volkstelling 1840 Balk, Harichsterzijde
 
A = nummers der huizen E = getrouwden, man H = getrouwden, vrouw K = Roomschen
B = huisgezinnen per huis F = weduwnaars I = weduwen L = Protestanten
C = inwoners per huis G = jongmans J = jongedochters M = Israeliten
D = ouderdom     N =Tot geen der voormelde gezinden behoorende

A

getal der namen en voornamen D geboorteplaats man vrouw beroep  

B

C
E
F
G H I J K L M
N
Harichsterzijde (nu Meerweg 12 - 23)
2
4
Lijklema Murk Lijkles 46 Balk - - - - - - zetmeijer - 1 - -
      Durkema Antje Minnes 45 Oosterzee - - - 1 - - zonder - 1 - -
1a     Haitjema Jan Tjeerds 30 Balk - - - - - - visscher - 1 - -
      Haitjema Japikjen Jans 2m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
2 1 3 Betzema Betze Baukes 58 Balk - 1 - - - - schippersknecht - 1 - -
      Betzema Neeltje Betzes 20 Balk - - - - - 1 naaister - 1 - -
      Betzema Wijtze Betzes 19 Balk - - 1 - - - schippersknecht - 1 - -
3a 1 2 Tjessema Cornelis Durks 43 Dronrijp 1 - - - - - timmermansknecht - 1 - -
      Schoot Elisabeth 47 Harlingen - - - 1 - - zonder - 1 - -
4 1 4 Akker Roelof Hendriks van der 55 Heerenveen 1 - - - - - brievenbode - 1 - -
      Veenema Joukjen Kerstes 48 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Akker Gerritje Roelofs van der 9 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Akker Hendrik Roelofs van der 6 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
5 2 4 Wint Klaare Cornelis voor de 54 Balk - - - - 1 - naaister - 1 - -
      Visser Annigjen Fockes 25 Balk - - - - - 1 naaister - 1 - -
      Hogendorf Frederik Fockes 39 Koudum - 1 - - - - slager - 1 - -
5a     Albrink Aaltje Jans 57 Denekamp - - - - 1 - zonder 1 - - -
6 1 7 Randen Auke Douwes van 38 Sloten 1 - - - - - molenmaker / timmerman - 1 - -
      Visser Aaltje Sierd 35 Sloten - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Randen Sierd Aukes van 11 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Randen Aaltje Aukes van 9 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Randen Douwe Aukes van 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Randen Anne Aukes van 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Randen Gerke Aukes van 1 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
7 1 3 Visser Herre Aukes 29 Balk - - 1 - - - visser - 1 - -
      Visser Grietje Aukes 25 Balk - - - - - 1 naaister - 1 - -
      Visser Ruurdje Aukes 21 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
8 1 6 Schram Eelke Jarichs 37 Balk 1 - - - - - schippersknecht - 1 - -
      Rinske Jelles Hornstra 30 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Schram Neeltje Eelkes 6 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Schram Foppe Eelkes 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Schram Hielkejn Eelkes 1 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Hornstra Jelle Klazes 63 Nijehorne - 1 - - - - schatter van het slagten - 1 - -
9 2 7 Haga Gosse Sjirks 28 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Verbeek Antje Johannes 36 Lemmer - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Haga Sjirks Gosses 8m Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
9     Kuiper Hendrik Jans 34 Balk 1 - - - - - wagenmakersknecht - 1 - -
      Jelsma Pietje Jakobs 35 Woudsend - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Kuiper Jan Hendriks 2 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Kuiper Jaike Hendriks 6m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
10 1 5 Bosma Pieter Lijkeles 33 Balk 1 - - - - - schipper - 1 - -
      Haga Beeuw Jobs 34 Woudsend - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Bosma Lijkele Pieters 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Bosma Job Pieters 2 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Bosma Martjen Pieters 2m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
11 1 4 Huistra Jan Douwes 54 Idskenhuizen 1 - - - - - huisman - 1 - -
      Hoek Riekjen Jelles van de 58 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Hoek Jelle Minnes van de 16 Harich - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Bruinsma Liskjen Nannes 18 Woude - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
12 1 7 Hofstra Sietze Adams 41 Sneek 1 - - - - - wollenwever - 1 - -
      Kiep Idskjen Sipkes 37 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Hofstra Adam Sietzes 14 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Hofstra Durkjen Sietzes 13 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Hofstra Sipke Sietzes 10 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Hofstra Siemon Sietzes 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Hofstra Sjoerdje Sietzes 4 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
Harichsterzijde (nu Pypsterstikke)
13 3 13 Bremer Harmen Jans 56 Sondel 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Vries Oetske Hetzes de 47 Oudega - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Bremer Sietske Harmens 9 Sondel - - - - - 1 zonder - 1 - -
13     Piersma Pier Jans 42 Balk 1 - - - - - schippersknecht - 1 - -
      Groninger Maaike Harmens 40 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Piersma Jan Piers 16 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Piersma Harmen Piers 15 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Piersma Afke Piers 8 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Piersma Willem Piers 5 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
13     Stint Aldert Hendriks 35 Hindeloopen 1 - - - - - timmermansknecht - 1 - -
      Reidsma Pietje Igrams 34 Lemmer - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Stint Hendrik Alberts 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Stint Siebrig Alderts 5 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
13a 1 6 Sinnema Tjeerd Attes 42 Beetsterzwaag 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Koopmans Akke Jakobs 28 Harich - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Sinnema Wietske Tjeerds 6 Harich - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Sinnema Atte Tjeerds 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Sinnema Jakob Tjeerds 2 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Sinnema Afke Tjeerds 1 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
14 1 8 Visser Johannes Harmens 43 Sloten 1 - - - - - schipper en koopman - 1 - -
      Jonker Rinske Alderts 38 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Visser Harmen Johannes 16 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Visser Jan Johannes 13 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Visser Dettje Johannes 6 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Visser Aaltje Johannes 4 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Visser Cornelia Johannes 2 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Veer Aaltje Harmens van der 20 Sloten - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
Harichsterzijde (nu Meerweg 1 - 11)
15 1 2 Wildeboer Pieter Rinkes 49 Balk - - 1 - - - meester schoenmaker - 1 - -
      Wolda Anna Geerts 18 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
16 1 4 Haitjema Tjeerds Haitjes 63 Balk 1 - - - - - visser - 1 - -
      Hinnema Sibbeltje Hinnes 61 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Haitjema Gatske Tjeerds 28 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Haitjema Sibbeltje Hantjes 10 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
17 1 2 Beekema Pieter Jentjes 30 Woudsend 1 - - - - - inlands kramer 1 - - -
      Boom Trijntje Simons 31 Woudsend - - - 1 - - winkeliersche 1 - - -
19 1 5 Meinesz Tjeerd Jelles 27 Balk 1 - - - - - koopman - 1 - -
      Taconis Namkje Krijns 27 Joure - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Meinesz Jelle Tjeerds 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Meinesz Hiltje Tjeerds 1 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Bergsma Pietje Aukes 20 Joure - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
21 1 3 Meinesz Jelle 68 Nieuwehorne 1 - - - - - rijksontvanger - 1 - -
      Poppes Eelkjen Baukes 56 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Visser Elisabeth Tjoekes 31 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
22 1 3 Goedkoop Reinou Klazes 69 Workum - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Roos Lieuwe Klazes de 75 Workum - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Schram Aaltje Popkes 14 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
23 3 7 Vries Antje Gerrits de 38 Tjerkgaast - - - - 1 - winkeliersche en naaister - 1 - -
      Mulder Hendrik Klazes 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Mulder Klaaske Klazes 11m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
23a     Zee Wiepkjen Douwes van der 54 IJlst - - - - 1 - naaister - 1 - -
      Bank Janke Siebrens van der 21 Sloten - - - - - 1 naaister - 1 - -
23b     Tjessema Klaaske Durks 50 Dronrijp - - - - 1 - werkvrouw - 1 - -
      Vries Jakobjen Tjepkes 17 Oudega - - - - - 1 zonder - 1 - -
24 1 7 Doorenspleet Stoffel Jans 43 Balk 1 - - - - - kastelein - 1 - -
      Frankena Grietje Ydes 43 Molkwerum - - - 1 - - kasteleinshe - 1 - -
      Doorenspleet Siebrig Stoffels 18 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Doorenspleet Jan Stoffels 16 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Doorenspleet Pietje Stoffels 11 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Doorenspleet Korneliske Stoffels 8 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Sikkema Pietje Sikkes 81 Tjalbert - - - - 1 - zonder - 1 - -
25 1 5 Goot Rintje Hendriks van der 30 Balk 1 - - - - - bakker - 1 - -
      Brouwer Geertje Arjens 28 Joure - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Goot Wimpke Rintjes van der 8m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Ruardie Wiebren Oeges 15 Sloten - - 1 - - - bakkerskneht - 1 - -
      Zijlstra Sijke Sieberens 24 Sneek - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
Harichsterzijde (nu van Swinderenstraat 1 - 69 )
27 1 6 Heideman Johannes 35 Boekelo 1 - - - - - koopman 1 - - -
      Mulder Helena Nicolaas 25 Dockum - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Heideman Maria Heida 5 Dockum - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Heideman Anna Katharina 4 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Heideman Hendrik 2 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Draaisma Gardina Douwes 15 Sondel - - - - - 1 dienstmeid 1 - - -
28 2 10 Drijfhout Pieter Halbes 31 Balk 1 - - - - - wagenmaker - 1 - -
      Sietsma Harmke Scholtes 30 Wijckel - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Drijfhout Bregtje Pieters 8 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Drijfhout Scholte Pieters 6 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Drijfhout Siebrigje Pieters 3 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Drijfhout Halbe Pieters 1 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jager Baukjen Lammerts de 19 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
      Vries Rommert Bokkes de 16 Wijckel - - 1 - - - wagenmakersleerling - 1 - -
28a     Koorenstra Klaas Hiddes 28 Balk 1 - - - - - timmermansknecht - 1 - -
      Greefke Sijke Jans 28 Makkum - - - 1 - - zonder - 1 - -
29 1 11 Jong Willem Ottes de 44 Bakhuizen 1 - - - - - bakker - 1 - -
      Wal Eelkjen Uikes van der 40 Parrega - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Jong Otte Willems de 18 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jong Uilke Willems de 16 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jong Hielkjen Willems de 14 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jong Siebrigjen Willems de 11 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jong Kornelis Willems de 9 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jong Trijntje Willems de 7 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jong Wiepkjen Willems de 5 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jong Hidde Willems de 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jong Jan Willems de 1 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
30 1 6 Bruine Jan Rudolph de 29 Amsterdam 1 - - - - - predikant - 1 - -
      Nibbelink Berendina Antonia 30 Opheusden - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Bruine Philip Anthonij de 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Bruine Hendrika Gerardina de 2 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Bruine Gerardus Hendrikus de 2m Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Haanstra Gerritje Klazes 21 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
32 1 5 Sleeswijk Trijntje Cornelis 72 Lemmer - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Poppes Fettje 44 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Poppes Jan 37 Balk - - 1 - - - koopman - 1 - -
      Poppes Frederika 28 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Bosma Rigtje Reins 20 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
33 1 13 Poppes Harmen Baukes 43 Balk 1 - - - - - koopman en schipper - 1 - -
      Wierstra Grietje Uilkes 43 Harich - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Poppes Baukjen Harmens 19 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Poppes Uilkjen Harmens 16 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Poppes Bauke Harmens 14 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Poppes Uilke Harmens 12 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Poppes Pieter Harmens 10 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Poppes Jakob Harmens 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Poppes Eelkjen Harmens 7 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Poppes Jan Harmens 5 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Poppes Trijntje Harmens 4 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Poppes Lolkjen Harmens 2 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Tjessema Trijntje Kornelis 18 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
34 1 6 Vellinga Jantje Gerrits 42 Balk - - - - 1 - winkeliersche - 1 - -
      Poppes Baukje Jans 17 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Poppes Gerrit Jans 15 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Poppes Joskjen Jans 14 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Poppes Jan Jans 10 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Bos Idskjen Jans 76 Beetsterzwaag - - - - 1 - zonder - 1 - -
34a 1 3 Zwanenburg Marten Baukes 42 Holwerd - 1 - - - - huisschilder en glazenmaker - 1 - -
      Zwanenburg Siemon Martens 20 Holwerd - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Zwanenbrug Sijke Martens 17 Holwerd - - - - - 1 zonder - 1 - -
35 1 4 Visser Taeke Harmens 39 Sloten 1 - - - - - bakker - 1 - -
      Bakker Grietje Poppes 28 Lemmer - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Bouwman Atte Hielkes 17 Tjerkgaast - - 1 - - - bakkersknecht - 1 - -
      Vellinga Hendrikje Gerrits 13 Hindeloopen - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
36 1 5 Fokke Johannes 33 Balk 1 - - - - - genees- heel- en vroedmeester - 1 - -
      Nibbelink Dorothea C.W. 32 Opheusden - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Fokke Godtlieb Andreas 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Fokke Hendrika Gerardina 7m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Posthuma Teatske Lolkes 26 Koudum - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
37 2 4 Smid Grietje Meinesz 33 Langweer - - - - - 1 winkeliersche - 1 - -
      Smid Meine Obbes 74 Rijs - 1 - - - - zonder - 1 - -
      Haitjema Haitje Tjeerds 40 Balk - 1 - - - - visser - 1 - -
      Haitjema Rinke Haitjes 15 Balk - - 1 - - - smidsknecht - 1 - -
38 1 3 Fop Idskjen Hortses 58 Balk - - - - 1 - winkeliersche - 1 - -
      Rinzema Rinze Hendriks 30 Balk - - 1 - - - beurtschipper - 1 - -
      Rinzema Jaike Hendriks 28 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
39 1 4 Goot Hendrik Brants van der 63 Balk 1 - - - - - koopman - 1 - -
      Binkes Hantje Rinkes 61 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Goot Aukjen Hendriks van der 25 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Goot Jakobus Hendriks van der 24 Balk - - 1 - - - koopman - 1 - -
40 1 11 Arends Sijtse 30 Balk 1 - - - - - grutter - 1 - -
      Pietersma Jantje Sibbeles 38 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Arends Arend Sijtses 25 Balk - - 1 - - - gruttersknecht - 1 - -
      Arends Jakob Sijtses 21 Balk - - 1 - - - gruttersknecht - 1 - -
      Arends Aukjen Sijtses 16 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Arends Jan Sijtses 10 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Arends Sibbele Sijtses 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Arends Pieter Sijtses 5 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Arends Bart Sijtses 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Arends Antje Sijtses 1m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Vermeulen Eelkjen Ygrams 28 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
41 1 3 Rinkema Jan Thomas 30 Balk 1 - - - - - koopman - 1 - -
      Fokke Johanna Sophie 30 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Canon Harmke 24 Winschoten - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
42 1 5 Poppes Cornelis 46 Balk 1 - - - - - koopman - 1 - -
      Visser Eelkjen Annes 43 Heeg - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Poppes Hinke Cornelis 21 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Poppes Poppe Cornelis 19 Balk - - 1 - - - notarisklerk - 1 - -
      Yke Raukes Bakker 25 Woudsend - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
43 1 4 Poppes Sikke 35 Balk 1 - - - - - grossier wijnen, sterke drank - 1 - -
      Tichelaar Petronella 32 Makkum - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Poppes Jan Tichelaar 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Zee Wimke Cornelis van der 26 Gorredijk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
44 1 7 Feer Poppe Tjerks van der 42 Balk 1 - - - - - beurtschipper en koopman - 1 - -
      Teekens Anneke Pieters 42 Heeg - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Feer Tjerk Poppes van der 16 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Feer Pieter Poppes van der 15 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Feer Froukjen Poppes van der 14 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Feer Pietje Poppes van der 13 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Plantinga Antje Hendriks 19 Gersloot - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
45 4 18 Damstra Willem Damstra 33 Bolsward 1 - - - - - boendermaker 1 - - -
      Smids Christina 23 Leeuwarden - - - 1 - - strohoedjemaakster 1 - - -
      Damstra Jakob Willems 4 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Damstra Hittje Willems 5 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Damstra Catharina Willems 1/2 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Groen Hendrikje Willems de 72 Workum - - - - 1 - zonder 1 - - -
      Banning Trijntje 26 Sneek - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
45a     Reekers Douwe Jans 39 Balk 1 - - - - - smidsknecht 1 - - -
      Beima Tjepkjen Abes 29 Balk - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Reekers Baukjen Douwes 9 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Reekers Jakob Douwes 6 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Reekers Lolkje Douwes 1 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Reekers Jantje Douwes 6m Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Reekers Gerardus Jans 49 Balk - 1 - - - - werkman 1 - - -
45b     Vellinga Tjepkjen Gerrits 46 Balk - - - - 1 - werkvrouw - 1 - -
      Ekker Jan Alberts 19 Balk - - 1 - - - timmermansknecht - 1 - -
45     Beekema Ruurd Jentjes 33 Woudsend 1 - - - - - kuipersknecht 1 - - -
      Winter Johanneske Pieters de 24 Woude - - - 1 - - zonder 1 - - -
46 1 6 Meulen Anne Piers van der 58 Heerenveen 1 - - - - - kuiper 1 - - -
      Beer Geeske Douwes de 52 Woudsend - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Meulen Akke Annes van der 26 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Meulen Rinske Annes van der 24 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Meulen Janke Annes van der 21 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Nota Hille Pieters 28 Tjerkwerd - - 1 - - - kuipersknecht 1 - - -
47 1 2 Rinzema Rink Rinzes 81 Balk - - - - 1 - winkeliersche - 1 - -
      Rinzema Hortske Hendriks 23 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
48 1 6 Reekers Hendrik Pieters 41 Balk 1 - - - - - grof- en hoefsmid 1 - - -
      Boer Trijntje Pieters de 27 Molkwerum - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Reekers Antje Hendriks 5 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Reekers Pieter Hendriks 4 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Reekers Re??? Hendriks 3 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Reekers Tjeerd Hendriks 1 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
49 1 6 Drijfhout Hans Halbes 36 Balk 1 - - - - - goud- en zilversmid - 1 - -
      Stuurhaan Grietje Alberts 44 Joure - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Drijfhout Halbe Hanzes 9 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Drijfhout Albert Hanzes 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Drijfhout Bregtje Hanzes 5 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Velzen Reinou Baukes 15 Lemmer - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
50 1 3 Lunenburg Hendrik Hepkes 37 Oudemirdum 1 - - - - - schipper - 1 - -
      Hoekstra Janneke Berends 40 Leeuwarden - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Duisterhout Titus Klazes 44 Balk - 1 - - - - timmermansknecht - 1 - -
51 1 6 Kessel Sybrandus van 40 Dokkum 1 - - - - - koperslager 1 - - -
      Meer Jannetje van der 40 Leeuwarden - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Kessel Engelina Sybrandus van 15 Leeuwarden - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Kessel Martha Sybrandus van 7 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Kessel Jan Sybrandus van 2 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Wierda Froukje Hielkes 16 Tjerkgaast - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
52 1 4 Poppes Bauke Pieters 25 Balk 1 - - - - - grossier in sterke dranken - 1 - -
      Jongsma Grietje Wiggeles 22 Oudega - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Poppes Jeltje Baukes 1 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Ronner Marijke Hendriks 17 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
53 2 14 Kuiper Willem Jans 42 Balk 1 - - - - - wagenmaker - 1 - -
      Feenstra Rigtje Jans 38 Lemmer - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Kuiper Jan Willems 13 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Kuiper Hendrik Willems 10 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Kuiper Folkert Willems 6 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Kuiper Jaitje Willems 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Kuiper Foeke Willems 3m Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
53a     Betzema Klaas Baukes 49 Balk 1 - - - - - kuiper - 1 - -
      Beekhof Sjoukjen Teunis 39 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Betzema Rigtje Klazes 8 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Betzema Teunis Klazes 6 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Betzema Jan Klazes 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Betzema Reinou Klazes 8m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jong Jelle Harmens de 24 St. Nicolaasga - - 1 - - - kuipersknecht 1 - - -
54 1 8 Visser Tjeerd Harmens 54 Langweer 1 - - - - - bakker - 1 - -
      Kram Aaltje Hendriks 50 Amsterdam - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Visser Antje Tjeerds 25 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Visser Harmke Tjeerds 22 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Visser Klaaske Tjeerds 19 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Visser Harmen Tjeerds 17 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Visser Ybeltje Tjeerds 11 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Visser Froukjen Tjeerds 8 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
55 1 5 Veer Hans Ages van der 27 Balk 1 - - - - - koopman - 1 - -
      Vries Yda Siebrands de 25 Woudsend - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Veer Age Hanzes van der 5 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Veer Siebrand Hanzes van der 2 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Bakker Antje Raukes 19 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
56 2 9 Os Jouke Wybrens van 37 Balk - - 1 - - - kastelein 1 - - -
      Os Wybren Doedes van 63 Balk - 1 - - - - zonder 1 - - -
      Overmeer Hendrikje Jans 21 Heeg - - - - - 1 dienstmeid 1 - - -
56a     Bosman Jotje Piers 59 Balk 1 - - - - - werkman 1 - - -
      Beer Berber Ottes de 47 Balk - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Bosman Jacob Jotjes 18 Balk - - 1 - - - werkman 1 - - -
      Bosman Otte Jotjes 10 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Betzema Jan Baukes 55 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Bosma Meintje Lykeles 54 Balk - - 1 - - - Inlandsch kramer - 1 - -
57 1 5 Jong Otte Jans de 72 Hemelum 1 - - - - - koopman en winkelier - 1 - -
      Jongsma Hielk Willems 70 Koudum - - - 1 - - winkeliersche - 1 - -
      Jong Corneliske Ottes de 25 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Elselo Jacob Frankes 5 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Elselo Otte Frankes 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
58 2 10 Dijkstra Hans Jakobs 24 Balk 1 - - - - - huisschilder en glazenmaker - 1 - -
      Poppes Wiepkjen Jans 23 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Dijkstra Jakob Hanzes 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Dijkstra Jan Hanzes 9m Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jager Hortske Jurjens de 22 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
58     Eiling Bernardus 36 Leer (Westfalen) 1 - - - - - schoenmaker 1 - - -
      Meulen Geertje Lieuwes van der 25 Zandvirde - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Eiling Sietze Bernardus 2 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Eiling Grietje Bernardus 1m Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Molen Hans Barteles van der 23 Woudsend - - 1 - - - schoenmakersknecht - 1 - -
59 3 8 Delfstra Jacob Pieters 36 Balk - - 1 - - - winkelier - 1 - -
      Andringa Antje Siebes van 71 Lemmer - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Delfstra Antje Sakes 19 Lemmer - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
59a     Brink Jurjen Johannes ten 29 Balk 1 - - - - - wagenmakersknecht - 1 - -
      Duif Rootje Durks 28 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Brink Hein Jurjens ten 2m Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
59a     Dijkstra Iemkjen Kerstes 53 Harich - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Jong Tjitske Pieters de 14 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
60 2 11 Koornstra Hidde Jacobs 59 Balk 1 - - - - - politiedienaar - 1 - -
      Wilde Akke Willems de 53 Harich - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Koornstra Rinze Hiddes 25 Balk - - 1 - - - slager - 1 - -
      Koornstra Jelle Hiddes 24 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Koornstra Sjoerd Hiddes 14 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
60a     Jongsma Klaas Piers 36 Rijs 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Koornstra Lijsbert Hiddes 35 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Jongsma Pier Klazes 8 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jongsma Hidde Klazes 6 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jongsma Hendrik Klazes 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jongsma Hielkjen Klazes 1 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
61 1 5 Sloterdijk Jouke Sipkes 27 Balk 1 - - - - - bakker - 1 - -
      Vries Okjen Geerts de 26 Langweer - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Sloterdijk Sipke Joukes 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Sloterdijk Duike Joukes 1 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Boer Baukjen Fokkes de 19 Balk - - - - - - dienstmeid - 1 - -
62 1 8 Boer Jouke Huberts de 51 Balk - 1 - - - - koopman en winkelier 1 - - -
      Boer Baukjen Joukes de 17 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Boer Hijlkjen Joukes de 16 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Boer Hubert Joukes de 12 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Boer Johanna Joukes de 10 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Boer Johannes Joukes de 9 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Boer Hendrika Joukes de 6 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Boer Harmke Joukes de 4 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
64 1 6 Meiboom Gooijtje Harmens 36 Lemmer 1 - - - - - brood- en beschuitbakker - 1 - -
      Sietsma Antje Scholtes 35 Wijckel - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Meiboom Grietje Gooijtjens 11 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Meiboom Sijbrigjen Gooijtjens 9 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Meiboom Martha Gooijtjens 6 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Velde Johannes F. J. van der 22 Ternaard - - 1 - - - bakkersknecht 1 - - -
65 2 12 Pelsma Sjoerd Durks 50 Balk 1 - - - - - smid 1 - - -
      Oldenburg Jetske Joostes 40 Lemmer - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Pelsma Jurjen Sjoerds 18 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Pelsma Petrus Sjoerds 16 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Pelsma Hendrikjen Sjoerds 14 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Pelsma Anne Sjoerds 12 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Pelsma Froukjen Sjoerds 3 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Pelsma Jeltje Sjoerds 1 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
65a     Hofstra Jakob Lubberts 34 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Veer Hiltje Feddes van der 31 Hindeloopen - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Hofstra Lubbert Jakobs 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Hofstra Grietje Jacobs 1 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
66 1 8 Visser Ruurd Klazes 40 Balk 1 - - - - - visser - 1 - -
      Smid Afke Johannes 42 Balk - - - 1 - - winkeliersche - 1 - -
      Visser Antje Ruurds 16 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Visser JitskeRuurds 13 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Visser Akke Ruurds 11 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Visser Maike Ruurds 7 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Visser Gretske Ruurds 4 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Visser Johannes Ruurds 2 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
67 2 8 Doorenspleet Hendrik Jans 33 Balk 1 - - - - - koopman 1 - - -
      Reekers Neeltje Pieters 35 Balk - - - 1 - - winkeliersche 1 - - -
      Fortuin Kornelis van 21 Balk - - 1 - - - schippersknecht - 1 - -
67a     Doorenspleet Antke Jans 37 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Bijlsma Aaltje Gooijtjens 41 Harlingen - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Doorenspleet Jan Antkes 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Doorenspleet Antje Antkes 2 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Doorenspleet Sijbrig Antkes 8m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
68 1 9 Veer Hendrik Lippes van der 46 Sloten 1 - - - - - timmerman - 1 - -
      Eppinga Idskjen Grardus 41 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Veer Grietje Hendriks van der 15 Sloten - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Veer Tapke Hendriks van der 11 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Veer Aaltje Hendriks van der 9 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Veer Martjen Hendriks van der 7 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Veer Lupkjen Hendriks van der 5 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Veer Durkjen Hendriks van der 3 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Veer Lippe Hendriks van der 1 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
69 1 2 Kiep Siemen Sipkes 43 Balk 1 - - - - - wagenmaker - 1 - -
      Meulen Aaltje Luijen van der 53 Gorredijk - - - 1 - - zonder - 1 - -
71 1 2 Huisman Pieter Reins 44 Sondel 1 - - - - - koopman - 1 - -
      Hornstra Grietje Jelles 37 Balk - - - 1 - - melktappersche - 1 - -
72 1 4 Visser Haitje Hantjes 53 Tacozijl 1 - - - - - visser - 1 - -
      Visser Grietje Klazes 37 Balk - - - 1 - - winkeliersche - 1 - -
      Visser Klaas Haitjes 22 Harich - - 1 - - - visser - 1 - -
      Visser Auke Haitjes 18 Harich - - 1 - - - visser - 1 - -
73 1 5 Jong Sjoerd Sijbrens de 57 Balk - - - - - - koopman - 1 - -
      Koornstra Geeske Jacobs 57 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Hospes Anke Hendriks 17 Mirns en Bakhuizen - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
      Hoekstra Rinze Eiberts 15 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Hospes Uilke Hendriks 14 Oudemirdum - - 1 - - - zonder - 1 - -
74 2 5 Schuit Frederik Harmens van der 29 Balk 1 - - - - - timmerman - 1 - -
      Schuit Corneliske Sjoerds van der 24 Woudsend - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Schuit Pietje Frederiks van der 2 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
74     Lange Jan Jans de 58 Doesel (Worburg) 1 - - - - - werkman 1 - - -
      Monkelbaan Aaltje Jans 68 Harich - - - 1 - - zonder 1 - - -
75 1 9 Hoekstra Egbert Rinzes 35 Balk 1 - - - - - herbergier en slagter - 1 - -
      Meulen Trijntje Sjerps van der 39 Hemelum - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Hoekstra Ottje Egberts 11 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Hoekstra Jakob Egberts 9 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Hoekstra Roelof Egberts 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Hoekstra Uilke Egberts 5 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Hoekstra Hielkjen Egberts 1 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jong Gooitske Jans de 28 Sloten - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
      Vries Sjerps Eiles de 18 Hemelum - - 1 - - - dienstknecht - 1 - -
75a 1 3 Betzema Bauke Johannes 33 Balk 1 - - - - - schippersknecht - 1 - -
      Boer Wijbrigjen Joostes de 50 Joure - - - 1 - - werkvrouw - 1 - -
      Betzema Johannes Baukes 9 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
76 1 1 Minnema Martjen Minnes 68 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
77 1 2 Vries Popkjen Johannes 49 Nijemirdum - - - - 1 - inlandsch kramer - 1 - -
      Velzen Aukjen Pieters 18 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
Harichsterzijde ( nu Gaaikemastraat 1 - 37)
78 1 5 Betzema, Inne Johannes 40 Balk 1 - - - - - bakker - 1 - -
      Wieringa, Baukjen Wabes 30 Terzool - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Betzema, Tetje Innes 10 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Betzema, Johannes Innes 8 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Betzema, Wabe Innes 2 Balk - - 1 - - - overleden op 16 dec 1839 - 1 - -
      Snijder, Hans Alberts 25 Schoterzijl - - 1 - - - bakkersknecht - 1 - -
79 3 8 Haanstra, Aaltje Gosses 57 Oudeboorn - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Wijkelsma, Douwe Emilius 26 Wijckel - - 1 - - - arbeider - 1 - -
      Wijkelsma, Gosse Emilius 21 Wijckel - - 1 - - - arbeider - 1 - -
79     Schuit, Hendrik Jelles van der 63 Balk - - 1 - - - werkman (+29 dec 1839) - 1 - -
      Boer, Taatske Wopkes de 53 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Dijk, Jeltje Passchiers van 27 Wijckel - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Pietersma, Aukjen Beerends 9m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Pietersma, Jacobjen Beerends 9 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Pietersma, Daniëltje Beerends 6 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
80 1 2 Egten Hittje Hendriks van 70 Balk - - - - 1 - zonder 1 - - -
      Folmer Aaltje Annes 38 Balk - - - - - 1 winkeliersche 1 - - -
81 1 3 Koorenstra Sjoerd Klazes 64 Balk 1 - - - - - omroeper - 1 - -
      Postma Akke Willems 46 Workum - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Koorenstra Berber Sjoerds 14 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
82 2 9 Vries Roelof Pekes de 40 Koudum 1 - - - - - koopman - 1 - -
      Foekema Foekjen Wiebes 40 Balk - - - 1 - - winkeliersche - 1 - -
      Vries Peeke Roelofs de 17 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Vries Jan Roelofs de 10 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Vries Ibeltje Roelofs de 7 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Vries Wiebe Roelofs de 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
82a     Doorenspleet Jan Hendriks 28 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Huisman Liskjen Gerrits 28 Harich - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Doorenspleet Lijsbert Jans 10m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
83 2 8 Stuurman Jurjen Alderts 26 Balk 1 - - - - - schipper - 1 - -
      Roelofsma Janke Fokkes 23 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Stuurman Fokke Jurjens 2 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Stuurman Geertje Jurjens 1 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
83     Jager Lammert Bontes de 50 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Vries Baukjen Gerrits de 52 Franeker - - - 1 - - naaister 1 - - -
      Jager Jantje Lammerts de 22 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jager Hendrik Lammerts de 17 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
84 1 10 Tuinman Johannes Jeeps 36 Wijckel 1 - - - - - schipper - 1 - -
      Stuurman Baukjen Alderts 32 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Tuinman Klaaske Johannes 13 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Tuinman Aldert Johannes 11 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Tuinman Jeep Johannes 8 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Tuinman Jurjen Johannes 5 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Tuinman Ymkjen Johannes 2 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Tuinman Harmke Johannes 1m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Dijkstra Ymkjen Meinderts 67 Hartwerd - - - - 1 - inlandsch kramersche - 1 - -
      ?? Thijsjen Rintjes 44 Balk - - - - - 1 zonder bedrijf - 1 - -
86 2 10 Haga Sjirk Jans 61 Makkum 1 - - - - - postloper - 1 - -
      Gossema Gettje Gosses 57 Woudsend - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Haga Bottje Sjirks 16 Balk - - - - - 1 naaister - 1 - -
      Goot Antje Pieters van der 27 Follega - - - - - 1 werkvrouw - 1 - -
86a     Jong Willem Hendriks de 43 Wijckel 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Pietersma Geeske Sibbles 41 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Jong Trijntje Willems de 14 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jong Aukjen Willems de 9 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jong Setske Willems de 6 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jong Sibble Willems de 1 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
86b 1 5 Rijpsma Tae Faas 53 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Tijsma Sied Tijsses 52 Koudum - - - 1 - - turfmeetster - 1 - -
      Rijpsma Tae Faas 22 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Rijpsma Lijsbert Faas 21 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Rijpsma Siebrig Faas 13 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
86c 1 6 Jager Jurjen Bontes de 50 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Visser Sjoerdje Aukes 49 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Jager Auke Jurjens de 18 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Jager Bonte Jurjens de 17 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Jager Baukjen Jurjens de 13 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jager Eelkjen Jurjens de 10 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
87 3 10 Folmer Hendrik Anes 41 Balk 1 - - - - - werkman 1 - - -
      Beekema Afke Jentjes 41 Woudsend - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Folmer Jentje Hendriks 13 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Folmer Anne Hendriks 9 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Folmer Tjeerd Hendriks 5 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
87     Vos Harmen Ietjes de 28 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Eppinga Grietje Grardus 28 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
87a     Beer Jacob Ottes de 43 Balk 1 - - - - - schipper en werkman 1 - - -
      Baptist Jakobjen Jans 36 Woudsend - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Haringsma Trijntje Jans 6 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
88 4 22 Bijma Hendrik Abes 31 Balk 1 - - - - - schipper 1 - - -
      Hoekstra Antje Beerends 23 Sneek - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Bijma Janneke Hendriks 3m Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
88a     Wijpkema Hendrik Wijpkes 48 Balk - 1 - - - - werkman - 1 - -
      Wijpkema Hiltje Hendriks 13 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Wijpkema Wouter Hendriks 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Ruiter Hiltje Willems de 73 Balk - - - - 1 - turfmeetster - 1 - -
      Martena Willem Andries 25 Balk - - 1 - - - schippersknecht - 1 - -
88a     Schram Jurjen Dooitjes 39 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Brink Trijntje Johannes ten 38 Balk - - - 1 - - naaister - 1 - -
      Schram Aaltje Jurjens 14 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Schram Johannes Jurjens 12 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Schram Dooitje Jurjens 9 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Schram Grietje Jurjens 7 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Schram Trijntje Jurjens 2 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
88a     Jansma Gerrit Jans 52 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Tijsma Aukjen Tijsses 45 Koudum - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Jansma Jan Gerrits 24 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Jansma Tijs Gerrits 18 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Jansma Hendrikjen Gerrits 16 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jansma Aaltje Gerrits 7 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jansma Jakobjen Gerrits 6 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
88b 2 11 Mous Manes Jans 36 Trophorne 1 - - - - - werkman 1 - - -
      Gersjes IJbeltje Josephs 36 Wijckel - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Mous Antje Manes 9 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Mous Joseph Manes 6 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Mous Akke Manes 1 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Gersjes Jouke Josephs 34 Wijckel - - 1 - - - werkman 1 - - -
      Gersjes Michiel Josephs 29 Wijckel - - 1 - - - werkman 1 - - -
88c     Tuinman Willem Jeeps 38 Wijckel 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Roorda Jantjen Hendriks 39 Sondel - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Tuinman Klaaske Willems 14 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Tuinman Hendrik Willems 10 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
88d 1 3 Gersjes Joseph Michiels 77 Jasso Hongarije 1 - - - - - werkman 1 - - -
      Akke Joukes 62 Langweer - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Gersjes Aaltje Josephs 18 Wijckel - - - - - 1 zonder 1 - - -
89 2 7 Jong Anne Pieters de 25 Balk 1 - - - - - kleermaker - 1 - -
      Koornstra Jantje Hiddes 21 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
89     Boer Roelof Sijmons de 44 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Vries Antje Tjesses de 36 Harich - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Boer Sijmen Roelofs de 11 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Boer Intk Roelofs de 9 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Boer Janna Roelofs de 4 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
samenvatting Harichsterzijde
  112 gezinnen aan de Harichsterzijde   getrouwden 93   Roomschen 94      
    560 personen aan de Harichsterzijde   weduwnaars   12         Protestanten   466  
        jongmans     153     Israëliten     0  
        getrouwden       94             0
        weduwen         23            
        jongedochters         183          

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 augustus 2013 laatste wijziging: 7-08-2021