volkstelling 1829, formulieren 250 t/m 328
 
blad huisnr. Wijckel naam leeftijd in jaren geboorteplaats M/V

burgerlijke staat

godsdienst beroep
                 
Wijckel
                 
250 1 Johannes Agis van der Meer 55 Sondel M ongehuwd Gereformeerd boer
    Mieke Jans van der Meer 27 Sondel V gehuwd Gereformeerd boeredienstmeid
    Jan Siebes de Boer 24 Lemmer M gehuwd Gereformeerd boereknecht
    Wiepkjen Yedes Ydema 58 Hommerts V ongehuwd Gereformeerd boeredienstmeid
    Jan Jans de Boer 15wk Wijckel M ongehuwd Gereformeerd  
    Harmen Deddes Kuiper 37? Wijckel M ongehuwd Gereformeerd boeredienstknecht
251 1a Peke Martens Hofman 24 Wijckel M gehuwd Gereformeerd arbeider
    Fokjen Jelles Drijfhout 22 Wolvega V gehuwd Gereformeerd huisvrouw
    Marten Pekes Hofman ? Wijckel M ongehuwd Gereformeerd  
    Ybeltje Pekes Hofman ? Wijckel V ongehuwd Gereformeerd  
252   Jan Oeges Kok 36 Tjerkgaast M gehuwd Gereformeerd landbouwer
    Nelligjen Jelles Bosma 28 Oosterzee V gehuwd Gereformeerd  
    Oege Jans Kok 1/2 Wijckel M      
    Reintjen Reins Rodema 4 Oosterzee V      
    Folkert Harmens van der Zee 26 Oosterzee M ongehuwd Gereformeerd boereknecht
    Truike Jacobs Ploegstra 26 Ruigahuizen V ongehuwd Gereformeerd boeremeid
253   Jan Cornelis Melchers 34 Gaasterland M getrouwd Alles boer
    Steintje Jacobs Coldeweijer 29 Gaasterland V getrouwd Rooms Katholiek  
    Jacob Jans Melchers 4 Gaasterland M      
    Tjitske Jans Melchers 3 Gaasterland V      
    Idskjen Jans Melchers 1 Gaasterland V      
254   Pieter Johannes Pfeifert 67 Ferwerderaleel M weduwnaar Hervormd timmerman
    Gettje Martens van der Goot 59 Wijckel V weduwe Hervormd huishoudster
    Marten ??????? 22 Wijckel M ongehuwd Hervormd  
255   Douwe Nicolaas Vlieg 30 Wons M gehuwd   landman
    Martjen Rintjes van der Goot 27 Wijckel V gehuwd Hervormd  
    Detje ?? Vlieg 6 Wijckel        
    Sieger Alberts Smink 21 De Woude       boereknecht
    Johanneske ?? Visser 20 Hemelum       dienstmeid
256   Epeus van Hylckama Vlieg 25 Wons M gehuwd Alles Hervormd huisman
    Feikjen Symons Kok 21 Alfen V gehuwd Hervormd huisvrouw
    Grietje Epeus Vlieg 2 Wijckel V ongehuwd Hervormd  
    Klaas Epeus Vlieg 1/4 Wijckel M ongehuwd Hervormd  
    Hiltje Harmens de Jong 25 Sloten V ongehuwd Hervormd dienstmeid
257   Grietje van Hylckama 56 Sloten V weduwe Hervormd renteniersche
    Tinco Andringa van Hylckema Vlieg 26 Wons M ongehuwd Hervormd zaakwaarnemer
    Klaaske Vlieg 23 Wons V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Lourens Vlieg 16 Wons M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Sebastianus Nicolaus van Hylckema Vlieg 12 Wons M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Doetje Hendriks Visser 18 Idskenhuizen V ongehuwd Hervormd dienstmeid
258   Hepke H. Oudhuizen 30 Wijckel M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Antje H van der Veert 56 Wijckel V weduwe Gereformeerd zonder beroep
    Antje J van der Veer 18 Pietersbierum V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
259   Hendrik L Louwsma 43 Oudetrijne M gehuwd Gereformeerd boerenarbeider
    Wypkjen J Ploegstra 39 Balk V gehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Jacob Hendriks Louwsma 11 Harich M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Willem Hendriks Louwsma 5 Wijckel M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Anne Hendriks Louwsma 5 Wijckel M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Froukjen Hendriks Louwsma 1 Wijckel V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Trijntje L Louwsma 25 Sondel V ongehuwd Gereformeerd naaister
260   Eldert Tjietjes Roskam 34 Sondel M ongehuwd Gereformeerd kastelein
    Grietje Tjietjes Roskam 39 Oudemirdum V ongehuwd Gereformeerd huishoudster
261   Meine Roelofs Jongschaap 30 Blankenham M gehuwd Gehervormd werkman
    Fokje Foekes van der Werf 26 Woudsend V gehuwd Gehervormd  
    Roelof Meines Jongschaap 1 Sondel M ongehuwd Gehervormd  
262   Luitjen Lykles Wierda 38 Sondel M gehuwd Hervormd werkman
    Uilkjen Wiebes Stegenga 43 Harich V gehuwd Hervormd zonder beroep
    Ymkjen Luitjens Wierstra 10 Wijckel V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Lijkle Luitjens Wierstra 7 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder beroep
263   Eibert Durks Oudhornstra 55 Wijckel M weduwnaar Rooms katholiek landbouwer
    Yke Luitjens Ykema 26 Wijckel V ongehuwd Gereformeerd boereknecht
    Johannes Harmen Werkman 17 Sint Nicolaasga M ongehuwd Rooms katholiek boereknecht
    Janke Feyes Tinga 30 Doniaga V ongehuwd Rooms katholiek boerehuishoudster
264   Minne Passchiers van Dijk 34? Wijckel M gehuwd Hervormd werkman
    Wibbe Johannes Bouman?? 45 Hooibergen V gehuwd Hervormd werkvrouw
    Passchier Minnes van Dijk 9 Hooibergen M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Jelle Minnes van Dijk 5 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
265   Wabe Pieters de Vries 53 Wijckel M gehuwd Hervormd boer
    Tjitske Abes 59 Workum V gehuwd Hervormd boerin
    Pieter Wabes de Vries 23 Ruigahuizen M ongehuwd Hervormd boerezoon
    Gettje Wabes de Vries 19 Sondel V ongehuwd Hervormd boeredochter
266   Berent Gerrits van der Hof 55 Wijckel M gehuwd Rooms katholiek landbouwer
    Rinske Ymes Haarsma 55 Harich V gehuwd Rooms katholiek boerin
    Johannes Berents van der Hof 13 Wijckel M ongehuwd Rooms katholiek boereknecht
    Durk Berents van der Hof 9 Wijckel M ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
    Hindrikjen Berents van der Hof 16 Wijckel V ongehuwd Rooms katholiek boeremeid
    Johannes Gerrits Westendorp 1/2 Balk M ongehuwd    
    Johannes Wijtses ??? 21 ? M ongehuwd Rooms katholiek boereknecht
    Neeltje Wopkes Pekema 22 Woudsend V ongehuwd Rooms katholiek boeremeid
267   Johannes Annes Koiker 39 Harich M gehuwd Rooms katholiek werkman
    Fiekjen Ymes Haarsma 37 Rijs V gehuwd Rooms katholiek  
    Grietje Johannes Koiker 13 Ypecolsga V ongehuwd Rooms katholiek  
    Hendrikjen Johannes Kooiker 12 Ypecolsga V ongehuwd Rooms katholiek  
    Ymkjen Johannes Kooiker 11 Ypecolsga V ongehuwd Rooms katholiek  
    Sibbeltje Johannes Kooiker 9 Indyk V ongehuwd Rooms katholiek  
    Antje Johannes Kooiker 4 Wijckel V ongehuwd Rooms katholiek  
268   Benjamin Herres Stegenga 60 Sondel M weduwnaar Hervormd boer
    Feikje Arjens de Jong 78 Sloten V weduwe Hervormd renteniersche
    Aaltje Benjamins Stegenga 28 Wijckel V ongehuwd Hervormd dienstmeid
    Feike Benjamins Stegenga 23 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Herre Benjamins Stegenga 18 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Harmen Benjamins Stegenga 12 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
269   Harmen Jelles Landman 53 Tjerkgaast M gehuwd Hervormd boer
    Trijntje Klazes Donker 44 Idskenhuizen V gehuwd Hervormd boerin
    Jolle Harmens Landman 13 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Trijntje Harmens Landman 14 Wijckel V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Antje Harmens Landman 10 Wijckel V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Tjeerd Ales Sinnema 32 Beetsterzwaag M ongehuwd Hervormd boereknecht
    Foekjen Jans Feenstra 20 Lemmer V ongehuwd Hervormd boeremeid
270   Joseph Machiels Gersjes 66 Hongarije M gehuwd Rooms katholiek werkman
    Akke Jonker 72 Wijckel V gehuwd Rooms katholiek werkvrouw
    Jouke Joseph Gersjes 23 Wijckel M ongehuwd Rooms katholiek werkman
    Machiel Joseph Gersjes 19 Wijckel M ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
    Marijke Joseph Gersjes 21 Wijckel V ongehuwd Rooms katholiek werkster
    Antje Joseph Gersjes 16 Wijckel V ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
    Jurjen Joseph Gersjes 13 Wijckel M ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
    Gerrit Joseph Gersjes 11 Wijckel M ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
    Aaltje Joseph Gersjes 9 Wijckel V ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
271   Hessel Imkes Donker 45 Wijckel M gehuwd Hervormd boer
    Akke Luitjens 63 ?? V gehuwd Hervormd  
    Tjette Gerlofs Boonstra 26 Wijckel M ongehuwd Hervormd boereknecht
    Bregtje ?? van der Kerk 22 Dunega V ongehuwd Hervormd boeremeid
272   Aukjen Jans Bremer 62 Wijckel V weduwe Hervormd werkvrouw
273   Klaas Benjamins Stegenga 29 Wijckel M gehuwd Hervormd werkman
    Jantje Tjittes ??? Mulder 29 Heidenschap V gehuwd Hervormd werkvrouw
    Maike Klazes Stegenga 6 Wijckel V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Tjitte Klazes Stegenga 1 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
274   Hendrik Johannes Schotanus 32 Oudemirdum M gehuwd Hervormd werkman
    Grietje Siebes de Boer 32 Lemmer V gehuwd Hervormd werkvrouw
    Johannes Hendriks Schoatanus 7 Oudemirdum M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Fimme Hendriks Schoatanus 5 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Hijlkjen Hendriks Schoatanus 3 Wijckel V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Grietje Hendriks Schoatanus 1 Wijckel V ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
275   Gettje Lefferts Lefferstra 35 Nijemirdum? V gehuwd Hervormd boerin
    Leffe Hendriks ?? de Wilde 12 Nijemirdum? M ongehuwd Hervormd zonder beroep
    ?? Hendriks?? de Wilde 14 Nijemirdum? M ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Wijtske Hendriks ?? de Wilde 5 Wijckel V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Hendrik Hendriks ?? de Wilde 21 Sondel M ongehuwd Hervormd dienstknecht
    Sijtske Cornelis Bootsma 26 Terzool? V ongehuwd Hervormd werkbode
276   Hans Tjeerds van Dijk 42 Rijs M gehuwd Hervormd werkman
    Janna Aukes Polderboer 43 Harich V gehuwd Hervormd werkvrouw
    Kornelis Hanzes van Dijk 13 Sondel M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Auke Hanzes van Dijk 9 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Tjeerd Hanzes van Dijk 7 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    ?? Hanzes van Dijk 4 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder bedrijf
    Tjeerd Pieters van Dijk 67 Balk M weduwnaar Hervormd werkman
277   Liesbet Gerrits Kok 77 ? V weduwe Protestant zonder beroep
    Liesbet Ages ten Brink 13 Bakhuizen V ongehuwd Protestant  
278   Jitze Meinzes Molenaar 61 Heerenveen M gehuwd Rooms katholiek boer
    Lykeltje Reins Bouma 43 Oudemirdum V gehuwd Rooms katholiek boerin
    Rein Pieters Volmer 8mnd Oudemirdum M ongehuwd Rooms katholiek kinderen van Pieter Ojers Volmer
    Liesbet Pieters Volmer 8mnd Oudemirdum V ongehuwd Rooms katholiek
279   Hidde Uilkes van der Wal 37 Sloten M gehuwd Gereformeerd koopman
    Baukjen Meijes van Slageren 37 Heeg V gehuwd Gereformeerd  
    Uilke Hiddes van der Wal 17 Sloten M ongehuwd Gereformeerd  
    Meije Hiddes van der Wal 8 Sloten M ongehuwd Gereformeerd  
    Wijbrand Hiddes van der Wal 4 Sloten M ongehuwd Gereformeerd  
    Akke Hiddes van der Wal 15 Sloten V ongehuwd Gereformeerd  
    Sijbrig Hiddes van der Wal 11 Sloten V ongehuwd Gereformeerd  
    Jitske Hiddes van der Wal 6 Sloten V ongehuwd Gereformeerd  
    Gerrit Jans Bergsma 33 Peins M ongehuwd Gereformeerd werkbode
    Trijntje Harmens de Jong 18 Wijckel V ongehuwd Gereformeerd werkbode
280   Passchier Pieters van der Dijk 55 Sondel M gehuwd Hervormd werkman
    Janke Minnes 55 Wijckel V gehuwd Hervormd bolloopster
    Meine Passchiers van der Dijk 27 Wijckel M ongehuwd Hervormd werkman
    Ruurd?? Passchiers van der Dijk 13 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Jeltje Passchiers van der Dijk 16 Wijckel V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Jan Passchiers van der Dijk 3 Balk M ongehuwd Hervormd zonder beroep
281   Romke Harmens de Vries 36 Ypecolsga M gehuwd Rooms katholiek werkman
    Gettje Karels Zalmstra 40 Bakhuizen V gehuwd Rooms katholiek werkvrouw
    Antje ??? Koning 12 Wijckel V ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
    Harmen Romkes de Vries 8 Wijckel M ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
282   Pier Willems Bonte 41 Langweer M gehuwd Rooms katholiek arbeider
    Maike Johannes de Winter 37 Eesterga V gehuwd Rooms katholiek zonder beroep
    Trijntje Piers Bonte 8 Sloten V ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
    Hinke Piers Bonte 1 Wijckel V ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
283   Jan Dirks Brouwer 33 Tjerkgaast M gehuwd Rooms katholiek winkelier
    Wijntje Wiebes Hettinga 28 Teroele V gehuwd Rooms katholiek  
    Dirk Jans Brouwer 1 Wijckel M ongehuwd Rooms katholiek  
284   Johannes Hendriks de Roest 60 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder beroep
285   Wouter Annes de Vries 50 Warns M gehuwd Gereformeerd boerenarbeider
    Antje Botes Nijdam 45 Sneek V gehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Wietske Wouters de Vries 18 Sneek V ongehuwd Gereformeerd naaister
    Geertje Wouters de Vries 15 Sneek V ongehuwd Gereformeerd dienstbode
    Bote Wouters de Vries 7 Wijckel M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Sierd Wouters de Vries 4 Wijckel M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
286   Beerent Harmens Kouwenhoven 39 ? M gehuwd Gereformeerd boerewerkman
    Martzen Elderts van der Goot 35 Mirns V gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Grietje Beerents Kouwenhoven 10 Sondel V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Harmen Beerents Kouwenhoven 8 Sondel M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Aldert Beerents Kouwenhoven 7 Sondel M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Meine Beerents Kouwenhoven 5 Sondel M ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
    Aaltie Beerents Kouwenhoven 1/2 Wijckel V ongehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
287   Meine Sakes Polleboer 23 Wolvega M ongehuwd Gereformeerd schoenmaker
    Geertje Sakes Oolleboer 18 Wijckel V ongehuwd Gereformeerd dienstmeid
    moeilijk leesbaar 42 Wijckel V ongehuwd Gereformeerd naaister
288   Junius Murraij Banning 57 Makkum M weduwnaar Hervormd schoolonderwijzer
    Duttje Murraij Banning 27 Wijckel V ongehuwd Hervormd naaister
    Rintje Murraij Banning 24 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder beroep
289   Harmen Jacobs Jongsma 34 Oudemirdum M gehuwd Gereformeerd boer
    Akke Hendriks de Vries 36 Noordbroek   gehuwd Gereformeerd boerin
    Jacob Harmens Jongsma 3 Harich   ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
290   Gerardus Jans Reekers 39 Balk M gehuwd Rooms katholiek arbeider
    ?? Piers van der Meulen 40 Woudsend V gehuwd Rooms katholiek zonder beroep
    Antje Gerardus Reekers 8 Wijckel V ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
    Jan Gerardus Reekers 6 Wijckel M ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
    Pier Gerardus Reekers 3 Wijckel M ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
291   Pieterje Pieters Postma 47 Wijckel V weduwe Hervormd werkster
    Jan Hanzes Roskam 16 Nijemirdum M ongehuwd Hervormd werkjongen
    Pier Baukes Jongsma 6 Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Klaaske Baukes Jongsma 4 Wijckel V ongehuwd Hervormd zonder beroep
292   Jantjen Willems Beuckens 54 Sondel V weduwe Gereformeerd boerin
    Johannes Jans van der Meer 22 Balk M ongehuwd Gereformeerd boereknecht
    Truike Jans van der Meer 19 Wijckel V ongehuwd Gereformeerd boeredienstmeid
    Jan Jans van der Meer 12 Wijckel M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
293   Gerrit Jacobs Keizer 36 Oudemirdum M gehuwd Hervormd boer?
    Aaltje ??? de Vries 27 Sondel V gehuwd Hervormd boerin
    Jakob Gerrits Keizer 1 Oudemirdum M ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Eelke Jans 27 Ruigahuizen M ongehuwd Hervormd ??
    Bruinsjen ?? Bouwman 18 Sondel V ongehuwd Hervormd ??
294   Hendrik Scholtes Luinenburg 31 Oudemirdum M gehuwd Hervormd werkman
    Jeltje Jacobs Huitema 35 Oosterzee V gehuwd Hervormd zonder beroep
    Jacob Hendriks Luinenburg 1 Sondel M ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Gettje Pieters van Dijk 60 Sondel V weduwe Hervormd zonder beroep
295   Kornelis Jacobus Ploegstra 32 Harich M gehuwd Hervormd werkman
    Popkjen Wybrandus Zeilstra 30 Harich V gehuwd Hervormd werkvrouw
    ??? Kornelis Ploegstra 4 Sondel ? ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Wybrandus Kornelis Ploegstra 1 Wijckel ? ongehuwd Hervormd zonder beroep
296   Teunes Harmens Bouma 43 Harich M gehuwd Hervormd boer
    Teuntje Wallles Donker 30? Oudega HON V gehuwd Hervormd boerin
    Duttje Teunes Bouma 8 Wijckel V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Hinke Teunes Bouma 4 Wijckel V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Jan Johannes Kok 23 Tjerkgaast M ongehuwd Hervormd werkbode
    Eva ?? ?? 21 Schiedam V ongehuwd Hervormd werkbode
297   Hendrik Harmens Bouma 46 Wijckel M gehuwd Hervormd boer
    Ymkje Gerbens Groenhof 52 Oudega HON V gehuwd Hervormd boerin
    Hinkje Hendriks Bouma 16 Balk V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Hyke Gerrits Steenbergen???? 25 Bakhuizen V ongehuwd Rooms katholiek werkbode
298   Jantje Harmens Asma 44 Wijckel V gehuwd Rooms katholiek zonder beroep
    Jan Deddes Koiker 12 Elahuizen M ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
    Grietje Deddes Koiker 10 Wijckel V ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
    Wiebe Deddes Koiker 6 Wijckel M ongehuwd Rooms katholiek zonder beroep
299   Andries Piebes Bosma 66 Oudemirdum M gehuwd Hervormd werkman
    Aaltje Jans van der Goot 57 Wijckel V gehuwd Hervormd zonder beroep
    Jan Andries Bosma 32 Sloten M ongehuwd Hervormd werkman
300   Martin Pekes Hofman 50 Sloten M gehuwd Gereformeerd werkman
    Ybeltje Martzens van der Goot 53 Wijckel V gehuwd Gereformeerd huisvrouw
    Pieter Martens Hofman 13 Wijckel M ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
    Sjirkjen Martens Hofman 9 Wijckel V ongehuwd Gereformeerd zonder beroep
301   P.M. van der Goot 64 Wijckel M ongehuwd Gereformeerd landbouwer
    Johannes ??? ??? 14? Wijckel M ongehuwd Rooms katholiek boereknecht
    Jantjen Martens Hofman 16 Wijckel V ongehuwd Gereformeerd huisvrouw
302   Pieter Klazes Bosma 32 Wijckel M gehuwd Hervormd werkman
    Minke Murray Banning 29 Wijckel V gehuwd Hervormd naaister
    Klaas Pieters Bosma 10wkn Wijckel M ongehuwd Hervormd zonder beroep
303 43 Lubbert Douwes Visser 34 Wijckel M ongehuwd Gereformeerd boer
    Bauke Douwes Visser 28 Wijckel M ongehuwd Gereformeerd boer
    Haring Dooitzen Nauta 34 Nijega? HON M gehuwd Hervormd slachter
    Jetske Douwes Visser 34 Wijckel V gehuwd Hervormd werkbode
    Elizabeth Harings Nauta 7 Wijckel V ongehuwd Hervormd zonder beroep
    Boukjen Harings Nauta 1/2 Wijckel V ongehuwd Hervormd zonder beroep
304   Klaas Herres Doffert 50 ? M Gehuwd Gereformeerd werkman
                 
305   Jan Hendriks de Vries 43 Wijckel M Gehuwd Gereformeerd werkman
                 
306   Gerrit Annes de Vries 65 Laaxum M Gehuwd Gereformeerd zonder bedrijf
                 
307   Antke Wiebes Bruinsma 55 Wijckel M Gehuwd Hervormd werkman
                 
308   Stijntje Berents van der Bosch 52 Wijckel V Weduwe Hervormd arbeider
                 
309   Douwe Betses Schram 64 Balk M Gehuwd Hervormd arbeider
                 
310   Hisse Siegers Lyklema 38 Harich M Gehuwd Hervormd boer
                 
311   An Wiebes Visser 60 ? V Weduwe Gereformeerd werkvrouw
                 
312   Trijntje Willems van der Zee 55 Oudemirdum V Weduwe Hervormd werkvrouw
                 
313 49? Sijtze Willems Tjietjema 41 Mirns M Gehuwd Hervormd werkman
                 
314   Lammert Bontes de Jager 41 Balk M Gehuwd Gereformeerd werkman
                 
315   Berend Lubberts van der Bosch 31 Wijckel M Gehuwd Gereformeerd werkman
                 
316   Jacob Jans Ploegstra 66 Balk M Weduwnaar Gereformeerd werkman
                 
317   Hendrik berends van den Bosch 56 Wijckel M Gehuwd Gereformeerd werkman
                 
318 52? Bate Thees Aukema 23 Haskerhorne M Gehuwd Hervormd boer
                 
319   Borghard (Boerke, Burgerd) Coenraads Smidt 66 Siegenheim M Weduwnaar Luteraan werkman
                 
320   Lolkjen Ages van der Meer 62 Harich V Weduwe Gereformeerd boerin
                 
321 56? Frederik Zacharias Reneman 53 Leeuwarden M Ongehuwd Hervormd geen
                 
322   Willem Gatses de Boer 26 Harich M Ongehuwd Hervormd boer
                 
323   Pieter Durksz 41 Oudemirdum M Gehuwd Hervormd landbouwer
                 
324   Murk Kerstes Kok 62 Tjerkgaast M Gehuwd Hervormd boer
                 
325   Meindert Pieters de Vries 40 Knipe M Gehuwd Rooms Katholiek boerewerkman
                 
326   Jeep Pieters Tuinman 60 Balk M Gehuwd Hervormd arbeider
                 
327   Bauke Johannes Betzema 23 Balk M Gehuwd Hervormd arbeider
                 
328   Brant Hendriks van der Goot 24 Balk M Ongehuwd Protestant boer
                 
                 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 31-07-2022