RUIGAHUIZEN volkstelling 1829, formulieren 599 t/m 606
 
blad huisnr. naam leeftijd in jaren geboorteplaats M/V

burgerlijke staat

godsdienst beroep
                 
599 1 Jan de Lange 48 Duzel in Paderborn M gehuwd Rooms katholiek boer en werkman
    Aaltje Jans Monkelbaan 57 Harich V gehuwd Rooms katholiek boerin
    Frensje de Lange 18 Harich V ongehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf
    Baukje de Lange 14 Wijckel V ongehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf
    Jantje de Lange 14 Wijckel V ongehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf
    Hendrik Harmens Steenbergen 6 Ruigahuizen M ongehuwd Rooms katholiek zonder bedrijf
600 2 Age Rommerts de Vries 33 Oudega HON M gehuwd Hervormd landbouwer
    Getje Meinzes Bosma 31 Wijckel V gehuwd Hervormd boerin
    Rommert Ages de Vries 10 Harich M ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Meinze Ages de Vries 6 Harich M ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Lolkje Ages de Vries 4 Sondel V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Sjudtje Ages de Vries 1/2 Ruigahuizen V ongehuwd Hervormd zonder beroep
601   Meyne Arents Zeldenthuis 24 Rijs M gehuwd Gereformeerd boer
    Marijke Douwes Feenstra 20 Oudega V gehuwd Gereformeerd boerin
    Kornelis Meynes Zeldenthuis 4 Oudega M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
602   Jantje Jans Postma 65 Oudemirdum V weduwe    
    Johannes Jans Monkelbaan 35 Harich M ongehuwd    
    Aant Johannes Monkelbaan 27 Harich M ongehuwd    
603   Tjebbe Tjebbes de Vries 49 Idskenhuizen M gehuwd Gereformeerd werkman
    Jacob Tjebbes de Vries 9 Sloten M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Durk Tjebbes de Vries 3 Sint Nicolaasga M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Klaasje Durks Tjessema 40 Dronrijp V gehuwd Gereformeerd werkvrouw
    Trijntje Tjebbes de Vries 12 Sloten V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Jacobjen Tjebbes de Vries 7 Oudega V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
604 6 Age Jans van der Meer 31 Sondel M gehuwd Gereformeerd boer
    Willem Ages van der Meer 2 Ruigahuizen M ongehuwd Gereformeerd  
    Libbe Ages van der Meer 1 Ruigahuizen M ongehuwd Gereformeerd  
    Grietje Libbes Tjalma 20 Oosterzee V gehuwd Gereformeerd boerin
    Akke Gatzes Pekema 39 Idskenhuizen V ongehuwd Gereformeerd boeredienstmeid
605   Hendrik Jans van der Goot 35 Balk M ongehuwd Gereformeerd schipper
    Hendrikje Jans van der Goot 26 Balk V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid
606 7 Bauke Wiebes Rijstra 33 Harich M gehuwd Doopsgezind arbeider en koemelker
    Grietje Johannes Smid 29 Balk V gehuwd Doopsgezind arbeidster
    Tetje Baukes Rijstra 1 Ruigahuizen V ongehuwd Doopsgezind zonder bedrijf
                 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 juli 2022 laatste wijziging: 23-07-2022