BALK volkstelling 1829, formulieren 110 t/m 248, Wijckelerzijde
blad huisnr. naam leeftijd in jaren geboorteplaats M/V

burgerlijke staat

godsdienst beroep formulier ingevuld / ondertekend door
                   
Westein
                   
110 Balk 90 Klaaske Annekes Schots 52 Balk V weduwe Gereformeerd zonder bedrijf J. Bom Vermooten
    Stoffel Hendriks Dorenspleet 21 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman  
    Harmen Hendriks Dorenspleet 16 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman  
    Jan Hendriks Dorenspleet 13 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Lijsbert Hendriks Dorenspleet 7 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
111 Balk 90 Lammert Jacobs de Graaf 29 Balk M gehuwd Gereformeerd arbeider J.J. Sterkenburg
    An Hendriks Dorenspleet 28 Balk V gehuwd Gereformeerd werkster  
    Jacob Lammerts de Graaf 3 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Hendrikjen Lammerts de Graaf 2 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
112 Balk 91 Bouke Lykles Bosma 36 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Rienk Johannes Betzema 32 Balk V gehuwd Gereformeerd werkvrouw  
    Lykele Boukes Bosma 8 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Antje Boukes Bosma 5 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Uilkjen Boukes Bosma 2 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Mijntie Lykles Bosma 43 Balk M weduwnaar Gereformeerd werkman  
    Uilkje Mijnties Bosma 12 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
113 Balk ? Otje Hotses van der Werf 54 Lemmer V weduwe Hervormd werkvrouw J. Bom Vermooten
    Rimkjen Sybrens Oosterhout 21 Wijckel V ongehuwd Hervormd dienstmeid J.J. Sterkenburg
    Pieter Sybrens Oosterhout 14 Wijckel M ongehuwd Hervormd schoenmakersknecht  
114 Balk? Marieke Harmens de Vries 36 Woudsend V weduwe Rooms katholiek werkvrouw bewoner
    Henderina Douwes Draaijer 16 Wijckel V ongehuwd Rooms katholiek    
    Harmen Douwes Draaijer 13 Wijckel M ongehuwd Rooms katholiek    
    Gettje Douwes Draaijer 12 Sondel V ongehuwd Rooms katholiek    
    Antje Douwes Draaijer 10 Sondel V ongehuwd Rooms katholiek    
    Gatsche Douwes Draaijer 7 Sondel V ongehuwd Rooms katholiek    
115 Balk 91 Antke Jans Doorenspleet 27 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Antje Sjoerds Visser 20 Woudsend V gehuwd Gereformeerd werkvrouw  
116 Balk 91 Rein Lyckles Lyklema 23 Balk M gehuwd Gereformeerd arbeider ?
    Jeltje Hendriks Doorenspleet 25 Balk V gehuwd Gereformeerd werkvrouw bewoner
    Jantje Reins Lyklema 1/2 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
117 Balk 91 Geert Ikes Ikema 43 Nijega M gehuwd Gereformeerd praamschipper? bewoner
    Hiltje Sjoerds Bakker 43 Harich V gehuwd Gereformeerd    
    Hotske Geerts Ikema 13 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Ike Geerts Ikema 9 Ruigahuizen M ongehuwd Gereformeerd    
    Sjoerd Geerts Ikema 6 Ruigahuizen M ongehuwd Gereformeerd    
118 Balk ? Johannes Pieters Mulder 68 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Trijntje Hendriks Spoelstra 56 Balk V gehuwd Gereformeerd werkvrouw  
119 Balk 92 Roelof Pekes de Vries 32 Koudum M gehuwd Hervormd werkman J.J. Sterkenburg
    Foekje Wiebes 31 Balk V gehuwd Hervormd winkeliersche  
    Teke Roelofs de Vries 7 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Wiebe Roelofs de Vries 5 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Jan Roelofs de Vries 1/2 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
120 Balk 92 Nanne Martens van der Goot 46 Nijemirdum M gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf bewoner
    Korneliske Ykes Woudstra 46 Nijega V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Ieke Nannes van der Goot 17 Harich M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Wobbigje Nannes van der Goot 13 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Ferdinand Nannes van der Goot 12 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Lijsbert Nannes van der Goot 10 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
121 Balk 92 Fokke Symens de Boer 46 Balk M gehuwd Hervormd werkman bewoner
    Akke Intes Kingma 43 Bolsward V gehuwd Hervormd werkvrouw  
    Symen Fokkes de Boer 12 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Baukjen Fokkes de Boer 9 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
122 Balk 93 Wobbe Ferdinants de Vries 51 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Jetske Rients Zeldenthuis 44 Sybrandahuizen V gehuwd Gereformeerd ?  
    Ferdinant Wobbes de Vries 17 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
123 Balk 94 Rinze Teunes de Jong 35 Ureterp M gehuwd Hervormd schippersknecht J.J. Sterkenburg
    Rinske Piers Delstra 30 Sloten V gehuwd Hervormd zonder bedrijf  
    Theunes Rinzes de Jong 9 Balk M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf  
    Marten Rinzes de Jong 5 Balk M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf  
124 Balk 94 Geert Bontes de Jager 34 Balk M gehuwd Gereformeerd timmerknecht ?
    Sybrig Thijsses Tijsma 28 Koudum V gehuwd Gereformeerd arbeidster  
    Tijs Geerts de Jager 9 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Bonte Geerts de Jager 7 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    ?? Johannes Westendorp 35 Balk M ongehuwd Rooms katholiek rentenier  
    Lammert Sjoerds de Koe 44 Koudum M weduwnaar Gereformeerd werman  
125 Balk 95 Jantje Obbes Feenstra 56 Balk V weduwe Gereformeerd spinster J. Bom Vermooten
    Jan Hanzes de Blaauw 29 Sondel M ongehuwd Gereformeerd werkman  
    Marten Hanzes de Blaauw 24 Oudemirdum M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Fokje Harings Pietersma 31 Balk V ongehuwd Gereformeerd werkvrouw  
    Hendrikje Hylkes van der Wiel 79 Wijckel V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
126 Balk 95 Hendrikjen Johannes van der Hol 52 Balk V weduwe Hervormd werkvrouw J.J. Sterkenburg
    Akke Johannes de Jager 8 Wijckel V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Anna Jurjens Scheuning 5 Balk V ongehuwd Roomsch katholiek zonder beroep  
127 Balk 95 Joan Georg Konig 36 Vorden M gehuwd Luthers verwer bewoner
    Anna Elisabeth Wijnants 36 Leeuwarden V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Johan Georg Konig 9 Leeuwarden M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Marius Konig 7 Kollum M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Jurrianus Konig 5 Surhuizum M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
128 96 Willem Ferdinants de Vries 47 Harich M ongehuwd Gereformeerd werkman bewoner
129 96 Hendrik Huberts Boertje 43 Balk M gehuwd Roomsch katholiek werkman bewoner
    Trijntje Nannes de Vries 42 Oudemirdum V gehuwd Roomsch katholiek    
    Hubert Hendriks Boertje 14 Balk   ongehuwd Roomsch katholiek    
    Nanne Hendriks Boertje 12 Balk   ongehuwd Roomsch katholiek    
    Nienten Hendriks Boertje 10 Balk   ongehuwd Roomsch katholiek    
    Douwe Hendriks Boertje 6 Balk   ongehuwd Roomsch katholiek    
    Fimme Hendriks Boertje 2 Balk   ongehuwd Roomsch katholiek    
    Klaas Hendriks Boertje 2 Balk   ongehuwd Roomsch katholiek    
130 97 Gerrit Johannes de Vries 67 Woudsend M gehuwd Roomsch katholiek zonder bedrijf bewoner
    Fimke Hendriks Reekers 68 Balk V gehuwd Roomsch katholiek zonder bedrijf  
131 97 Johannes Hendriks Os 63 Balk M weduwnaar Roomsch katholiek werkman bewoner
132 ?? Hendrik Jans Wignand 53 stad Loo M gehuwd Roomsch katholiek arbeider J.J. Sterkenburg
    Hinke Hendriks Spoelstra 55 Balk V gehuwd Roomsch katholiek arbeidster  
    Tjitske Jans Spoelstra 26 Balk V ongehuwd Roomsch katholiek arbeidster  
    Antje Hendriks Wignand 20 Balk V ongehuwd Roomsch katholiek dienstmeid  
    Aaltje Hendriks Wignand 18 Balk V ongehuwd Roomsch katholiek dienstmeid  
    ?? Hendriks Wignand 15 Balk V ongehuwd Roomsch katholiek dienstmeid  
    Jeltje Hendriks Wignand 5 Balk V ongehuwd Roomsch katholiek    
    Jan Hendriks Wignand 4 Balk M ongehuwd Roomsch katholiek    
133 Balk 98 Berend Pieters Pietersma 25 Balk M gehuwd Gereformeerd arbeider J.J. Sterkenburg
    Hiltje Hepkes Luinenburg 22 Sondel V gehuwd Gereformeerd arbeidster  
    Berend Berends Pietersma 1 1/2 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
134 Balk ?? Hendrik Jeeps Tuinman 33 Wijckel M gehuwd Gereformeerd arbeider J.J. Sterkenburg
    Geeske Jans Hoekstra 30 Balk V gehuwd Gereformeerd arbeidster  
    Ruttje Meinzes Bosma (de Jong) 79 Harich V weduwe Gereformeerd arbeidster  
135   Pierkjen Hielkes de Beer 72 Balk V ongehuwd Roomsch katholiek winkeliersche bewoner
136 Balk ?? Wietze Willems ten Brink 33 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman J. Bom Vermooten
    Gertje Teunis Beekhof 32 Balk V gehuwd Gereformeerd werkvrouw  
    Hartman Durks Pelsma 31 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman  
137 Balk ?? Pier Reins Huisman 33 Sondel M gehuwd Gereformeerd koopman bewoner
    Grietje Jelles Hornstra 26 Balk V gehuwd Gereformeerd    
138 Balk 99? Fokke Roelof Roelofsma 44 Balk M gehuwd Gereformeerd koopman bewoner
    Gertje Cornelis Hoekstra 34 bij 't Heerenveen V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Janke Fokkes Roelofsma 13 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
139 Balk 101 Eibert Douwes Schram 33 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Jeltje Hendriks Hoekstra 29 Sondel V gehuwd Gereformeerd    
    Douwe Eiberts Schram 5 Wijckel M ongehuwd Gereformeerd    
    Aaltje Eiberts Schram 4 Wijckel V ongehuwd Gereformeerd    
    Jaike Eiberts Schram 2 Wijckel V ongehuwd Gereformeerd    
    Stoffel Eiberts Schram 1 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
140 Balk ?? Agnietje Johannes Herkstra 50 Balk V weduwe Gereformeerd zonder beroep bewoner
    Johannes Lubberts Hofstra 28 Balk M ongehuwd Gereformeerd houthakker  
    Mari Lubberts Hofstra 13 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
                   
blad huisnummer naam leeftijd in jaren geboorteplaats M/V burgerlijke staat godsdienst beroep formulier ingevuld / ondertekend door
                   
Raadhuisstraat
                   
141 Balk 102 Johannes Baukes Betsema 44 Balk M gehuwd Hervormd werkman en koopman bewoner
    Geertje Johannes de Boer 45 Balk V gehuwd Hervormd werkvrouw  
    Janna Johannes Betsema 13 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Bouke Johannes Betsema 8 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Reinou Johannes Betsema 5 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Sijmen Johannes Betsema 3 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Hendrik Johannes Betsema 3 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
142 Balk 103 Trijntje Botes Hovinga 58 Grouw V weduwe Gereformeerd werkvrouw J. Bom Vermooten
    Bote Pieters Haringsma 30 Balk M ongehuwd Gereformeerd schoenmaker  
    Jan Pieters Haringsma 25 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman  
143 Balk ?? Bokke Pieters de Jong 57 Oosterzee M weduwnaar Gereformeerd arbeider bewoner
    Boukjen Bokkes de Jong 20 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Pieter Bokkes de Jong 18 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Douwe Bokkes de Jong 17 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
144 Balk 104 Pieter Sibbeles Pietersma 34 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Tjeedsche Postma 33 Balk V gehuwd Gereformeerd    
    Baukjen Pieters Pietersma 9 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Tjeerd Pieters Pietersma 7 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Sibbele Pieters Pietersma 1 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Baukjen Obbes Feenstra 66 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Harmen Ytjens Vos 19 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
145 Balk 104 Pier Willems Bouma 71 Nijega M gehuwd Gereformeerd winkelier bewoner
    Antje Gerrits Woudstra 68 Woude? V gehuwd Gereformeerd winkeliersche  
146 Balk 104 Hylkjen Arends Wildeboer 32 Balk V weduwe Gereformeerd naaister bewoner
    Anna Geerts Wildeboer (Wolda) 8 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Jan Geerts Wildeboer (Wolda) 6 Harich M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Arent Geerts Wildeboer (Wolda) 3 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
147 Balk 104 Wessel Roelofs Bosma 49 Balk M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Sjieuwke Gerrits de Vries 38 Woudsend V gehuwd Rooms katholiek naaister  
    Gerrit Wessels Bosma 10 Balk M ongehuwd      
    Ybeltje Wessels Bosma 8 Balk V ongehuwd      
    Jan Wessels Bosma 5 Balk M ongehuwd      
148 Balk 104 Wytske Duyes Gleistra 62 Minnertsga V weduwe Gereformeerd werkvrouw bewoner
    Hendrik Wanders Meijer 35 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Froukjen Wanders Gleistra (Meijer) 31 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
149 Balk 104 Hendrikje Hendriks Wispelweij 49 Balk V weduwe Gereformeerd zonder beroep J.J. Sterkenburg
    Jan Jans van Dijk 18 Balk M ongehuwd Gereformeerd weeversknecht  
150 Balk 105 Pier Durks Piersma 43 Balk M gehuwd Gereformeerd kastelein bewoner
    Grietje Tijsses Tijsma 39 Koudum V gehuwd Gereformeerd kasteleinsche  
    Tijs Piers Piersma 13 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Durk Piers Piersma 7 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Linke Piers Piersma 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Liesbert Piers Piersma 2 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Bonte Rimmers Ottema 42 Delfstrahuizen M gehuwd Gereformeerd werkman  
151 Balk 106 Luitjen Johannes Mulder 30 Balk M gehuwd Gereformeerd kastelein bewoner
    Durkjen Kornelis van der Meer 33 Harich V gehuwd Gereformeerd kasteleinsche  
    Peekjen Luitjens Mulder 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Rink Luitjens Mulder 5 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Johanna Luitjens Mulder 3 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Kornelis Luitjens Mulder 1/2 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
152 Balk 106 Jacob Ottes de Beer 34 Balk M ongehuwd Rooms katholiek arbeider bewoner
    Joukjen Ottes de Beer 29 Schiedam V ongehuwd Rooms katholiek werkster  
    Pietje Joukjen de Beer 4 Balk          
    ?? Teunis Beekhof 26 Balk M ongehuwd Gereformeerd arbeider  
153 Balk 107 Marten Jans Homma 34 Franeker M gehuwd Rooms katholiek werkman J. Bom Vermooten
    Idskjen Andries Martena 29 Balk V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Johannes Martens Homma 6 Balk M ongehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf  
    Andries Martens Homma 4 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Jan Martens Homma 2 Balk M ongehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf  
154 Balk 107 Hendrik Kaspers Pothof 75 Zwolle M gehuwd ? timmerman bewoner
    Idskjen Bontes Wolthuizen 85 Balk V gehuwd ? zonder beroep  
    Hendrikje Gerrits Fellinga 13 Hindeloopen   ongehuwd ? zonder beroep  
155 Balk 108 Gerlof Jans Postema 66 Balk M gehuwd Gereformeerd stoelmaker bewoner
    Corneliske Jans 54 Joure V gehuwd Gereformeerd    
    Hendrik Gerlofs Postema 26 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Cornelis Gerlofs Postema 22 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Harmen Gerlofs Postema 19 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Jan Gerlofs Postema 16 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Jantjen Gerlofs Postema 12 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Kleys Gerlofs Postema 10 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
156 Balk 108 Saake Gerlofs Post(e)ma 24 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Trientje Christiaan Boersma 28 Gongrijp V        
    Jetske Saakes Postema 1 Balk V        
157 Balk 109 Paulus Klazes Duisterhout 52 Balk M gehuwd Doopsgezind winkelier bewoner
    Gatske Klazes Visser 38 Balk V gehuwd Doopsgezind    
    Klaas Paulus Duisterhout 46wkn Balk M ongehuwd      
158   ----              
159 Balk 109 Evert Hendriks de Koe 33 Jisterga M gehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Antje Durks Gatsonides 34 Houten V gehuwd Gereformeerd    
    Hendrik Everts de Koe 1 1/2 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
160 Balk 110 Hendrik Gerlofs Kramer 29 Bolsward M ? Rooms katholiek ? bewoner
    Elisabeth Arjens Draisma 28 Bolsward V weduwe Rooms katholiek huishoudster  
    Marike Durks Kortemolen 6 Balk V ongehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf  
    Gerlof Hendriks Kramer 1 Balk M ongehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf  
161 Balk ? Willem Jeeps Tuinman 28 Wijckel M ongehuwd Gereformeerd schipper bewoner
    Jantjen Hendriks Roorda 29 Sondel V ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep  
    Klaaske Willems Tuinman 7 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Hendrik Willems Tuinman 21wkn Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
162 Balk 111 Baukjen Hendriks Damhuis 77 Balk V weduwe Rooms katholiek zonder beroep bewoner
163 Balk 111 Evertje Josephs Gersjes 29 Wijckel V weduwe Rooms katholiek breister bewoner
    Hendrikje Hendriks Kleiboer 6 Balk V ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep  
    Antje Hendriks Kleiboer 32w Balk V ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep  
  Balk 111 Elisabeth Jans Bettels 63 Harlingen V weduwe Rooms katholiek spinster  
  Balk 111 Jeltje Sjoerds van der Werf 56 Balk V ongehuwd Rooms katholiek werkster  
164 Balk 112 Pieter Roelofs Jongstra 43 Balk M gehuwd Rooms katholiek slachter en boer bewoner
    Dieuwke Folkerts Landman 39 Balk V gehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf  
    Jelkje Pieters Jongstra 17 Balk V ongehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf  
    Hinke Pieters Jongstra 16 Balk V ongehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf  
    Roelof Pieters Jongstra 14 Balk M ongehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf  
    Jacobje Pieters Jongstra 12 Balk V ongehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf  
    Foeke Pieters Jongstra 10 Balk M ongehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf  
    Jan Pieters Jongstra 7 Balk M ongehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf  
    Dottje Pieters Jongstra 4 Balk V ongehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf  
165 Balk 113 Hendrik Hendriks Roorda 30 Wijckel M gehuwd Rooms katholiek werkman bewoner
    Boukjen Liekeles Bosma 27 Balk V gehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Hendrik Hendriks Roorda 5 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
166 Balk 113 Lieuwe Klazes Visser 25 Balk M gehuwd Doopsgezind visser bewoner
    Afke Meinesz Smid 29 Langweer V gehuwd Doopsgezind zonder beroep  
    Sybrig Lieuwes Visser 1/4 Balk V ongehuwd Doopsgezind zonder beroep  
167 Balk 113 Betze Dooitjes Schram 46 Balk M gehuwd Gereformeerd arbeider bewoner
    Trijntje Sakes Haanstra 42 Nijemirdum V gehuwd Gereformeerd huisvrouw  
    Dooytje Betzes Schram 12 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Froukje Betzes Schram 7 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Grietje Betzes Schram 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Sake Betzes Schram 1 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Dooytje Betzes Schram 74 Balk M weduwnaar Gereformeerd arbeider  
168 Balk 115 Hubert Hendriks Boertje 66 Balk M weduwnaar Hervormd ? J.J. Sterkenburg
    Grietje Willems 68 Workum V weduwe Rooms katholiek dienstmeid  
169 Balk 115 Krijn Jacobus Eppinga 66 Workum M gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf bewoner
    Hielkjen Willems Wijngaarden 67 Balk V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
170   Jochem Kornelis Dijkstra 32 Blesdijke M gehuwd Gereformeerd arbeider bewoner
    Aaltje Annes Hoekstra 24 Sondel V gehuwd Gereformeerd huisvrouw  
    Symentje Jochums Dijkstra 2 Sondel V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Kornelus Jochums Dijkstra 1 Sondel M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Harmen Klazes Bosma 66 Olsdelamer M ongehuwd Gereformeerd arbeider  
    Anneke Cornelis voor de Wind 15 Balk V ongehuwd Gereformeerd dienstbode  
171 Balk 116 Marten Nannes van der Goot 22 Oudemirdum M gehuwd ?? koopman bewoner
    Ynskjen Oedzes Wouwenaar 26 Joure V gehuwd   winkeliersche  
    Janna Martens van der Goot 1 Balk V ongehuwd   zonder beroep  
    Maaike Oedzes Wouwenaar 13 Balk V ongehuwd   zonder beroep  
172 Balk 117 Gerardus Schouterden 66 Hasselt M ongehuwd Rooms Katholiek pastoor bewoner
    Helena Graskamp 45 Kampen V ongehuwd   dienstbode  
173 Balk 118 Auke Douwes Bosman 28 Harich M gehuwd Rooms Katholiek werkman bewoner
    Antje Jans Rekers 25 Balk V gehuwd Rooms Katholiek huisvrouw  
    Aaltje Aukes Bosman 3wkn Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Douwe Aukes Bosman 3wkn Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
174 Balk 119? Joseph Loddy 39 Horstmar M ongehuwd Rooms Katholiek schoenmaker bewoner
    Bernardus Eiling 25 Leer M ongehuwd Rooms Katholiek schoenmakersknecht  
    Hartigjen Epkes van der Laan 24 Sloten V ongehuwd Rooms Katholiek huishoudster  
175 Balk 120 Johannes Bernardus Rodenburg 29 Akkrum M gehuwd Gereformeerd arbeider bewoner
    Sjoukjen Ulbes Winia 26 Wommels V gehuwd Gereformeerd huisvrouw  
    Maria Johannes Rodenburg 5 Idzega V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Kornelia Johannes Rodenburg 30wkn Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Rutgerus Johannes Rodenburg 30wkn Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
176 Balk 121 Johannes Martinus van de Velde 48 Rijswijck M gehuwd Rooms Katholiek medicinae doctor, heel- en vroedmeester bewoner
    Johanna Wijnanda Stockmann 41 Leeuwarden V gehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Bernard Frans van de Velde 12 Ternaard M ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Kornelia Helena van de Velde 6 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Hendrik Marten van de Velde 4 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Elizabeth Barbara van de Velde 3/4 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Trientje Hettes Bontekoe 22 Lemmer V ongehuwd Rooms Katholiek dienstmeid  
177 Balk 122 Jan Meinderts 50 Balk M ongehuwd Gereformeerd koopman bewoner
    Marike Jelles van der Hoek 46 Harich V ongehuwd Gereformeerd dienstbode  
178 Balk 123 Jacob Geerts Hofstra 46 Balk M gehuwd Gereformeerd schipper bewoner
    Matjen Jans de Haan 49 Lemmer V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Sipkje Jacobs Hofstra 10 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Aaltje Yges Lycklema 8 Nieuwbrugge V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Auke Pekes Pekema 14   M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
179 Balk 123 Folkert Pieters Holstein 47 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman bewoner
    Geeske Pieters Holstein 42 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Reinou Lammerts Sterk 9 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
180 Balk 124 Bernard Herman Wortman 46 Olthausen M weduwenaar Rooms Katholiek weever bewoner
    Jan Bernard Wortman 9 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Johannes Bernard Wortman 8 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Johannes Hendrikus Wortman 5 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
181 Balk 124 Abe Hendriks Bijma 50 Edam M gehuwd Rooms Katholiek werkman bewoner
    Nolkjen Hylkes Joustra 28 Joure V gehuwd Rooms Katholiek werkvrouw  
    Yke Abes Bijma 22 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek werkmeid  
    Tjepkjen Abes Bijma 20 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek werkmeid  
    Marijke Abes Bijma 16 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek werkmeid  
    Antje Abes Bijma 14 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Hylkcke Abes Bijma 5 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
182 Balk 125 Inne Baukes Betzema 38 Balk M gehuwd Hervormd arbeider bewoner
    Grietje Hendriks van de Akker 40 Rotstergaast V gehuwd Hervormd zonder bedrijf  
    Antje Innes Betzema 3 Rotstergaast V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf  
183 Balk 126 Gettje Rinkes Wildeboer 27 Balk V ongehuwd Hervormd bolloopster J.J. Sterkenburg
    Otte Rinkes Wildeboer 29 Balk M ongehuwd Hervormd werkman  
    Tjeerd Rinkes Wildeboer 18 Balk M ongehuwd Hervormd werkman  
184 Balk 127 Harmen Obbes Bosma 33 Balk M gehuwd Rooms Katholiek opziener der jacht bewoner
    Pietertje Wiebes Troelstra 35 Teroele V gehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Wobbigje Harmens Bosma 11 Sint Nicolaasga V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
185 Balk 129 Aafke Hermanus Zweerings 45 Stavoren V weduwe Gereformeerd winkeliersche  
    Albert Dirks Duijf 26 Balk M ongehuwd Gereformeerd timmerman bewoner
    Hermanus Dirks Duijf 24 Balk M ongehuwd Gereformeerd uurwerkmaker  
    Trijntje Dirks Duijf 22 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Rootje Dirks Duijf 18 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Piebe Dirks Duijf 16 Balk M ongehuwd Gereformeerd timmerknecht  
    Arjen Dirks Duijf 14 Balk M ongehuwd Gereformeerd onderwijzerskwekeling  
186 Balk 130 Gerrit Hanzes van der Veer 42 Workum M gehuwd Gereformeerd sjouwerman bewoner
    Sietske Willems Visser 43 Amsterdam V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Hans Gerrits van der Veer 14 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Berber Gerrits van der Veer 11 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Willem Gerrits van der Veer 8 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Folkert Gerrits van der Veer 6 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Sieberen Gerrits van der Veer 3 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
                   
 
blad huisnr. naam leeftijd in jaren geboorteplaats M / V

burgerlijke staat

godsdienst beroep formulier ingevuld / ondertekend door
187 Balk 130 Klaas Baukes Betzema 39 Balk M gehuwd Gereformeerd kuipersknecht bewoner
    Sjoukjen Theunis Beekhof 28 Balk V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
188 Balk 131 Johannes Thomas Trinks 32 Balk M gehuwd Gereformeerd wolkammer bewoner
    Annigje Alberts Ekker 26 Steenwijkerwold V gehuwd Gereformeerd zwarverver  
    Geertruida Johannes Trinks 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Albert Johannes Trinks 2 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
189 Balk 132 Thomas Jans Rinkema 51 Balk M gehuwd Hervormd koopman bewoner
    Wijtske Geerts van der Wijck 37 Wijckel V gehuwd Hervormd zonder beroep  
    Jan Thomas Rinkema 20 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Geltje Thomas Rinkema 16 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Sibbele Thomas Rinkema 13 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Geert Thomas Rinkema 11 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Geert Reins van der Wijck 80 Ureterp M weduwnaar Hervormd zonder beroep  
    Aaltje Bijlsma 26 Harlingen V ongehuwd Hervormd werkmeid  
190 Balk 133 Grietje Romkes Symonsma 31 Balk V weduwe Doopsgezind winkeliersche bewoner
    Tjeerd Hinnes Haitjema 8 Balk M ongehuwd Doopsgezind zonder bedrijf  
    Wybrig Hinnes Haitjema 6 Balk V ongehuwd Doopsgezind zonder bedrijf  
    Romke Hinnes Haitjema 2 Balk M ongehuwd Doopsgezind zonder bedrijf  
    Sibbeltje Hinnes Haitjema 3/4 Balk V ongehuwd Doopsgezind zonder bedrijf  
    Wybrig Hendriks de Vries 72 Sondel V weduwe Doopsgezind zonder bedrijf  
191 Balk ? Bregtje Tjeerds van der Heide 52 Balk V weduwe Gereformeerd werkvrouw bewoner
192 Balk 134 Tietje Douwes Albada 63 Harich M weduwnaar ?   bewoner
    Roelofje Annes 56 Oudelemmer V weduwe   dienstmeid  
193 Balk 135 Trijntje Betz 63 Balk M weduwe Hervormd zonder beroep bewoner
    Aldert Zacharias Voetman 26 Balk V ongehuwd Hervormd barbier  
    Annaatje Zacharias Voetman 16 Balk V ongehuwd Hervormd naaister  
194 Balk 135 Anne Ykes Bouma 34 Joure M gehuwd Hervormd schipper bewoner
    Grietje Zacharias Voetman 29 Balk V gehuwd Hervormd zonder beroep  
    Yke Annes Bouma 8 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Trijntje Annes Bouma 5 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
195 Balk 136 Gatske Klazes de Vries 86 Goïnga V weduwe Doopsgezind zonder bedrijf bewoner
    Hantje Hantjes Posthuma 24 Tacozijl V ongehuwd Doopsgezind zonder bedrijf  
196 Balk 136 Gretske Haitjes de Vries 50 Balk V weduwe Doopsgezind winkeliersche bewoner
    Liesbeth Geerts Ykema 18 Harich V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
197 Balk 137 Marten Brants van der Goot 41 Balk M gehuwd Hervormd grossier bewoner
    Cornelia Poppes 39 Balk V gehuwd Hervormd zonder beroep  
    Brant Martens van der Goot 16 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Petrus Martens van der Goot 9 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Trijntje Martens van der Goot 6 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Dettje Martens van der Goot 4 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Teeuwes Harmens de Jong 42 Tjerkgaast M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Trijntje Arend Heuring 26 Oudehaske V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
198 ? Saake Bruins Agricola 32 Oldehouwer M gehuwd Rooms Katholiek timmerknecht bewoner
    Antje Obbes Bosma 27 Balk V gehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Bruin Sakes Agricola 1/2 Sloten M ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Jantje Obbes Bosma 19 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek naaister  
    Marijke Jans de Lange 18 Harich V ongehuwd Rooms Katholiek naaister  
199 Balk 138 Rinze Aukes Overzee 25 Heeg M gehuwd Hervormd schoenmaker bewoner
    Adelgonda Salomons Burri 21 Heerenveen V gehuwd Hervormd    
    Auke Rinzes Overzee 3 Balk M ongehuwd Hervormd    
    Antje Rinzes Overzee 1 Balk V ongehuwd Hervormd    
    Aldert Hendriks Stind 25 Hindeloopen M gehuwd Hervormd timmermansknecht  
200 ? Marten Ruurds Brouwer 69 Bakhuizen M gehuwd Gereformeerd ?lappen en zakkenmaker bewoner
    Mettje Martens van der Goot 62 Wijckel V gehuwd Gereformeerd ziekelijk  
201 Balk 139 Johannes Andries Hulscher 30 Zwolle M gehuwd Rooms Katholiek kledermaker bewoner
    Kaatje Sikkes Bruining 31 Lemmer V gehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Johannes Johannes Hulscher 5 Lemmer M ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
202 Balk 140 Willem Jan Hemsing 34 Hempens M gehuwd Hervormd secretaris en notaris bewoner
    Anne Dorothea Schonfeld 34 Sleen V gehuwd Hervormd zonder beroep  
    Johan Christoph Hemsing 4 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Catharina Elizabeth Hemsing 1 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Aletta Jans de Vries 27 Sneek V weduwe Hervormd dienstmeid  
203 Balk 141 Eelkjen Hanzes van der Werf 53 Balk V weduwe Gereformeerd bakkersche bewoner
    Franke Jakobs van Elselo 17 Balk M ongehuwd Gereformeerd notaris klerk  
    Hans Jakobs van Elselo 14 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Franke Jakobs van Elselo 9 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Poppe Cornelis de Boer 50 Lemmer M ongehuwd Gereformeerd bakkersknecht  
    Uilkjen Gerrits Bijlsma 19 Sloten V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid  
204 Balk 142 Pieter Baukes Poppes 44 Balk M gehuwd Gereformeerd koopman bewoner
    Grietje Krijns Eppinga 41 Balk V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Bauke Pieters Poppes 15 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Baukje Pieters Poppes 13 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Hylckjen Pieters Poppes 12 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Katrine Pieters Poppes 11 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Dettje Pieters Poppes 8 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Fettje Pieters Poppes 6 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Ypkjen Pieters Poppes 4 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Jan Pieters Poppes 1 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Rinske Jelles Hornstra 21 Balk V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid  
205 Balk 143 Gerrit Tijssens Bosman 67 Sloten M gehuwd Rooms Katholiek zonder beroep bewoner
    Aaltje Harmens Damhuis 68 Balk V gehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Lykeltje Gerrits Bosman 31 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Lutske Sjoerds Pot 26 Joure V ongehuwd Rooms Katholiek dienstmeid  
206 Balk 144 Hendrik Jans Rekers 42 Balk M weduwnaar Rooms Katholiek grofsmid bewoner
    Boukjen Hendriks Rekers 11 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Foeke Hendriks Rekers 8 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Jan Hendriks Rekers 2 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Boukjen Gerardus Pluim 68 Balk V weduwe Rooms Katholiek zonder bedrijf  
207 Balk 144 Pieter Jans Rekers 37 Balk M gehuwd Rooms Katholiek timmerknecht bewoner
    Rigtje Ottes de Beer 36 Balk V gehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Pietje Pieters Reekers 10 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Boukjen Pieters Reekers 8 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Jantjen Pieters Reekers 6 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Sjoeke Pieters Reekers 3 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
208 Balk 145 Jan Ypes Ferf 57 IJlst M gehuwd Doopsgezind wolkammer en verwer bewoner
    Martjen JarigsMulder 58 IJlst V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Jan Minnes Duikema 25 Follega M gehuwd Gereformeerd werkman  
    Sybrig Jans Ferf 26 Balk V gehuwd Gereformeerd winkeliersche  
209 Balk 146 Wopke Tjeerds van der Heide 56 Balk M ongehuwd Gereformeerd verwer en glazenmaker bewoner
    Hendrik Obes Hofstra 27 Balk M ongehuwd Gereformeerd verwersknecht  
    Geeske Obes Hofstra 26 Balk V ongehuwd Gereformeerd huishoudster  
210 Balk 147 Roelofs Hendriks van den Akker 45 Rotstergaast M gehuwd Hervormd arbeider bewoner
    Joukjen Kerstes Venema 39 Balk V gehuwd Hervormd winkeliersche  
    Bontje Geerts Tuinier 15 Balk V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf  
    Pieter Geerts Tuinier 11 Balk M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf  
211 Balk 148 Gettje Freerks de Roos 46 Balk V ongehuwd Hervormd naaister bewoner
    Gelkje Freerks de Roos 41 Balk V ongehuwd Hervormd naaister  
212 Balk 149 Age Michiels Tromp 42 Woudsend M gehuwd Hervormd koopman bewoner
    Janetta Wilhelmina van Broekhuizen 32 Wijckel V gehuwd Hervormd    
    Machiel Ages Tromp 17 Balk M ongehuwd Hervormd    
    Hans Ages Tromp 11 Balk M ongehuwd Hervormd    
    ? Ages Tromp 9 Balk V ongehuwd Hervormd    
    Gerbrig Ages Tromp 7 Balk V ongehuwd Hervormd    
    Agnieta Ages Tromp 3 Balk V ongehuwd Hervormd    
    Wietske Ages Tromp 1/2 Balk V ongehuwd Hervormd    
    Fetje Hielkes Wierda 20 Tjerkgaast V ongehuwd Hervormd dienstmeid  
    Janke Piebes Sipma 12 Woudsend V ongehuwd Hervormd kindermeid  
213 Balk 150 Klaas Jacobs Koopman 32 Wijckel M gehuwd Hervormd werkman J.J. Sterkenburg
    Jitske Piers Jongsma 30 ? V gehuwd Hervormd    
                   
Dubbelstraat
                   
214 Balk 151 Okjen Rienks Vogelvanger 37 Joure V weduwe Rooms Katholiek werkster ?
    Otte Jelles de Beer 6 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek    
    Dieuwke Jelles de Beer 3 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek    
    Antje Gerrits de Vries 27 Tjerkgaast V ongehuwd Gereformeerd naaister  
215 Balk 152 Hendrik Alles van Wielen 55 Sneek M gehuwd Gereformeerd horlogemaker bewoner
    Antje Lolkes Posthuma 59 Koudum V gehuwd Gereformeerd zonder beroep  
    Geertje Tjeerds Postuma 22 Balk V ongehuwd Gereformeerd naaister  
216 Balk 153 Jan Ottes de Jong 36 Bakhuizen M gehuwd Gereformeerd koopman bewoner
    Tiette Michiels Tromp 34 Ypecolsga V gehuwd Gereformeerd    
    Hylckje Jans de Jong 11 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Michiel Jans de Jong 9 Balk M ongehuwd Gereformeerd    
    Gerbrig Jans de Jong 1 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Jacobus Willemsen de Bock 8 Woudsend M ongehuwd Gereformeerd    
    M. S. Pietersma 19 Balk V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid  
217 Balk 154 Jan Ykes Bouma 32 Joure M gehuwd Gereformeerd schipper ?
    Pietertje Durks Tjessema 37 Dronrijp V gehuwd Gereformeerd zonder beroep  
218 Balk 154 Berendina Maria Wilmerink 57 Amsterdam V weduwe Gereformeerd zonder beroep bewoner
  ? Maria Margaretha van Broekhuizen 30 Wijk bij veer Heusden V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
219 Balk 157 Theodorus Neits 46 Overpelt M gehuwd Rooms Katholiek ketelboeter bewoner
    Grietje Aukes Coldeweyer 36 Balk V gehuwd Rooms Katholiek winkeliersche  
    Wilhelmina Neits 13 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Catarina Neits 8 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Johannes Antoon Neits 7 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Meintjen Neits 4 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
    Aukjen Neits 1 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder beroep  
220 Balk 158 Pieter Thekes Thekens 77 Terzool M weduwnaar Gereformeerd winkelier bewoner
    Gerbrig Pieters Thekens 40 Oudega W V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Gerben Pieters Thekens 33 Oudega W M ongehuwd Gereformeerd schipper  
    Theeke Theekens 12 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Symon Foekes Visser 18 Balk M ongehuwd Gereformeerd schippersknecht  
221 Balk 159 Jentje Jolles Wiarda 43 Oosterzee M gehuwd Hervormd schoolonderwijzer bewoner
    Arendje Johannes Wierda 42 Tjerkgaast V gehuwd Hervormd zonder beroep  
    Aurelia Jentjes Wiarda 17 Tjerkgaast V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Froukjen Jentjes Wiarda 14 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Johannes Jentjes Wiarda 10 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Jolle Jentjes Wiarda 1/2 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
222 Balk 160 Bonte Lammerts de Jager 65 Balk M gehuwd Hervormd arbeider X
    Marijke Johannes van den Hal 55 Balk V gehuwd Hervormd zonder bedrijf  
    Afke Janes Bruininga 67 Koudum V weduwe Hervormd zonder bedrijf  
223 Balk 161 Pieter Johannes Mulder 43 Balk M gehuwd Gereformeerd kuiper bewoner
    Antje Willems Beuckens 29 Sondel V gehuwd Gereformeerd kuipersche  
224 Balk 162 Cornelis Berends van der Bosch 57 Wijckel M weduwnaar Hervormd werkman J.J. Sterkenburg
    Johannes Johannes Huisma 25 Sloten M gehuwd Hervormd werkman  
    Aukje Cornelis van den Bosch 31 Harich V gehuwd Hervormd werkvrouw  
    Johannes Cornelis van den Bosch 10 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Foekjen Johannes Huisma 3 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
225 Balk 163 Sjoerd Durks Pelsma 40 Balk M gehuwd Rooms Katholiek grofsmidsknecht bewoner
    Richt Jurjens Visser 35 Stavoren V gehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Geeske Sjoerds Pelsma 14 Stavoren V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Froukje Sjoerds Pelsma 12 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Durk Sjoerds Pelsma 10 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Jurjen Sjoerds Pelsma 8 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Pieter Sjoerds Pelsma 6 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Hendrikjen Sjoerds Pelsma 4 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Anne Sjoerds Pelsma 2 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
226 Balk 164 Sipke Jans Sloterdijk 51 Sloten M weduwnaar Hervormd timmerman bewoner
    Geertje Stoffels Tromp 26 Woudsend V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Janke Sipkes Sloterdijk 20 Woudsend V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Magdalena Sipkes Sloterdijk 10 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Rintje Sipkes Sloterdijk 13 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Jan Jans de Vries 20 Joure V ongehuwd Hervormd timmerknecht  
227 Balk 165 Jacobus Krijns Eppinga 32 Balk M gehuwd Gereformeerd kleermaker bewoner
    Trijntje Hendriks Mulder 35 Nijega V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Willem Jacobus Eppinga 4 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Hendrik Jacobus Eppinga 3wkn Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Marijke Harings Mulder 10 Wijckel V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
228 Balk 165a Pier Jans Piersma 32 Balk M gehuwd Gereformeerd schippersknecht J. Bom Vermooten
    Maaike Harmens Groninger 30 Balk V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Jan Piers Piersma 6 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Harmen Piers Piersma 5 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
229 Balk 165a Jotje Piers Bosman 38 Balk M gehuwd Rooms Katholiek turfdrager J. Bom Vermooten
    Berber Ottes de Beer 38 Balk V gehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Jakob Jotjes Bosman 9 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Otte Jotjes Bosman 10 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
230 Balk 165a Albert Franzes Bouma 59 Ferwoude M weduwnaar Rooms Katholiek boer bewoner
    Beitske Alberts Bouma 22 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
231 Balk 166 Jetske Ruurds Symensma 56 Balk V weduwe Doopsgezind grofsmidsche bewoner
    Obe Johannes Smit 27 Balk M ongehuwd Doopsgezind grofsmid  
    Akke Johannes Smit 22 Balk V ongehuwd Doopsgezind zonder bedrijf  
    Jacobje Johannes Smit 19 Balk V ongehuwd Doopsgezind zonder bedrijf  
    Ruurd Johannes Smit 16 Balk M ongehuwd Doopsgezind zonder bedrijf  
232 Balk 167 Frederik Willems Focke 39 Mariëndrebber M gehuwd Luthers geneesheer bewoner
    Gerbrig Beerents Focke 54 Oldeboorn V gehuwd Luthers modemaakster  
    Johanna Sophia Focke 21 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Sipkjen Focke 18 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
    Pietje ?? ?? 34 Lemmer V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid  
233 Balk 168 Cornelis Durks Tjessema 33 Dronrijp M gehuwd Gereformeerd timmerknecht bewoner
    Liesbeth Johannes Schots 35 Harlingen V gehuwd Gereformeerd naaister  
    Johannes Josefs van Gelder 19 's Gravenhage M ongehuwd Gereformeerd timmerknecht  
    Trijntje Cornelis Tjessema 9 Sloten V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep  
234 Balk 169 Joeke Jans Sterkenburg 30 Leeuwarden M gehuwd Hervormd agent van politie bewoner
    Dieuwke Jans van Noord 33 Leeuwarden V gehuwd Hervormd zonder beroep  
    Diderika Joekes Sterkenburg 11 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Jan Joekes Sterkenburg 4 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Uilkje Joekes Sterkenburg 10dgn Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep  
    Dirkje Hendriks van Noord 70 Leeuwarden V weduwe Hervormd zonder beroep  
235 Balk 170 Koop Harmens Dam 31 Giethoorn M gehuwd Doopsgezind logementhouder bewoner
    Ybeltje Willems Raadsveld 28 Nijehaske V gehuwd Doopsgezind zonder beroep  
    Harmen Koops Dam 9 Terband M ongehuwd Doopsgezind zonder beroep  
    Grietje Koops Dam 8 Terband V ongehuwd Doopsgezind zonder beroep  
    Jantje Koops Dam 6 Oudehaske V ongehuwd Doopsgezind zonder beroep  
    Willem Koops Dam 5 Balk M ongehuwd Doopsgezind zonder beroep  
    Hillebrand Freerks Feringa 26 Grijpskerk M ongehuwd Hervormd landmeter bij het kadaster van de 1e klasse bewoner
    Klaas de Waard 19 Grijpskerk M ongehuwd Doopsgezind eléve bij het kadaster bewoner
    Johanna Hermanus 25 Joure V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid  
236 Balk 171 Johan Frederik Christoffel Sluijter 30 Joure M gehuwd Gereformeerd zadelmaker bewoner
    Janneke Annes Schaafsma 28 Heerenveen V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
237 Balk 172 Sybren Aukes Dooper 34 Scharnegoutum M gehuwd Rooms Katholiek logementhouder bewoner
    Baukje Johannes Marijnen 28 Woudsend V gehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Geertje Sybrens Dooper 4 Hommerts V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Johannes Sybrens Dooper 1 Balk M ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Neeltje Pieters Reekers 25 Balk V ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf  
    Roelof Remmelts Giezen 23 Veendam M ongehuwd Rooms Katholiek zonder bedrijf bewoner
                   
Lytse Side
                   
238 Balk 173 Aukjen Jans Joustra 55 Joure V weduwe Gereformeerd zonder bedrijf bewoner
    Jan Sibbles Pietersma 22 Balk M ongehuwd Gereformeerd werkman  
    Hendrik Willems de Jong 9 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
239 Balk 177 Louw Annekes Alsniet 84 Koudum M ongehuwd ? schipper J.J. Sterkenburg
240 Balk 179 Saapke Johannes Kort 42 Makkum V weduwe Doopsgezind renteniersche bewoner
    Sijtze Barts Sytzema 10 Balk M ongehuwd Doopsgezind zonder bedrijf  
    Truike Barts Sytzema 6 Balk V ongehuwd Doopsgezind zonder bedrijf  
241 Balk 180 Eibert Freerks Molenaar 20 Sloten M ongehuwd Rooms Katholiek koornmolenaarsknecht bewoner
    Anne Freerks Molenaar 18 Sloten M ongehuwd Rooms Katholiek    
    Antje Freerks Molenaar 14 Sloten V ongehuwd Rooms Katholiek    
242 Balk 181 Hendrikes Jelles Hornstra 29 Balk M gehuwd Gereformeerd schippersknecht bewoner
    Renske Siebes de Boer 24 Lemmer V gehuwd Gereformeerd    
    Klaaske Henderikes Hornstra 1/2 Balk V ongehuwd Gereformeerd    
243 ? Harmen Uilkes Woudhuizen 35 Balk M   Gereformeerd schipper bewoner
    Akke Pieters Delfstra 32 Balk V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Pieter Harmens Woudhuizen 10 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Uilke Harmens Woudhuizen 9 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Douwe Harmens Woudhuizen 7 Sneek M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Antje Harmens Woudhuizen 5 Woudsend V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Famke Harmens Woudhuizen 2 Sneek V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Johannes Harmens Woudhuizen 14dgn Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
244 ? Lammert Femmes Bouwma 63 Bakhuizen M gehuwd Rooms Katholiek arbeider bewoner
    Jetske Harmens de Vries 43 Woudsend V gehuwd Rooms Katholiek    
    Dirkjen Lammerts Bouwma 20 Bakhuizen V ongehuwd Rooms Katholiek    
    Femme Lammerts Bouwma 19 Bakhuizen M ongehuwd Rooms Katholiek    
    Gatske Lammerts Bouwma 17 Bakhuizen V ongehuwd Rooms Katholiek    
    Johannes Lammerts Bouwma 14 Bakhuizen V ongehuwd Rooms Katholiek    
    Fimke Lammerts Bouwma 11 Bakhuizen V ongehuwd Rooms Katholiek    
    Harmen Lammerts Bouwma 4 Bakhuizen M ongehuwd Rooms Katholiek    
245 ? Akke Gerrits van der Hof 60 Midum V weduwe Rooms Katholiek zonder bedrijf --
246 ? Jan Hendriks van der Goot 65 Balk M gehuwd Gereformeerd schipper bewoner
    Hylckje Sjoukes Overmeer 50 Workum V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Lijsbert Jans van der Goot 14 Balk V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Sjouke Jans van der Goot 6 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
247 ? Aukje Hortzes Bovy 38 Balk V weduwe Gereformeerd schippersche bewoner
    Cornelis Jelles Dijkstra 9 ? M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Hotze Jelles Dijkstra 10 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Jan Jelles Dijkstra 12 Balk M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Jaitje Jelles Dijkstra 14 Lemmer M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf  
    Cornelis Jans de Vries 25 Groningen M ongehuwd Gereformeerd zetschipper  
248 ? Eeze Willems Steenbergen 60 Wijckel V weduwe Rooms Katholiek zonder bedrijf --
    Gerrit Jochem Roodklif 22 Laaksum M ongehuwd Rooms Katholiek visserman  
                   
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 10-02-2024