persoonlijke gegevens van Sake Bruins Agricola
Sake Bruins Agricola, geboren 1797 te Oldeouwer, zoon van Bruin Bruins Agricola en Antje Rienks. Overleden op 6 september 1874 te Wijckel, 76 jaar oud.
timmerman (1828), timmerknecht (1832, 1835, 1841), timmerman (1863), zonder beroep (1874)
aangifte overlijden op 7 september 1874 aktenummer 71, getuigen:
Folkert Martens Homma arbeider 34 jaar wonende te Balk
Tjietje Willems Roskam timmerknecht 42 jaar wonende te Balk
Op 24 juni 1825 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Antje Obbes Bosma, geboren circa 1802 te Balk, gedoopt op 28 februari 1802 te Balk (Room Katholiek), dochter van Obbe Harmens Bosma en Tjerkjen Epkes van der End. Overleden op 23 december 1884 te Balk, 82 jaar oud.
zonder beroep (1884)
aangifte overlijden op 23 december 1884 aktenummer 71, getuigen:
Antonius Eiling verwer 31 jaar wonende te Balk
Marten Symens Zwanenburg verwer 31 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Antje, geboren op 19 september 1826 te Sint Nicolaasga. Overleden op 9 januari 1828 te Sint Nicolaasga, 1 jaar oud.
2. Bruin, geboren op 22 januari 1829 te Sloten. Overleden op 28 augustus 1860 in de stadsgracht bij de Halvemaanspoort te Dokkum, 30 jaar oud. Wonende te Oostrum. Ongehuwd.
rogmolenaarsknecht
aangifte geboorte op 23 februari 1829 aktenummer 5 getuigen:
Pier Jans de Boer werkman 45 jaar wonende te Sloten
Gauke Hessels Vogelvanger meester kuiper 43 jaar wonende te Sloten
aangifte overlijden op 20 augustus 1861 blad 34 / 1-8, getuigen:
Joghum Stienstra houtsteksknecht 72 jaar wonende te Dokkum
Sjoerd de Vries houtsteksknecht 24 jaar wonende te Dokkum
3. Obe, geboren op 26 juli 1832 op nummer 168 te Balk. Overleden op 11 januari 1863 te Wijckel, 30 jaar oud. Ongehuwd.
zonder beroep (1863)
aangifte geboorte op 27 juli 1832 aktenummer 53, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 49 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout wagenmakersknecht 23 jaar wonende te Balk
4. Antje, geboren op 19 september 1835 op nummer 168 te Balk. Op 27 mei 1866 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas Hendriks Boertje, leeftijd 38 jaar, geboren te Balk, zoon van Hendrik Huberts Boertje en Trijntje Nannes de Vries.
aangifte geboorte op 21 september 1835 blad 38, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 38 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 23 jaar wonende te Balk
5. Pietertje, geboren op 5 april 1841 op nummer 48b te Wijckel. Overleden op 19 augutsus 1861 te Wijckel, 20 jaar oud. Ongehuwd.
zonder beroep (1861)
aangifte geboorte op 5 april 1841 blad 20, getuigen:
Jacobus Hendriks van der Goot koopman 25 jaar wonende te Balk
Wiebe Tietema klerk 32 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 20 augustus 1861 aktenummer 53, getuigen:
Bate Teas Aukema landbouwer 53 jaar wonende te Wijckel
Lubbert Berends van den Bosch werkman 38 jaar wonende te Wijckel
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Sake Bruins Agricola 1797-1874  
Obbe Harmens Bosma 1768-1822 broers / zusters  
     
woonadressen familie Agricola
periode adres bron
1826 Sint Nicolaasga  
1828 Sint Nicolaasga  
1829 Sloten  
1829 Raadhuisstraat volkstelling 1829, blad 198; huisnummer Balk ??
1832 Dubbelstraat 9 huisnummer Balk 168
1835 Dubbelstraat 9 huisnummer Balk 168
1840 Wijckel volkstelling 1840; huisnummer Wijckel 48b
1841 Wijckel huisnummer Wijckel 48b
1849 - 1859 Wijckel woningregister 1849 - 1859 blad 1045; huisnummer Wijckel 50b
1859 - 1869 Wijckel woningregister 1859 - 1869 blad 35; kad. gem. Balk sectie B 163, huisnr. Wijckel 87
1869 - 1879 Wijckel woningregister 1869 - 1879 blad 80; kad. gem. Balk sectie B 163, volgnummer 387
     
eigendommen van Sake Bruins Agricola
periode adres bron
     
     
notariële acten
 
1816 Sloten, notaris Johannes Ruardi Plaatsvervanging. Bedrag fl. 650,-
- Sake Bruins Agricola, wonende te Sint Nicolaasga, vermeld
- Sjouke Harmens de Vries, wonende te Wijckel, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118004 Repertoirenr.: 118014 Aktenr. 671 d.d. 26 maart 1816
 
1820 Sloten, notaris Johannes Ruardi Obligatie. Kapitaal fl. 1050,-
- Rienk Bruins Agricola, wonende te Oldeouwer, vermeld
- Sake Bruins Agricola, wonende te Sint Nicolaasga, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118006 Repertoirenr.: 118014 Aktenr. 533 d.d. 25 nov 1820
 
1821 Sloten, notaris Johannes Ruardi Obligatie. Kapitaal fl. 600,-
- Rienk Bruins Agricola, wonende te Oldeouwer, vermeld
- Sake Bruins Agricola, wonende te Sint Nicolaasga, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118006 Repertoirenr.: 118014 Aktenr. 71 d.d. 10 dec 1821
 
1828 Sloten, notaris Johannes Ruardi Obligatie. Kapitaal fl. 400,-
- Sake Bruins Agricola, met zijn echtgenote, wonende te Sint Nicolaasga, vermeld
- Harmen Obbes Bosma, wonende te Wijckel, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118009 Repertoirenr.: 118014 Aktenr. 26 d.d. 28 maart 1828
 
1828 Langweer, notaris Tjalling Siebrandus van der Ley Koopakte.
Een huis en erf te Sint Nicolaasga, koopsom fl. 400,-
- Sake Bruins Agricola (timmerman), gehuwd met Antje Obbes Bosman, wonende te Sint Nicolaasga, verkoper
- Sikke Hessels Vogelvanger (kuiper),  gehuwd met Corneliske Wopkes Bekema, wonende te Sint Nicolaasga, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74001 Repertoirenr.: 74042 Aktenr. 77 d.d. 5 mei 1828
 
1828 Langweer, notaris Tjalling Siebrandus van der Ley Royement.
- Harmen Obbes Bosman (huisman), wonende te Wijckel, vermeld
- Sake Bruins Agricola (timmerknecht), wonende te Sint Nicolaasga, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74011 Repertoirenr.: 74042 Aktenr. 89 d.d. 17 mei 1828
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 september 2023 laatste wijziging: 3-09-2023