volkstelling 1840 Ruigahuizen
 
A = nummers der huizen E = getrouwden, man H = getrouwden, vrouw K = Roomschen
B = huisgezinnen per huis F = weduwnaars I = weduwen L = Protestanten
C = inwoners per huis G = jongmans J = jongedochters M = Israeliten
D = ouderdom     N =Tot geen der voormelde gezinden behoorende

A

getal der namen en voornamen D geboorteplaats man vrouw beroep  

B

C
E
F
G H I J K L M
N
Ruigahuizen
1
1
5
Vries de Meindert Pieters 59 Heerenveen 1           werkman     - -
      Bosman Grietje Obbes 41 Balk       1     zonder     - -
      Vries de Tjerkjen Meinderts 16 St. Nicolaasga           1 zonder     - -
      Vries de Obbe Meinderts 13 St. Johannesga     1       zonder     - -
      Vries de Pietertje Meinderts 7 Wijckel           1 zonder     - -
2 1 5 Bosma Geertje Meinses 39 Wijckel         1   boerin     - -
      Vries de Lolkjen Ages 14 Sondel           1 zonder     - -
      Vries de Sjoerdje Ages 9 Ruigahuizen           1 zonder     - -
      Vries de Meintjen Ages 5 Ruigahuizen           1 zonder     - -
      Hoogterp Harmen Faas 26 Sloten     1       boereknecht     - -
3 1 7 Beukens Klaas Willems 36 Sondel 1           boer     - -
      Mulder Durkjen Hendriks 42 Oudega       1     boerin     - -
      Beukens Geeske Klazes 6 Ruigahuizen           1 zonder     - -
      Beukens Wiepk Klazes 4 Ruigahuizen           1 zonder     - -
      Beukens Willem Klazes 2 Ruigahuizen     1       zonder     - -
      Beukens Hendrik Klazes 2m Ruigahuizen     1       zonder     - -
      Doorenspleet Lijsbert 17 Balk           1 dienstmeid     - -
4 1 4 Monkelbaan Johannes Jans 44 Harich 1           werkman     - -
      Steenbergen Mieke Beerends 35 Mirns en Bakhuizen       1     zonder     - -
      Monkelbaan Jantje Johannes 5 Ruigahuizen           1 zonder     - -
      Bosma Jantje Jans 74 Oudemirdum         1   zonder 1   - -
6 1 3 Schotanus Rimmer Bottes 18 Oudega     1       boereknecht   1 - -
      Schotanus Romke Bottes 22 Oudega     1       boereknecht   1 - -
      Jong de Trijntje Sibbeles 32 Joure           1 boeremeid   1 - -
7 1 6 Rijstra Bauke Wiebes 43 Harich 1           boer   1 - -
      Smid Grietje Johannes 39 Balk       1     boerin   1 - -
      Rijstra Fettje Baukes 11 Ruigahuizen           1 zonder   1 - -
      Rijstra Jitske Baukes 9 Ruigahuizen           1 zonder   1 - -
      Rijstra Afke Baukes 6 Ruigahuizen           1 zonder   1 - -
      Rijstra Johannes Baukes 4 Ruigahuizen     1       zonder   1 - -
samenvatting Ruigahuizen
  6 gezinnen te Ruigahuizen   getrouwden 4   Roomschen 9      
    30 personen te Ruigahuizen   weduwnaars   0         Protestanten   21    
        jongmans     7       Israëliten     0  
        getrouwden       4             0
        weduwen         2            
        jongedochters         13          
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 april 2022 laatste wijziging: 3-04-2022