persoonlijke gegevens van Jan Harkes
Jan Harkes, geboren circa 1731 te ?, als zoon van Harke Jans, opzichter, en Rinske Doedes, vroedvrouw. Overleden op 9 oktober 1813 op nummer 151 te Balk, 82 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 oktober 1813 pagina 14, getuigen:
Symen Doede Breuning medicinea docter ? jaar wonende te Balk, geburen
Hendrik Kasper Roothof timmerman ? jaar wonende te Balk, geburen
1. ) Op 26 april 1761 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Baukjen Hendriks, geboren op ? te Balk, gedoopt op ? te Balk (Hervormd), als dochter van . Naaister. Overleden op 9 september 1765 te Balk,
Uit dit huwelijk:
1. Herke (Harke), geboren op 31 juli 1761 te Balk, gedoopt op 2 augustus 1761 te Balk (Hervormd). Meester broodbakker. Overleden op 12 april 1813 op nummer 151 te Balk, 52 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 12 april 1813 pagina 7, getuigen:
Jan Daniël Grim zadelmaker ? jaar wonende te Balk, geburen
Casper Hendriks Rothof timmerman ? jaar wonende te Balk, geburen
2. Hendrik, geboren op 24 november 1762 te Balk. gedoopt op 25 november 1762 te Balk (Hervormd) (geboren op 6 januari 1763 te Balk). Zonder bedrijf (1819). Overleden op 17 januari 1819 op nummer 151 te Balk, 57 jaar oud. Op ? getrouwd met Antje Remkes Bremter
aangifte overlijden op 18 januari 1819 pagina 2, getuigen:
Gerard Willem Rinking goud- en zilversmidsknecht 26 jaar wonende te Balk, geburen
Harmen Uilkes Woudhuizen schippersknecht 25 jaar wonende te Balk, geburen

3. Rinske, geboren op 1 februari 1764 te Balk, gedoopt op 2 februari 1764 te Balk (Hervormd). Overleden op 22 mei 1787 te Balk.?

 
2. ) Op 16 november 1766 getrouwd in de Hervormde Kerk te Koudum met:
Sijtske Tittes,
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Harkes 17?? - 1813  
     
woonadressen familie Jan Harkes
periode adres bron
1762 - 1789 Meerweg 4 reëelkohieren 1715 - 1805
1790 - 1804 Lytse Side 9 reëelkohieren 1715 - 1805
1805 - 1813 Dubbelstraat 4 reëelkohieren 1715 - 1805, speciekohieren 1748-1806,
eigendommen van Jan Harkes
periode adres bron
  Lytse Side 9  
     
notariële acten
 
 
 

 

laatste wijziging: 4 februari 2018