1812 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk in de plaats Ruigahuizen
 
bron: archief gemeente Gaasterland deel 1, 1604-1816, toegang 94
voor 1812 tot aanslag van Personele belasting & Mob. / taxatie van de Gebouwen in de gemeente van Balk
Bij het toekennen van de huisnummers in 1806 werd meestal de route aangehouden die de belastinginner volgde bij het ophalen van belastinggelden uit de reeelcohieren (1715 - 1805). Gelukkig is het in Gaasterland ook zo gegaan. De schilder ging letterlijk met de kwast langs de huizen en schilderde het nummer op de deur.
 
Uitleg bij de taxatiestaat:
 
Barbier = kapper
Barbenilleur = ?
Batelier = binnenschipper
Boucher= slager
Boulanger = bakker
Boutiquier = winkelier
Charpentier = timmerman
Chaudronnier = koperslager
Charron = wagenmaker
Cherger = Chercher = belastingkommies
Châtelain = caféhouder, kastelein, herbergier
Cordeur de laine = wolscheerder
Cordonnier = schoenmaker
Forgeron = smid
Forgeron d' argent = zilversmid
Garcon batelier = schippersknecht
Horlogien = klokmaker
Journalier = dagloner
Marchand = koopman
Medicin = arts / dokter
Négociant = onderhandelaar
Paysan = boer
Pêcheur = visser
Peigneur de laine = wolkammer
Porteur de tourbe = turfdrager
Rentier / Rentière = rentenier
Tailleur = kleermaker
Tissier = wever
Tonneur = kuiper
 
héritier = erfgnaam
pauvre = armlastig
veuve = weduwe
Ans = jaar
(**) aparte pagina
 
huurwaarde 1: 18 / - / - = 18 gulden / 0 stuivers / 0 duiten huurwaarde 2: 37 - 80 = 37 franc en 80 centimes
 
blad 16, Ruigahuizen, volgnummer 1 - 6,
 
taxatiestaat Ruigahuizen
 
volgnr. naam beroep huisnummer opmerking huurwaarde 1 huurwaarde 2
1 Aukes (Harmen) paysan Ruigahuizen 3 =   18 / - / - 37 - 80
  trouwt 1773 met Zwaantje Hendriks Damhuys, hij neemt in 1811 de achternaam "Bosman"    
2 Bouwes (Thijs) paysan Ruigahuizen 1 =   18 / - / - 37 - 80
  trouwt ???? met Triskjen Sipkes, hij neemt in 1811 de achternaam "Spekboer" en later "de Jong"en zij "Schaweer"    
3 Hendriks (Sipke) - Ruigahuizen 2 =   18 / - / - 37 - 80
  trouwt 1798 met Antje Alles hij neemt in 1811 de achternaam "van der Goot" en zij "Bosma"    
4 Nolles (Jan) journallier Ruigahuizen 6 =   6 / - / - 12 - 60
  trouwt 1810 met Handtie Johannes, hij neemt in 1811 de achternaam "Lam"en zij "Luinenburg"    
5 Pieters (Rein) paysan Ruigahuizen 4 =   18 / - / - 37 - 80
  trouwt 1793 met Jeltje Jans hij neemt in 1811 de achternaam "Huisma"zij is overleden in 1808    
6 Willems (Joeke) journallier (pauvre) Ruigahuizen 5 =   18 / - / - 37 - 80
  trouwt 1806 met Nieske Tjeerds, hij neemt in 1811 als achternaam "Gongrijp" en zij "van der End"    
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 juli 2020 laatste wijziging: 18-11-2020