lengte walbeschoeiing per perceel in 1839
 
In het archief van de gemeente Gaasterlân-Sleat bevinden zich een 3-tal lijsten met meetgegevens van de lengte van de walbeschoeing en de oppervlakte van de straat tussen de woningen en de Luts. Op twee lijsten staan de kadastrale nummers, de huisnummers en de meetgegevens. Op de derde lijst staan ook de eigenaarsgegevens. Deze laatste lijst wordt hieronder uitgewerkt. De lijsten zelf zijn niet gedateerd. De bijbehorende correspondentie van deze legger was van 1839, 1840 (1846?) , 1842 deel 1 en 1842 deel 2. De meetgegevens verschillen per lijst soms enkele centimeters of duimen, een voor die tijd gebruikelijke standaard.
 
Legger van de Lengte der Wallen en van de Lengte en Breedte van de Straten te Balk. Liggende ten gronde aan de Kohieren van Omslag over de eigenaren van huizen in Balk gemaakt tengevolge Resolutie van Edel Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Vriesland.
 
nummer van:
namen der eigenaren
beroep
woonplaats
lengte de wals beschoeijng
orde

kadas ter

het huis
E
P
D
Harichsterzijde
1
1 Weduwe en Erven Poppe Idskes Poppes
"
Balk
11
2
"
2
1a
Weduwe en Erven Poppe Idskes Poppes
"
Balk
4
9
"
3
2
Weduwe en Erven Poppe Idskes Poppes
"
Balk
6
8
"
4
3
Johannes Harmens Visser
koopman
Balk
6
8
"
5
4
Erven Bets Johannes Betsema
"
Sloten
7
1
"
6
5
Erven Cornelis voor de Wind
"
Balk
7
"
7
6
Stoffel Stoffels Stoffelsma
boer
Nijemirdum
6
7
"
8
7
Erven Aukes Hinnes Visser
"
Balk
7
5
"
9
8
Jan Poppes
koopman
Balk
6
3
"
10
9
Weduwe en Erven Poppe Idskes Poppes
"
Balk
6
9
"
11
10
Erven Bauke Pieters Poppes
"
Balk
7
1
"
12
11
Jan Meinderts
koopman
Balk
20
3
"
13
12
Simon Sipkes Kiep
wagenmaker
Balk
6
7
"
14
302
weg
Het dorp Harich
5
"
"
15
15
Pieter Rinkes Wildeboer
schoenmaker
Balk
8
7
"
16
16
Tjeerd Haytjes Haytjema
winkelier
Balk
5
9
"
17
17
Aaltje Alderts Jonker
-
-
7
1
"
18
19
Jelle Meinesz
ontvanger
Balk
8
8
"
19
20
Jelle Meinesz
ontvanger
Balk
3
6
"
20
21
Jelle Meinesz
ontvanger
Balk
11
6
"
21
22
Rinske Alderts Jonker
"
Balk
8
3
"
22
23
Weduwe en Erven Poppe Idskes Poppes
"
Balk
7
1
"
23
24
Jelle Meinesz
ontvanger
Balk
10
1
"
24
25
Rintje hendriks van der Goot en Medeëigenaren
bakker
Balk
7
3
"
25
26
Erven Olphert van Kolde
"
Wijckel
5
"
"
26
27
Erven Olphert van Kolde
Wijckel
27
28
Pieter Halbes Drijfhout
wagenmaker
Balk
6
3
"
28
29
Willem Ottes de Jong
bakker
Balk
7
"
"
29
30
De Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente
Balk
11
5
"
30
31
Het vlek Balk
11
3
"
31
32
Weduwe en Erven Poppe Idskes Poppes
Balk
7
3
"
32
33
Harmen Baukes Poppes
koopman
Balk
6
6
"
33
34
Harmen Baukes Poppes
koopman
Balk
6
4
"
34
34a
Harmen Baukes Poppes
koopman
Balk
6
1
"
35
35
Taeke Harmens Visser
bakker
Balk
7
1
"
36
36
Jan Meinderts
koopman
Balk
8
3
"
37
37
Grietje Meines Smid
winkeliersche
Balk
9
9
"
38
38
Weduwe Hendrik Rinzema
winkeliersche
Balk
7
5
"
39
39
Hendrik Brandts van der Goot
koopman
Balk
8
3
5
40
40
Sytse Arends
grutter
Balk
7
5
5
41
41
Frederik Willem Fokke
Balk
7
5
"
42
42
Weduwe en Erven Poppe Idskes Poppes
Balk
7
4
"
43
43
Weduwe en Erven Poppe Idskes Poppes
Balk
7
6
"
44
44
Poppe Tjerks van der Feer
koopman
Balk
7
6
"
45
45
Weduwe Jacob Pieters Cramer
winkeliersche
Balk
7
4
"
46
46
Anne Piers van der Meulen
kuiper
Balk
7
6
"
47
47
Weduwe Jacob Pieters Cramer
winkeliersche
Balk
8
7
"
48
48
Hendrik Pieters Rekers
grofsmid
Balk
7
8
"
49
49
Hans Halbes Drijfhout
goud- en zilversmid
Balk
6
8
"
50
50
Hans Halbes Drijfhout
goud- en zilversmid
Balk
6
3
"
51
51
Sybrandus van Kessel
koperslager
Balk
6
6
"
52
52
Baukje Pieters Poppes
grossier
Balk
9
8
"
53
53
Frederik Willem Fokke
Balk
8
"
"
54
54
Tjeerd Harmen Visser
bakker
Balk
8
6
"
55
55
Hans Ages van der Veer
koopman
Balk
8
"
"
56
56
Wybren Doedes van Os
Balk
7
3
"
57
57
Otte Jans de Jong
koopman
Balk
7
6
"
58
58
Jan Meinderts
Balk
10
2
"
59
59
Jacob Pieters Delfstra
winkelier
Balk
7
5
"
60
60
Hidde Jacobs Koornstra
diender van politie
Balk
7
6
"
61
61
Jouke Sipkes Sloterdijk
bakker
Balk
6
8
"
62
62
Jouke Huberts Boertje
winkelier
Balk
8
"
"
63
63
Erven Jan Arents
Balk
7
1
"
64
64
Weduwe en Erven Gooitsen Meiboom
bakkersche
Balk
7
8
"
65
65
Meine Obes Smit
8
4
"
66
66
Mennonite Gemeente
Balk
6
9
"
67
67
Hendrik Jans Doornspleet
koopman
Balk
6
4
"
68
68
Hendrik Lippes van der Veer
timmerman
Balk
6
7
"
69
69
Simen Sipkes Kiep
wagenmaker
Balk
6
5
"
70
70
Sjoerd Sijbrens de Jong
koopman
Balk
8
1
"
71
71
Pieter Reins Huisman
koopman
Balk
9
"
"
72
72
Grietje Klazes Visser
winkeliersche
Balk
8
"
"
73
73
weduwe Eibert Willems de Wilde
boerin
Harich
7
5
"
74
74
Erven Harmen Jelles van der Schuit
timmerman
Balk
6
1
"
75
75
Eybert Rinzes Hoekstra
tapper
Balk
7
8
"
76
231
76?
Mennonite Gemeente
Balk
77
230
77?
Mennonite Gemeente
Balk
78
H343
land
Inne Johannes Betsema
bakker
Balk
79
78
Inne Johannes Betsema
bakker
Balk
6
2
"
80
79
Algemene Armvoogdij
Balk
5
"
"
81
80
Inne Johannes Betsema
bakker
Balk
6
6
"
82
80a
Inne Johannes Betsema
bakker
Balk
4
7
"
83
81
Sjoerd Klazes Koornstra
omroeper
Balk
6
9
"
84
82
Roelof Peekes de Vries
koopman
Balk
5
4
"
85
82a
Roelof Peekes de Vries
koopman
Balk
5
4
"
86
83
Jelle Meinesz en Medeëigenaren
ontvanger
Balk
4
9
"
87
84
Erven Wouters Hendriks
Leeuwarden
5
4
"
88
85
Eybert Rinzes Hoekstra
tapper
Balk
6
4
"
89
86
Algemene Armvoogdij
Balk
6
"
"
90
87
Ruurd Klazes Visser
winkelier
Balk
8
"
"
91
88
Hendrik Brands van der Goot
koopman
Balk
5
3
"
Wijckelerzijde
92
92a
Pieter Reins Huisman
koopman
Balk
7
3
"
93
93
Wobbe Ferdinand de Vries
koopman
Balk
7
2
"
94
93
Wobbe Ferdinand de Vries
koopman
Balk
6
3
"
95
93
Wobbe Ferdinand de Vries
koopman
Balk
5
"
"
96
94
Sjoerd Sijbrens de Jong
koopman
Balk
4
9
"
97
94
Sjoerd Sijbrens de Jong
koopman
Balk
9
6
"
98
95b
Algemeene Armvoogdij
Balk
7
9
"
99
96
Jan Meinderts
koopman
Balk
6
7
"
100
96
Jan Meinderts
koopman
Balk
6
7
"
101
97
Roomsch Katholieke Gemeente
Balk
9
4
"
102
98
Age Machiels Tromp
koopman
Balk
3
5
"
103
98
Age Machiels Tromp
koopman
Balk
3
3
"
104
98
Age Machiels Tromp
koopman
Balk
2
8
"
105
99
Age Machiels Tromp
koopman
Balk
5
2
"
106
99a
Age Machiels Tromp
koopman
Balk
5
4
"
107
100
Sjoerd Sybrens de Jong
koopman
Balk
4
"
"
108
100
Sjoerd Sybrens de Jong
koopman
Balk
4
"
"
109
100
Sjoerd Sybrens de Jong
koopman
Balk
4
5
"
110
101
Hervormde Diacony  
Balk
6
4
"
111
102
Algemene Armvoogdij  
Balk
     
112
103
Algemene Armvoogdij  
Balk
4
2
"
113
104
Hervormde Diacony  
Balk
7
"
"
114
105
Pier Durks Piersma
tapper
Balk
5
8
"
115
106
Pieter Thiboudier
tapper
Balk
6
7
"
116
107
Hendrik Hepkes Luinenborg
koopman
Balk
6
"
"
117
108
Erven Gerlof Jans Postma
werklieden
Balk
6
6
"
118
109
Weduwe en Erven Paulus Klazes Duiserhout
winkeliersche
Balk
8
1
"
119
110
Erven Johannes Theodorus ?mühle  
Balk
6
4
"
120
111
Roomsch Katholieke Gemeente  
Balk
5
2
"
121
112
Jouke Huberts Boertje
winkelier
Balk
7
5
"
122
112a
Hendrik Jans Doorenspleet
koopman
Balk
6
"
"
123
112a
Hendrik Jans Doorenspleet
koopman
Balk
5
8
"
124
113
Lieuwe Klazes Visser
boer
Harich
4
3
"
125
113
Lieuwe Klazes Visser
boer
Harich
6
1
"
126
114
Bauke Jans van der Goot
boer
Balk
6
3
"
127
115
Bauke Jans van der Goot
boer
Balk
9
4
"
128
116
Bauke Jans van der Goot
boer
Balk
10
3
"
129
116a
Bauke Jans van der Goot
boer
Balk
5
4
"
130
117
Roomsch Katholieke Gemeente  
Balk
3
1
"
131
118
Roomsch Katholieke Gemeente  
Balk
11
5
"
132
118
Roomsch Katholieke Gemeente  
Balk
5
4
"
133
119
Otte Jans de Jong
koopman
Balk
7
1
"
134
120
Johannes Martinus van der Velde
med doctor
Balk
8
8
"
135
121
Jan Poppes
koopman
Balk
7
8
"
136
122
Jan Meinderts
koopman
Balk
7
"
"
137
123
Jacob Geerts Hofstra
winkelier
Balk
5
4
"
138
124
Roomsch Katholieke Gemeente
Balk
6
4
"
139
125
Age Machiels Tromp
koopman
Balk
5
9
"
140
126
Erven Rinke Pieters Wildeboer
schoenmaker
Balk
5
3
"
141
127
Bauke Pieters Poppes
grossier
Balk
6
4
"
142
128
Jan Meinderts
koopman
Balk
6
5
"
143
129
Weduwe Durk Alberts Duijff
winkeliersche
Balk
8
"
"
144
130
Gerrit Thijsses Bosman
Balk
5
6
"
145
131
Johannes Thomas Trinks
wolkammer
Balk
7
1
"
146
132
Thomas Jans Rinkema
winkelier
Balk
9
5
"
147
133
Erven Hinne Tjeerds Haijtema
Idskenhuizen
4
7
"
148
134
Hendrik Lippes van der Veer
Balk
7
"
"
Hans Sybrens van der Bank
Harich
149
135
Jan Ykes Bouman en Medeëigenaren
schipper
Balk
7
4
"
150
136
Weduwe Auke Obes Smit
winkeliersche
Balk
9
1
"
151
137
Marten Brandts van der Goot
grossier
Balk
11
3
"
152
138
Idske Poppes
koopman
Harich
8
4
"
153
139
Jolle Meinesz en Medeëigenaren
veenbaas
Oudega
6
8
"
154
140
Willem Jans Hemsing
notaris
Balk
6
3
"
155
141
Otte Jans de Jong
koopman
Balk
7
4
"
156
142
Erven Pieter baukes Poppes
grossier
Balk
6
8
"
157
143
Gerrit Thijsses Bosman
Balk
7
2
"
158
144
Jan Jans de Vries
winkelier
Balk
6
9
"
159
145
Albert Durks Duiff
timmerman
Balk
6
2
"
160
146
Erven Wopke Tjeerds van der Heide
winkelier
Balk
7
5
"
161
147
Idske Poppes
koopman
Harich
6
3
"
162
148
Age Machiels Tromp
koopman
Balk
4
"
"
163
149
Jan Ages Tromp
zaagmolenaar
Balk
12
6
"
164
149
Jan Ages Tromp
zaagmolenaar
Balk
6
9
"
165
150
Grietenij Gaasterland
3
4
"
166
151
Jan Ottes de Jong
koopman
Balk
167
152
Hendrik Alles van Wielen
horlogemaker
Balk
168
153
Jan Ottes de Jong
koopman
Balk
169
154
Age Machiels Tromp
koopman
Balk
170
155
Age Machiels Tromp
koopman
Balk
Hans Ages Tromp
koopman
Balk
171
156
Age machiels Tromp
koopman
Balk
172
156a
Frederik Willem Fokke
geneesheer
Balk
173
157
Theodorus Neits
ketelbooter
Balk
174
158
Mr. Arnout Daniël Reneman
175
159
Het vlek Balk
176
159
Het vlek Balk
177
weil'd
Het vlek Balk
178
160
Gereformeerde Diacony
Balk
179
161
Pieter Johannes Mulder
kuiper
Balk
180
162
Erven Froukje Johannes
werklieden
Balk
181
163
Algemene Armvoogdij
Balk
182
164
Sipke Jans Sloterdijk
timmerman
Balk
183
steeg
Weduwe Jan Haijtjes Visser
winkeliersche
Balk
184
165
Weduwe Jan Haijtjes Visser
winkeliersche
Balk
185
166
Obe Johannes Smid
grofsmid
Balk
186
167
Frederik Willem Fokke
geneesheer
Balk
187
168
Age Machiels Tromp
koopman
Balk
188
169
Harmen Obbes Bosman
politieagent
Balk
189
170
Johannes Annes Schaafsma
logementhouder
Balk
190
171
Weduwe Jacob Pieters Cramer
winkeliersche
Balk
191
172
Sybren Aukes Dooper
logementhouder
Balk
15
8
 
192
straat
straat
Gezamenlijke eigenaren van huizen in de Dubbelstraat
16
193
173
Weduwe Jacob Pieters Cramer
winkeliersche
Balk
5
5
194
174
Sikke Poppes
grossier
Balk
19
8
195
175
Weduwe en Erven Poppe Idskes Poppes
Balk
6
4
196
176
Jan Poppes en medeëigenaren
kooplieden
Balk
7
197
177
Jelle Meinesz
ontvanger
Balk
7
8
198
178
Thomas Jans Rinkema
koopman
Balk
14
Harmen Baukes Poppes
koopman
Balk
                 
199     Dorp Balk
brug bij stadhuis
200     Dorp Balk
brug tegenover de weg van Harich
201     Dorp Balk
202 202   Nanne Martens van der Goot
arbeider
Balk
5
4
203 203   Poppe Dooitjes Schram
arbeider
Balk
5
4
204 weg   Vlek Balk
8
205 350   Pier Rintjes Haringsma
koopman
Balk
14
8
206 349   Pier Rintjes Haringsma
koopman
Balk
6
5
207 207   Pier Rintjes Haringsma
koopman
Balk
5
7
208 208   Pier Rintjes Haringsma
koopman
Balk
6
1
209 210a   Pier Rintjes Haringsma
koopman
Balk
15
7
210 211   Erven Hendrik Stoffels Doorenspleet
Balk
8
211 212   Erven Hendrik Stoffels Doorenspleet   Balk
8
 
bron: Categorie: 01. Overheidsarchieven Gaasterland
Titel: 07. Gemeentebestuur, 1816-1935. Openbare werken. 910 Legger van de wallen en straten te Balk, opgemaakt volgens de kohieren van omslag over de eigenaren van huizen te Balk, 1839. 1 katern
 
 
laatste wijziging: 19 maart 2016