persoonlijke gegevens van Arent Sijtzes Arends
Arend Sytses Arends, geboren circa 1756, gedoopt op 15 augustus 1756 te Harich (Hervormd), als zoon van Sijtse Arends en Geertrui Gijsbertus. Overleden op 2 oktober 1815 op nummer 63 te Balk, ? jaar oud.
Koopman te Balk (1815)
aangifte overlijden op 2 oktober 1815 blad 13, getuigen:
Teunis Iedes Beekhof werkman ? jaar wonende te Balk, geburen
Hidde Jacobs Korenstra slager ? jaar wonende te Balk, geburen
1. ) Op 30 december 1781 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Pietje Pieters, geboren op geboren op 25 juli 1755 te Balk, gedoopt op 27 juli 1755 te Balk (Hervormd), als dochter van Pieter Clases en Antje Arjens. Overleden op 20 februari 1810 te Balk, 55 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Truike, geboren op 23 oktober 1783 in Balk, gedoopt op 13 november 1783 in Balk (Hervormd).
2. Pieter, geboren op 3 oktober 1784 in Balk, gedoopt op 24 oktober 1784 in Balk (Hervormd).
3. Trui, geboren op 11 februari 1787 in Balk, gedoopt op 18 maart 1787 in Balk (Hervormd).
4. Sijtse, geboren op 16 maart 1789 in Balk, gedoopt op 29 maart 1789 in Balk (Hervormd).
5. Antje, geboren op 20 januari 1791 in Balk, gedoopt op 6 februari 1791 in Balk (Hervormd).
6. Jan, geboren op 25 april 1794 in Balk, gedoopt op 11 mei 1794 in Balk (Hervormd). Overleden op 26 maart 1823 te Steenwijk, 28 jaar oud. Ongehuwd.
7. Jacob, geboren op 30 mei 1796 in Balk, gedoopt op 12 juni 1796 in Balk (Hervormd).
8. Truike, geboren op 20 april 1799 in Balk, gedoopt op 5 mei 1799 in Balk (Hervormd). Dopeling is overleden.
 
2. ) Op 16 september 1810 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Maria Petrus Cramer, geboren op 20 oktober 1770 te Hiaure en Bornwerd, gedoopt op 4 november 1770 te Hiaure (Hervormd), als dochter van Petrus Douwes Cramer, Hervormd predikant te Balk, en Anna Camstra. Overleden op 26 mei 1825 te Workum, 52 jaar oud. Na het overlijden van Arent Sijtzes in 1815 getrouwd in 1817 met Jan Romkes Steensma, 48 jaar oud, te Workum.
Uit dit huwelijk:
1. Truike, geboren op 15 september 1811 op nummer 63 te Balk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Arend Sijtzes Arends 1756-1815 Sijtze Arends 1789-1862
Pieter Clases 17??-1780   Jan Arends 1794-1823
woonadressen familie Arents
periode adres bron
1789 - 1804 van Swinderenstraat 52 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 163, nummer 61
1812 van Swinderenstraat 52 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 63
1815 van Swinderenstraat 52 Arent Sijtzes Arends overleden op Balk 63
eigendommen Arent Sijtzes Arends
periode adres bron
1789 - 1815 van Swinderenstraat 52 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 163, nummer 61
     
notariële acten
 
1810 Wijckel, notaris Frederik Zacharias Reneman Koopakte. Een huis en tuin te Balk, koopsom fl. 495,-
- Aarnt Sytzes wonende te Balk, vermeld
- Anna Geerts wonende te Balk, vermeld,
% is waarschijnlijk Anne Geerts Tuinier
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 146001 Repertoirenr.: 146002 Aktenr. 2 d.d. 7 februari 1810
 
1815 Balk, notaris Marinus Westendorp Verklaring.
 Arend Sydzes Sydsema (rentenier) wonende te Balk, gehuwd met Marijn Petrus Kramer, vermeld
% is waarschijnlijk Arend Sydzes Arends
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 7003 Aktenr. 109 d.d. 22 februari 1815
 
1819 Balk, notaris Marinus Westendorp Royement
- Herke Jans Herkes, erflater
- Arend Sydzes Sydzes, erflater?
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 215 d.d. 2 augustus 1819
 
1820 Balk, notaris Marinus Westendorp Provisionele toewijzing.
een huis en erf en tuin te Balk, koopsom fl. 1025,-
- Maria Kramer wonende te Workum, gehuwd met Jan Steens, verkoper
- Thomas Jans Rinkema (koopman) wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 7003 Aktenr. 257 d.d. 25 december 1820
 
1821 Balk, notaris Marinus Westendorp Finale toewijzing.
- Maria Cramer wonende te Workum, gehuwd met Jan Steensma, verkoper
- Jelle Meines (ontvanger der belastingen) wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 7003 Aktenr. 277 d.d. 7 november 1821
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 maart 2019 laatste wijziging: 3-01-2020