persoonlijke gegevens van Sijtse Arents (Arends)
Sijtse Arents (Sietzema), geboren op 16 maart 1789 te Balk, gedoopt op 29 maart 1789 te Balk (Hervormd) als zoon van Arent Sijtses Arents en Pietje Pieters Kramer. Overleden op 24 november 1862 te Balk, 73 jaar oud.
koopman, grutter (1834), winkelier (1844) te Balk
aangifte overlijden op 25 november 1862 aktenummer 82, getuigen:
Rein Lykles Bosma arbeider 72 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 54 jaar wonende te Balk
1. ) Op 16 juli 1809 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Kaatje Jacobs Borman (Borneman), geboren io 15 augustus 1783 te Nijega als dochter van Jacob Christiaans Borman en Jannigje Gosslings Gossega. Overleden op 13 november 1827 op nummer 40 te Balk, 44 jaar oud.
aangifte overlijden op 15 november 1827 aktenummer B 52, getuigen:
Willem Jan Hemsing secretaris van de Grietenij 32 jaar wonende op nummer 36 te Balk
Hendrik Brants van der Goot koopman 51 jaar wonende op nummer 39 te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje, geboren op 15 januari 1811 op nummer 109 te Balk. Overleden op 26 september 1816 te Balk op nr. 40, 5 jaar oud.
aangifte geboorte op 16 januari 1811 aktenummer 2, door Sijtse Aarnts te Balk, getuigen:
Gerrit Fellinga executeur van Gaasterland 53 jaar wonende op nummer 26 te Balk
Johannis Jurjens timmerman 42 jaar wonende op nummer 82 te Balk
aangifte overlijden op 27 september 1816 aktenummer 17B, getuigen:
Tjerk Ages van der Feer     geburen
Hendrik Brants van der Goot   40 jaar geburen
2. Pietje, geboren op 9 september 1812 op nummer 109 te Balk.. Op 25 juni 1837 getrouwd met Hidde Wibius van der Ploeg uit Grouw.
aangifte geboorte op 10 september 1812 aktenummer 48, getuigen:
Wander Annes Tuinier werkman 33 jaar wonende op nummer 106 te Balk
Geert Annes Tuinier werkman 31 jaar wonende op nummer 106 te Balk
3. Arent, geboren op 27 september 1814 op nummer 109 te Balk.
aangifte geboorte op 28 september 1814 aktenummer 43, getuigen:
Wander Annes Tuinier koopman 35 jaar wonende op nummer 106 te Balk
Geert Annes Tuinier koopman 33 jaar wonende op nummer 107 te Balk
4. Maria, geboren op 18 april 1816 op nummer 109 te Balk. Overleden op 14 januari 1818 te Balk op nr. 40, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 19 april 1816 aktenummer 42, getuigen:
Wander Annes Tuinier koopman 38 jaar wonende op nummer 106 te Balk
Geert Annes Tuinier werkman 36 jaar wonende op nummer 107 te Balk
aangifte overlijden op15 januari 1818 aktenummer B2, getuigen:
Tjerk Ages van der Feer koopman 56 jaar geburen
Hendrik Brants van der Goot koopman 41 jaar geburen
5. Jakob, geboren op 31 januari 1818 op nummer 40 te Balk. Overleden op 21 januari 1847 te Balk op nr. 10, 28 jaar oud.
aangifte geboorte op 2 februari 1818 aktenummer 10, getuigen:
Tjerk Ages van der Feer   56 jaar wonende op nummer 41 te Balk
Hendrik Brants van der Goot   41 jaar wonende op nummer 39 te Balk
aangifte overlijden op 21 januari 1847 aktenummer B2, getuigen:
Frederik Taekes Hogendorff slager 46 jaar wonende te Balk
Obbe Jacobs van Elslo timmerknecht 37 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 20 mei 1828 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met:
Jantje Sibbeles Pietersma, geboren op 16 januari 1801 te Balk, gedoopt op 1 februari 1801 te Balk (Hervormd) asl dochter van Sibbele Pieters Pietersma en Aukje Jans Jongstra. Overleden op 11 februari 1861 op nummer 142 te Balk, 60 jaar oud.
aangifte overlijden op 11 februari 1861 aktenummer 12, getuigen:
Rein Lykles Bosma werkman 70 jaar wonende te Balk
Bauke Johannes Betzema arbeider 39 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 20 maart 1829 op nummer 40 te Balk, schippersknecht. Overleden op 26 juli 1849 op nummer 101 te Balk, 20 jaar oud.
aangifte geboorte op 21 maart 1829 aktenummer 28, getuigen:
Oeds Egberts Wouwenaar werkman 61 jaar wonende op nummer 27 te Balk
Johan Frederik Christoffel Sluiter zadelmaker 30 jaar wonende op nummer 171 te Balk
aangifte overlijden op 27 juli 1849 aktenummer B12, getuigen:
Pieter Krijns Mulder schoenmaker 64 jaar wonende te Balk
Rein Lylkes Bosma werkman 58 jaar wonende te Balk
2. Sibbele, geboren op 1 juni 1832 op nummer 40 te Balk. Overleden op 6 juli 1862 te Balk, 30 jaar. Op 1 juli 1855 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aaltje Gerrits Jansma, oud 23 jaar, geboren te Balk als dochter van Gerrit Jans Jansma en Aukjen Tijsses Tijsma
aangifte geboorte op 2 juni 1832 aktenummer 39, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 49 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout wagenmakersknecht 23 jaar wonende te Balk
3. Pieter, geboren op 11 oktober 1834 op nummer 40 te Balk.
aangifte geboorte op 13 oktober 1834 aktenummer B51/1-3, getuigen:
Thomas Jans Rinkema koopman 56 jaar wonende te Balk
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 51 jaar wonende te Balk
4. Bart, geboren op 30 mei 1836 op nummer 40 te Balk. Overleden op 18 oktober 1920 te Balk, 84 jaar oud. Op 30 juni 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Baukje Johannes Rekers, oud 23 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen als zoon van Johannes Jans Rekers en Mientjen Jans de Jong.
aangifte geboorte op 2 juni 1836 aktenummer B51/1-3, getuigen:
Thomas Jans Rinkema koopman 56 jaar wonende te Balk
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 51 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 18 oktober 1920 aktenummer 63, getuigen:
Jacob Mous caféhouder 61 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 68 jaar wonende te Balk
5. Antje, geboren op 4 november 1839 op nummer 40 te Balk. Overleden op 29 april 1868 te Balk, 28 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 7 november 1839 aktenummer B44, getuigen:
Hendrik Brants van der Goot koopman 63 jaar wonende te Balk
Jan Thomas Rinkema koopman 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 29 april 1868 aktenummer 35, getuigen:
Jacobus Hendriks van der Goot grossier 52 jaar wonende te Balk
Joachim Ages Tromp koopman 36 jaar wonende te Balk
6. Hendrik, geboren op 5 oktober 1841 op nummer 40 te Balk. Op 8 maart 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aafke Duyff, oud 28 jaar, geboren te Balk als dochter van Piebe Dirks Duyff en Antje Luitzens Bootsma.
aangifte geboorte op 7 oktober 1841 aktenummer 44, getuigen:
Rinze Hendriks Rinzema schipper 32 jaar wonende te Balk
Jan Thomas Rinkema koopman 32 jaar wonende te Balk
7. Willem Nicolaas, geboren op 6 december 1844 op nummer 63 te Balk. Op 9 november 1873 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Marijke Plantinga, oud 21 jaar, geboren te Balk, Sieger Hielkes Plantinga en Janneke Piers Piersma.
aangifte geboorte op 9 december 1844 aktenummer 66, getuigen:
Wybe Tietema klerk 35 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs Dijkstra huisschilder 29 jaar wonende te Balk

 

 
 
Sijtse Arends
bron: Leeuwarder Courant van 11 juni 1824
 
Sijtse Arends Kaatje Bornman
bron: Leeuwarder Courant van 30 november 1827
 
Sijtse Arends
bron: Leeuwarder Courant van 24 maart 1829
 
Sijtse Arends
bron: Leeuwarder Courant van 24 maart 1829
 
Sijtse Arends
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 41 - huisnummer Balk 40
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Sijtse Arends
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Arend Sijtzes Arends 1756-1815 Sijtze Arends 1789-1862  
  Jan Arends 1794-1823  
woonadressen familie Sijtse Arents
periode adres bron
1811 - 1817 Raadhuistraat 61 nummer 109
1818 - 1844 van Swinderenstraat 16 nummer 40
1829 van Swinderenstraat 16 volkstelling 1829; blad 41, huisnummer Balk 40
1840 van Swinderenstraat 16 volkstelling 1840; huisnummer Balk 40
1844 - 18?? van Swinderenstraat 52 nummer 63
1849 - 1859 Westein 1,2,3 woningregister 1849 - 1859 blad 189; huisnummer Balk 101 / 142
1859 - 1862 Westein 1,2,3 woningregister 1859 - 1869 blad 63; kad. gem. Balk sectie A 186; huisnr. Balk 142
     
eigendommen van Sijtse Arents
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
269
00 03 20
huis, schuur, erf en grutterij
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 5 Sijtse Arents, koopman te Balk

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 maart 2019 laatste wijziging: 3-09-2023