volkstelling 1840 Balk, Wijckelerzijde
 
A = nummers der huizen E = getrouwden, man H = getrouwden, vrouw K = Roomschen
B = huisgezinnen per huis F = weduwnaars I = weduwen L = Protestanten
C = inwoners per huis G = jongmans J = jongedochters M = Israeliten
D = ouderdom     N = Tot geen der voormelde gezinden behoorende

A

getal der namen en voornamen D geboorteplaats man vrouw beroep  

B

C
E
F
G H I J K L M
N
Wijckelerzijde (nu Westein)
90
3
15
Doorenspleet Jeltje Hendriks 37 Balk - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Lijklema Jantje Reins 10 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Lijklema Klaaske Reins 7 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Lijklema Maaike Reins 7 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Lijklema Hendrik Reins 2 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Lijklema Lykele Reins 2 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
90     Doorenspleet Stoffel Hendriks 31 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Kuiper Geeske Jans 31 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Doorenspleet Klaaske Stoffels 3 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Doorenspleet Hendrik Stoffels 1 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
90     Graaf Lambert Jakobs de 39 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Doorenspleet An Hendriks 38 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Graaf Hendrikjen Lamberts de 11 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Graaf Maike Lamberts de 9 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Graaf Klaaske Lamberts de 1 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
91 5 16 Haringsma Pier Reintjes 65 Balk 1 - - - - - koopman - 1 - -
      Tijsma Janneke Tijsses 49 Koudum - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Bok Steven Stevens de 14 Woudsend - - 1 - - - zonder - 1 - -
91a     Jong Kerst Pieters de 28 Balk 1 - - - - - schipper - 1 - -
      Wierda Tettje Hielkes 31 Tjerkgaast - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Jong Pieter Kerstes de 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jong Antje Kerstes de 1 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Woudhuizen Uilke Harmens 19 Balk - - 1 - - - schippersknecht - 1 - -
91b     Bakker Hiltje Sjoerds 53 Harich - - - - 1 - werkvrouw - 1 - -
      Ykema Yke Geerts 19 Ruigahuizen - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Ykema Sjoerd Geerts 16 Ruigahuizen - - 1 - - - werkman - 1 - -
91c     Graaf Pieter Hantjes de 48 Warns 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Schram Popkjen Douwes 44 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
91d     Bosch Jan Berends van der 68 Wijckel - 1 - - - - werkman - 1 - -
      Bosch Gooijts Jans van der 36 Sloten - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Bosch Romkjen Jan van der 32 Nijega - - - - - 1 zonder - 1 - -
92 3 10 Schram Popke Dooitjes 42 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Hoekstra Roelofke Hendriks 32 Sondel - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Hornstra Mieke Johannes 11 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Schram Grietje Popkes 8 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Schram Hendrik Popkes 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Schram Aaltje Popkes 5 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Schram Dooijtje Popkes 9m Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
92a     Goot Nanne Martens van der 56 Nijemirdum 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Woudstra Korneliske Ykes 57 Nijega - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Goot Ferdinand Nannes van der 22 Balk - - 1 - - - inlandsch kramer - 1 - -
92b 1 2 Mulder Luitjen Johannes 40 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Meer Durkjen Kornelis van der 43 Harich - - - 1 - - zonder - 1 - -
93 3 6 Attje Hortzes 62 Lemmer - - - - 1 - bolloopster - 1 - -
      Oosterhout Pieter Siebrens 26 Wijckel - - 1 - - - werkman - 1 - -
93a     Vries Wobbe Ferdinands de 61 Balk 1 - - - - - visscher - 1 - -
      Zeldentuis Jetske Rienks 52 Sijbrandaburen - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Vries Ferdinant Wobbes de 27 Balk - 1 - - - - werkman - 1 - -
      Vries Wobbe Ferdinands 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
94 2 13 Schram Egbert Douwes 44 Wijckel 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Hoekstra Jeltje Hendrikus 39 Sondel - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Schram Douwe Egberts 15 Wijckel - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Schram Aaltje Egberts 14 Wijckel - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Schram Stoffel Egberts 10 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Schram Hendrik Egberts 8 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Schram Jaike Egberts 5 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Schram Jan Egberts 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Schram Klaaske Egberts 10m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
94a     Jager Geert Bontes de 43 Balk 1 - - - - - timmermansknecht - 1 - -
      Tijsma Aaltje Tijsses 37 Koudum - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Jager Tijs Geerts de 20 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Jager Bonte Geerts de 17 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
95 2 7 Wildschut Grietje Lolkes 51 Heeg - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Ottema Ymkje Bontes 22 Heeg - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Wildschut Jakobjen 11 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
95a     Wignand Antje 30 Balk - - - - - 1 werkvrouw - 1 - -
      Wignand Aaltje 27 Balk - - - - - 1 werkvrouw - 1 - -
      Wignand Marijke 25 Balk - - - - - 1 werkvrouw - 1 - -
      Vos Harmen Harmens de 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
95b 2 9 Blauw Marten Hanzes de 35 Oudemirdum 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Haringsma Fokjen Harings 41 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Blauw Jantjen Martens de 9 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Blauw Haring Martens de 8 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Blauw Ietjen Martens de 5 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Feenstra Jantjen Obbes 70 Balk - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Blauw Jan Hanzes de 40 Sondel - - 1 - - - werkman - 1 - -
95b     Wijnja Geeske Ulbes 43 Oudega - - - - 1 - werkvrouw - 1 - -
      Wijnja Maaike Geerts 16 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
96 2 12 Vries Trijntje Nannes de 52 Oudemirdum - - - - 1 - werkvrouw 1 - - -
      Boer Hubert Hendriks de 24 Balk - - 1 - - - werkman 1 - - -
      Boer Nanne Hendriks de 22 Balk - - 1 - - - werkman 1 - - -
      Boer Douwe Hendriks de 16 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Boer Fimme Hendriks de 12 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Boer Klaas Hendriks de 12 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Boer Klaaske Hendriks de 8 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
96a     Vos Ietjen Lykles de 49 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Zeldenrust Idskjen Alberts 44 Warns - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Vos Albert Idjen de 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Zeldenrust Anne 14 Warns - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Ottema Bonte Rimmerts 52 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
97 2 17 Reekers Pieter Jans 47 Balk 1 - - - - - timmermansknecht 1 - - -
      Beer Rigtje Ottes de 46 Schiedam - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Reekers Pietje Pieters 20 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Reekers Baukjen Pieters 18 Balk - - - - - 1 naaister 1 - - -
      Reekers Jantjen Pieters 16 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Reekers Sjouke Pieters 14 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Reekers Jan Pieters 10 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Reekers Lijsbert Pieters 5 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Reekers Pier Gerardus 14 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
97     Wenning Gerrit Berends 45 Balk 1 - - - - - kuipersknecht 1 - - -
      Marijnen Cicilia Johannes 45 Woudsend - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Wenning Berend Gerrits 16 Balk - - 1 - - - zilversmidsleerling 1 - - -
      Wenning Johanna Gerrits 14 Balk - - - - - 1 kindermeid 1 - - -
      Wenning Rijmke Gerrits 10 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Wenning Johannes Gerrits 8 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Wenning Ymkjen Gerrits 5 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Wenning Jan Gerrits 2 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
98 3 13 Jong Johannes Hendriks de 40 Wijckel 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Jong Grietje Bokkes de 31 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Jong Sijmen de 13 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jong Hendrik Johannes de 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jong Bokke Johannes de 5 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jong Setske Johannes de 6m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
98a     Jongstra Jan Jakobs 39 Hemelum 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Hermanides Martjen Jurjens 37 Stavoren - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Jongstra Baukjen Jans 13 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jongstra Jakob Jans 10 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jongstra Jurjen Jans 6 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jongstra Hendrik Jans 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
98b     Jong Baukjen Harings de 67 Hommerts - - - - - 1 zonder - 1 - -
99 1 2 Roelofsma Fokke Roelofs 53 Balk 1 - - - - - schipper en werkman - 1 - -
      Hoekstra Geertje Kornelis 43 Gorredijk - - - 1 - - winkeliersche - 1 - -
100 3 11 Jong Sybren Pieters de 30 Balk 1 - - - - - schipper en werkman - 1 - -
      Piersma Hendrikjen Jans 37 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Jong Ymkjen Sybrens de 9 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jong Willemke Sybrens de 8 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jong Pieter Sybrens de 6 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jong Jan Sybrens de 2 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jong Bregt Sybrens de 3m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
100     Brink Wietze Willems ten 42 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Beekhof Detje Teunis 43 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
100     Tuinier Anne Wanders 26 Balk 1 - - - - - schipper - 1 - -
      Vries Durkje Jans de 22 Wijckel - - - 1 - - zonder - 1 - -
101 3 17 Bosma Martjen Lykles 42 Balk - - - - - 1 winkeliersche - 1 - -
      Ottema Uilkjen Reins 76 Ruigahuizen - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Bouwma Antje Gerrits 15 Balk - - - - - 1 naaister - 1 - -
101     Bosma Rein Lykles 49 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Beekhof Grietje Teunis 44 Joure - - - 1 - - werkvrouw - 1 - -
      Bosma Uilkje Reins 18 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Bosma Sjoukje Reins 16 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Bosma Lykele Reins 15 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Bosma Grietje Reins 13 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Bosma Teunis Reins 11 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Bosma Ymkjen Reins 10 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Bosma Bauke Reins 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Bosma Afke Reins 6 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Bosma Wietze Reins 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
101     Banstra Siebe Jans 66 Terbant 1 - - - - - schoenmaker - 1 - -
      Woude Hinke Ykes van der 67 Oudega - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Banstra Siebe Jans 10 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
Wijckelerzijde (nu Raadhuisstraat)
102 1 6 Betzema Johannes Baukes 53 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Boer Geertje Sijmons de 54 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Betzema Bauke Johannes 17 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Betzema Reunou Johannes 15 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Betzema Sijmon Johannes 13 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Betzema Hendrik Johannes 13 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
103 4 18 Haringsma Boote Harings 45 Balk 1 - - - - - schoenmaker - 1 - -
      Tuinman Fopjen Wouters 33 Balk - - - 1- - - bolloopster - 1 - -
      Meer Kornelis Minnes van der 8 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Meer Ybeltje Minnes van der 6 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
103     Hofstra Johannes Lubberts 38 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Wuring Trijntje Arends 37 Haske - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Hofstra Lubbert Johannes 8 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Hofstra Arend Johannes 1 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
103     Pietersma Pieter Sibbles 44 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Posthuma Tjitske Tjeerds 43 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Pietersma Baukjen Pieters 19 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Pietersma Tjeerd Pieters 17 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Pietersma Sibbles Pieters 11 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Pietersma Jan Pieters 5 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Pietersma Aukjen Pieters 1 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
103     Boer Fokke Sijmons de 53 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Kingma Akke Yntes 52 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Boer Sijmon Fokkes de 22 Balk - - 1 - - - schipper en koopman - 1 - -
104 2 10 Betzema Rinkje Johannes 43 Balk - - - - 1 - werkvrouw - 1 - -
      Bosma Lijkle Baukes 17 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Bosma Antje Baukes 15 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Bosma Uilkjen Baukes 12 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Herkstra Angenietje Johannes 60 Balk - - - - 1 - naaister - 1 - -
104     Overzee Rinze Aukes 35 Heeg 1 - - - - - schoenmaker - 1 - -
      Burri Adelgonda Salomons 37 Heerenveen - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Overzee Antje Rinzes 10 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Overzee Klaas Rinzes 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Overzee Auke Rinzes 6 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
104a 3 14 Bosma Wessel Roelofs 65 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Vries Sjieuwke Gerrits de 45 Balk - - - 1 - - naaister 1 - - -
      Bosma Gerrit Wessels 20 Balk - - 1 - - - werkman 1 - - -
      Bosma Ybeltje Wessels 18 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Bosma Jan Wessels 16 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Bosma Roelofke Wessels 4 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
104b     Gleistra Wietske Duijes 68 Minnertsga - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Meijer Hendrik Wanders 45 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Hornstra Pieter Hepkes 68 Balk - - 1 - - - schoenmakersknecht - 1 - -
104c     Steenkampen Lutske Gatses 54 IJlst - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Zaagsma Annigje Jetzes 17 Sloten - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Zaagsma Lijsbert Jetzes 15 Sloten - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Meulen Ygram Jarigs van der 49 Balk - 1 - - - - schoenmakersknecht - 1 - -
      Meulen Franke Ygrams van der 16 Balk - - 1 - - - verwersknecht - 1 - -
105 2 10 Piersma Pier Durks 52 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Tijsma Hiltje Tijsses 49 Koudum - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Piersma Tijs Piers 23 Balk - - 1 - - - werkman / schipper - 1 - -
      Piersma Durk Piers 17 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Piersma Leenke Piers 14 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Piersma Lijsbert Piers 13 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Piersma Janneke Piers 9 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Piersma Willem Piers 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Piersma Evertje Piers 5 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
105     Hof Jeltje Sjoerds van der 67 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
106 2 6 Thibaudier Pieter 25 Balk 1 - - - - - kastelein en koopman 1 - - -
      Os Tjepkjen Wybrens van 27 Balk - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Thibaudier Anna Pieters 4 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Thibaudier Hittje Pieters 1 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Schöning Antje Jurjens 15 Balk - - - - - 1 dienstmeid 1 - - -
106     Marijnen Johannes Bartels 79 Boksel - 1 - - - - zonder 1 - - -
107 2 7 Piersma Geert Piers 33 Balk 1 - - - - - schipper - 1 - -
      Prins Jetske Tjittes 27 Molkwerum - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Piersma Ottje Geerts 7 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Piersma Tjamke Geerts 2 Balk - - - - - 1- zonder - 1 - -
      Piersma Jan Geerts 2m Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Woudhuizen Douwe Harmens 17 Sneek - - - - - 1 schippersknecht - 1 - -
107     Piersma Tjamke Willems 73 Balk - - - - 1 - bolloopster - 1 - -
108 2 9 Postma Kornelis Gerlofs 31 Balk 1 - - - - - wieldraaijer en stoelmaker - 1 - -
      Luinenburg Froukjen Hepkes 30 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Alger Korneliske Jans 64 Joure - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Postma Jan Gerlofs 26 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Postma Klaas Gerlofs 20 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
108     Postma Sake Gerlofs 33 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Zijlstra Janneke Wijbrandus 37 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Postma Hortske Sakes 10 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Postma Gerlof Sakes 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
109 2 5 Rijstra Wiebe Obes 71 Rijs 1 - - - - - winkelier - 1 - -
      Visser Gatske Klazes 48 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Duisterhout Klaas Paulus 10 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
109     Postma Hendrik Gerlofs 36 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Wielinga Grietje Hortzes 47 St. Anna - - - 1 - - zonder - 1 - -
110 2 6 Kramer Hendrik Gerlofs 39 Bolsward 1 - - - - - wever 1 - - -
      Draaijsma Elisabeth Arjens 38 Bolsward - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Kortemeule Marijke Dierks 16 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Kramer Gerlof Hendriks 11 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
110     Sloot Durk Teunis 26 Nieuweberkoop 1 - - - - - werkman 1 - - -
      Bijma Marijke Abes 24 Balk - - - 1 - - zonder 1 - - -
111 4 17 Geldersma Tettje Abes 62 Balk - - - - 1 - zonder 1 - - -
      Jong Grietje Jans de 60 Ossenzijl - - - - 1 - zonder 1 - - -
      Schoning Marijke Jurjens 27 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
111     Homma Marten Jans 44 Balk 1 - - - - - werkman 1 - - -
      Martena Idskjen Andries 38 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Homma Johannes Martens 16 Balk - - 1 - - - werkman 1 - - -
      Homma Andries Martens 13 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Homma Jan Martens 10 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Homma Hille Martens 8 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Homma Jantjen Martens 6 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Homma Folkerd Martens 1 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Os Fredrik Hendriks 70 Balk - 1 -   - - verwersknecht 1 - - -
      Os Hendrik Hendriks 62 Balk - - 1 - - - verwersknecht 1 - - -
111     Spoelstra Hinke Hendriks 75 Balk - - - - 1 - zonder 1 - - -
      Spoelstra Trijntje Hendriks 65 Sloten - - - - 1 - zonder 1 - - -
      Wignand Jeltje Hendriks 16 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Wignand Jan Hendriks 13 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
112 1 5 Jongstra Pieter Roelofs 53 Balk 1 - - - - - slager 1 - - -
      Landman Dieuwke Foekes 48 Wijckel   - - 1 - - zonder 1 - - -
      Jongstra Hinke Pieters 27 Sloten - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Jongstra Jan Pieters 17 Sloten - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Jongstra Dotje Pieters 14 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
113 3 10 Schram Betze Dooitjes 56 Balk 1 - - - - - koopman - 1 - -
      Haanstra Trijntje Sakes 52 Nijemirdum - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Schram Dooitje Betzes 22 Balk - - 1 - - - timmermansknecht - 1 - -
      Schram Grietje Betzes 16 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Schram Dooitje Betzes 84 Balk - 1 - - - - zonder - 1 - -
113     Postma Harmen Gerlofs 29 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Hofstra Sipkjen Jakobs 21 Balk - - - 1 - - naaister - 1 - -
113     Roorda Hendrik Hendriks 40 Wijckel 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Bosma Baukjen Lijkeles 37 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Roorda Hendrik Hendriks 15 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
114 1 7 Tijsma Sjoerd Tijsses 42 Koudum 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Piersma Evertje Jans 40 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Tijsma Tjamke Sjoerds 15 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Tijsma Elisabeth Sjoerds 13 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Tijsma Jantjen Sjoerds 11 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Tijsma Froukjen Sjoerds 5 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Tijsma Tijs Sjoerds 6m Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
115 2 10 Haanstra Klaas Sakes 48 Ruigahuizen 1 - - - - - schippersknecht - 1 - -
      Vellinga Aaltje Gerrits 49 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Haanstra Idskjen Klazes 16 Balk - - - - - 1 naaister - 1 - -
      Haanstra Froukjen Klazes 14 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Haanstra Jan Klazes 10 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
115     Betz Hartman Caspers 39 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Meijer Lamkjen Geerts 38 St. Johannesga - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Betz Casper Hartmans 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Betz Geert Hartmans 1 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Meijer Bontje Geerts 18 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
116 2 12 Vries Gerlof Bokkes de 41 Sondel 1 - - - - - koopman - 1 - -
      Roskam Marten Tjietjes 45 Nijemirdum - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Vries Sietske Gerlofs de 17 Nijega - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Vries Gettjen Gerlofs de 14 Nijega - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Vries Bokke Gerlofs de 10 Noordermeer - - 1 - - - zonder - 1 - -
116     Goot Bauke Jans van der 26 Balk 1 - - - - - boer - 1 - -
      Wispelweij Hinke Martens 29 Harich - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Goot Jan Baukes van der 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Goot Katrina Baukes van der 1 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Wispelweij Wietse Martens 33 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Zandstra Harmen Beerends 38 Harich - - 1 - - - boereknecht - 1 - -
      Vries Uilkjen Hendriks de 22 Mirns/Bakhuizen - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
117 1 2 Schouteren Agidius 76 Hasselt - - 1 - - - pastoor 1 - - -
      Graskamp Helena 55 Kampen - - - - - 1 dienstmeid 1 - - -
118 1 4 Mous Johannes Jans 32 Balk 1 - - - - - smidsknecht 1 - - -
      Meulen Afke Annes van der 28 Balk - - - 1 - - winkeliersche 1 - - -
      Mous Antje Johannes 10m Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Mous Geeske Johannes 1m Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
119 1 4 Nibbelink Gerardus Hendricus 68 Amsterdam 1 - - - - - emeritus predikant - 1 - -
      Alpherts Henrica 56 Rheden - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Nibbelink Aleida Johanna 26 Huizen - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Sierdema Grietje Weinses 23 Franeker - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
120 1 5 Velde Johannes Martinus van der 58 Rijswijck 1 - - - - - med.docter, heel- vroedmeester 1 - - -
      Stockman Johanna Wijnanda 50 Leeuwarden - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Velde Johannes Jacobus Bart. v.d. 26 Ternaard - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Velde Hendrik Marten van de 14 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Velde Elisabeth Barbara van de 10 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
121 1 4 Goot Brant Martens van der 26 Balk 1 - - - - - grossier - 1 - -
      Jeepsz Janke Hylkes 27 Joure - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Goot Marten Brants van der 1 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Wijpkema Jantjen Hendriks 18 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
122 1 2 Meinderts Jan 60 Balk - - 1   - - koopman - 1 - -
      Hoek Marijke Jelles van der 56 Harich - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
123 2 4 Hofstra Jakob Geerts 56 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Haan Martjen Jans de 60 Lemmer - - - 1 - - geene - 1 - -
123     Holstein Folkerd Pieters 56 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Holstein Geeske Pieters 53 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
124 3 14 Wortman Bernardus Hermanus 56 Holthausen - 1 - - - - wever 1 - - -
      Wortman Jan Hermanus 19 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Wortman Bernardus Hermanus 17 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Wortman Hendrik Hermanus 15 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
124     Pluim Baukjen Gerardus 79 Balk - - - - 1 - zonder 1 - - -
      Joustra Lolkjen Hylkes 57 Balk - - - - 1 - zonder 1 - - -
      Bijma Ieke Abes 33 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Bijma Antje Abes 21 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Bijma Hijlke Abes 16 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
124     Mous Durk Manes 72 Balk 1 - - - - - werkman 1 - - -
      Postma Siementje Durks 50 Woudsend - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Mous Durk Durks 19 Woudsend - - 1 - - - molenaarsknecht 1 - - -
      Mous Jantje Durks 13 Woude - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Mous Jakob Durks 6 Mirsn en Bakhuizen - - 1 - - - zonder 1 - - -
125 1 3 Betzema Inne Baukes 46 Balk 1 - - - - - kastelein - 1 - -
      Akker Grietje Hendriks van der 50 Rotstergaast - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Betzema Antje Innes 14 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
126 2 5 Wildeboer Otte Rinkes 40 Balk 1 - - - - - schoenmaker - 1 - -
      Terhorst Wilhelmina Hendriks 41 Harlingen - - - 1 - - zonder - 1 - -
126     Haringsma Rein Piers 25 Harich 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Betzema Janna Johannes 23 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Haringsma Pier Reins 1 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
127 1 6 Goot Yke Nannes van der 27 Harich 1 - - - - - koopman en winkelier - 1 - -
      Wouwenaar Ynschjen Oedzes 35 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Goot Oeds Martens van der 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Goot Marten Martens van der 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Goot Johannes Ykes van der 1m Balk - - 1 - -   zonder - 1 - -
      Wouwenaar Maike Oedzes 21 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
129 1 1 Sweerings Aafke Hermanus 55 Stavoren - - - - 1 - winkeliersche - 1 - -
130 2 11 Diepenbos frederik Frankes van 48 Wommels 1 - - - - - kleermaker - 1 - -
      Boer Beitske Hessels de 43 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Diepenbos Franke Frederiks van 15 Balk - - 1 - - - kleermakersleerling - 1 - -
      Diepenbos Hessel Frederiks van 11 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Diepenbos Hendrikus Frederiks van 9 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Diepenbos Alida Frederiks van 6 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Steenbeek Marijke Wiegers 30 Heeg - - - - - 1 naaister - 1 - -
130     Kiep Jakob Jans 42 Balk 1 - - - - - timmermansknecht - 1 - -
      Johanna Jans 26 Lemmer - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Pelsma Geeske Sjoerds 24 Stavoren - - - - - 1 werkster 1 - - -
      Wiebren Joukes 1 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
131 1 9 Trinks Johannes Thomas 43 Balk 1 - - - - - wolkammer - 1 - -
      Ekkers Annigje Alberts 35 Steenwijkerwold - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Trinks Geertruida Johannes 13 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Trinks Geert Johannes 9 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Trinks Albert Johannes 12 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Trinks Hendrik Johannes 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Trinks Jantje Johannes 5 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Trinks Fedde Johannes 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Valk Trijntje Ydes 19 Koudum - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
132 1 5 Rinkema Thomas Jans 61 Balk 1 - - - - - koopman - 1 - -
      Wijck Wijtske Geerts van der 47 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Rinkema Geertje Thomas 26 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Rinkema Geert Thomas 21 Balk - - 1 - - - koopman - 1 - -
      Wijck Geert Reins van der 91 Ureterp - 1 - - - - zonder - 1 - -
133 2 6 Ottema Inne Rimmers 44 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Hal Elske Broers van der 41 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Voetman Aldert Zacharias 37 Balk - - - - - - ketelboeter - 1 - -
      Ottema Judik Alderts 17 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
133     Rijpma Douwe Taas 25 Balk 1 - - - - - schipper en koopman - 1 - -
      Goot Wobbigjen Nannes van der 23 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
134 1 2 Albada Tjietje Douwes 74 Harich - 1 - - - - assessor - 1 - -
      Roelofke Annes 73 Oldelemmer - - - - 1 - dienstmeid - 1 - -
135 2 9 Hermanides Jurjen Hermanus 62 Workum - 1 - - - - kleermaker - 1 - -
      Huisman Taake Johannes 33 Sloten 1 - - - - - koopman - 1 - -
      Hermanides Harmke Jurjens 33 Stavoren - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Huisman Johannes Taakes 10 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
135     Stalma Wierde Egberts 34 Balk 1 - - - - - wolkammersknecht 1 - - -
      Bosma Oeke Douwes 36 Harich - - - 1 - - naaister 1 - - -
      Stalma Rinske Wierdes 8m Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Lange Baukjen Jans de 25 Wijckel - - - - - 1 naaister 1 - - -
      Volmer Elisabeth Pieters 4 St. Nicolaasga - - - - - 1 zonder 1 - - -
136 1 3 Vries Gretske Haitjes de 60 Balk - - - - 1 - winkeliersche - 1 - -
      Visser Hantje Hantjes 34 Tacozijl - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Ykema Lijsbert Geerts 28 Harich - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
137 1 6 Goot Marten Brants van der 51 Balk 1 - - - - - grossier en landbouwer - 1 - -
      Poppes Cornelia 49 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Goot Petrus Martens van der 19 Wijckel - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Goot Trijntje Martens van der 16 Wijckel - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Goot Neeltje Poppes Martens v.d. 14 Wijckel - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Swaag Meintje Kester van der 22 Joure - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
138 3 9 Roos Gettje Freerks de 56 Balk - - - - - 1 naaister - 1 - -
      Roos Gelkje Freers de 51 Balk - - - - - 1 naaister - 1 - -
138     Veer Gerrit Hanzes van der 52 Workum 1 - - - - - koopman - 1 - -
      Visser Sietske Willems 53 Amsterdam - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Visser Hans Gerrits van der 24 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Visser Siebren Gerrits van der 14 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Visser Berber Gerrits van der 21 Balk - - - - - 1 naaister - 1 - -
138     Ronner Hendrik Rienks 59 Dokkum 1 - - - - - wolkammer - 1 - -
      Horsing Elisabeth Frederiks 50 Stavoren - - - 1 - - zonder - 1 - -
139 1 12 Hulscher Johannes Andries 40 Zwol 1 - - - - - kleermaker 1 - - -
      Bruining Catharina Sikkes 41 Lemmer - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Hulscher Johannes Johannes 15 Lemmer - - 1 - - - kleermakersleerling 1 - - -
      Hulscher Hendrik Johannes 9 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Hulscher Sikke Johannes 6 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Hulscher Jan Johannes 3 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Hulscher Maria Johannes 6m Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Jongsma Rein 51 Franeker - 1 - - - - kleermakersknecht - 1 - -
      Vierhuis Hendrik 31   - - 1 - - - kleermakersknecht 1 - - -
      Kok Hendrik Coenraad 22   - - 1 - - - klee-rmakersknecht - 1 - -
      Vermoten Ruurd Jakob 16 Sloten - - 1 - - - kleermakersleerling - 1 - -
      Vermoten Frederk Linos 11 Sloten - - 1 - - - zonder - 1 - -
140 1 7 Hemsing Willem Jan 44 Hempens 1 - - - - - secretaris en notaris - 1 - -
      Schonfeld Anna Dorothea 44 Sleen - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Hemsing Johan Christoph 14 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Hemsing Catharina Elisabeth 11 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Hemsing Gezina Maria Wilhelmina 7 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Hemsing Maria Suzanna 4 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Visser Feikje Hendriks 19 Idskenhuizen - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
141 4 9 Elselo Franke van Elselo 27 Balk 1 - - - - - zonder - 1 - -
141     Werf Eelkjen Hanzes van der 63 Balk - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Elselo Idskjen Jakobs van 19 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
141     Doorenspleet Harmen Hendriks 26 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Schuit Taapke Harmens van der 33 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Hofman Hinke Luitjens 11 Uitwellingerga - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Hofman Hein Luitjens 10 Uitwellingerga - - 1 - - - zonder - 1 - -
141     Duijf Piebe Dirks 26 Balk 1 - - - - - timmermansknecht - 1 - -
      Bootsma Antje Luitjens 27 IJlst - - - 1 - - zonder - 1 - -
142 1 9 Eppinga Grietje Krijns 51 Balk - - - - 1 - grossiersche - 1 - -
      Poppes Baukjen Pieters 23 Balk - - - - - 1 stroohoedjemaakster - 1 - -
      Poppes Hielkje Pieters 22 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Poppes Catharina Pieters 20 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Poppes Dettje Pieters 19 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Poppes Fettje Pieters 16 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Poppes Iepkjen Pieters 14 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Poppes Jan Pieters 11 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Poppes Eelkjen Pieters 9 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
143 1 2 Bosman Gerrit Thijsses 77 Sloten - 1 - - - - zonder 1 - - -
      Bosman Lykeltje Gerrits 41 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
144 1 4 Vries Jan Jans de 30 Joure 1 - - - - - koopman - 1 - -
      Jong Trijntje Ottes de 34 Balk - - - 1 - - koopvrouw - 1 - -
      Vries Jan Jans de 6 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Postuma Durkje Lolkes 16 Koudum - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
145 1 2 Duijff Albert Dirks 36 Balk 1 - - - - - timmerman - 1 - -
      Vries Hieke Rommerts de 36 Nijemirdum -- - - 1 - - zonder - 1 - -
146 2 5 Hofstra Geeske Obbes 38 Balk - - - - - 1 winkeliersche - 1 - -
      Heide Bregtje Tjeerds van der 63 Balk - - - - 1 - werkvrouw - 1 - -
146     Wind Wiepkjen Cornelis voor den 54 Hommerts - - - - 1 - werkvrouw - 1 - -
      Wildeboer Cornelis Pieters 22 Balk - - 1 - - - timmermansknecht - 1 - -
      Wildeboer Arend Pieters 17 Balk - - 1 - - - timmermansknecht - 1 - -
147 1 11 Pelsma Klaas Wiebes 34 Nijemirdum 1 - - - - - schoenmaker - 1 - -
      Steenbeek Willemke Willems 35 Schokland - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Pelsma Wiebe Klazes 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Pelsma Willem Klazes 6 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Pelsma Gerrit Klazes 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Pelsma Rinze Klazes 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Pelsma Haring Klazes 1m Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Foeken Wietze Taades van 27 Idsega - - 1 - - - schoenmakersknecht - 1 - -
      Beer Otte Jelles de 16 Balk - - 1 - - - schoenmakersknecht 1 - - -
      Diepenbos Antje Frederiks 20 Schraad - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
      Beer Dieuwkje Jelles de 13 Balk - - - - - 1 kindermeid 1 - - -
148 1 2 Pietersma Jan Sibbeles 32 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Hof Antje Alles 29 Joure - - - 1 - - zonder - 1 - -
149 2 16 Tromp Age Michiels 52 Ypecolsga 1 - - - - - koopman - 1 - -
      Broekhuizen Janetta Wilhelmina van 41 Wijk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Tromp Hans Ages 22 Balk - - 1 - - - koopman - 1 - -
      Tromp Bardina Maria 19 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Tromp Gerbrig Ages 17 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Tromp Wietske Ages 10 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Tromp Joachim Ages 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Tromp Trijntje Ages 4 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Wilmarink Bardina Maria 67 Amsterdam - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Sakema Pietje Jetzes 23 Rien - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
150     Koopmans Klaas Jakobs 43 Wijckel 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Jongsma Ieis Piers 41 Mirns en Bakhuizen - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Koopmans Jakob Klazes 9 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Koopmans Pier Klazes 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Koopmans Grietje Klazes 1 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
Wijckelerzijde (nu Dubbelstraat)
151 1 2 Stoffelsma Jan Stoffels 83 Nijemirdum - 1 - - - - rentenier - 1 - -
      Werf Pietje van der 23 Makkum - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
152 1 2 Wielen Hendrik Alles van 65 Sneek 1 - - - - - horlogemaker - 1 - -
      Posthuma Antje Lolkes 69 Koudum - - - 1 - - geene - 1 - -
153 1 6 Jong Jan Ottes de 46 Bakhuizen 1 - - - - - koopman en schipper - 1 - -
      Tromp Tjitske Michiels 44 Ypecolsga - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Jong Hielkjen Jans de 21 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jong Michiel Jans de 19 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jong Otte Jans de 9 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Kuiper Evertje Jans 27 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
154 1 5 Spannenburg Laas Tjebbes 32 Gooyengarijp - 1 - - - - goud- en zilversmid - 1 - -
      Spannenburg Siebrand Lazes 7 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Spannenburg Hendrik Lazes 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Spannenburg Anna Lazes 3m Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Schokker Janke Hendriks 21 St. Johannesga - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
157 1 7 Neits Theodorus 57 Overpelt 1 - - - - - ketelboeter 1 - - -
      Coldeweijer Grietje Aukes 47 Oudemirdum - - - 1 - - wink-eliersche 1 - - -
      Neits Katharina Theodorus 18 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Neits Johannes Antonius 17 Balk - - 1 - - - koperslagersknecht 1 - - -
      Neits Wilhelmina Theodorus 14 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Neits Aukjen Theodorus 11 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Neits Jeltje Theodorus 7 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
158 1 4 Teekens Gerben Pieters 44 Idsega 1 - - - - - schipper - 1 - -
      Wildeboer Hielkjen Rinkes 44 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Teekens Teeke 22 Balk - - 1 - - - schippersknecht - 1 - -
      Mulder Peekjen Luitjens 18 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
159 1 6 Wiarda Jentje Jolles 53 Oosterzee 1 - - - - - onderwijzer der jeugd - 1 - -
      Wierda Arendje Johannes 52 Tjerkgaast - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Wiarda Aurelia Jentjes 27 Tjerkgaast - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Wiarda Froukjen Jentjes 24 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Wiarda Johannes Jentjes 20 Balk - - 1 - - - ondermeester - 1 - -
      Wiarda Jolle Jentjes 10 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
160 2 5 Jager Bonte Lammerts de 75 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Hal Marijke Johannes van der 65 Balk - - - 1 - - zonder - 1 - -
160     Wildeboer Hielkjen Arends 43 Balk - - - - 1 - turfmeetster - 1 - -
      Wolda Jan Geerts 15 Balk - - 1 - - - timmermansknecht - 1 - -
      Wolda Arend Geerts 13 Balk - - 1 - - - timmermansknecht - 1 - -
161 1 4 Mulder Pieter Johannes 37 Balk 1 - - - - - kuiper - 1 - -
      Beukens Antje Willems 40 Sondel - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Mulder Willem Pieters 9 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Mulder Fettje Pieters 6 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
162 1 8 Huisman Johannes Johannes 37 Balk 1 - - - - - werkman - 1 - -
      Bosch Aukjen Cornelis van den 41 Harich - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Huisman Foekjen Johannes 11 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Huisman Ink Johannes 9 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Huisman Johannes Johannes 6 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Huisman Cornelis Johannes 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Huisman Hendrik Johannes 9m Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Bosch Kornelis Berends van der 66 Wijckel - 1 - - - - werkman - 1 - -
163 2 11 Feenstra Froukjen Koenraads 38 Leeuwarden - - - - 1 - werkvrouw - 1 - -
      Betz Casper Hendriks 11 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Betz Johannes Hendriks 9 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Betz Idskjen Hendriks 5 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
163     Jong Rinze Teunis de 44 Ureterp 1 - - - - - schippersknecht - 1 - -
      Dijkstra Grietje Piers 44 Workum - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Kok Iede Gosses 20 Sneek - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Kok Pier Gosses 19 Sneek - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Jong Teunis Rinzes de 18 Balk - - 1 - - - werkman - 1 - -
      Jong Froukjen Rinzes de 6 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Jong Siebren Rinzes de 5 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
164 3 7 Hoogterp Feike Taas 30 Sloten 1 - - - - - timmermansknecht - 1 - -
      Jong Anna Wietzes de 32 Tacozijl - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Hoogterp Wietze Feikes 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
164     Sloterdijk Sipke Jans 60 Sloten 1 - - - - - timmerman - 1 - -
      Boer Aafjen Tjeerds de 42 Lemmer - - - 1 - - strooihoedjemaakster - 1 - -
      Sloterdijk Grietjen Sipkes 5 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
164     Schotanus Berber Johannes 70 Sondel - - - - 1 - zonder - 1 - -
165 3 9 Jellema Sjoukjen Reinders 67 Sneek - - - - 1 - winkeliersche - 1 - -
      Visser Sietske Jans 28 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Visser Haitje Jans 27 Balk - - 1 - - - visser - 1 - -
165a     Feenstra Antje Baukes 46 Woudsend - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Wielen Alle Klazes van 23 Workum - - 1 - - - horlogemakersknecht - 1 - -
      Wielen Klaaske Klazes van 21 Balk - - - - - 1 naaister - 1 - -
      Ploeg Paulus Tjitzes van der 23 Hogebeintum - - 1 - - - verwersknecht - 1 - -
165b     Winter Pieter Johannes de 53 Lemmer 1 - - - - - slager 1 - - -
      Boer Antje Eelkes de 59 Woudsend - - - 1 - - zonder 1 - - -
166 1 4 Siemensma Jitske Ruurds 66 Balk - - - - 1 - zonder - 1 - -
      Smid Obe Johannes 37 Balk - - 1 - - - grof- en hoefsmid - 1 - -
      Smid Jakobjen Johannes 29 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Smid Ruurd Johannes 26 Balk - - 1 - - - boer - 1 - -
167 1 5 Fokke Frederik Willem 69 Hanover 1 - - - - - genees-, heel, en vroedmeester - 1 - -
      Fokke Gerbrig Beerends 64 Oldeboorn - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Fokke Siepkjen 28 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Fokke Frederik Willem 8 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Jong Baukjen Bokkes de 28 Balk - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
168 1 3 Drijfhout Halbe Hanzes 56 Balk - 1 - - - - wagenmaker - 1 - -
      Drijfhout Tjettjes Halbes 23 Balk - - - - - 1 naaister - 1 - -
      Drijfhout Martjen Halbes 21 Balk - - - - - 1 naaister - 1 - -
169 1 3 Bosma Harmen Obbes 43 Balk 1 - - - - - agent van politie 1 - - -
      Troelstra Pietertje Wiebes 46 Troele - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Bosma Wobbigjen Harmens 21 St. Nicolaasga - - - - - 1 zonder 1 - - -
170 1 11 Schaafsma Johannes Annes 44 Heerenveen 1 - - - - - kastelein - 1 - -
      Hornstra Feikjen Jelles 35 Sloten - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Schaafsma Reinder Johannes 18 Joure - - 1 - - - kasteleinsknecht - 1 - -
      Schaafsma Auke Johannes 16 Balk - - 1 - - - koperslagersknecht - 1 - -
      Schaafsma Hendrikjen Johannes 11 Joure - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Schaafsma Anne Johannes 9 Joure - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Schaafsma Jelle Johannes 6 Joure - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Schaafsma Frederik Johannes 4 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Schaafsma Berber Johannes 3 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Schaafsma Dooije Johannes 7m Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Hornstra Tettje Jelles 27 Sloten - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
171 1 5 Sluiter Johan Frederik Christoffel 41 Joure 1 - - - - - slager en zadelmaker - 1 - -
      Schaafsma Janneke Annes 38 Heerenveen - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Sluiter Jetske Frederiks Sluiter 4 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Hofstra Jacob Obbes 30 Balk - - 1 - - - zadelmakersknecht - 1 - -
      Bakker Grietje Luitjens 21 Sloten - - - - - 1 dienstmeid - 1 - -
172 1 8 Dooper Siebren Aukes 44   1 - - - - - logementhouder 1 - - -
      Marijnen Baukjen Johannes 38 Woudsend - - - 1 - - zonder 1 - - -
      Dooper Geertje Siebrens 14 Woudsend - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Dooper Johannes Siebrens 11 Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Dooper Aukje Siebrens 7 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Dooper Holkjen Siebrens 2 Balk - - - - - 1 zonder 1 - - -
      Dooper Luitjen Siebrens 6m Balk - - 1 - - - zonder 1 - - -
      Wenning Stijntje Gerrits 19 Balk - - - - - 1 dienstmeid 1 - - -
Wijckelerzijde (nu Lytse Side)
173 1 2 Joustra Aukje Jans 65 Joure - - - - 1 - turfmeetster - 1 - -
      Jong Hendrika Willems de 19 Balk - - - - - 1 werkster - 1 - -
174 1 5 Samplonius Tiede Johannes 28 Tjerkgaast 1 - - - - - boerenarbeider en stalhouder - 1 - -
      Boer Grietje Herres de 32 Koudum - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Samplonius Antje Tiedes 5 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Samplonius Aaltje Tiedes 2 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Samplonius Grietje Tiedes 1 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
177 1 5 Tietema Wijbe 30 Oudeberkoop 1 - - - - - klerk - 1 - -
      Gouma Wobbigje 28 Oudetrijne - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Tietema Wijtske 5 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Tietema Nutterts 3 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
      Tietema Johannes 1 Balk - - 1 - - - zonder - 1 - -
179 1 4 Kort Saapke Johannes 52 Makkum - - - - 1 - molenaarsche - 1 - -
      Sijtsema Sietze Barts 20 Balk - - 1 - - - boer - 1 - -
      Sijtzema Geertruida Barts 16 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Meulen Broer Taakes van der 34 Steenwijk - - 1 - - - molenaarsknecht - 1 - -
180 1 4 Hornstra Hendrikus Jelles 39 Balk 1 - - - - - schippersknecht - 1 - -
      Boer Rinske Siebes de 33 Lemmer - - - 1 - - zonder - 1 - -
      Hornstra Klaaske Hendrikus 10 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
      Hornstra Jelle Hendrikus 8 Balk - - 1 - - - overleden 27 dec 1839 - 1 - -
      Hornstra Grietje Hendrikus 4 Balk - - - - - 1 zonder - 1 - -
Wijckelerzijde; schippers
  1 4 Bouma Jan Ykes 43 Joure 1 - -       schipper - 1 - -
      Tjessema Pietertje Durks 47 Dronrijp - - - 1     zonder - 1 - -
      Bies Pietje Douwes 11 Woudsend - - -     1 zonder   1    
      Bakker Hartman Luitjens 17 Sloten - - 1       schippersknecht   1    
  1 4 Bouma Anne Ykes 46 Joure 1           schipper   1    
      Voetman Grietje Zacharias 41 Balk       1     zonder   1    
      Bouma Yke Annes 18 Balk     1       schippersknecht   1    
      Bouma Trijntje Annes 15 Balk           1 zonder   1    
  1 3 Tuinman Hendrik Jeeps 44 Wijckel 1           schipper   1    
      Pietersma Geeske Beerends 41 Balk       1     zonder   1    
      Pietersma Beerend Beerends 11 Balk     1       schippersknecht   1    
  1 5 Woudhuizen Harmen Uilkes 45 Balk 1           schipper en koopman   1    
      Delfstra Akke Pieters 43 Balk       1     zonder   1    
      Woudhuizen Pieter Harmens 21 Balk     1       schippersknecht   1    
      Woudhuizen Antje Harmens 15 Woudsend           1 zonder   1    
      Woudhuizen Tjamke Harmens 14 Sneek           1 zonder   1    
  1 5 Booi Huite Hortzes 51 Balk 1           schipper   1    
      Vellinga Jeltje Gerrits 51 Balk       1     zonder   1    
      Booi Hortze Huites 18 Balk     1       zonder   1    
      Booi Gerrit Huites 13 Nijega     1       zonder   1    
      Booi Pieter Huites 9 Zandhuisterveen     1       zonder   1    
  1 5 Goot Jan Hendriks van der 74 Balk 1           schipper   1    
      Overmeer Hielkjen Sjoukes 60 Workum       1     zonder   1    
      Goot Lijsbert Jans van der 24 Balk           1 zonder   1    
      Goot Sjouke Jans van der 16 Balk     1       schippersknecht   1    
  1 1 Goot Hendriks Jans van der 45 Balk     1       schipper   1    
  1 4 Vries Cornelis Jans de 35 Groningen 1           schipper   1    
      Booi Aukjen Hortzes 48 Balk       1     zonder   1    
      Dijkstra Cornelis Jelles 21 Balk     1       schippersknecht   1    
      Dijkstra Jaitje Jelles 14 Balk     1       zonder   1    
samenvatting Wijckelerzijde
  155 gezinnen aan de Wijckelerzijde   getrouwden 109         Roomschen 123    
    660 personen aan de Wijckelerzijde   weduwnaars   16         Protestanten   537  
        jongmans     202     Israëliten     0  
        getrouwden       108           0
        weduwen         45            
        jongedochters         192          
samenvatting Balk
  267 gezinnen in Balk   getrouwden 202       Roomschen 217    
    1220 personen in Balk   weduwnaars   28       Protestanten   1003  
        jongmans     355   Israëliten     0  
        getrouwden       202           0
        weduwen         58            
        jongedochter         375          

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 augustus 2013 laatste wijziging: 22-01-2023