Hendrik Baukes Albada Register hypotheken 69: 117 / 500
Hendrik Albada, geboren op 23 oktober 1874 te Mirns en Bakhuizen als zoon van Bauke Hendriks Albada, veehouder te Nijega, en Grietje Jans van der Zee. Overleden op 13 november 1925 te Oudemirdum, 51 jaar oud.
, arbeider, koopman te Balk
Op 26 mei 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hinkje Bouwstra, geboren op 19 april 1875 te Follega als dochter van Yme Bouwstra en Tietje landman. Overleden op 19 mei 1906 te Wijckel, 31 jaar oud. Eerder getrouwd geweest met Sjoerd van der Land.
Uit dit huwelijk:
geen kinderen
 
woonadressen familie Albada
periode adres bron
1906 - 1910 Westeinde bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 163 nummer 121b / 172
1910 - 1916 Westeinde register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 172 / 208
1916 - 1920 Pypsterstikke register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 25
1921 - 1926 Pypsterstikke bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 20; huisnummer Balk 23
     
eigendommen van Hendrik Albada
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
783 ged
 
toewijzing
1199,-
26 oct 1915
       
Balk
B
698
 
koopacte
2000,-
29 jan 1923
       
Balk
B
699
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1122, folio 117, nummer 500
notariële acten
 
1915 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een winkelhuis met erf te Balk, koopsom fl. 1199
- Trijntje Martens van der Goot te New Haven (Noord Amerika), weduwe van Gerrit Hanzes van der Veer, verkoper
- Bauke Lyklema te Balk, verkoper
- Cornelis Jaarsma, gehuwd met Gettje de Boer, verkoper,  tevens als voogd over Jitske, Harmen en Sjoukje de Boer
- Siebren de Boer te Rabine USA, verkoper
- Annigje Smit te Harich, weduwe van Bouwe Sybrens de Boer,  verkoper
- Douwe Jaarsma te St. Nicolaasga, gehuwd met Pietertje de  Boer, verkoper
- Hendrikje de Boer te Goingarijp, verkoper
- Eize de Jong te Nijemirdum als toeziend voogd
- Femme Aukes de Vries te Ruigahuizen, verkoper
- Meine Bosma te Balk, verkoper
- Hendrik Kortekamp te Balk, verkoper
- Hendrik Jongsma te Balk, inhouder
- Bokke Lyklema te Balk, koper
- Jan Wiebes Brouwer te Balk, koper
- Klaas Wolthuizen te Pingjum, koper
- Hendrik Albada te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7092 Repertoirenr.: 109 en 118 d.d. 24 september 1915
 
1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Dirk Sjoerds Meinesz te Oudkarspel, verkoper
- Hendrik Albada te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7104 Repertoirenr.: 1 d.d. 3 januari 1923
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 januari 2015 laatste wijziging: 29-07-2019