persoonlijke gegevens van Meindert Ygrams
Meindert Ygrams, geboren 1747 te Balk, gedoopt op 14 mei 1747 te Balk (Hervormd), als zoon van Ygram Reins, wagenmakersknecht te Balk(1749), en Klaaske Pieters. Overleden op 16 mei 1809 te Balk, 62 jaar oud.
Op 31 december 1775 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Dettje Jans Poppes, geboren 1745 te Balk, gedoopt op 19 september 1745 te Balk (Hervormd). Overleden op 3 juni 1818 op nummer 122 te Balk, 72 jaar oud.
aangifte overlijden op 3 juni 1818 blad 9, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 26 jaar wonende te Balk
Jan Ottes de Jong veerschipper 25 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Klaeske, geboren op 18 oktober 1776 te Balk, gedoopt op 27 oktober 1776 te Balk (Hervormd). Overleden op 4 oktober 1779 te Balk, 2 jaar oud.
2. Jan, geboren op 11 mei 1779 te Balk, gedoopt op 13 mei 1779 te Balk (Hervormd). Overleden op 30 december 1840 op nummer 122 te Balk, 61 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 31 december 1840 aktenummer 18, getuigen:
Jacob Geerts Hofstra werkman 57 jaar geburen
Johannes Martinus van de velde medicae dokter 60 jaar geburen
3. Klaaske, geboren op 6 augustus 1782 te Balk, gedoopt op 11 augustus 1782 te Balk (Hervormd). Overleden op 13 april 1783 te Balk., 7 maanden oud.
 
 
Meindert Ygrams
bron: Leeuwarder Courant van 5 mei 1798
 
Meindert Ygrams
bron: Leeuwarder Courant van 26 mei 1809
 
Dettje Jans Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 12 juni 1818
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Meindert Ygrams 1747-1809 Jan Meinderts 1779-1840
Jan Poppes 1712 - 1787    
woonadressen familie Meindert Ygrams
periode adres bron
1792 - 1804 Raadhuisstraat 37 reëelkohieren 1715 - 1805 blad 171, volgnummer 116
1818 Raadhuisstraat 37  
     
eigendommen van Meindert Ygrams
periode adres bron
  Raadhuisstraat 37 reëelkohieren 1715 - 1805 blad 171, volgnummer 116
     
notariële acten
 
1809 Hindeloopen notaris Sicco Gerlsma. Koopacte van een stuk greidland te Wijckel, koopsom fl. 650,-
- Jacob Nanning du Tour, verkoper
- Dettje Meinderts wonende te Balk, weduwe van Meindert Ygrams
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 062001, aktenummer 00021, datum: 29 december 1809
 
1810 Wijckel notaris Frederik Zacharias Reneman Procuratie.
- Detje Poppes wonende te Balk, weduwe van Meindert Ygrams
- Jan Meinderts wonende te Balk
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 146001, aktenummer 00009, datum: 29 maart 1810
 
1810 Wijckel notaris Frederik Zacharias Reneman Cessie.
- Harmen Jelles wonende te Balk
- Jelle Meines wonende te Balk
- Jacob Johannes wonende te Oudega, Hemelumer Oldeferd
- Dedtje Jans Poppes wonende te Balk Diversen: weduwe van Meindert Ygrams
- Jan Meinderts wonende te Balk
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 146001, aktenummer 00013, datum: 25 mei 1810
 
1810 Wijckel notaris Frederik Zacharias Reneman Cessie.
- Wander Annes wonende te Balk
- Lubbert Jacobs wonende te Balk
- Dedtje Jans Poppes wonende te Balk Diversen: weduwe van Meindert Ygrams
- Jan Meinderts wonende te Balk
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 146001, aktenummer 00016, datum: 8 juni 1810
 
1810 Wijckel notaris Frederik Zacharias Reneman Obligatie.
- Antje Jans wonende te Wijckel, weduwe van Hendrik Harmens
- Dedtje Jans Poppes wonende te Balk,weduwe van Meindert Ygrams
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 146001, aktenummer 00017, datum: 10 juli 1810
 

 

laatste wijziging: 27 april 2016