meestal de route aangehouden die de belastinginner volgde bij het ophalen van belastinggelden uit de reeelcohieren (1715 - 1805). Gelukkig is het in Gaasterland ook zo gegaan. De schilder ging letterlijk met de kwast langs de huizen en schilderde het nummer op de deur.
 
Uitleg bij de taxatiestaat:
 
Barbier = kapper
Barbenilleur = ?
Batelier = binnenschipper
Boucher= slager
Boulanger = bakker
Boutiquier = winkelier
Charpentier = timmerman
Chaudronnier = koperslager
Charron = wagenmaker
Cherger = Chercher = belastingkommies
Châtelain = caféhouder, kastelein, herbergier
Cordeur de laine = wolscheerder
Cordonnier = schoenmaker
Forgeron = smid
Forgeron d' argent = zilversmid
Garcon batelier = schippersknecht
Horlogien = klokmaker
Journalier = dagloner
Marchand = koopman
Medicin = arts / dokter
Négociant = onderhandelaar
Paysan = boer
Pêcheur = visser
Peigneur de laine = wolkammer
Porteur de tourbe = turfdrager
Rentier / Rentière = rentenier
Tailleur = kleermaker
Tissier = wever
Tonneur = kuiper
 
héritier = erfgnaam
pauvre = armlastig
veuve = weduwe
Ans = jaar
(**) aparte pagina
 
huurwaarde 1: 18 / - / - = 18 gulden / 0 stuivers / 0 duiten huurwaarde 2: 37 - 80 = 37 franc en 80 centimes
 
blad 13, Harich, volgnummer 1 - 16,
 
taxatiestaat Harich
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
1 Alles (Meinze) paysan Harich 10 =   22 / - / - 46 - 20
  trouwt 1797 met Sjoerdje Klazes, hij neemt in 1811 als achternaam "Bosma"    
2 Berents (veuve Ooyer) Harich 4 =   16 / - / - 33 - 60
  trouwt 17?? met Susanna Gerrits, kinderen krijgen in 1811 als achternaam "Folmers"    
3 Eglise (L`) - Harich 32 = Stinsenwei 16   - / - / -  
4 Feddes (Teeuwes) journallier Harich 19 =   16 / - / - 33 - 60
  trouwt 1808 met Zwaantje Feikes, hij neemt in 1811 als achternaam "de Jong", zij "Hogeterp)    
5 Fekkes (Fekke) journallier Harich 15 =   12 / - / - 25 - 20
  trouwt 1806 met Hendrikje Robijns, hij neemt in 1811 als achternaam "Postma", zij "de Jong)    
6 Fekkes (Rintje) journallier (pauvre) Harich 22 =   10 / - / - 21 -
  trouwt 1797 met Grijtje Jurjens, hij neemt in 1811 als achternaam "Veldman", zij "ten Brink)    
7 Ferdinants (Wobbe) journallier Harich 35 =   16 / - / - 33 - 60
  ?? de Vries    
8 Gabes (Gabe) journallier Harich 21 =      
  trouwt 1790 met Neeltje Gerbens, trouwt 1811 met Jaaike Betzes, hij neemt in 1811 als achternaam "Schepstra" 16 / - / - 33 - 60
9 Gerlofs (Jan) paysan Harich 41 = Lorbuorren 1 en 2   20 / - / - 42 -
  trouwt 1803 met Japikjen Sjerps en in 1808 met Froukjen Feddes, hij neemt als achternaam "Sietsma" en zij "de Jong"    
10 Haantjes (Haaitje) pescheur Harich 46 = Tsjamkedykje 1   16 / - / - 33 - 60
  trouwt Japikje Hinnes, hij neemt als achternaam "Visser" en zij neemt als achternaam "Visser    
11 Harmens (Frans) paysan Harich 18 =   20 / - / - 42 -
  trouwt 1791 met Antje Lykles, hij neemt als achternaam "Bouwman"    
12 Hendriks (Hendrik) paysan Harich 2 = Westerein 14   18 / - / - 37 - 80
  trouwt 1787 met Roelofke Borias Foget, hij neemt in 1811 als achternaam "Roskam"    
13 Hevret? (Gerrit) journallier Harich 22 =   10 / - / - 21 -
  ????    
14 Jacobs (Jan) paysan Harich 20 =   22 / - / - 46 -20
  ????    
15 Jans (Jacob) journallier Harich 15 =   12 / - / - 25 - 20
  trouwt 1799 met Hylckje Jacobs, hij neemt als achternaam "Uffelaar"en zij "de Graaf"    
16 Jans (Alle) paysan Harich 5 =   16 / - / - 33 - 60
  ????    
 
blad 14, Harich, volgnummer 17 - 32,
 
taxatiestaat Harich
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
17 Jans (Theunis) paysan Harich 7 =   16 / - / - 33 - 60
  trouwt 1806 met Antje Ottes, hij neemt in 1811 als achternaam "de Boer" en zij "Bayema"    
18 Jans (Lubbert) paysan Harich 11 =   16 / - / - 33 - 60
  trouwt 1791 met Froukjen Lubberts, hij neemt in 1811 als achternaam "Ploegstra" en zij "Zandstra"    
19 Jans (Willem) paysan Harich 29 =   24 / - / - 50 - 40
  trouwt 1772 met Elisabeth Rijkolts, hij neemt in 1811 als achternaam "de Wilde"en zij "ten Brink"    
19 Eibert Willems 33 Ans   Harich 29 =      
19 Hendrik Willems 28 Ans   Harich 29 =      
20 Jotties (Anne) paysan Harich 45 =   18 / - / - 37 - 80
  trouwt 1780 met Grietje Jacobs, hij neemt in 1811 als achternaam "Kooiker"en zij "Tolman"    
21 Klaazes (Jan) paysan Harich 3 =   20 / - / - 42 - 00
  trouwt 1796 met Janna Hendriks, hij neemt in 1811 als achternaam "Platema" en zij "Roskam"    
22 Luitjens (Uilke) paysan Harich 27 =   22 / - / - 46 - 20
  trouwt 1793 met Lolkje Jacobs, hij neemt in 1811 de achternaam "Wierstra" en zij "Bergstra"    
23 Luitjens (Uilke) paysan Harich 28 =   6 / - / - 12 - 60
  trouwt 1793 met Lolkje Jacobs, hij neemt in 1811 de achternaam "Wierstra" en zij "Bergstra"    
24 Machiels (Johannis) journallier Harich 28 =   9 / - / - 18 - 90
  trouwt 1782 met Aukjen Betzes (Schram), trouwt 1807 met Rutje Meinzes, hij neemt in 1811 als achternaam "de Vries"en zij "de Jong"    
25 Martens (Nanne) journallier Harich 26 =   10 / - / - 21 -
  trouwt 1807 met Corneliske Ykes, hij neemt in 1811 als achternaam "van der Goot en zij "Woudstra"    
26 Meines (Aarnt) paysan Harich 12 =   16 / - / - 33 - 60
  trouwt 1798 met Korneliske Obbes (de Jong), trouwt 1810 met Hendrikje Martens, hij neemt in 1811 als achternaam "Zeldenthuis" en zij "van der Goot"    
27 Meines (Robijn) paysan Harich 16 =   24 / - / - 50 - 40
  trouwt 1778 met Akke Harmens, hij neemt in 1811 als achternaam "de Jong"en zij "Boelsma"    
27 Meinse Robijns 27 Ans   Harich 16 =      
27 Johannes Robijns 25 Ans   Harich 16 =      
    overleden 1822 op nummer 12 te Harich    
28 Monkelbaan (Jan) journallier Harich 24 =   16 / - / - 33 - 60
  Jan Johannes trouwt 1785 met Jantje Jans, hij neemt als achternaam "Monkelbaan" en zij "Postma"    
29 Muntings (Henricus) pasteur Harich 36 =   30 / - / - 63 -
29 Bartha Muntings 23 Ans   Harich 36 =      
30 Obes (Wiebe) paysan Harich 9 =   16 / - / - 33 - 60
Wiebe Obes trouwt 1791 met Tetje Baukes, gebruikt na 1811 de achternaam "Rijstra" en zij "Baukema"    
31 Pieters (Jan) paysan Harich 8 =   30 / - / - 33 - 60
  trouwt 1783 met Arendje Gerrits, hij neemt in 1811 als achternaam "Klijnstra" en zij "de Glee"    
32 Pieter (veuve Durk) pauvre Harich 31 = Stinsenwei 18   6 / - / - 12 - 60
       
 
blad 15, Harich, volgnummer 33 - 48,
 
taxatiestaat Harich
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
33 Pieters (veuve Herre) pauvre Harich 31=   3 / - / - 6 - 30
  trouwt 1783 met Luurtske Minnes, (Ludske Minnes) zij neemt in 1811 als achternaam "Zonsma"    
34 Poppes (Poppe) marchant Harich 42 = Lorbuorren 3   32 / - / - 67 - 20
  trouwt 1788 met Trijntje Kornelis, hij neemt als achternaam "Poppes" en zij " Sleeswijk    
34 Nolle Jans ? Ans          
35 Reintjes (Pier) journallier Harich 6 =   16 / - / - 33 - 60
  trouwt 1798 met Joukjen Wiebes, hij neemt in 1811 als achternaam "Haringsma" en zij "Bruinsma"    
36 Rinkes (Bauke) paysan Harich 37 =   20 / - / - 42-
  trouwt 1761 met Simkje Jans, hij neemt in 1811 als achternaam "Baukema"    
36 Rinke Baukes 32 Ans          
37 Rijckolts (veuve Willem) chastelaine Harich 30 = Stinsenwei 20   16 / - / - 33 -/ 60
  trouwt 1769 met Aaltje Luitjens, zij neemt in 1811 als achternaam "Bonstra"    
38 Stoffels (Jan)   Harich 43 =   24 / - / - 50 - 40
  trouwt 1783 met Neeltje Bokkes, hij neemt in 1811 als achtrnaam "Stoffelsma" en zij "de Vries"    
39 Symens (Willemke Jacobs femme de Symen) Harich 26 =   10 / - / - 21 -
  ????    
40 Tjeerds (Symen) paysan Harich 14=   24 / - / - 50 - 40
  trouwt 1791 met Janneke Jans, hij neemt in 1811 als achternaam "Hoekstra"en zij "Ploegstra"    
40 Pieter Meines 23 Ans          
41 Tjeerds (Jacob) paysan Harich 25 =   22 / - / - 46 - 20
  trouwt 1792 met Afke Klazes, hij neemt in 1811 als achternaam "Koopman" en zij "Boelsma"    
41 Lourens Tjeerds 57 Ans koopman        
42 Tjeerds (Naenne) paysan Harich 39 =   16 / - / - 33 - 60
  trouwt 1795 met Grietje Jans, hij neemt in 1811 als achternaam "de Vries" en zij "Wispelweij"    
43 Willems (Rijkholt) paysan Harich 17 =   24 / - / - 50 - 40
  trouwt 1806 met Hijlkjen Gerrits, hij neemt in 1811 als achternaam "de Wilde" en zij "Blanke"    
44 Willems (David) pauvre Harich 34 =   10 / - / - 21 -
  trouwt 1767 Houckjen Wijbes , hij neemt in 1811 als achternaam "de Vries"en zij "de Visser"    
45 Willems (Anne) journalliers Harich 38 =   16 / - / - 33 - 60
  trouwt 1807 met Baukjen Johannes, neemt in 1811 als achternaam "Tietjema"    
46 Wispelwey (Marten Jans) paysan Harich 40 = Wilhelminastraat 76   22 / - / - 46 - 20
       
47 Wouters (Kornelis) paysan Harich 44 = Tsjamkedykje 3   20 / - / - 42 - 00
  trouwt 1796 met Peekjen Minnes, hij neemt in 1811 als achternaam "van der Meer" zij "Baay"    
48 Wiebes (veuve Jacob) pauvre Harich 31 = Stinsenwei 18   3 / - / - 6 - 00
  trouwt 1778 met Fetje Willems, zij neemt in 1811 de achternaam "Wijngaarden"    
 
blad 16, Harich, volgnummer 49 - 52
 
taxatiestaat Harich
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
49 Wiebes (Kornelis) paysan Harich 23 =   24 / - / - 50 - 40
  trouwt 1802 met Uilkje Klazes, hij neemt in 1811 de achternaam "Steginga"en zij "Bruinsma"    
50 Yges (Sieger) maitre d'Ecole Harich 33 =   18 / - / - 37 - 80
  trouwt 1773 met Aaltje Piiters, trouwt 1791 met Sijtske Hisses, hij neemt in 1811 de achternaam "Lyklama"en zij "Hissema"    
51 Ykes (Akke) boutiquiere Harich 28 =   9 / - / - 18 - 90
  trouwt 1817 met Imke Aukes Polderboer, neemt in 1811 de achternaam "Woudsma"    
52 Ymmes (Durk) paysan Harich 1 = Westerein 23   24 / - / - 50 - 40
  neemt in 1811 de achternaam "Haarsma" , trouwt 1815 met Iek Meines van der Sluis    
             

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 juli 2020 laatste wijziging: 6-03-2021