persoonlijke gegevens van Jan Sytzes Aninga
Jan Sytzes Aninga, geboren op 7 maart 1853 te Boven Knijpe, als zoon van Sytze Jans Aninga, landbouwer te Boven Knijpe, en Janke Oenes Portijk. Overleden op 22 november 1915 te Leeuwarden, 62 jaar oud.
commies der Rijskbelastingen
Op 6 juni 1886 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Corlina Frederika de Rooy, geboren op 28 augustus 1863 te Balk, als dochter van Johannes Bernardus de Rooy, veldwachter te Balk, en Gertje Martinus Klaver. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Gertje, geboren op 13 maart 1887 te Balk. Overleden op 28 mei 1950 te ?, 63 jaar oud. Op 14 juni 1911 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Pieter Deinema, 28 jaar oud, kantoorbediende te Leeuwarden, geboren te Leeuwarden als zoon van Hendrik Deinema en Antje Hamer. .
aangifte geboorte op 14 maart 1887 aktenummer 35 door Jan Aninga rijkskommies te Balk, getuigen:
Gerben Blaauw winkelier 48 jaar wonende te Balk
Jan Grootjans rijkskommies 31 jaar wonende te Balk
  Gertje Aninga en Pieter Deinema
huwelijk
bron: Leeuwarder Courant van 19 juni 1911
 
 
 

 

 

 

 

foto 192-027 >>>
Pieter Deinema en Gertje Aninga >
 
 
2. Janke Jitsche, geboren op 26 september 1889 te Balk.
aangifte geboorte op 26 september 1889 aktenummer 120 door Jan Aninga rijkskommies te Leeuwarden, getuigen:
Gerben Blaauw winkelier 50 jaar wonende te Balk
Theodorus Grootjans kommies verificateur 36 jaar wonende te Nieuwe Schans
3. Sytze, geboren op 3 mei 1892 te Leeuwarden.
4. Sytze, geboren op 30 januari 1894 te Leeuwarden.
5. Johannes Bernardus, geboren op 18 juni 1896 te Leeuwarden.
geboorte Johannes Bernardus
bron: Leeuwarder Courant van 20 juni 1896
 
6. Louise Berber, geboren op 25 oktober 1902 te Leeuwarden. Op 4 november 1925 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willem de Jong, geboren te Balk als zoon van Harmen Jans de Jong, koopman te Balk, en Hendrika Taconis.
geboorte Louise Berber
bron: Leeuwarder Courant van 27 oktober 1902
 
Tijdens haar opleiding aan de Rijksdagnormaalschool te Heerenveen woonde Louise Berber bij haar oom en tante Oene Aninga en Dieuwke Wijbenga in Ouwsterhaule. Oene Aninga was van 1882 tot 1921 hoofd van de Openbare Lagere school te Ouwsterhaule. (Oosterhaule)
 
Rijskdagnormaalschool
foto 192-011 beschikbaar gesteld door Riekje Hajonides van der Meulen - de Jong
Onderwijzers en leerlingen van de Rijksdagnormaalschool te Heerenveen in 1919
 
gezin Oene Aninga
Ouwsterhaule
foto 192-013
foto 192-012
Oene Sytzes Aninga (1856-1935) en Dieuwke Wijbenga (1859-1942) met hun kinderen Wopke Jan (1884-1929) en Sytze Jan (1882-1905)
De Lagere school te Ouwsterhaule
foto's beschikbaar gesteld door Riekje Hajonides
 
Louise Berber
Louise Berber Aninga
bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1923
<<< bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1923
 
Na haar opleiding werd Louise Berber Aninga benoemd tot onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Balk
 
'
 
kosthuis rechtbank
bron: Leeuwarder Courant van 24 april 1903
 
bron: Leeuwarder Courant van 10 oktober 1910 >>>
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 juni 1911
 
Jan Aninga
bron: Leeuwarder Courant van 24 november 1915
 
verslag van de uitvaart van Jan Aninga, bron: Leeuwarder Courant van 25 november 1915
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Sytzes Aninga 1853-1915  
Johannes Bernardus de Rooij 1829-1888    
woonadressen familie Jan Aninga
periode adres bron
1886 - 1889 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 11, kad. gem. Balk sectie A nummer 144
  Leeuwarden  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 juni 2012 laatste wijziging: 3-09-2023