Jantje Harmens Asma Register hypotheken 69: 127 / 350
Jantje Asma, geboren op 2 september 1890 te Sondel, als dochter van Harmen Asma en Gatske Nagelhout. Overleden op ?

 

eigendommen van Jantje Asma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
907
 
koopacte
3300,-
19 dec 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1132, folio 127, nummer 350

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 december 2008 laatste wijziging: 29-07-2019